Uwaga dotycząca instalacji i konfiguracji Frigidaire Cfef3007lba

Przed rozpoczęciem instalacji i konfiguracji lodówki Frigidaire CFEF3007LBA należy zapoznać się z instrukcją instalacji. Pamiętaj, aby zawsze odłączyć urządzenie od zasilania przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy urządzeniu. Po podłączeniu lodówki do zasilania należy ustawić temperaturę w lodówce i zamrażarce w zależności od potrzeb. Aby uzyskać optymalne warunki przechowywania produktów spożywczych, temperatura lodówki powinna wynosić od 0 °C do 5 °C, a temperatura zamrażarki od -18 °C do -15 °C. Przed włączeniem lodówki należy sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały zainstalowane poprawnie.

Ostatnia aktualizacja: Uwaga dotycząca instalacji i konfiguracji Frigidaire Cfef3007lba

Uwaga: Jeżeli zdecydujesz się na zakup pełnej wersji <strong>UPC</strong> SmartGuard, po złożeniu zamówienia otrzymasz za pośrednictwem poczty e-mail indywidualny klucz subskrypcji (klucz aktywacyjny), który powinieneś wpisać w odpowiednie pole programu. W dalszej części przewodnika dowiesz się, jak to zrobić. Pamiętaj, aby zamówić usługę przed upływem okresu testowego, w przeciwnym razie po upływie tego okresu Twój komputer przestanie być w pełni chroniony przez <strong>UPC</strong> SmartGuard. 8. Następne komunikaty są bezpośrednio związane z instalacją oprogramowania zabezpieczającego. Jeżeli w Twoim komputerze znajdują się już inne programy chroniące komputer, instalator wykryje je i zasugeruje deinstalację. Uwaga: Jednoczesne funkcjonowanie kilku programów chroniących komputer może spowodować niestabilną pracę systemu operacyjnego i wzajemne blokowanie się programów zabezpieczających. 6. Kolejnym etapem <strong>instalacji</strong> jest wybór wersji programu: ze wszystkimi funkcjami lub w wersji bez Kontroli rodzicielskiej. Program instalacyjny powiadomi Cię o konflikcie programów znajdujących się na komputerze, a instalator <strong>UPC</strong> SmartGuard może rozpocząć usuwanie alternatywnych aplikacji. W niektórych przypadkach <strong>UPC</strong> SmartGuard nie będzie zdolny do odinstalowania innego programu zabezpieczającego. W takim przypadku zostaną wyświetlone informacje podpowiadające Ci, co należy zrobić. 7. Kolejny ekran umożliwia wybranie folderu, w którym zostanie zainstalowany <strong>UPC</strong> SmartGuard. Użyj przycisku Dalej, aby kontynuować. 9. Kolejny ekran przedstawia status wykonywania <strong>instalacji</strong>. <strong>Instrukcja</strong> <strong>instalacji</strong> i <strong>konfiguracji</strong> usługi <strong>UPC</strong> SmartGuard 3

10. Po pomyślnym zakończeniu <strong>instalacji</strong> pojawi się komunikat informujący o konieczności ponownego uruchomienia komputera. 12. Jeśli komputer nie ma połączenia z internetem, pojawi się informacja: Uwaga: Jeżeli w czasie <strong>instalacji</strong> wpisałeś klucz aktywacyjny (krok nr 5), po uruchomieniu komputera program dokona potwierdzenia subskrypcji. Jeżeli w czasie <strong>instalacji</strong> nie podałeś kodu aktywacyjnego, pomiń kolejne kroki i od razu przejdź do <strong>konfiguracji</strong> Kontroli rodzicielskiej (krok nr 14). 13. Jeśli komputer ma połączenie z internetem, pojawi się informacja o aktywnej subskrypcji. 11. Po uruchomieniu komputera program rozpocznie proces potwierdzenia subskrypcji. Aby mógł on się zakończyć, komputer musi posiadać połączenie z internetem. 4 <strong>Instrukcja</strong> <strong>instalacji</strong> i <strong>konfiguracji</strong> usługi <strong>UPC</strong> SmartGuard

 • Page 1 and 2: Instrukcja instalacji i konfiguracj
 • Page 3: 1. Instalacja UPC SmartGuard Inform
 • Page 7 and 8: 19. Przeczytaj uważnie informacje
 • Page 9 and 10: Jeżeli chciałbyś sprawdzić nume
 • Page 11 and 12: Podstawowe zalety Superszybki czas
 • Page 13 and 14: 3. 5 UPC SmartGuard - Kontrola rodzi

Biblioteki Content Center można umieścić w udziale sieciowym bez korzystania z programu Vault i Vault Manager do zarządzaniazabezpieczeniami. W tym celu należy użyć narzędzi programu Autodesk Inventor po jego zainstalowaniu.

 1. Podczas instalacji należy wybrać biblioteki Content Center dla narzędzia Desktop Content, tak aby zostały zainstalowane nalokalnym dysku twardym.

 2. Po zakończeniu instalacji należy skopiować pliki (*. idcl) z folderu bibliotek na lokalnym dysku do współdzielonego położeniasieciowego.

  W oknie dialogowym Opcje aplikacji, na karcie Pliki, należy zmienić położenie bibliotek na położenie sieciowe, do któregozostały one skopiowane. Przykładowo: należy wprowadzić ścieżkę \\nazwa_serwera\nazwa_udziału\Inventor\Libraries\.

  Należy uaktualnić Opcje aplikacji na karcie Pliki przy użyciu tego położenia na wszystkich stacjach roboczych, na którychbędzie wymagany dostęp do udostępnionych bibliotek. Aby przenieść ustawienia na pozostałe stacje robocze, można użyć funkcjiimportu/eksportu ustawień dostępnych w oknie dialogowym Opcje aplikacji.

Uwaga: Programy Vault i Vault Manager nie będą używane do zarządzania zabezpieczeniami. Uprawnieniami do zapisu należy zarządzaćna poziomie uprawnień udziału sieciowego.

Jeśli biblioteki zawartości użytkownika są przechowywane w repozytorium, można przenieść je do nowego położenia sieciowego,korzystając z Narzędzia transmisji bibliotek, które jest dostępne po kliknięciu przycisku Edytuj konfigurację bibliotek ContentCenter w oknie dialogowym Zarządzaj projektami.

Może ci pomoże.http://obsluga-klienta. upc. pl/app/answers/detail/a_id/40/~/nazwa-u%E5%BCytkownika-i-has%E5%82o-do-konfiguracji-routera%2Fmodemu-z-funkcj%E4%85-routera

Instrukcja instalacji
i konfiguracji usługi UPC WiFi

Warszawa, sierpień 2006

Spis treści
1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO

2

2. SŁOWNICZEK

3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI

4. OPIS ROUTERA

3

POPRAWNE UMIEJSCOWIENIE ROUTERA

PRZEDNI PANEL ROUTERA

TYLNY PANEL ROUTERA

4

5. PODŁĄCZENIE ROUTERA

5

6. KONFIGURACJA ROUTERA

6

LOGOWANIE DO ROUTERA

ZMIANA HASŁA DOSTĘPOWEGO DO ROUTERA

8

KONFIGURACJA SIECI BEZPRZEWODOWEJ

9

AKTYWOWANIE OPCJI BEZPIECZEŃSTWA KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ

10

KONFIGURACJA ZAAWANSOWANYCH OPCJI KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ

11

WYKONANIE KOPII BEZPIECZEŃSTWA PLIKU KONFIGURACYJNEGO ROUTERA

14

PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ Z KOPII BEZPIECZEŃSTWA PLIKU KONFIGURACYJNEGO

15

7. OPIS BEZPRZEWODOWEJ KARTY USB

8. INSTALACJA BEZPRZEWODOWEJ KARTY USB

16

9. KONFIGURACJA POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWEGO

19

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja 1. 0 

1.

Zawartość zestawu instalacyjnego

Zestaw instalacyjny zawiera:
I. Pudełko z routerem firmy NETGEAR:
1. router bezprzewodowy WPN824 RangeMax,
2. zasilacz sieciowy,
3. uchwyty,
4. kabel Ethernet kategorii 5 (CAT5),
5. CD-ROM RangeMax Wireless Router WPN824 Resource zawierający:
o instrukcję obsługi routera (w języku angielskim),
o uwagi dotyczące użytkowania routera i dodatkowe informacje (w języku angielskim),
6. kartę gwarancyjną oraz informacje o wsparciu technicznym.
II. Pudełko z bezprzewodową kartą USB:
1. bezprzewodowa karta USB (adapter) WPN111 RangeMax,
2. CD-ROM zawierający sterowniki.
III. Druk Oświadczenia.
IV. CD-ROM z instrukcjami użytkownika, zawierający niniejszą instrukcję, polskojęzyczną instrukcję routera oraz instrukcję rozwiązywania problemów.

2.

Słowniczek

W odniesieniu do urządzeń oraz czynności opisanych w instrukcji używane będą następujące zwroty:
o router - dostarczony w zestawie instalacyjnym router bezprzewodowy WPN824 RangeMax,
o bezprzewodowa karta USB - dostarczona w zestawie instalacyjnym karta podłączana do gniazda
USB, która umożliwia bezprzewodową komunikację pomiędzy routerem a komputerem,
o kabel sieciowy - kabel Ethernet kategorii 5 (CAT5),
o modem kablowy - dostarczony podczas instalacji usługi internetowej UPC modem używany do
korzystania z tej usługi,
o przycisk Reset - znajdujący się na tylnym panelu routera (w zagłębieniu wewnątrz obudowy) przycisk umożliwiający przywrócenie fabrycznej konfiguracji routera,
o punkt dostępowy - element routera umożliwiający bezprzewodową komunikację (WiFi) pomiędzy
routeram a komputerem,
o WiFi - standard komunikacji radiowej wykorzystywany min. w bezprzewodowych sieciach lokalnych,
o switch - element routera umożliwiający podłączenie czterech komputerów do routera za pomocą
kabli sieciowych,
o zresetowanie routera - wciśnięcie przycisku Reset przy pomocy igły lub innego ostrego przedmiotu,
o zresetowanie modemu - odłączenie i ponowne podłączanie zasilania do używanego modemu kablowego podłączonego do routera,
o usługa internetowa - usługa dostępu do internetu (chello) świadczona przez UPC Polska

3.

Uruchomienie usługi UPC WiFi

Uruchomienie usługi UPC WiFi wymaga wykonania czynności opisanych w kolejnych rozdziałach niniejszej instrukcji:
1. podłączenie routera (Podłączenie routera, s. 5)
2. skonfigurowanie routera (Konfiguracja routera, s. 6)
3. zainstalowanie bezprzewodowej karty USB (Instalacja bezprzewodowej karty USB s. 16)
4. skonfigurowanie połączenia bezprzewodowego (Konfiguracja połączenia bezprzewodowego s. 19)


4.

Opis routera

Router bezprzewodowy WPN824 RangeMax przeznaczony jest do obsługi domowych sieci lokalnych.
Zastosowanie autorskiej technologii RangeMax pozwala na komfortową pracę użytkowników sieci nawet
w przypadku pojawiania się czynników generujących zakłócenia w komunikacji radiowej.
Urządzenie umożliwia bezprzewodowe (w standardzie IEEE 802. 11b/g) oraz przewodowe (w standardzie
Ethernet) podłączenie komputerów do usługi internetowej poprzez:

> wbudowany punkt dostępowy WiFi (Access Point),
> 4-portowy switch.

Poprawne umiejscowienie routera
Podłączając router kieruj się poniższymi wskazówkami:
>

umieść router w pobliżu modemu kablowego,
w możliwie najwyższym punkcie pomieszczenia,

zapewnij przestrzeń dla prawidłowej pracy komputera
wyposażonego w kartę bezprzewodową,

nie umieszczaj routera w pobliżu typowych źródeł
zakłóceń transmisji bezprzewodowej, takich jak kuchenki mikrofalowe, komputery, telefony bezprzewodowe, duże
powierzchnie metalowe.

Rysunek 1. Router ustawiony pionowo

Uwaga: Jeśli umieścisz router na metalowej powierzchni, ustaw go w pozycji pionowej.
W tym celu skorzystaj z plastikowych uchwytów dostarczonych wraz z routerem.

Przedni panel routera

Rysunek 2. Przedni panel routera

Przedni panel routera umożliwia monitorowanie pracy urządzenia dzięki umieszczonym na nim
diodom sygnalizacyjnym. Zachowanie się poszczególnych diod informuje o statusie routera oraz
aktywności jego poszczególnych funkcji.

Tabela 1. Opis stanów diod sygnalizacyjnych przedniego panelu
Dioda

Status

Stan Urządzenia

Zielony

Zasilanie włączone. Test routera zakończony sukcesem.

Brak

Router nie jest zasilany.

Trwa testowanie routera.

Testowanie zakończone sukcesem.

Aktywna komunikacja bezprzewodowa

Komunikacja bezprzewodowa wyłączona lub występuje problem z uruchomieniem komunikacji.

Wykryte połączenie z modemem kablowym.

Zielony pulsujący

Trwa transmisja danych do modemu kablowego.

Urządzenie sieciowe podłączone - szybkość 100 Mb/s.

Trwa transmisja z podłączonym urządzeniem - szybkość 100 Mb/s.

Żółty

Urządzenie sieciowe podłączone - szybkość 10 Mb/s.

Żółty pulsujący

Trwa transmisja z podłączonym urządzeniem - szybkość 10 Mb/s.

Nie wykryto urządzenia podłączonego do danego portu.

Tylny panel routera
Na tylnym panelu routera znajdują się
porty LAN routera, port służący do podłączenia modemu kablowego, gniazdo
zasilania, przycisk Reset oraz przycisk
służący do wyłączenia niebieskich diod
umieszczonych na górnym panelu routera
(informują o pracy anten routera).

Rysunek 3. Tylny panel routera

Tabela 2. Opis stanów diod sygnalizacyjnych tylnego panelu
Element

Przeznaczenie

1

Przycisk wyłączający diody sygnalizacyjne anten

Gniazdo zasilacza sieciowego.

Gniazda RJ45 służące do przewodowego podłączenia komputerów.

Gniazdo RJ45 służce do podłączenia modemu kablowego.

Przycisk Reset przywracający fabryczne ustawienia urządzenia*.

*UWAGA: Użycie tego przycisku spowoduje skasowanie konfiguracji routera. Używaj tego przycisku tylko wtedy gdy jest to naprawdę
konieczne. W celu zabezpieczenia przed przypadkowym wciśnięciem przycisku, został on umieszczony wewnątrz obudowy routera. Najłatwiej
wciśniesz go używając do tego celu np. : igły lub wykałaczki.

5.

Podłączenie routera

Właściwe podłączenie routera do modemu kablowego oraz do komputera umożliwi jego poprawną
konfigurację oraz zapewni optymalną pracę urządzenia.
Rozpoczynając instalację wyłącz komputer oraz odłącz kabel zasilający modem kablowy (powinny
zgasnąć wszystkie diody modemu).
1. Połącz Internet Port w routerze
z gniazdem LAN w modemie kablowym
za pomocą kabla sieciowego. Użyj kabla stosowanego do tej pory do łączenia modemu z komputerem.
2. Połącz jeden z portów LAN routera
z kartą sieciową w komputerze

Użyj niebieskiego kabla sieciowego dostarczonego wraz z routerem. To połączenie będzie Ci potrzebne do wykonania pierwszej konfiguracji routera opisanej w kolejnym rozdziale. Po zakończeniu konfiguracji routera odłącz kabel łączący modem z komputerem.
3. Podłącz zasilanie modemu kablowego i odczekaj 2 minuty, aż modem zaloguje się.
4. Podłącz zasilanie routera i wciśnij przycisk RESET znajdujący się na tylnym panelu (np. : za pomocą igły), a następnie przytrzymaj go przez 5 sekund, aż zaświecą się jednocześnie wszystkie diody
routera. Zwolnij przycisk i odczekaj 1 minutę.
5. Włącz komputer i poczekaj aż uruchomi się system operacyjny.
6. Porównaj stan diod na przednim panelu routera z Tabelą 3. potwierdzając jego poprawną pracę.
Tabela 3. Opis stanów diod sygnalizacyjnych po poprawnym podłączeniu routera
Status
Świeci się na zielono
Nie świeci się (zgaśnie po zakończeniu testu routera)
Nie świeci się
Świeci się
Świeci się

Po prawidłowym podłączeniu routera,
urządzenie zaczyna działać z ustawieniami domyślnymi i można rozpocząć jego
konfigurację.
Uwaga: Jeżeli po kilkunastu sekundach od
podłączenia routera diody wskazują jego
nieprawidłową pracę (patrz Tabela 3. ),
upewnij się czy podłączyłeś kabel łączący router z modemem oraz kabel łączący
router z komputerem zgodnie z opisanymi
powyżej zaleceniami, a następnie ponownie zresetuj router.

Rysunek 4. Podłączenie routera

6.

Konfiguracja routera
Uwaga: Fabryczna konfiguracja routera umożliwia uruchomienie komunikacji bezprzewodowej w trybie niezabezpieczonym. Nie korzystaj z tej opcji! Korzystanie z trybu
transmisji niezabezpieczonej umożliwia włamanie się do nie chronionej sieci bez wiedzy
użytkownika.

Z poniższych instrukcji dowiesz się w jaki sposób zmienić konfigurację fabryczną routera, po to aby
odpowiednio zabezpieczyć router i dostęp do sieci bezprzewodowej.

Logowanie do routera
1. Jeśli do tej pory tego nie zrobiłeś, uruchom komputer, który podłączyłeś do routera. Uruchom przeglądarkę internetową, której używasz (np. : Internet Explorer). Wpisz w polu adresowym przeglądarki adres http://192. 168. 1. 1 lub http://www. routerlogin.
com i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlony poniższy ekran powitalny (Rysunek 5. )

Rysunek 5. Ekran powitalny routera

Jeżeli ekran powitalny routera nie pojawia się, sprawdź ustawienia połączenia sieciowego (uzyskaj adres
IP oraz adres serwera DNS automatycznie) w systemie operacyjnym lub ustawienia przeglądarki internetowej (Wyłącz serwer proxy). Jeśli nie wiesz jak to zrobić, zajrzyj do Instrukcji rozwiązywania problemów zamieszczonej na płycie CD-ROM z instrukcjami użytkownika. Kliknij opcję http://routerlogin. com/basicsettings. htm (Rysunek 5. ), w celu wywołania okna
logowania.

Rysunek 6. Okno logowania

5. Wpisz domyślną nazwę użytkownika i hasło
Nazwa użytkownika: admin
Hasło: password
Jeżeli w czasie konfiguracji routera nastąpi dłuższa przerwa w komunikacji z routerem, okno logowania
pojawi się ponownie i zostaniesz poproszony o wpisanie nazwy użytkownika oraz hasła. Po zalogowaniu się uzyskasz dostęp do panelu konfiguracyjnego urządzenia.

Rysunek 7. Basic Settings w menu Setup

Ekran, który zobaczysz (Rysunek 7. ) pozwala na wybór typu dostępu do sieci internetowej.
Standardowe ustawienia umożliwiają prawidłową komunikację w sieci UPC i nie powinny być
zmieniane.

Zmiana hasła dostępowego do routera
Zmiana hasła dostępowego zabezpieczy routera przed modyfikacją jego ustawień przez osoby niepowołane. Tylko użytkownik znający hasło będzie mógł zalogować się do routera i zmodyfikować jego
1. W menu Mainatanance (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej stronie) kliknij link Set
Password. Wyświetlony zostanie ekran zmiany hasła.

Rysunek 8. Zmiana hasła dostępowego

2. W polu Old Password wpisz aktualne hasło (jeśli przeprowadzasz zmianę po raz pierwszy jest
nim: password). W polach New Password (Nowe hasło) oraz Repeat New Password (Powtórz hasło) wpisz nowe
hasło.

Wybierz składające się z minimum 6 znaków hasło nie będące popularnym słowem lub połączeniem kilku słów. Powinno ono zawierać małe, duże litery oraz cyfry. Im trudniejsze hasło wybierzesz
tym lepiej zabezpieczysz dostęp do routera.

4. Kliknij przycisk Apply aby zapisać zmiany. Zaloguj się ponownie do routera używając nowego hasła.

Uwaga: Jeśli zapomnisz hasła będziesz mógł uzyskać dostęp do routera wyłącznie po zresetowaniu go. W tym celu przytrzymaj przez 5 sekund przycisk Reset znajdujący się na tylnym
panelu routera. Router powróci wtedy do ustawień fabrycznych (użytkownik: admin, hasło:
password). Pamiętaj, że zresetowanie routera spowoduje skasowanie bieżącej konfiguracji routera.

Konfiguracja sieci bezprzewodowej
1. W menu Setup kliknij link Wireless Settings (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej stronie). Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji połączenia bezprzewodowego.

Rysunek 9. Wireless Settings w menu Setup

2. Wybierz nazwę sieci bezprzewodowej (Name SSID). Domyślna nazwa to NETGEAR.
Nazwy tej będziesz używał łącząc się z siecią bezprzewodową. Zalecamy zmianę nazwy sieci na inną niż
domyślna. Dzięki temu utrudnisz osobie postronnej wykrycie Twojej sieci. W polu Region wybierz Europe. W polu Channel (kanał używany do komunikacji w sieci bezprzewodowej) pozostaw domyślną
wartość 06 (jedyna dostępna przy wyborze trybu,, Auto 108Mbps"). W polu Mode (tryb pracy bezprzewodowej) pozostaw domyślną wartość Auto 108Mbps. Wybrany tryb decyduje o prędkości transmisji danych w obrębie sieci bezprzewodowej.
Uwaga: Zapamiętaj lub zanotuj powyższe informacje, gdyż będą one wykorzystywane podczas
konfigurowania bezprzewodowej karty USB w komputerze.

Aktywowanie opcji bezpieczeństwa komunikacji bezprzewodowej
1. Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji połączenia bezprzewodowego (Rysunek 10. ).

Rysunek 10. Opcje bezpieczeństwa

2. Przejdź do sekcji Security Options. Wybierz WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES] jako typ zabezpieczenia komunikacji bezprzewodowej (Security Options). Wpisz hasło w polu Passphrase.
Wybierz hasło nie będące popularnym słowem lub połączeniem kilku słów. Powinno ono zawierać
małe, duże litery oraz cyfry. Im trudniejsze hasło wybierzesz, tym lepiej zabezpieczona będzie sieć.
Hasło musi się składać z minimum 8 znaków.
konfigurowania bezprzewodowej karty USB w komputerze. Hasło powinno być wpisywane bezpośrednio przez zainteresowanego użytkownika sieci bezprzewodowej i znane tylko jemu.

Konfiguracja zaawansowanych opcji komunikacji bezprzewodowej
1. W menu Advanced kliknij link Wireless Settings (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej stronie).
Wyświetlony zostanie ekran zaawansowanych opcji konfiguracyjnych połączenia bezprzewodowego.

Rysunek 11. Zaawansowane opcje komunikacji bezprzewodowej

2. Wyłącz opcję Enable SSID Broadcast odpowiadającą za rozgłaszanie identyfikatora (nazwy) Twojej sieci bezprzewodowej.

Wyłączenie tej opcji spowoduje, że osobą postronna, która uruchomi w obrębie sieci bezprzewodowej komputer wyposażony w kartę bezprzewodową, nie,, zobaczy" sieci. Nazwa sieci (SSID) nie będzie bowiem wyświetlana podczas wykrywania dostępnych sieci bezprzewodowych. Zalogowanie
się do sieci będzie możliwe dopiero po bezpośrednim podaniu jej nazwy.

Nie zmieniaj pozostałych domyślnych ustawień. Kliknij przycisk Setup Access List w celu otwarcia okna tworzenia listy urządzeń, które będą mogły
połączyć się z siecią bezprzewodową (Rysunek 11.
Utworzenie listy urządzeń pozwoli Ci na ustalenie, które komputery będą mogły połączyć się z siecią
bezprzewodową. Komputer, którego nie będzie na liście, nie uzyska połączenia i nie będzie mógł korzystać z dostępu do internetu. Zaznacz pole Turn Access Control On w celu uruchomienia mechanizmu kontroli dostępu do tworzonej sieci bezprzewodowej (Rysunek 12.

Uwaga: Włączenie opcji Turn Access Control On i pozostawienie listy dostępu pustej, spowoduje, że żadne urządzenie bezprzewodowe nie będzie mogło połączyć się z internetem.
Komputer podłączony za pomocą kabla sieciowego będzie mógł uzyskać dostęp do internetu.

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja 1. 0

Rysunek 12. Aktywowanie mechanizmu kontroli dostępu do sieci bezprzewodowej

7. Kliknij przycisk Add aby dodać kartę do listy urządzeń, które mogą się łączyć z tworzoną siecią
bezprzewodową (Rysunek 12. )

Rysunek 13. Dodawania karty do listy dostępu do sieci bezprzewodowej

8. W polu Device Name wpisz nazwę swojej karty (może być to dowolnie wybrana nazwa, która
ułatwi Ci jej późniejszą identyfikację).
9. W polu Mac Address wpisz adres MAC bezprzewodowej karty USB, którą otrzymałeś w zestawie
instalacyjnym.

Adres MAC znajdziesz na obudowie bezprzewodowej karty USB. Składa się on z 12 znaków z przedziału 0-9 i A-F.

10. Kliknij przycisk Add aby zatwierdzić dodanie karty do listy urządzeń, które mogą się łączyć
z tworzoną siecią bezprzewodową. Wrócisz do ekranu listy urządzeń (Rysunek 12.

12

Jeśli chciałbyś dodać kolejne karty do listy powtórz kroki 7 - 10.
11. W menu Advanced kliknij link Remote management. Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji
zdalnego (poprzez internet) zarządzania routerem

Rysunek 14. Zdalne zarządzanie routerem

12. Sprawdź czy opcja Turn Remote Management On (Rysunek 14. ) jest wyłączona. Jeśli nie to wyłącz ją.
Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa zdalne zarządzanie routerem powinno być wyłączone.
Fabryczne ustawienie opcji zarządzania zdalnego nie wymaga modyfikacji, ponieważ jest ona
wyłączona. Jeżeli z jakiegoś powodu opcja jest włączona, należy ją wyłączyć. Z tej opcji powinni
korzystać tylko zaawansowani użytkownicy.

13.

Gratulujemy! Właśnie zakończyłeś proces konfiguracji routera
- urządzenie jest gotowe do pracy.
Przed przejściem do kolejnego etapu konfiguracji usługi UPC Wifi, którym jest konfiguracja bezprzewodowej karty USB, zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego routera.
Dzięki kopii bezpieczeństwa będziesz mógł szybko przywrócić własne ustawienia routera jeśli np. : zresetujesz router przyciskiem Reset lub gdy router zacznie działać nieprawidłowo.

13

Wykonanie kopii bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego routera
1. W menu Mainatanance kliknij link Backup Settings (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej
stronie). Wyświetlony zostanie ekran zarządzania kopią bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego.

Rysunek 15. Sekcja zarządzania kopią bezpieczeństwa ustawień konfiguracyjnych

Router umożliwia wykonanie kopii bezpieczeństwa wszystkich ustawień konfiguracyjnych w formie pliku konfiguracyjnego oraz jego późniejsze wykorzystanie w celu przywrócenia tych ustawień. Zalecamy
wykonanie kopii ustawień routera zaraz po jego poprawnym skonfigurowaniu. Kliknij przycisk Backup aby wykonać kopię ustawień konfiguracyjnych. Wyświetlone zostanie
okno zapisywania kopii bezpieczeństwa.

Rysunek 16. Zapisywanie kopii bezpieczeństwa

3. Kliknij przycisk Zapisz i wpisz nazwę pliku np. : upc-wifi. cfg i wskaż miejsce, w którym ma zostać
zapisany, np. : Dysk lokalny (C:).
Po zapisaniu na dysku, plik będzie dostępny w lokalizacji C:\upc-wifi. cfg. Przechowuj plik na dysku
komputera lub innym nośniku. Wykorzystasz go w razie konieczności przywrócenia prawidłowej konfiguracji routera.

Przywrócenie ustawień z kopii bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego
stronie). Wyświetlony zostanie ekran zarządzania kopią bezpieczeństwa (Rysunek 15. Kliknij przycisk Przeglądaj i wskaż lokalizację pliku konfiguracyjnego, np. : C:\upc-wifi.

Po wskazaniu pliku powrócisz do ekranu Backup Settings. Kliknij przycisk Restore - router rozpocznie przywracanie ustawień. Proces ten może trwać
około minuty. Nie przerywaj go!
Uwaga: Przerwanie procesu odtwarzania konfiguracji routera może spowodować nieprawidłową pracę urządzenia, a sam proces trzeba będzie powtórzyć.
Po zakończeniu przywracania ustawień router automatycznie zresetuje się i przerwie połączenie
z przeglądarką internetową. W celu ponownego zalogowania się do routera użyj hasła, z którego
korzystałeś w czasie wykonywani kopii bezpieczeństwa.

7.

Opis bezprzewodowej karty USB

Dostarczona w zestawie instalacyjnym bezprzewodowa karta USB WPN111 RangeMax jest urządzeniem bezprzewodowym współpracującym z punktami dostępowymi WiFi pracującymi w standardzie
IEEE 802. 11b/g.
Karta podłączona do portu USB komputera umożliwia dostęp do usługi internetowej bez konieczności
podłączania komputera do routera przy użyciu okablowania sieciowego (Ethernet).
Karta może zostać podłączona do gniazda USB bezpośrednio lub za pomocą znajdującego się
w zestawie przedłużacza USB. Urządzenie zostało wyposażone w diodę wskazującą bieżący status pracy.

Rysunek 17. Bezprzewodowa karta USB

Tabela 4. Opis stanów diody sygnalizacyjnej
Stan urządzenia

Nie świeci

Urządzenie nie jest podłączone do komputera lub pracuje w trybie oszczędzania energii.

Pulsuje

Urządzenie nawiązuje łączność lub uzyskało połączenie z punktem dostępowym.

8.

Instalacja bezprzewodowej karty USB
Uwaga: Podczas instalacji karty nie wyjmuj płyty instalacyjnej, nie podłączaj innych urządzeń
ani nie uruchamiaj żadnych aplikacji. Bezprzewodową kartę USB włóż do dowolnego gniazda
USB dopiero wtedy gdy zostaniesz o to poproszony.

Jeśli do tej pory tego nie zrobiłeś, odłącz kabel łączący router z komputerem.
Włóż do napędu CD-ROM płytę ze sterownikami do
urządzenia (RangeMax Wireless USB 2. 0 adapter WPN111).
Wyświetlony zostanie ekran asystenta instalacji.

Jeśli ekran nie pojawi się, uruchom program instalacyjny ręcznie, np. : klikając przycisk Start następnie Mój
komputer. Gdy zostanie wyświetlona lista wszystkich
napędów komputera, kliknij prawym klawiszem myszy CD-ROM. W Menu, które się pojawi, wybierz opcje
Eksploruj. Wyświetlona zostanie lista plików znajdujących
się na płycie. Dwukrotnie kliknij plik AUTORUN. exe
Kliknij opcję Install Driver and Utility. Wyświetlony
zostanie powitalny ekran instalatora sterowników.
Rysunek 18. Ekran startowy instalatora NETGEAR

Kliknij przycisk Next aby kontynuować instalację.

Rysunek 19. Ekran powitalny instalatora NETGEAR

Wyświetlony zostanie ekran wyboru regionu, w którym będziesz korzystał z karty.
Wybierz Europe i kliknij przycisk Next.

Rysunek 20. Wybór regionu

Wyświetlony zostanie komunikat informujący
o konieczności potwierdzenia wyboru.
Jeśli wybrałeś inny region niż Europe kliknij przycisk
Anuluj i wybierz Europe. Jeśli wybrałeś Europe kliknij przycisk OK.
Rysunek 21. Potwierdzenie wyboru regionu

Wyświetlona zostanie licencja dotycząca korzystania
ze sterowników.
Zapoznaj się z licencją i zaakceptuj ją klikając
przycisk Yes.

Rysunek 22. Licencja NETGEAR

Wyświetlony zostanie ekran wybory katalogu, w którym chcesz zainstalować sterowniki karty. Jeśli nie
masz istotnego powodu, nie zmieniaj proponowanej
lokalizacji.
Kliknij przycisk Next aby kontynuować instalację karty.

Rysunek 23. Wybór katalogu instalacji

Wyświetlony zostanie ekran wyboru nazwy grupy
programów, w której ma się pojawiać program narzędziowy NETGEAR.
Zaakceptuj domyślną nazwę i kliknij przycisk Next.

Rysunek 24. Wybór nazwy grupy programów

Wyświetlony zostanie komunikat informujący o braku
zgodności sterowników.
Zignoruj komunikat i kliknij przycisk Mimo to
kontynuuj.

Rysunek 25. Komunikat o niezgodności
17

Kreator rozpocznie instalację sterowników. Po jej zakończeniu zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczność ponownego uruchomienia systemu
Windows.
Zaznacz pole Yes, I want to restart my computer
now. I kliknij przycisk Finish. Kreator instalacji automatycznie zrestartuje system operacyjny. Podczas
ponownego uruchamiania systemu nie wyjmuj płyty
ze sterownikami z napędu CD-ROM.

Rysunek 26. Ponowne uruchomienie systemu

Po uruchomieniu systemu Windows podłącz bezprzewodową kartę USB do wolnego gniazda USB.
System wyświetli komunikat informujący o wykryciu
nowego urządzenia.
Zaznacz opcję Nie, nie tym razem i kliknij przycisk
Dalej.

Rysunek 27. Wykrycie sprzętu

Wyświetlony zostanie ekran wyboru lokalizacji sterowników.
Zaznacz opcję Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane) i kliknij Dalej.
W oknie informującym o zakończeniu instalacji sterownika kliknij przycisk Zakończ

Rysunek 28. Wskazanie lokalizacji sterowników

Kreator rozpocznie automatyczną instalację drugiego sterownika i wyświetli ekran wykrywania nowego
urządzenia. Jako sterownik wskaż plik netwpn11.
inf, znajdujący się w głównym katalogu płyty CD, np.
F:\netwpn11. inf, jeżeli Twój napęd CD-ROM został
oznaczony literą F.
Zatwierdź wybór klikając przycisk DALEJ
Jeśli pojawi się informacja o niezgodności sterowników kliknij przycisk Mimo to kontynuuj.

Rysunek 29. Wskazanie lokalizacji pliku
18

Po zakończeniu instalacji wyświetlony zostanie komunikat. Kliknij Zakończ, aby rozpocząć korzystanie
z karty bezprzewodowej USB.

Jeśli dioda umieszczona na karcie USB pulsuje na niebiesko oznacza to, że karta działa poprawnie.

Rysunek 30. Zakończanie instalacji.

Gratulujemy! Właśnie zakończyłeś proces konfiguracji bezprzewodowej karty USB - urządzenie jest gotowe do pracy.
Ostatnim etapem instalacji usługi UPC WiFi jest konfiguracja połączenia bezprzewodowego pomiędzy
komputerem a routerem.

9. Konfiguracja połączenia bezprzewodowego
W celu połączenia się Twoja siecią bezprzewodową skorzystaj z oprogramowania dołączonego do bezprzewodowej karty USB (obsługuje systemy Windows 98SE/ME/2000/XP).

Konfiguracja połączenia przy pomocy oprogramowania karty USB
1. Kliknij ikonę aplikacji NETGEAR SMART WIZARD znajdującą się w pasku systemowym obok
zegara (Rysunek 31. Wyświetlone zostanie okno konfiguracyjne połączenia bezprzewodowego

Rysunek 31. Ikona NETGEAR SMART WIZARD

Rysunek 32. Okno konfiguracyjne połączenia bezprzewodowego.
2. W polu Network Name (SSID) wpisz nazwę sieci wybraną podczas instalacji routera. Zaznacz opcję Advanced i kliknij przycisk Advance Security. Wyświetlone zostanie okno służące
do wpisanie hasła WPA-PSK (PASSPHRASE) - porównaj z Aktywowanie opcji bezpieczeństwa komunikacji bezprzewodowej (s. 10).

Rysunek 33. Okno wprowadzania hasła WPA-PSK. Wpisz hasło (PASSPHRASE) którego użyłeś konfigurując router (Aktywowanie opcji bezpieczeństwa
komunikacji bezprzewodowej s. 10) i kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk Zastosuj w oknie konfiguracyjnym. Aplikacja rozpocznie nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową. Kliknij przycisk Close aby zamknąć okno Netgear Smart Wizard.
7. Po uzyskaniu połączenia z siecią bezprzewodową uruchom przeglądarkę internetową, wpisz dowolny adres internetowy, np. : www. pl i sprawdź czy możesz się połączyć ze strona internetową.

Gratulujemy! Właśnie zakończyłeś proces konfiguracji usługi
UPC WiFi. Życzymy przyjemnego korzystania z internetu.

20

Uwaga dotycząca instalacji i konfiguracji Frigidaire Cfef3007lba

Bezpośredni link do pobrania Uwaga dotycząca instalacji i konfiguracji Frigidaire Cfef3007lba

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uwaga dotycząca instalacji i konfiguracji Frigidaire Cfef3007lba