Specyfikacja interfejsu logicznego Scsi Hitachi Rac Mes14ha G

Specyfikacja interfejsu logicznego SCSI Hitachi RAC MES14HA-G jest konstrukcją logiczną, która pozwala na komunikację między różnymi systemami. Jest ona dostosowana do środowiska IT o wysokiej wydajności i ma szeroki zakres funkcji. Posiada 8-bitowy cyfrowy interfejs SCSI, który umożliwia przenoszenie danych z prędkością do 12,5 MB/s. Specyfikacja zawiera również zestaw narzędzi programowych, które umożliwiają zarządzanie i konfigurowanie systemu SCSI. Jest to szczególnie przydatne przy korzystaniu z wielu systemów i urządzeń. Urządzenie jest wyposażone w wbudowany interfejs sieciowy, co umożliwia szybkie i wygodne zarządzanie systemami i usługami za pośrednictwem sieci. Specyfikacja interfejsu logicznego SCSI Hitachi RAC MES14HA-G jest idealnym rozwiązaniem do wymagających środowisk IT.

Ostatnia aktualizacja: Specyfikacja interfejsu logicznego Scsi Hitachi Rac Mes14ha G

Producent

Wszyscy producenci

 • Hitachi ZX 140 W 3

  Hitachi

  Waga: 14. 7 t

  Pojemność czerpaka: 0, 66 m³

  Więcej

 • Hitachi ZX 170 W-3

  Waga: 18. 2 t

  Pojemność czerpaka: 0, 82 m³

 • Hitachi ZX170W-6

  Waga: 18. 6 t

  Pojemność czerpaka: 0. 6 m³

 • Hitachi ZX 140 W 5

  Waga: 15. 2 t

 • Hitachi ZX 145 W 3

  Waga: 15. 8 t

 • Hitachi ZX140W-6

  Waga: 16. 5 t

  Pojemność czerpaka: 0. 5 m³

 • Hitachi ZX 190 W 3

  Waga: 19. 7 t

  Pojemność czerpaka: 1, 2 m³

 • Hitachi ZX 130 W

  Waga: 14 t

  Pojemność czerpaka: 0, 5 m³

 • Hitachi ZX 160 W

  Waga: 16 t

  Pojemność czerpaka: 0, 6 m³

 • Hitachi ZX145W-6

  Waga: 16. 8 t

 • Hitachi ZX190W-6

  Waga: 20 t

  Pojemność czerpaka: 0. 7 m³

 • Hitachi ZX220W-5B

  Waga: 23. 3 t

  Pojemność czerpaka: 0. 8 m³

 • Hitachi ZX 210 W 3

  Waga: 21. 1 t

 • Hitachi ZX170W-5

  Waga: 17. 7 t

 • Hitachi ZX 180 W

  Waga: 17. 4 t

  Pojemność czerpaka: 0, 7 m³

 • Hitachi EX 60 WD

  Waga: 7. 4 t

  Pojemność czerpaka: 0, 3 m³

 • Hitachi ZX190W-5

  Waga: 19. 2 t

 • Hitachi ZX 210 W

  Waga: 20. 1 t

  Pojemność czerpaka: 0, 8 m³

 • Hitachi EX 100 WD-2

  Waga: 10. 59 m³

  Pojemność łyżki min. : 0. 19 m³

 • Hitachi EX100WD

  Waga: 10. 7 t

 • Hitachi ZX150W-7

  Waga: 15. 3 t

 • Hitachi ZX175W-7

  Waga: 17 t

 • Hitachi ZX180W-7

  Pojemność czerpaka: 0. 82 m³

 • Hitachi ZX220W-7

  Waga: 24. 9 t

  Pojemność łyżki min. 51 m³

 • Hitachi ZX155W-7

  Waga: 16. 2 t

 • Hitachi ZX135W-7

  Waga: 14. 5 t

 • Hitachi EX100W

  Waga: 10. 4 t

 • Hitachi ZX210W-5A

  Waga: 21. 6 t

  Pojemność łyżki min. 52 m³

  W przypadku artykułów o tej samej nazwie zobacz API.

  W obliczaniu An application programming interface lub programowania aplikacji interfejsu (często określane jako API dla Application Programming Interface) to standardowy zestaw klas, metod, funkcji, i stałych, który służy jako fasada, przez które oprogramowanie oferuje usługi innym oprogramowaniem. Jest oferowany przez bibliotekę oprogramowania lub serwis internetowy, najczęściej wraz z opisem, który określa, w jaki sposób programy konsumenckie mogą korzystać z funkcjonalności programu dostawcy.

  Mówiąc ogólniej, o API mówimy od momentu, w którym podmiot IT chce działać z lub na systemie innej firmy, a interakcja ta odbywa się w sposób ustandaryzowany z poszanowaniem ograniczeń dostępu określonych przez system innej firmy. Mówi się, że system innej firmy „ujawnia interfejs API”. W związku z tym rzeczy tak różne, jak sygnatura funkcji, adres URL, RPC... są czasami uważane za interfejsy API (lub mikro-API) same w sobie.

  We współczesnym przemyśle programistycznym aplikacje komputerowe wykorzystują wiele interfejsów programistycznych, ponieważ programowanie odbywa się poprzez ponowne wykorzystanie cegiełek funkcjonalnych dostarczanych przez oprogramowanie innych firm. Ta konstrukcja przez asembler wymaga od programisty umiejętności interakcji z innym oprogramowaniem, co zależy od jego interfejsu programistycznego. Programista nie musi znać szczegółów wewnętrznej logiki oprogramowania innej firmy, co niekoniecznie musi być udokumentowane przez dostawcę. Tylko API jest naprawdę potrzebne do korzystania z danego systemu innej firmy.

  Oprogramowanie, takie jak systemy operacyjne, w systemach zarządzania bazami danych, w języku programowania lub serwerów aplikacyjnych obejmować jeden lub więcej Interfejs (y) programowania.

  Opis

  Interfejs programistyczny to wyraźnie odgraniczona fasada, przez którą jedno oprogramowanie świadczy usługi na rzecz innego oprogramowania. Celem jest zapewnienie bramy do funkcjonalności poprzez ukrycie szczegółów implementacji. Interfejs programistyczny może składać się z metod lub funkcji, typów danych i stałych. Najczęściej interfejs programistyczny implementowany jest przez bibliotekę oprogramowania, która rozwiązuje problem z komputerem z pominięciem jego działania.

  Opis interfejsu programistycznego określa sposób interakcji klientów z oprogramowaniem, podkreślając funkcjonalność oferowaną przez oprogramowanie i ukrywając szczegóły jego działania. Interfejs programistyczny może być używany w wielu programach, a następnie służy jako zestaw do budowania, udostępniając elementy funkcjonalności, które można włączyć do aplikacji. Programiści tworzą interfejsy programistyczne dla innych programistów, dla branży komputerowej, ale czasem także na własne potrzeby.

  posługiwać się

  Tworzenie i użytkowanie interfejsów programistycznych to istotny temat współczesnego programowania. Aplikacja zazwyczaj korzysta z wielu interfejsów programowych, realizowanych przez biblioteki oprogramowania, które same mogą korzystać z innych interfejsów programowych.

  W architekturze zorientowanej na usługi aplikacje mogą zależeć od funkcjonalności stron trzecich oferowanych przez oprogramowanie za pośrednictwem interfejsów programistycznych zaimplementowanych przez usługi sieciowe.

  Interfejsy programistyczne oszczędzają czas dzięki współpracy i specjalizacji zespołów programistycznych. Na przykład dzisiaj Nikt nie pisze domowej roboty DBMS dla aplikacji komputerowej. Programiści ponownie wykorzystują istniejące, gotowe systemy DBMS dostarczane przez firmy specjalizujące się w tego typu produktach i skupiają się na logice specyficznej dla ich aplikacji. Wiele produktów infrastrukturalnych jest zatem dostępnych w postaci frameworków lub bibliotek.

  Interfejs programistyczny umożliwia na przykład programowi dostęp do usług oferowanych przez system operacyjny, na którym znajduje się program. Interfejs gniazd jest klasycznym przykładem interfejsu programistycznego, który pozwala programowi na wykorzystanie możliwości warstwy sieciowej systemu operacyjnego.

  Jednym z najbardziej znanych interfejsów jest Windows API. Jest to zbiór funkcji, typów danych i stałych w języku programowania C (Windows został napisany głównie w C, zwłaszcza w jądrze i trochę w C ++), który umożliwia programistom tworzenie aplikacji. dla systemów operacyjnych Windows. Oferuje możliwość obsługi plików, procesów, komunikacji w sieci oraz obsługi interfejsów graficznych.

  Rynek

  We współczesnym przemyśle programistycznym aplikacje komputerowe korzystają z wielu programów firm trzecich, takich jak system operacyjny, standardowe biblioteki czy serwery aplikacji. Każdy z tych produktów posiada własny interfejs programistyczny. W ten sposób każdy programista zaangażowany w tworzenie takich produktów jest zaangażowany, świadomie lub nie, w biznes interfejsów programistycznych. Z biznesowego punktu widzenia interfejs programistyczny to umowa, na mocy której dostawca funkcji opisuje swoją ofertę, oferowane funkcje i wszelkie ograniczenia.

  Budowanie przez składanie oprogramowania wymaga od konstruktora wiedzy, w jaki sposób części wzajemnie ze sobą współdziałają. Ten, kto wykonuje montaż, nie musi znać wszystkich szczegółów wewnętrznych mechanizmów części, o ile zna jej interfejs programistyczny. Interfejs programistyczny to minimum, które programista musi znać, aby móc korzystać z oprogramowania innej firmy. W przypadku funkcji jest to nazwa tej funkcji, parametry i typ wyniku oraz obserwowalne efekty działania funkcji.

  Interfejs programistyczny jest dystrybuowany na rynku jako zwykły produkt programowy, który jest regularnie ulepszany. Implementacja funkcjonalności użytecznych przez interfejs programistyczny może zmieniać się okresowo, przy zachowaniu zgodności elewacji z umową.Przykłady API

  • Azure API (w tym API App, API Management)
  • Interfejs API wykresów na Facebooku
  • Interfejs API Map Google
  • Salesforce API

  Przykłady w zależności od obszaru zastosowania

  • Grafika 3D: OpenGL lub ostatnio Vulkan ( Chronos Group), Direct3D ( z serii Microsoft DirectX), Mantle ( AMD)
  • obsługa dokumentów XML: SAX ( Simple API for XML) i DOM ( Document Object Model)
  • dostęp do baz danych: ODBC, JDBC
  • kartografia i GIS

  Funkcje interfejsów programistycznych w Javie

  Interfejsy programistyczne mogą pełnić kilka funkcji. Na przykład w Java EE znajdziemy następujące funkcje:

  • Komunikacja synchroniczna / asynchroniczna API
  • Interfejsy API połączeń ( katalogi, bazy danych, zintegrowane oprogramowanie do zarządzania)
  • API do zarządzania transakcjami
  • Interfejs API do zarządzania pocztą e-mail
  • API serializacji XML
  • API parsowania XML
  • API zarządzania rejestrem XML (np. wiki/wiki/EbXML" title="EbXML">ebXML)

  API mogą być użyte do uproszczenia dostępu do innych API

  • JAXP API umożliwia łatwy dostęp do różnych implementacji API SAX i DOM (XML4J, Apache Xerces).

  Przekazywane dane

  Interfejsy programistyczne mogą przenosić metadane.

  • W interfejsach dostarczanych przez zintegrowane pakiety oprogramowania zarządzającego. Przykłady: Oracle 9i Metadata API i relacyjny interfejs API metadanych firmy SAP.
  • W językach programowania. Przykład języka Java: API do uzyskiwania dostępu i przetwarzania danych zapisanych w źródle danych. wiki/wiki/Syst%C3%A8mes_d%C3%A9cisionnels" title="Systemy decyzyjne">systemach decyzyjnych. Przykład: Metadane w interfejsach SAS API. wiki/wiki/Bases_de_donn%C3%A9es_relationnelles" title="Relacyjne bazy danych">relacyjnych bazach danych. Przykład: Kostka DB2.
  • W zastosowaniach inżynierii wiedzy. Przykład Ładowanie metadanych do Livelink za pomocą interfejsu API Bulk Loader.

  Zarządzanie API 

  API Zarządzanie jest dyscyplina, narzędzie do zarządzania API, rozwiązanie IT, który jest zaprojektowany, aby pomóc organizacjom, że przedsiębiorstwa działają i publikują najlepsze API bez narażania systemu informatycznego. Jest to sposób na bezpieczne połączenie usług wewnętrznych i zewnętrznych. Ponadto API Management pozwala również na pewną widoczność żądań dostępu do swoich API. Zabezpiecza to ujawnione interfejsy API, ułatwia zarządzanie ich cyklem życia, pomaga kontrolować zużycie interfejsów API i zapewnia narzędzia raportowania do monitorowania kontraktów. wiki/wiki/API_Management" title="Zarządzanie API">API Zarząd zakłada tworzenie zasobów wsparcie dla użytkowników, które określają i dokumentują API.Uwagi i referencje

  1. interfejs programowania ”, Le Grand Dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française (dostęp 27 maja 2019 r. ).
  2. " Interfejs programowania: API lub interfejs programowania aplikacji ", na journaldunet. fr, (dostęp 27 czerwca 2019).
  3. Jean-Noël Anderruthy, Techniki monitorowania i e-reputacji, Éditions ENI, , 355 pkt. ( czytaj online), s.  24

   „API (interfejs programowania aplikacji) […]”

  4. François Mouzard, IT Słowniczek: Terminologia Biuletyn n o 233, minister robót publicznych i usług administracji publicznej - Biuro tłumaczeń, , 553 s. ( ISBN  978-0-660-60165-6 i 0-660-60165-6, czytaj online).
  5. a b c d e f g h i j k i l (en) Martin Reddy, API Design for C++, Elsevier - 2011, ( 9780123850041).
  6. a b i c (en) Jaroslav Tulach, Practical API Design: Confessions of a Java Framework Architect, Apress - 2008, ( 9781430209744).
  7. (w) Joe Casad, Sams Teach Yourself TCP / IP w 24 godziny, Sams Publishing - 2004 ( 9780672325656).
  8. " Jedno pytanie programistów z Raymondem Chenem - w jakim języku programowania jest napisany system Windows?  » (Dostęp 13 stycznia 2021)
  9. i b (en) Daniel Jacobson - Dan Woods - Greg Brail, API: Strategia przewodnik, O'Reilly Media Inc - 2011, ( 9781449308926).
  10. (w) David A. Watt, Koncepcje projektowania języka programowania, John Wiley & Sons - 2004 ( 9780470020470).
  11. " Zarządzanie interfejsami API: ustanawianie bram interfejsu API | Microsoft Azure ”, pod adresem azure. com (dostęp 11 stycznia 2018 r. )
  12. https://developer. com/page/Salesforce_APIs
  13. Omówienie zarządzania interfejsami API ”, na stronie microsoft. com, (dostęp 31 maja 2017)
  14. Frédérick Miszewski, „ Dlaczego API Management nie jest tematem IT ”, na nexworld. fr (dostęp 31 maja 2017 r. )
  15. Margaret Rouse, „ Gestion des API ”, na lemagit. )

  Zobacz również

  Powiązane artykuły

  • Zarządzanie API
  • Java ME
  • Java EE
  • Interfejs (IT)
  • Migracja interfejsów programistycznych

  Linki zewnętrzne

  • (pl) SAX, Proste API dla XML
  • (pl) Co to jest API? Twój przewodnik po ewolucji biznesu internetowego (R)

  Waga

  Szerokość łyżki podsiębiernej

  Pojemność czerpaka

Specyfikacja interfejsu logicznego Scsi Hitachi Rac Mes14ha G

Bezpośredni link do pobrania Specyfikacja interfejsu logicznego Scsi Hitachi Rac Mes14ha G

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Specyfikacja interfejsu logicznego Scsi Hitachi Rac Mes14ha G