Programowanie Konserwacja Rozwiązywanie problemów Aeg 72950m

Programowanie, konserwacja i rozwiązywanie problemów z Aeg 72950m to złożona dziedzina, która wymaga doświadczenia i umiejętności. Programowanie Aeg 72950m odbywa się za pomocą specjalnego oprogramowania, które umożliwia wykonywanie wielu różnych czynności. Programowanie umożliwia dostosowywanie funkcji do konkretnych potrzeb użytkownika, jak również wykonywanie rutynowych czynności konserwacyjnych. Przy rozwiązywaniu problemów Aeg 72950m ważne jest, aby dokładnie zdiagnozować źródło problemu, zanim zostaną podjęte jakiekolwiek działania naprawcze. W celu zapobiegania problemom ważne jest, aby utrzymywać system w dobrym stanie technicznym przez regularne aktualizacje oprogramowania i konserwację.

Ostatnia aktualizacja: Programowanie Konserwacja Rozwiązywanie problemów Aeg 72950m

W przypadku awarii zakładu personel obsługi technicznej jest uzależniony od jak najszybszego posiadania dokumentacji dotkniętego obszaru lub obiektu. Jednym z wyzwań jest poszukiwanie samego obiektu – w wielu folderach, cyfrowych kontenerach systemów zarządzania dokumentami i wreszcie plików PDF. Ale nie wystarczy znaleźć schemat wraz z jego nazwą, potrzebujesz również wszystkich skojarzonych atrybutów i powiązań, aby złącza i pojemność były najlepiej dopasowane, gdy urządzenia są wymieniane lub naprawiane.

Jednak technicy zazwyczaj nie są zaznajomieni ze złożonymi systemami inżynieryjnymi, które zawierają wszystkie te dane, nie mówiąc już o strukturach dokumentacji i standardach. I to nie jest ich praca, tak czy owak. Potrzebują tylko bardzo konkretnych informacji – potrzebują ich prostych i szybkich, ponieważ w przypadku usterki, upływający czas to często dużo pieniędzy.

EB Mobile Viewprosta wyszukiwarka

Dla wszystkich systemów inżynieryjnych AUCOTEC, takich jak ELCAD, AUCOPLAN, RUPLAN, a teraz także dla platformy współpracy Engineering Base (EB), EB Mobile View to narzędzie, które zapewnia najprostszą obsługę i szybkie lokalizowanie w takich przypadkach. W tym celu istniejące projekty można łatwo eksportować z systemów do narzędzia opartego na przeglądarce, czyli niezależnnie od systemu operacyjnego. Ten eksport może być połączony z zarządzaniem rewizjami. EB Mobile View synchronizuje się z najnowszym statusem dokumentacji instalacji.

W celu konserwacji dział serwisowy przeciąga dane projektu, które są również dostępne online, na urządzenie mobilne i przenosi je do instalacji. Wadliwy obiekt można znaleźć w krótkim czasie za pomocą prostego wpisu wyszukiwania. Instalatorzy mogą następnie poruszać się po logice cyfrowego bliźniaka na laptopie lub tablecie za pomocą technologii dotykowej i uzyskać wszelkie potrzebne informacje bezpośrednio na ekranie. Na przykład wyświetlacz "Motor 1" zawiera również dane dotyczące jego działania, wszystkie złącza, informacje o producencie i inne parametry techniczne – bez konieczności posiadania wiedzy systemowej i specjalistycznej wiedzy inżynieryjnej.

Identyfikować, naprawiać, informować

Aplikacja - używana w kontekście Engineering Base — nie tylko sprawia, że lokalizowanie odpowiednich danych obiektu w celu rozwiązywania problemów lub konserwacji jest szczególnie łatwe i wydajne. W końcu wiedza o danym obiekcie nie wystarczy. Po naprawie lub wymianie dokumentacja musi zostać zaktualizowana tak, aby – nie tylko w następnym "najgorszym scenariuszu" – udokumentowany stan as-is faktycznie odpowiadał rzeczywistości instalacji, czyli jest prawdziwym cyfrowym bliźniakiem, a nie "starszą siostrą" eksploatowanego zakładu lub maszyny.

W tym celu EB Mobile View umożliwia redlining bezpośrednio w załadowanej dokumentacji EB. Po wyeliminowaniu usterki technik zaznacza odpowiedni obiekt i nadaje mu nazwę usterki. Znaczenie informacji można również podkreślić, po prostu zaznaczając pole "pilne". Za pomocą jednego kliknięcia na "transfer", EB Mobile View zestawia pakiet ze wszystkimi informacjami o usłudze i eksportuje go w wiadomości do działu inżynieryjnego, gdzie specjaliści wczytują dane do EB.

Bycie na bieżąco to nazwa gry

EB tworzy zadanie inżynieryjne na podstawie informacji o usłudze otrzymanych z EB Mobile View, które automatycznie pojawiają się na liście zadań dla działu inżynieryjnego. Obejmuje to nazwę usterek, komentarze, a także wszystkie arkusze redlining i stan "Importowane z EB Mobile View". Każdy z arkuszy redlining jest połączony z oryginalnym arkuszem w EB. W związku z tym inżynierowie nie muszą również szukać, aby ostatecznie przekazać informacje dotyczące konserwacji do odpowiedniego miejsca. Po wykonaniu tej sprawy pojawia się nowy stan rewizji, który jest przenoszony do EB Mobile vView. W ten sposób bieżący stan w narzędziu jest zapewniony w każdym nowym incydencie, a usługa jest natychmiast gotowa do pracy.

Retencja wartości

Aplikacja niezależna od systemu operacyjnego sprawia, że technicy są bardziej elastyczni i szybsi w rozwiązywaniu problemów i konserwacji. Łatwość obsługi jest tutaj kluczowym czynnikiem. Ponadto aplikacja zapewnia proste i bezpieczne informacje zwrotne o usługach do inżynierii. Oznacza to, że cyfrowy bliźniak instalacji lub maszyny jest zawsze aktualny, a dokumentacja ze wszystkimi starannie skompilowanymi danymi zachowuje swoją wysoką wartość, ponieważ dane te mogą być niezawodnie wykorzystywane w dowolnym momencie - nie tylko do rozwiązywania problemów, ale także do konserwacji, konwersji, planowania wyłączeń lub pozwoleń na pracę.

“Geneza wszystkiego”

Pierwotnie systemy informatyczne były trudne, nieznane i dosłownie kosmicznie drogie przez co też niedostępne i zarezerwowane tylko dla wielkich odbiorców takich jak gigantyczne instytucje finansowe czy czołowe światowe mocarstwa inwestujące w systemy związane z obronnością i energetyką.

Wraz z rozwojem informatyki, systemy stały się bardziej dostępne i zaczęły usprawniać kluczowe i pracochłonne procesy w firmie, zwiększając wydajność procesów biznesowych i komfort pracy. Współcześnie coraz więcej przedsiębiorstw przez dedykowane oprogramowanie zabezpiecza kompleksowo wszystkie procesy mające miejsce w firmie takie jak Zarządzanie, Kadry i płace, Finanse i księgowość, Produkcja, Logistyka, Sprzedaż, czy Serwis. Spotykamy się coraz częściej ze stwierdzeniem, że “Firma” to “System”. Powszechnie wiadomo, że gwarantem przetrwania biznesu jest jego ciągły rozwój i doskonalenie rozwiązań, a co za tym idzie również ciągły i adekwatny rozwój systemów informatycznych, połączony z pracami konserwacyjnymi przeprowadzanymi regularnie na wszystkich elementach składowych wchodzącymi w skład środowiska produkcyjnego.

1. Co oznacza pojęcie “Utrzymanie systemu” w projektach IT?

Utrzymanie systemów it (rów. konserwacja oprogramowania, ang. Maintenance) – to najkrócej mówiąc modyfikacje oprogramowania po jego dostarczeniu mające na celu skorygowania błędów, aby poprawić wydajność lub inne własności systemów it.

Do kluczowych problemów utrzymania oprogramowania w systemach it należą problemy zarówno zarządcze, jak i techniczne. Istotnymi kwestiami zarządczymi są: dostosowanie do priorytetów klientów, odpowiedni personel utrzymujący systemy, szacowanie kosztów.

Kluczowymi kwestiami technicznymi są: ograniczone zrozumienie, analiza wpływu, testowanie, pomiar stopnia możliwości konserwacji systemu i utrzymanie infrastruktury.

2. Na czym polega utrzymanie systemów IT?

Utrzymanie systemu to głównie obsługa zgłoszeń serwisowych:

 • Obsługa zgłoszeń helpdesk’owych (Issues/Tickets) w systemach wspierających zarządzanie projektami it (do najpopularniejszych należą JIRA, Redmine).
 • Diagnostyka, potwierdzanie i identyfikacja problemów zgłoszonych przez klienta. Rozwiązywanie problemów lub nadzór nad realizacją zgłoszeń.
 • Kontakt z klientem i innymi członkami zespołów biorących udział w realizacji zgłoszenia. Planowanie realizacji zgłoszeń, określenie terminu i sposobu realizacji.

Czynności Serwisowe, inaczej konserwacyjne związane z utrzymaniem środowisk produkcyjnych systemów informatycznych:

Opieka nad środowiskiem systemowym (Serwery Aplikacyjne)
 • Analiza zajętości zasobów. Oczyszczanie przestrzeni dyskowej z niepotrzebnych plików.
 • Aktualizacja oprogramowania systemowego i narzędziowego.
 • Usuwanie awarii i rozwiązywanie problemów związanych z infrastrukturą IT.
 • Monitoring zasobów oraz kluczowych procesów biznesowych.
 • Analiza aktualnej konfiguracji i wdrożenie dobrych praktyk poprawiających wydajność i bezpieczeństwo.
Opieka nad środowiskiem bazodanowym
 •  Administracja bazami danych.
 •  Tworzenie i odtwarzanie backupów.
 •  Monitoring procesów bazodanowych.
 •  Analiza kosztów zapytań i ich optymalizacja (np. SQL Tuning).
 •  Analiza zajętości przestrzeni dyskowej (np. redukcja zadeklarowanej przestrzeni dla różnych tablespace).

Czynności naprawcze i rozwojowe:

 • Nadzór, przygotowywanie i wykonywanie Aktualizacji Systemu dziedzinowego.
 • Aktualizacje związane z wydaniem nowych rozszerzeń (Features).
 • Aktualizacje związane z naprawą błędów (FiX i HotFix).
 • Prace serwisowe mające na celu wdrożenie zmian, poprawek błędów czy rekonfiguracji.
 • Dostosowanie funkcjonalności oprogramowania do nowych potrzeb (Features).
 • Przeprowadzanie wywiadu z klientem celem zebrania danych potrzebnych do analizy problemów zarówno rozwojowych jak i naprawczych.
 • Przeprowadzanie testów manualnych i automatycznych związanych ze zmianami zarówno naprawczymi jak i w zakresie nowych funkcjonalności. W zależności od zaangażowania i przyjętego modelu może to być realizacja wszystkich rodzajów testów wykonywanych w procesie produkcji oprogramowania, czyli testy jednostkowe (Deweloperskie) najczęściej w ujęciu automatyzacji jeśli jest wdrożona. Tradycyjnie testy integracyjne, Systemowe, Dymne, Akceptacyjne.

Świadczenie usług Wsparcia – jest nieodzownym elementem dobrej umowy utrzymaniowej:

 • Zapewnienie wsparcia użytkowników systemów it w zakresie merytorycznym (funkcjonalność).
 • Wsparcie techniczne świadczone przez specjalistów posiadających doświadczenie i dedykowane umiejętności, realizujących konsultacje informatyczne mające na celu pomoc w utrzymaniu, rozwiązanie problemów wymagających wiedzy specjalistycznej z zakresu IT (np. : Administracja Systemami UNIX, Windows Server, rozwiązywanie problemów sieciowych, Administracja bazami danych).
 • Wsparcie i wdrożenie nowych rozwiązań opartych o dedykowane narzędzia i aplikacje informatyczne.
 • Integracja z produktami i utrzymanie dedykowanych rozwiązań innych dostawców.
 • Nadzór i wsparcie nad realizacją Aktualizacji Systemowych, gdy są one realizowane przez Zamawiającego.
 • Analiza potrzeb klienta i doradztwo w doborze odpowiedniego narzędzia.
 • Realizacja konsultacji technicznych i merytorycznych związanych z różnymi dziedzinami.
 • Przeprowadzanie szkoleń z nowych i bieżących funkcjonalności Systemów it.
 • Tworzenie i rozwój dokumentacji.
 • Wizyty serwisowe w siedzibie klienta.
Przykładowy cykl życia zgłoszenia serwisowego

3. Dlaczego projekt wymaga umowy utrzymaniowej?

„Czemu występują błędy w systemie, który został przetestowany i odebrany? ”

Każdy system od momentu wdrożenia potrzebuje “pewnej” ilości czasu, aby zacząć pracować optymalnie. Długość tego okresu zależy głównie od stopnia złożoności systemów oraz ich dziedziny i nazywa się go potocznie “wygrzewaniem”. Nawet najlepiej napisany i przetestowany program obdarzony jest tą cechą gdyż środowisko, w którym przeprowadzane są prace deweloperskie i testy nigdy nie odzwierciedla w 100% docelowego środowiska produkcyjnego, a w niektórych przypadkach mając na uwadze skale i typ danych jest to nawet niemożliwe. Mówiąc bardzo ogólnie, system został dostosowany na etapie produkcji do innego środowiska niż to, w którym będzie mu dane pracować w przyszłości.

“To już Historia…”

Historycznie w 1969 roku zostaje przez Meira M. Lehmana sformułowane pojęcie konserwacji i ewolucji aplikacji wchodzących w skład systemów it. Kolejne dwadzieścia lat badań w tym obszarze doprowadziły do sformułowania prawa Lehmana (Lehman 1997) które definiuje, że utrzymanie systemów it jest tak naprawdę rozwojem ewolucyjnym aplikacji i że decyzje związane z utrzymaniem systemów są wspomagane przez zrozumienie tego co dzieje się w systemie (i oprogramowaniu) na przestrzeni czasu. Lehman wykazał, że systemy ewoluują w czasie. Wraz z ewolucją stają się coraz bardziej złożone, chyba że podjęte zostaną pewne działania, takie jak refaktoryzacja kodu w celu zmniejszenia jego złożoności. pl/wp-content/uploads/2021/03/Grafiki_blog_Obszar-roboczy-1-kopia-33-300x145. jpg" alt="Dwóch mężczyzn pracuje nad błędami informatycznymi" width="800" height="388" srcset="https://www. pl/wp-content/uploads/2021/03/Grafiki_blog_Obszar-roboczy-1-kopia-33-1024x496. pl/wp-content/uploads/2021/03/Grafiki_blog_Obszar-roboczy-1-kopia-33-768x372. pl/wp-content/uploads/2021/03/Grafiki_blog_Obszar-roboczy-1-kopia-33. jpg 1281w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px"/>

4. Utrzymanie a rozwój

Problemy dotyczące tematu utrzymania systemów informatycznych mają zasadniczo dwa główne źródła. Pierwsze to te powstałe w wyniku normalnego użytkowania, jak również te powstałe w skutek licznych czynności mających na celu zmiany, naprawy i rekonfigurację systemu. Wszystkie te działania prowadzą w sposób naturalny do powolnej degradacji systemu informatycznego jak i innych elementów zależnych, wchodzących w skład środowiska produkcyjnego. (Tu przykład: źle wprowadzone czy uszkodzone dane, archiwalne logi z działania aplikacji pracujących w ramach rozwiązania, stare niepotrzebne pliki i inne “śmieci” pozostawione przez użytkowników).

Drugim źródłem jest doświadczenie wynikające z ewolucji rozwiązania zaimplementowanego w aplikacjach wymuszona postępem i zmianami czynników zewnętrznych. Oprogramowanie musi się ciągle zmieniać, by móc się dostosować do nowych wymagań.

Z uwagi na bardzo dynamiczny postęp, który jest nieuchronny i najbardziej odczuwalny w obszarze IT, nie należy zbyt długo zwlekać z dostosowywaniem systemu do nowych wymagań, gdyż zaniedbania mogą doprowadzić do sytuacji, gdy nie opłaca się dostosowywać rozwiązania, gdyż zasięg refaktoryzacji jest tak ogromny, że taniej jest stworzyć system od nowa. Tworzenie nowego oprogramowania to nie kupno nowego auta z szybką i łatwą przesiadką.

Koszt wytworzenia, wdrożenia i utrzymania nowego rozwiązania, które będzie bazowało na starych danych, często trzeba migrować do nowego modelu. Migracja danych może okazać się bardzo problematyczna i ryzykowna. Dodatkowo trzeba brać pod uwagę wdrożenie nowego rozwiązania, szkolenia personelu, szkolenia dla klientów i często też zakup nowego sprzętu, a czasami nawet zatrudnienie specjalistów do jego obsługi. Przykładem może być stara baza danych, która jest już niewspierana przez producenta. Rodzi to problemy z bezpieczeństwem i brakiem możliwości integracji z nowszymi systemami.

Po aktualizacji bazy danych na nowszą lub zupełnie inną wersję innego producenta okazuje się, że oprócz problemów z migracją danych stał się konieczny zakup nowych urządzeń sieciowych, stacji roboczych i serwerów z nowymi systemami operacyjnymi, które nie są już kompatybilne z technologiami użytymi pierwotnie w procesie wytwarzania aplikacji, którego baza była najważniejszą częścią. Firma nagle po paru latach zaniedbań w obszarze rozwoju i utrzymania systemu, staje nad przepaścią, musi jednorazowo wyłożyć bardzo duże środki, ponieść ryzyko związane z migracją danych, a czasami nawet utratą danych. Wdrażanie kompleksowo olbrzymiej ilości zmian, które mogą przez dłuższy czas bardzo negatywnie wpływać na pracę personelu przez ograniczoną dostępność kluczowych funkcjonalności systemu, często wpływa na spadek produktywności, skuteczność zarządzania i wyników finansowych.

Innym przykładem będzie system sprzedażowy przeznaczony do obsługi klientów pewnej firmy produkcyjnej. W 2001 roku firma mieściła się w baraku i zatrudniała 10 pracowników. Wydawało się, że liczba kontrahentów nigdy nie przekroczy 10 tyś. a przetwarzanie danych w chmurze i interakcja z platformami sprzedażowymi, reklamowymi i rozliczeniowymi innych firm wydawało się jakimś S-F.

W przeciągu 20 lat rozwoju firmy wymagania dotyczące funkcjonalności zmieniały się kilkukrotnie. Bez ciągłego i systematycznego rozwijania i dostosowywania, system stałby się bardzo szybko przestarzały i w znaczącym stopniu spowalniał, a nawet uniemożliwiał dalszy rozwój biznesu.

„it’s not a bug, it’s a feature”

Uważa się, że utrzymanie systemów it obejmuje tylko usuwanie błędów w systemie. Jednak jedno z badań wskazuje, że większość, tj. ponad 80% nakładów konserwacyjnych, ponoszonych jest na wszelkie prace nie naprawcze (Pigosky 1997). To poczucie utrwalane jest przez użytkowników składających zgłoszenia problemów, które w rzeczywistości okazują się rozszerzeniami funkcjonalności systemów it (żargonowe: „it’s not a bug, it’s a feature”). pl/wp-content/uploads/2021/03/Grafiki_blog_Obszar-roboczy-1-kopia-32-300x115. jpg" alt="It's not a bug, it's a feature" width="800" height="307" srcset="https://www. pl/wp-content/uploads/2021/03/Grafiki_blog_Obszar-roboczy-1-kopia-32-1024x392. pl/wp-content/uploads/2021/03/Grafiki_blog_Obszar-roboczy-1-kopia-32-768x294. pl/wp-content/uploads/2021/03/Grafiki_blog_Obszar-roboczy-1-kopia-32. jpg 1281w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px"/>

5. Co to jest SLA i jakie są jego warunki?

SLA (z ang. Service Level Agreement) – to umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług. To dokument szczególny, określający na jakim minimalnym poziomie dostawca świadczyć będzie określone usługi klientowi. Dla odbiorcy usług, SLA powinna być najważniejszym elementem porozumienia z dostawcą.

Co powinno zawierać SLA?

Dobrze skonstruowana umowa o gwarantowanym poziomie świadczonych usług powinna zawierać następujące elementy:

 • Wymagany poziom dostępności – zapewnienie poziomu dostępności jest zwykle określany jako procent czasu dostępności usługi w ciągu roku. Zakres należy go dostosować do realnych potrzeb klienta wynikających z analizy procesów biznesowych w danej organizacji.
 • Sposób i formę zgłaszania problemów z działaniem usługi – na przykład konkretne adresy email bądź telefony, które należy wykorzystać do kontaktów z dostawcą w sytuacjach awaryjnych. W tym miejscu powinny być też godziny, w jakich możesz zgłaszać problemy. Przykładowo, jeżeli Twoja firma nie pracuje w nocy, być może wystarczy zakres od godziny 8 do 18.
 • Czas reakcji i rozwiązania problemu – to określenie po jakim czasie dostawca ma obowiązek zająć się zgłoszonym problemem oraz ile ma czasu na rozwiązanie go. Pamiętając o koszcie za minutę niedostępności, im ten czas jest krótszy, tym lepiej i tym niższe straty dla firmy. Zwróć też uwagę, że jest to czas maksymalny – zwykle dostawca będzie dążył do jak najszybszego usunięcia awarii.
  W uzasadnionych przypadkach mogą wystąpić wyjątki, zwykle dotyczą one działania tzw. siły wyższej.
 • Proces monitorowania i raportowania poziomu usługi – czyli sposób prowadzenia nadzoru nad funkcjonowaniem usługi, zbieranie statystyk, co pozwala na dostęp do statystyk przez dedykowane aplikacje wspierające proces zarządzania ewidencjonujące pracę w ramach organizacji.
 • Niedopełnienie warunków umowy – gdyby dostawca nie wywiązał się z wymagań, jakie stawia przed nim SLA, poniesie konsekwencje. Mogą one obejmować prawo klienta, do zerwania umowy, lub otrzymania odszkodowania za straty poniesione w wyniku niedostępności usługi. Jest to Twoja polisa ubezpieczeniowa na wypadek, gdyby Wykonawca narażał Zamawiającego na straty przez swoje zaniedbania czy luźne podejście do koncepcji “obsługa klienta”.

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

sumek 27 Jul 2013 11:05 9120

 • #1Level 10  

  #1

  Witam forumowiczów.
  Mam pewien problem z pralką AEG-Elektrolux L72850. Od kilku dni szukam wiadomości lub sposobu naprawy tej pralki. Usterka polega na tym, że każdy program zaczyna się dobrze. Wszystkie kontrolki na ekranie są ok. (wyświetla temp, czas i ilość obrotów) do chwili jak nie zacznie grzać wodę. Później znikają wszytkie dane z wyświetlacza i zachowuje się wtedy jakby program się wykasował, nie wylewa wody i nie wiruje. Ciekawe jest to, że po kilkukrotnych próbach czasem uda się, że cały program przejdzie bez usterki.

  Błędów żadnych nie wyświetla. Jak można wywołać tryb serwisowy? Nadmieniam, że grzałka jest sprawna i grzeje. Tak po obserwacji mojej wywnioskowałem, że program składa się z etapów, a etapy z kroczĸów i wygląda, że programu drobna część jest wykasowana i programator głupieje.
  Proszę pomóżcie lub podpowiedzcie coś.
  pozdrawiam su
  sumek

 • #2robin161Level 25  #2

  sumek napisał:

  Quote:

  ... do chwili jak nie zacznie grzać wodę później znikają wszytkie dane z wyświetlacza i zachowuje się wtedy jak by program się wykasował, nie wylewa wody i nie wiruje.....

  Quote:

  Nadmieniam że grzałka jest sprawna grzeje...

  Zaprzeczasz sam sobie. Skąd pewność, że grzałka sprawna?

  Quote:

  ... Ciekawe jest to, że po kilku krotnych próbach czasem uda się że cały program przejdzie bez usterki...

  Prawdopodobnie dostaje wcześniej gdy nie chodzi przebicie na masę.

 • #3#3

  Witam ponownie i dziękuje za odpowiedź kolego robin161. Grzałkę sprawdziłem pod względem przebicia, mierzyłem miernikiem do mierzenia stanu izolacji. Przy napięciu 1kV jest na poziomie około 10MΩ więc grzałka odpada. Udało mi się wprowadzić pralkę w stan serwisowy i odczytać błędy były dwa jeden to E66 czyli coś z grzałką lub hydrostat i drugi to E5h. Ciekawe jest to, że jak puści się pranie na zimno to przechodzi każdy etap i kończy wirowaniem. Jeszcze jedno pytanie czy te błędy, które odczytałem trzeba gdzieś kasować czy same jak wszystko wróci do normy?
  proszę o szybka odpowiedź lub sugestie.
  Pozdrawiam sumek.

 • #4#4

  Właściwym działaniem podczas naprawy jest kasowanie błędów po odczytaniu błędu, aby sprawdzić czy pojawia się znowu oraz po naprawieniu, żeby sprawdzić czy przypadkiem błąd nie pojawi się ponownie.
  Trochę źle odczytałeś błąd E5h - po E ma być wartość dwucyfrowa. Grupa błędów E5x pojawia się gdy są problemy z silnikiem. Najprostszą usterką jest upływność silnika lub jego okablowania do masy - sprawdź.

 • #5nares

  Home appliances specialist  #5

  sumek wrote:

  jest na poziomie około 10MΩ

  Za dobrze to nie jest.

 • #6#6

  Witam ponownie.
  Dziekuje za szybką odpowiedź. Jutro sparwdze stan izolacji silnika i na wszelki wypadek kupie grzałkę i wymienię. Mam tylko jedno pytanie jak się kasuje blędy czy do tego jest potrzebny jakis sprzęt czy da się to wykasować ręcznie?

 • #7#7

  sumek wrote:

  czy da się to wykasować ręcznie?

  Tak, jest opisane w trybie serw.

 • Helpful post

  #8#8

  1. Wejdź w tryb odczytu błędów (serwisowy);
  2. Naciśnij i przytrzymaj START/PAUSE oraz jeden z przycisków opcji obok - jednocześnie;
  3. Przytrzymaj oba przyciski na ok. 5-7 sek.
  Nawiasem mówiąc te pralki są wrażliwe na stan izolacji (testują upływność podczas pracy) i wyłączają program (ze względów bezpieczeństwa) - wilgoć ich wróg.

 • #9#9

  Witam wszystkich forumowiczów.
  Chciałbym szczególnie podziękować koledze robin161, ponieważ jego sugestie pozwoliły mi rozwiązać usterkę w mojej pralce.Pozwolę opisać krok po kroku co zrobiłem by inni mieli gotową receptę naprawy pralki AEG L72850. Wprowadzenie trybu serwisowego (przy wyłączonej pralce "pokrętło na zero" potem nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski start/pauza oraz time i przekręcić pokrętło o 1 w prawo trzymamy aż do momentu jak na wyświetlaczu zaczną mrugać kontrolki, a pod przyciskiem start zaświeci się czerwona dioda (nie ta co normalnie). Potem co jedna pozycja na pokrętle to jeden etap programu czyli:
  1. Sprawdzenie modułu panela (wyświetlacz kontroli i przyciski).
  2. Pobór wody prania zasadniczego.
  3. Pobór wody prania wstępnego.
  4. Pobór wody komory zmiękczacza tkanin.
  5. Pobór wody komory wybielacza.
  6. Grzanie i cyrkulacja.Jak jest błąd w danej pozycji lub kroku programu to wyświetla nr. błędu. Tu jest zestawienie błędów (http://bastlman. wz. cz/2010/08/AEG-Lavamat-error-codes. html) niestety po angielsku lub google jak ja szukałem.Później jeszcze raz pokrętło na zero i znów na jedynkę i w ten czas uruchamia się cały kompleksowy test sterownika i wszystkich komponentów i jak jest ok. to po przejściu testu wraca do normalnego trybu użytkownika.Jednak do rzeczy bo u mnie był problem jak wyżej pisałem z błędem E66 czyli problem z grzałką otóż nie, za sugestią kolegi robin161 pomierzyłem izolację silnika przewodów grzałki i filtra przeciwzakłóceniowego i byłem pewien, że są sprawne.Na dole po prawej stronie pralki znajduje się moduł od sterowaniem silnika w wiązce przewodów jest pojedynczy przewód żółtozielony (uziemienie) na wsuwkę jak go odłączyłem i zmierzyłem woltomierzem miedzy wsuwką, a stykiem w module pokazało mi 170V czyli przebicie w module. Wymontowałem go delikatnie i otwarłem obudowę plastykową i wyjąłem delikatnie płytkę modułu. Okazuje się, że radiator jest pod napięciem podczas pracy i dodatkowo mocno się grzeje(normalne).Producent tnie koszty jak trzeba bo okazuje się, że radiator jest przykręcony do płytki i nie jest zaizolowany, a po wierzchu płytki biegną ścieżki. Odkręciłem radiator delikatnie odgiąłem go i wsunąłem wycięty pasek plastyku z butelki pet (lepszy byłby preszpan) na całą szerokość i długość radiatora i przykręciłem jak było wcześniej. Poskładałem wszystko do kupy jak było wcześniej i za instalowałem w pralce. Problem Ustąpił
  Jeszcze raz dziękuje wszystkim którzy mi chcieli pomóc.
  Mam nadzieje że komuś się mój opis przyda.
  Pozdrawiam Sumek.
  Tu są fotki.

 • #10#10

  Witam
  Mam pytanie czy ma ktoś wsad do sterownika
  , ponieważ to co pisałem wcześniej, że problem pozostał dalej wyskakuje błąd E66 bo teraz wnioskuje, że jednak uszkodzony jest sterownik. Dziwne jest to, że zrobi kilka prań np. 5 -6 i wywala błąd grzałkę wymieniłem. Sprawdziłem wszystko nawet przelutowałem cały sterownik EWM2500 aby mieć pewność, że nie ma zimnych lutów. Teraz obstawiam, że jest jakiś błąd w programie (zaszyty licznik ilości cykli "celowe postarzanie produktu") tak więc chciałbym zaprogramować kość nowym wsadem. Proszę o pomoc i jakieś sugestie może ma koś coś alternatywnego.

 • #11zibi1971#11

  witam
  sprawdź przekaźnik od grzałki,, bo elektrolux-y tak mają,,

 • #12#12

  Witam dzięki za odpowiedź
  sprawdzę przekaznik.
  Pozdrawiam.

 • #13iskrownik#13

  sumek wrote:

  że problem pozostał dalej wyskakuje błąd E66

  Wymień przekaźnik RL1 na płycie sterownika. Oprogramowania wina to nie bedzię, także daj sobie spokój z wsadem. Jeśli nie przekaźnik to po drodze jakaś przelotka dostaje przerwy.

 • #14#14

  Witam wszystkich
  Za radą kolegów zibi1971 oraz iskrownik wymieniłem przekaźnik RL1 oraz przelutowałem całą płytkę wszystkie przelotki co się dało. Tranzystory oporniki i kondensatory, ale niestety dalej problem pozostał. Zrobiłem test jeden cykl ok., a następne błąd E66.Zauważyłem, że grzeje się przekaźnik od grzałĸi więc zrobiłem układ kaskadowy. Przekaźnik steruje cewką stycznika z cewką na 230V, a stycznik załącza grzałkę pomijając sterownik gdyż jest zasilane bezpośrednio. Moje pytanie brzmi co jeszcze można sprawdzić bo już pomysłów brak. Najchętniej bym kupił nową pralkę, ale ta jest prawie nowa i nie zużyta.Co ciekawe tamtym razem i teraz jest ciekawa sprawa mianowicie to tak jak z rachunkiem prawdopodobieństwa czasem się trafi, że zrobi 10 prań czasem 1, a czasem ogóle. To tak wygląda jak by program gdzieś miał drobny błąd i czasem przeskoczy a czasem się zatrzyma i resetuje. Proszę o jakieś sugestie i rady za wszystkie z góry dziękuje.

 • #15#15

  sumek wrote:

  Najchętniej bym kupił nową pralkę

  Jeśli tracisz cierpliwość, to weź podeślij mi sterownik. PNc by się jeszcze przydało żebym był pewny że posiadam falownik który skomunikuje się z modułem sterowania.

 • #16#16

  Witam ponownie wszystkich forumowiczów.
  Temat z moją pralką wrócił. Wczoraj udało mi się kupić takim sam sterownik do mojej pralki. Programator był sprawny przynajmniej tak gość od, którego kupiłem tak twierdzi. Jaki może być powód braku komunikacji z modułem silnika? Czy może być to wina innego biosu programatora czy je trzeba jakoś zgrywać wszystko działa tylko wyskakuje błąd EF4 oraz E5F.Mam też drugie pytanie czy koś wie jak odczytać pamięć zainstalowaną (42568WP) jaki programator oraz program z góry dziękuję i czekam na szybką odpowiedź pozdrawiam Sumek

Programowanie Konserwacja Rozwiązywanie problemów Aeg 72950m

Bezpośredni link do pobrania Programowanie Konserwacja Rozwiązywanie problemów Aeg 72950m

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Programowanie Konserwacja Rozwiązywanie problemów Aeg 72950m