Podręcznik użytkownika i serwisowy Beko Wm5122w

Podręcznik użytkownika i serwisowy Beko WM5122W to kompleksowe i wyczerpujące instrukcje dotyczące obsługi i naprawy pralki Beko WM5122W. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich części i funkcji pralki, a także wyjaśnia, jak korzystać z urządzenia, aby zapewnić zapewnić jak najlepszą jakość użytkowania. Podręcznik zawiera również informacje dotyczące wszystkich możliwych problemów, jakie mogą wystąpić podczas użytkowania pralki, wraz z szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi naprawy i utrzymania. Podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników wszystkich poziomów zaawansowania, dzięki czemu każdy może skorzystać z wyjaśnienia technicznego i instrukcji dotyczących obsługi pralki.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i serwisowy Beko Wm5122w

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

mupet 21 Aug 2005 17:20 1377

 • #1Level 15  

  #1

  Witam
  Poszukuję sposobu wejścia w tryb serwisowy do telewizorów tej firmy.
  Z tego co wiem większość nowych chasis wymaga użycia pilota serwisowego. Mam na stole chasis 12. 4 i 7LY. 190-03 (symbol spisany z płyty). Może ktoryś z Kolegów zna sposób wejścia w tryb serwisowy np. Makiem lub innym pilotem, lub jak obejść ten temat.
  pozdr. Jacek

 • #2leszek. bLevel 29  

 • #3zdzich42Level 41  #3

  Kol leszek. b Może troche wiecej szczegółów? Nie jestem zbyt kumaty ale jakoś konkretnego rozwiązania nie widzę, albo się nie dopatrzyłem.

 • #4

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO FSA21300. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO FSA21300 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO FSA21300

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

BEKO FSA21300 (1296 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO FSA21300

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] W urzdzeniu tym zastosowano gaz R 600a, przyjazny rodowisku naturalnemu ale latwopalny. Podczas transportu i ustawianie zamra arki nale y uwa a, aby nie uszkodzi jej systemu chlodniczego. Jeli system chlodniczy ulegnie uszkodzeniu i ulatnia si z niego gaz, nale y trzyma zamra ark z dala od ródel ognia i przez jaki czas przewietrzy pomieszczenie. UWAGA - W celu przypieszenia procesu rozmra ania zamra arki nie nale y u ywa adnych urzdze mechanicznych ani innych rodków poza zalecanymi przez jej producenta. [... ] Po uplywie czasu niezbdnego do zamro enia wie ej ywnoci przycisk termostatu nale y ustawi w pozycji rodkowej ( ólta lampka zganie). C Zalecamy sprawdzenie tej temperatury termometrem aby upewni si, e temperatura w komorach przechowywania utrzymywana jest na Nie nale y wklada ywnoci do zamra arki zaraz po jej wlczeniu. Zamro onej ywnoci nic si nie stanie, jeli awaria taka trwa nie dlu ej ni 19 godzin. Jeli awaria trwa dlu ej, nale y sprawdzi ywno i albo zje j od razu, albo zagotowa i ponownie zamrozi. Po przyciniciu przycisku szybkiego zamra ania (1) zapali si lampka pomaraczowa (3) i zacznie cigle dziala spr arka, nawet jeli przycisk temperatury jest w pozycji STOPPED [=ZATRZYMANY] (0). Aby wylczy te funkcj nale y ponownie przycisn przycisk szybkiego zamra ania, a pomaraczowa lampka zganie. Zamra arka slu y do dlugoterminowego przechowywania mro onek spo ywczych kupionych w sklepie, a tak e mo na jej u y do zamra ania i przechowywania ywnoci wie ej. Wskazówki przechowywania wie ej ywnoci zamro onej w domu znajduj si na wewntrznej powierzchni drzwiczek. Jeli awaria trwa dlu ej, nale y sprawdzi stan ywnoci i albo zje j natychmiast, albo zagotowa i ponownie zamrozi. Panel sterowania slu y do regulowania temperatury w zamra arce, wywietlania temperatury w zamra arce i wykonywania nastpujcych funkcji: 1 - Przycisk szybkiego zamra ania 2 - Przycisk nastawiania temperatury w zamra arce 3 - Lampka pomaraczowa - Wlczono szybkie zamra anie 4 - Lampka zielona - Wlczono zasilanie (napicie) 5 - Lampka czerwona - Alarm Wa na uwaga: Temperatury osigane wewntrz urzdzenia mog si ró ni zale nie od warunków jego u ytkowania, umiejscowienia, temperatury otoczenia, czstotliwoci otwierania drzwiczek oraz iloci przechowywanej ywnoci. W cigu 24 godzin pracy alarm z powodu przekroczenia temperatury (lampka czerwona) powinien si wylczy. Aby uzyska najlepsze rezultaty prosimy przestrzega nastpujcych instrukcji. Jako ywnoci zachowuje si najlepiej zamra ajc j na wskro najszybciej, jak to mo liwe. Przy zamra aniu wie ej ywnoci pokrtlo termostatu nale y ustawi w pozycji rodkowej. niewielkie iloci ywnoci do 0, 5 kg mo na zamra a bez nastawiania pokrtla regulacji temperatury. Zalecamy, aby przed czyszczeniem odlczy zasilanie gniazdka elektrycznego i wyj z niego wtyczk przewodu zasilajcego. Do czyszczenia nie wolno stosowa adnych ostrych narzdzi ani szorstkich substancji, mydla, domowych rodków czystoci, detergentów, ani wosku do polerowania. Wntrze nale y czyci ciereczk zamoczon i wy t w roztworze jednej ly eczki do herbaty sody oczyszczonej w 0, 5 litra wody, a nastpnie wytrze do sucha. Jeli zamra arka ma by nieu ywana przez dlu szy okres czasu, nale y j wylczy i calkowicie opró ni z ywnoci, oczyci i pozostawi z uchylonymi drzwiczkami. Raz do roku nale y odkurzaczem usun kurz, który zbiera si na spr arce umieszczonej z tylu zamra arki. ] Prosimy nie zaniedba adnego z tych sprawdze, poniewa jeli serwis nie wykryje awarii, zostanie pobrana oplata. Odglos musowania, bulgotania lub warkotu wydaje przeplyw czynnika chlodniczego w rurach. Kiedy termostat zalcza lub wylcza silnik daje si slysze odglos kliknicia. Odglos kliknicia mo e pojawi si, gdy - pracuje system automatycznego rozmra ania. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO FSA21300

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO FSA21300.

 1. HomeBrother
 2. Serwis i wsparcie
 3. Podręczniki i instrukcje

Znajdź instrukcję obsługi lub podręcznik użytkownika do swojego urządzenia.

Aby rozpocząć, podaj proszę model urządzenia. Znajdziesz go na samym urządzeniu lub na jego opakowaniu. Jeśli nie znasz modelu, pomożemy Ci go znaleźć.

Jeśli nie znajdziesz swojego modelu, odwiedź stronę support. com

Podręcznik użytkownika i serwisowy Beko Wm5122w

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i serwisowy Beko Wm5122w

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i serwisowy Beko Wm5122w