Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Asus Vk222s

Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Asus VK222s to instrukcja, która służy do wyjaśniania zasad i instrukcji dotyczących instalacji i użytkowania monitora Asus VK222s. Ten podręcznik zawiera informacje na temat instalacji i konfiguracji samego monitora, jak również na temat użytkowania go wraz z komputerem. Zawiera także informacje na temat wszystkich dostępnych funkcji, dostępnych portów, jak również informacje na temat optymalizacji i naprawy monitora. Instrukcja ta jest przydatna dla osób, które chcą w pełni wykorzystać wszystkie możliwości monitora Asus VK222s.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Asus Vk222s

Pobieranie sterowników
ASUS VK VK222S


Jak ręcznie zaktualizować sterowniki urządzeń VK VK222S:

Poniżej znajdziesz wersję sterownika ASUS VK VK222S z kategorii Monitor do pobrania. Nowy sterownik możesz zainstalować za pomocą Menedżera urządzeń systemu Windows.

Producent: ASUS
Grupa: Monitor
konfiguracja: VK
Seria: VK222S
Systemy operacyjne: Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 11
Data utworzenia sterownika: 2008-02-26
Nazwa pliku: d1212248. rar (Pobierz)
Rozmiar pliku: 7. 00 MB

Zainstaluj produkty opcjonalne - DriverDoc (Solvusoft) | EULA | Polityka prywatności | Warunki | Odinstaluj

Automatyczna aktualizacja sterowników VK VK222S:

Sugestia: Dla większości użytkowników Windows szczególnie polecamy skorzystanie z narzędzia do aktualizacji sterowników, jak np. DriverDoc [DriverDoc - Produkt Solvusoft], aby łatwiej uaktualnić sterowniki ASUS Monitor. DriverDoc usuwa wszystkie kłopoty i bóle głowy podczas aktualizacji sterowników VK222S, pobierając i instalując je automatycznie.

Dzięki dostępowi do bazy danych zawierającej ponad 2 150 000 sterowników DriverDoc pozwala aktualizować na bieżąco sterowniki typu Monitor, jak również innych rodzajów urządzeń na komputerze użytkownika.

Zainstaluj produkty opcjonalne - DriverDoc (Solvusoft) | Odinstaluj


Częste pytania dotyczące aktualizacji VK222S


Sterowniki VK222S są zgodne z jakimi systemami operacyjnymi?

VK222S posiada dostępną wersję sterownika dla Windows.

Dlaczego ludzie nie aktualizują sterowników VK222S?

Większość osób nie podejmuje aktualizacji sterowników VK222S, ponieważ mogą napotkać błędy lub awarie. org/Question">

Jak zaktualizować sterowniki VK222S?

Sterowniki urządzeń dla VK VK222S można zaktualizować ręcznie poprzez Menedżera urządzeń Windows lub automatycznie, za pomocą narzędzia do skanowania i aktualizacji sterowników. org/Question">

Jak często należy aktualizować sterowniki VK222S?

Zazwyczaj należy zaktualizować sterowniki urządzeń VK222S po głównych aktualizacjach systemu Windows.Problemy dotyczące aktualizacji sterowników

Błędy VK VK222S często wynikają z niekompatybilnych lub nieaktualnych sterowników urządzeń. Kierowcy będą pracować pewnego dnia i z różnych powodów nagle przestaną pracować następnego dnia. Ekscytująca wiadomość jest taka, że prawdopodobnie możesz zaktualizować sterowniki urządzeń Monitor, aby uniknąć usterek.

Właściwy sterownik VK VK222S może być trudny do zlokalizowania na stronie producenta. Lokalizowanie, pobieranie i ręczna aktualizacja sterownika Windows VK VK222S zajmuje dużo czasu, dzięki czemu proces ten jest nie do zniesienia dla większości użytkowników. Korzystanie z wadliwych lub niefunkcjonalnych sterowników spowoduje więcej uszkodzeń i błędów na komputerze.

Aktualizowanie sterowników urządzeń jest dużo pracy, dlatego zdecydowanie sugerujemy pobranie i zainstalowanie narzędzia do aktualizacji sterowników. Program aktualizacji nie tylko zapewnia odpowiednie sterowniki, które są kompatybilne ze sprzętem, ale także gwarantuje, że istnieje kopia zapasowa bieżących sterowników przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian. Sterowniki kopii zapasowych zapewniają komfort wiedząc, że jeśli coś pójdzie nie tak, możesz przywrócić poprzednie sterowniki.


5 najpopularniejszych sterowników VK (33 Modele)


 • VK191D


 • VK191S


 • VK191T


 • VK192D


 • VK192D-BZainstaluj produkty opcjonalne - DriverDoc (Solvusoft) | Odinstaluj(Reklama)

Zaktualizuj sterowniki ASUS VK VK222S jednym kliknięciem w DriverDoc:Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

Longer1989 30 Apr 2010 23:58 2107 0

Lock | New topic

 • #1Level 24  

  #1

  Podręcznik użytkownika monitora ASUS VK222H po polsku

  Attachments:

  • ASUS VK222H. PDFDownload(2. 29 MB) Punkty: 2 for the user
 • Create an account, log in and become active in a forum and ads will not appear. You will receive points by participating in discussions.
  Join this discussion.

  Log in with Google

  • Home page
  • /
  • Forum Monitors Service Monitors Instructions ASUS VK222H Podręcznik użytkownika [PL]

Seria VG279Q1A
Monitor LCD
Instrukcja obsługi

Copyright © 2020 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadna część tej instrukcji, w tym opisane w niej produkty i oprogramowanie, nie może być reprodukowana, przesyłana, przepisywana, przechowywana w systemie wyszukiwania ani tłumaczona na żaden język w jakiejkolwiek formie ani w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem dokumentacji przechowywanej przez kupującego w celu wykonania kopii zapasowej. celów, bez wyraźnej pisemnej zgody ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”).

Gwarancja na produkt lub serwis nie zostaną przedłużone, jeśli: (1) produkt zostanie naprawiony, zmodyfikowany lub zmieniony, chyba że taka naprawa, modyfikacja lub zmiana zostanie zatwierdzona na piśmie przez ASUS; lub (2) numer seryjny produktu jest zamazany lub brakujący.

ASUS DOSTARCZA NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ „TAK JAK JEST” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY ANI PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE (W TYM SZKODY ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ BIZNESU, UTRATĘ KORZYSTANIA LUB DANYCH, PRZERWANIE I PODOBNE), NAWET JEŚLI ASUS ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK WAD LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI LUB PRODUKCIE.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI SĄ DOSTARCZONE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU INFORMACYJNEGO I PODLEGAJĄ ZMIANIE W DOWOLNYM CZASIE BEZ POWIADOMIENIA I NIE POWINNY BYĆ POSTĘPOWANE JAKO ZOBOWIĄZANIE ASUS. ASUS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB NIEŚCISŁOŚCI, KTÓRE MOGĄ POJAWIĆ SIĘ W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, W TYM OPISANE W TYM PRODUKTY I OPROGRAMOWANIE.
Nazwy produktów i firm występujące w tej instrukcji mogą, ale nie muszą, być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi odpowiednich firm i są używane wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia oraz z korzyścią dla właścicieli, bez zamiaru ich naruszania.

zawiadomienia

Oświadczenie Federalnej Komisji Łączności
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:
• To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
• To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami producenta, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

• Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
• Zwiększenie odległości między sprzętem a odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
• Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

Oświadczenie Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji
To urządzenie cyfrowe nie przekracza limitów klasy B dotyczących emisji szumów radiowych z urządzeń cyfrowych, określonych w przepisach dotyczących zakłóceń radiowych Kanadyjskiego Departamentu Łączności.
To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

Urządzenie może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie to musi być bezpiecznie przymocowane do podłogi / ściany zgodnie z instrukcją montażu.

EAC

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

 • Przed skonfigurowaniem monitora należy uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do pakietu.
 • Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nigdy nie wystawiaj monitora na działanie deszczu lub wilgoci.
 • Nigdy nie próbuj otwierać obudowy monitora. Niebezpieczna wysoka głośnośćtagWewnątrz monitora może spowodować poważne obrażenia ciała.
 • Jeśli zasilacz jest uszkodzony, nie próbuj naprawiać go samodzielnie. Skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub sprzedawcą.
 • Przed użyciem produktu upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone, a kable zasilające nie są uszkodzone. Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenie, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą.
 • Szczeliny i otwory z tyłu lub u góry obudowy służą do wentylacji. Nie blokuj tych gniazd. Nigdy nie umieszczaj tego produktu w pobliżu lub nad grzejnikiem lub źródłem ciepła, jeśli nie zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja.
 • Monitor powinien być zasilany wyłącznie ze źródła zasilania wskazanego na etykiecie. Jeśli nie jesteś pewien typu zasilania w swoim domu, skonsultuj się ze sprzedawcą lub lokalną firmą energetyczną.
 • Używaj odpowiedniej wtyczki zasilania, która jest zgodna z lokalnymi standardami zasilania.
 • Nie przeciążaj listew zasilających i przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować pożar lub porażenie prądem.
 • Unikaj kurzu, wilgoci i skrajnych temperatur. Nie umieszczaj monitora w miejscu, w którym może ulec zamoczeniu. Ustaw monitor na stabilnej powierzchni.
 • Odłącz urządzenie podczas burzy z piorunami lub jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas. Chroni to monitor przed uszkodzeniem w wyniku skoków napięcia.
 • Nigdy nie wciskaj żadnych przedmiotów ani nie wlewaj żadnych płynów do otworów w obudowie monitora.
 • Aby zapewnić zadowalające działanie, należy używać monitora tylko z komputerami znajdującymi się na liście UL, które mają odpowiednio skonfigurowane gniazda oznaczone między 100 ~ 240 V AC.
 • Gniazdko elektryczne powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne
 • Jeśli napotkasz problemy techniczne z monitorem, skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub sprzedawcą.
 • Zapewnij uziemienie przed podłączeniem wtyczki do sieci. A odłączając połączenie uziemienia, należy odłączyć po wyjęciu wtyczki sieciowej z sieci.
 • Proszę użyć ADP-65GD B adaptera DELTA

OSTRZEŻENIE
Używanie innych słuchawek nagłownych lub dousznych niż określone może spowodować utratę słuchu z powodu nadmiernego ciśnienia akustycznego.

Pielęgnacja i czyszczenie

 • Przed podniesieniem lub zmianą położenia monitora lepiej odłączyć kable i przewód zasilający. Ustawiając monitor, postępuj zgodnie z prawidłowymi technikami podnoszenia. Podnosząc lub przenosząc monitor, chwyć jego krawędzie. Nie podnoś monitora za podstawę lub przewód.
 • Czyszczenie. Wyłącz monitor i odłącz przewód zasilający. Wyczyść powierzchnię monitora niestrzępiącą się, nierysującą szmatką. Uporczywe plamy można usunąć ściereczką dampzakończony łagodnym środkiem czyszczącym.
 • Unikaj używania środków czyszczących zawierających alkohol lub aceton. Użyj środka czyszczącego przeznaczonego do użytku z wyświetlaczem LCD. Nigdy nie rozpylaj środka czyszczącego bezpośrednio na ekran, ponieważ może on kapać do wnętrza monitora i spowodować porażenie prądem.

Następujące objawy są normalne w przypadku monitora:

 • Podczas pierwszego użycia ekran może migotać ze względu na naturę światła jarzeniowego. Wyłącz przełącznik zasilania i włącz go ponownie, aby upewnić się, że migotanie zniknęło.
 • W zależności od używanego wzoru pulpitu, na ekranie mogą występować niewielkie nierówności jasności.
 • Gdy ten sam obraz jest wyświetlany przez kilka godzin, po przełączeniu obrazu może pozostać powidok poprzedniego ekranu. Ekran będzie powracał do normalnego stanu lub możesz wyłączyć przełącznik zasilania na godziny.
 • Gdy ekran staje się czarny lub miga lub nie może już działać, skontaktuj się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym, aby to naprawić. Nie naprawiaj ekranu samodzielnie!

Konwencje użyte w tym przewodniku

OSTRZEŻENIE: Informacje zapobiegające zranieniu się podczas próby wykonania zadania.
UWAGA: Informacje zapobiegające uszkodzeniu komponentów podczas próby wykonania zadania. plus/wp-content/uploads/2021/05/IMPORTANT-1. jpg" alt="WAŻNY" width="62" height="51" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>WAŻNY: Informacje, których MUSISZ przestrzegać, aby wykonać zadanie.
UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje pomocne w wykonaniu zadania.

Gdzie znaleźć więcej informacji
Dodatkowe informacje oraz aktualizacje produktu i oprogramowania można znaleźć w następujących źródłach.

 1. ASUS websites
  ASUS webwitryny internetowe na całym świecie udostępniają aktualne informacje na temat sprzętu i oprogramowania ASUS. Odnosić się do http://www. com
 2. Opcjonalna dokumentacja
  Opakowanie produktu może zawierać opcjonalną dokumentację, która mogła zostać dodana przez sprzedawcę. Te dokumenty nie są częścią standardowego pakietu.

Witamy!

Dziękujemy za zakup monitora LCD ASUS®!
Najnowszy szerokoekranowy monitor LCD firmy ASUS zapewnia wyraźniejszy, szerszy i jaśniejszy wyświetlacz, a także szereg funkcji poprawiających jakość viewdoświadczenie.
Dzięki tym funkcjom możesz cieszyć się wygodą i wspaniałymi wrażeniami wizualnymi, jakie zapewnia monitor!

Zawartość Paczki

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:
√ Monitor LCD
√ Baza
√ Przewodnik szybkiego startu
√Karta gwarancyjna
√ Adapter
√1x przewód zasilający
√ 1x kabel HDMI (opcjonalnie)
√ 1x kabel DP (opcjonalnie)

• Jeśli którykolwiek z powyższych elementów jest uszkodzony lub go brakuje, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą.

Montaż monitora

Aby złożyć monitor:
1. Dopasuj otwór na śrubę w ramieniu do dołączonej śruby w podstawie. Następnie włóż podstawę do ramienia.
2. Przymocuj podstawę do ramienia, dokręcając dołączoną śrubę.

* Rozmiar śruby podstawy: M6 x 17 mm

Podłącz kable

Tył monitora LCD

1. Słuchawki – port wyjściowy
2. DP – w Porcie
3. Port HDMI2
4. Port HDMI1
5. Port DC-IN

Wprowadzenie do monitora

Korzystanie z przycisku Sterowanie

Użyj przycisku sterowania z tyłu monitora, aby wyregulować ustawienia obrazu. plus/wp-content/uploads/2021/05/Using-the-Controls-button. jpg" sizes="(max-width: 505px) 100vw, 505px" data-ezsrcset="https://manuals. jpg 505w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Using-the-Controls-button-300x212. jpg 300w" alt="Korzystanie z przycisku Sterowanie" width="505" height="357" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. Wskaźnik zasilania:
• Definicje kolorów wskaźnika zasilania przedstawiono w poniższej tabeli.

statusOpis
BiałyON
BursztynTryb czuwania
POZAPOZA

2. Przycisk zasilania:
• Naciśnij ten przycisk, aby włączyć / wyłączyć monitor.

3. plus/wp-content/uploads/2021/05/GameVisual-Button. jpg" alt="Przycisk GameVisual" width="42" height="36" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>Przycisk GameVisual:
• Naciśnij ten klawisz skrótu, aby przełączyć się z siedmiu wstępnie ustawionych trybów wideo (tryb scenerii, tryb wyścigów, tryb kinowy, tryb RTS/RPG, tryb FPS, tryb sRGB i tryb MOBA) z technologią GameVisual™ Video Intelligence.

4. plus/wp-content/uploads/2021/05/GamePlus-Button. jpg" alt="Przycisk GamePlus" width="46" height="32" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>Przycisk GamePlus:
• GamePlus: Funkcja GamePlus zapewnia zestaw narzędzi i tworzy lepsze środowisko gry dla użytkowników podczas grania w różne rodzaje gier. W szczególności funkcja celownika jest specjalnie zaprojektowana dla nowych graczy lub początkujących zainteresowanych grami FPS (First Person Shooter).
Aby aktywować GamePlus:
• Naciśnij przycisk GamePlus, aby wejść do głównego menu GamePlus.
• Aktywuj funkcję Crosshair, Timer, Licznik FPS lub Display Alignment.
• Przesuń przycisk góra/dół, aby wybrać i naciśnijaby potwierdzić potrzebną funkcję. Naciśnij, aby wyjść i wyjść.
• Krzyżyk/Timer/Licznik FPS można przesuwać, naciskając Klucz 5-kierunkowy. plus/wp-content/uploads/2021/05/GamePlus-main-menu. jpg 737w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/GamePlus-main-menu-300x173. jpg 300w" alt="Główne menu GamePlus" width="845" height="486" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 300w"/>

5. plus/wp-content/uploads/2021/05/Button-1. jpg" alt="Przycisk 1" width="24" height="23" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>Przycisk zamykania:
• Wyjdź z menu OSD.
6. plus/wp-content/uploads/2021/05/Button-3. jpg" alt="Przycisk 3" width="40" height="31" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>Przycisk (5-kierunkowy):
• Włącza menu OSD. Włącza wybraną pozycję menu OSD.
• Zwiększa/zmniejsza wartości lub przesuwa wybór w górę/dół/lewo/prawo

Regulacja monitora

 • Dla optymalnego viewW tym przypadku zalecamy, aby spojrzeć na całą powierzchnię monitora, a następnie ustawić monitor pod najbardziej dogodnym dla siebie kątem.
 • Przytrzymaj stojak, aby zapobiec upadkowi monitora podczas zmiany jego kąta.
 • Możesz regulować kąt monitora w zakresie od +23˚ do -5˚ i umożliwia regulację obrotu o 15˚ w lewo lub w prawo.

Odłączanie ramienia / podstawy (do montażu ściennego VESA)

Odłączana podstawa tego monitora została specjalnie zaprojektowana do montażu ściennego VESA.

Aby odłączyć ramię/podstawkę

 1. Odłącz kable zasilające i sygnałowe. Ostrożnie połóż monitor ekranem do dołu na opakowaniu EPS.
 2. Wykręć cztery (4) wkręty mocujące ramię do tylnej części monitora.
 3. Odłącz podstawę (ramię i podstawę) od monitora.

• Zestaw do montażu ściennego VESA (100 x 100 mm) należy zakupić osobno.
• Należy używać wyłącznie wspornika do montażu ściennego z certyfikatem UL o minimalnej masie/obciążeniu 28. 8 kg (rozmiar śruby: M4 x 10 mm).

Wymiar konspektu

Jednostka: mm

Jak zmienić konfigurację

 1. Naciśnij środkowy 5-kierunkowy, aby uaktywnić menu OSD.
 2. Naciskaj przyciski ∇ i Δ, aby przełączać się między opcjami w menu. Gdy przechodzisz od jednej ikony do drugiej, nazwa opcji jest podświetlana.
 3. Aby wybrać podświetloną pozycję w menu, naciśnij środkowy klawisz.
 4. Naciśnij przyciski ∇ i Δ, aby wybrać żądany parametr.
 5. Naciśnij klawisz Środek, aby przejść do suwaka, a następnie użyj przycisków ∇ lub Δ, zgodnie ze wskaźnikami w menu, aby wprowadzić zmiany.
 6. Naciśnij ◄/►, aby poruszać się po menu w lewo/w prawo.

Wprowadzenie do funkcji OSD

1. hazard
Ta funkcja zawiera sześć podfunkcji, które można wybrać według własnych preferencji. plus/wp-content/uploads/2021/05/OSD-Function-Introduction. jpg 657w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/OSD-Function-Introduction-300x143. jpg 300w" alt="Wprowadzenie do funkcji OSD" width="640" height="306" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 300w"/>

 • OverDrive: zakres regulacji wynosi od 0 do 100.
 • FreeSync Premium: może umożliwić źródłu graficznemu obsługiwanemu przez FreeSync dynamiczną regulację częstotliwości odświeżania wyświetlacza w oparciu o typowe częstotliwości wyświetlania klatek w celu uzyskania energooszczędnej, praktycznie wolnej od zacinania się i niskiej latencji aktualizacji wyświetlacza. Sync
 • ELMB: Zaznacz, aby zmniejszyć rozmycie ruchu i zminimalizować efekt zjawy, gdy obiekty na ekranie poruszają się szybko.
 • GamePlus: aktywuj funkcję celownika, timera lub licznika klatek na sekundę lub funkcję wyrównania wyświetlacza.
 • GameVisual: Ta funkcja zawiera siedem funkcji podrzędnych, które można wybrać według własnych preferencji.
 • Wzmocnienie cieni: Wzmocnienie ciemnych kolorów dostosowuje krzywą gamma monitora w celu wzbogacenia ciemnych tonów na obrazie, co znacznie ułatwia znajdowanie ciemnych scen i obiektów. jpg"/>

  • W trybie wyścigowym funkcje Nasycenie i ASCR nie są konfigurowalne przez użytkownika.
  • „W sRGB funkcje nasycenia, odcienia skóry, temperatury barwowej, jasności, kontrastu i ASCR nie mogą być konfigurowane przez użytkownika.
  • „W trybie MOBA funkcje Nasycenie i ASCR nie są konfigurowalne przez użytkownika.

  2. Wizerunek
  Za pomocą tej głównej funkcji można regulować Jasność, Kontrast, VividPixel, ASCR, Kontrola proporcji i Filtr światła niebieskiego. plus/wp-content/uploads/2021/05/Blue-Light-Filter-from-this-main-function. jpg 640w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Blue-Light-Filter-from-this-main-function-300x148. jpg 300w" alt="Filtr światła niebieskiego z tej głównej funkcji" width="640" height="315" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 300w"/>

  • Jasność: zakres regulacji wynosi od 0 do 100.
  • Kontrast: zakres regulacji wynosi od 0 do 100.
  • VividPixel: Ekskluzywna technologia ASUS, która zapewnia realistyczne efekty wizualne, zapewniając krystalicznie czystą i zorientowaną na szczegóły przyjemność. Zakres regulacji wynosi od 0 do 100.
  • ASCR: Wybierz ON lub OFF, aby włączyć lub wyłączyć funkcję dynamicznego współczynnika kontrastu, ASCR jest wyłączony, gdy włączony jest tryb ECO lub ELMB.
  • Kontrola proporcji: Ustawia proporcje na „Pełny” i 4:3.
  • Filtr światła niebieskiego: Dostosuj poziom energii niebieskiego światła emitowanego przez podświetlenie LED. jpg"/>

   • 4:3 jest dostępne tylko wtedy, gdy źródło wejściowe jest w formacie 4:3。

   Aby złagodzić zmęczenie oczu, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

   • Użytkownicy powinni odejść od wyświetlacza, jeśli pracują przez wiele godzin. Zaleca się robienie krótkich przerw (co najmniej 5 minut) po około 1 godzinie ciągłej pracy przy komputerze. Robienie krótkich i częstych przerw jest bardziej efektywne niż pojedyncza dłuższa przerwa.
   • Aby zminimalizować zmęczenie oczu i suchość oczu, użytkownicy powinni okresowo odpoczywać, skupiając się na obiektach znajdujących się daleko.
   • Ćwiczenia oczu mogą pomóc zmniejszyć zmęczenie oczu. Często powtarzaj te ćwiczenia. Jeśli zmęczenie oczu utrzymuje się, skonsultuj się z lekarzem. Ćwiczenia oczu: (1) Powtarzanie spojrzeń w górę iw dół (2) Powoli przewracaj oczami (3) Poruszaj oczami po przekątnej.
   • Niebieskie światło o wysokiej energii może prowadzić do zmęczenia oczu i AMD (zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem). Filtr światła niebieskiego redukujący o 70% (maks. ) Szkodliwe światło niebieskie w celu uniknięcia CVS (syndromu widzenia komputerowego).

   3. Kolor

   Wybierz kolor obrazu, który Ci się podoba z tej funkcji. plus/wp-content/uploads/2021/05/Select-the-image-color-you-like-from-this-function. jpg 946w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Select-the-image-color-you-like-from-this-function-300x147. plus/wp-content/uploads/2021/05/Select-the-image-color-you-like-from-this-function-768x376. jpg 768w" alt="Wybierz kolor obrazu, który lubisz z tej funkcji this" width="640" height="313" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 768w"/>

   • Temp. barwowa: Zawiera trzy wstępnie ustawione tryby kolorów (Zimny, Normalny, Ciepły) i Tryb użytkownika.
   • Nasycenie: zakres regulacji wynosi od 0 do 100.
   • Odcień skóry: Zawiera trzy tryby kolorów, w tym czerwonawy, naturalny i żółtawy. jpg"/>• W trybie użytkownika kolory R (czerwony), G (zielony) i B (niebieski) mogą być konfigurowane przez użytkownika; zakres regulacji wynosi od 0 ~ 100.

   4. Wybór wejścia
   Wybierz źródło wejściowe z sygnału wejściowego HDMI-1, HDMI-2 lub DisplayPort. plus/wp-content/uploads/2021/05/HDMI-1-HDMI-2-or-DisplayPort. jpg 930w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/HDMI-1-HDMI-2-or-DisplayPort-300x149. plus/wp-content/uploads/2021/05/HDMI-1-HDMI-2-or-DisplayPort-768x381. jpg 768w" alt="HDMI-1, HDMI-2 lub DisplayPort" width="640" height="317" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 768w"/>

   5. Moje ulubione
   Za pomocą tej głównej funkcji można dostosować skrót i ustawienia niestandardowe. plus/wp-content/uploads/2021/05/adjust-Shortcut-and-Customized-Setting. jpg 939w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/adjust-Shortcut-and-Customized-Setting-300x149. plus/wp-content/uploads/2021/05/adjust-Shortcut-and-Customized-Setting-768x382. jpg 768w" alt="dostosuj skrót i ustawienia niestandardowe" width="640" height="318" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 768w"/>

   • Skrót: Użytkownik może wybrać spośród „GamePlus”, „GameVisual”, „Jasność”, „Kontrast”, „Filtr światła niebieskiego”, „Temp. barwowa”, „Głośność” i ustawić jako klawisz skrótu.
   • Dostosowane ustawienia: możesz wybrać swoje ustawienia zgodnie z ulubionymi.

   6. Konfiguracja systemu
   Dostosowuje konfigurację systemu. plus/wp-content/uploads/2021/05/Adjusts-the-system-configuration. jpg 650w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Adjusts-the-system-configuration-300x300. plus/wp-content/uploads/2021/05/Adjusts-the-system-configuration-150x150. jpg 150w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/05/Adjusts-the-system-configuration-120x120. jpg 120w" alt="Dostosowuje konfigurację systemu" width="640" height="638" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 120w"/>

   • Język: Wybierz język OSD. Dostępne opcje to: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, holenderski, rosyjski, polski, czeski, chorwacki, węgierski, rumuński, portugalski, turecki, uproszczony chiński, tradycyjny chiński, japoński, koreański, perski, tajski i indonezyjski.
   • Dźwięk: Regulacja poziomu głośności wyjściowej lub wyciszanie dźwięku.
   • Tryb ECO: Aktywuj tryb ekologiczny w celu oszczędzania energii.
   • Wskaźnik zasilania: włączanie / wyłączanie wskaźnika LED zasilania.
   • Blokada przycisku zasilania: Aby wyłączyć / włączyć przycisk zasilania.
   • Blokada klawiszy: wyłącz wszystkie kluczowe funkcje. Naciśnięcie dolnego przycisku przez ponad pięć sekund, aby wyłączyć funkcję blokady klawiszy.
   • Ustawienia OSD: Regulacja czasu wygaszania OSD, DDC/CI i przezroczystości ekranu OSD.
   • Informacje: Wyświetla informacje o monitorze.
   • Resetowanie wszystkiego: Wybór „Tak” w celu przywrócenia wszystkich ustawień do domyślnego trybu fabrycznego.

   Specyfikacje:

   ModelVG279Q1A
   Wielkość paneluSzerokość 27” (68. 6 cm)
   Max. Rozkład1920 ×[email chroniony]
   Jasność (typ. )250cd / m2
   Wewnętrzny współczynnik kontrastu (typ. )1100:1
   Viewkąt (CR=10)178°(pion)/178°(poziom)
   Kolory wyświetlacza16. 7 mln kolorów (6 bitów + Hi FRC)
   Nasycenie koloru72% NTSC
   Czas odpowiedzi4ms (szary do szarego), 1ms MPRT
   Głośnik satelitarny2W x 2 stereo
   Wyjście słuchawkowetak
   Dźwięk z HDMItak
   Wejście HDMItak
   Wejście DisplayPorttak
   Pobór mocy (maks. )< 16 W* W oparciu o standard Energy Star 8. 0
   Kolory podwoziaczarny
   Tryb oszczędzania energii<0. 5W
   Tryb wyłączenia<0. 5W
   Przechylić-5 ° ~ + 23 °
   Fiz. Wymiar (SxWxG)614. 09 x 454. 34 x 213. 79 mm
   Fiz. Wymiar bez podstawy
   (szer. x wys. x gł. ) (do montażu ściennego VESA)
   614. 09 x 364. 00 x 56. 95 mm
   Wymiary pudełka (SxWxG)680 x 171 x 525 mm
   Waga netto (szacunkowa)4. 4 kg
   Waga brutto (szacunkowa)6. 9 kg
   Pełnytage OcenaZasilacz 19Vdc, 3. 42A
   Temperatura robocza0 ~ 40 °

   Rozwiązywanie problemów (FAQ)

   ProblemMożliwe rozwiązanie
   Dioda LED zasilania nie świeci się
   • Naciśnij przycisk, aby sprawdzić, czy monitor jest w Tryb ON.
   • Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do monitor i gniazdo zasilania.
   • Sprawdź funkcję wskaźnika zasilania w menu głównym OSD. Wybierz „WŁ. ”, Aby włączyć diodę LED zasilania.
   Dioda LED zasilania świeci się na bursztynowo i na ekranie nie ma obrazu
   • Sprawdź, czy monitor i komputer są w trybie WŁĄCZENIA.
   • Upewnij się, że kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera.
   • Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że żaden z pinów nie jest wygięty.
   • Podłącz komputer do innego dostępnego monitora, aby sprawdzić, czy komputer działa poprawnie.
   Obraz na ekranie jest zbyt jasny lub zbyt ciemny
   • Wyreguluj ustawienia kontrastu i jasności w menu OSD.
   Obraz na ekranie podskakuje lub na obrazie występuje wzór fali
   • Upewnij się, że kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do monitora i komputera.
   • Przenieś urządzenia elektryczne, które mogą powodować zakłócenia elektryczne.
   Obraz na ekranie ma defekty kolorów (biel nie wygląda na białą)
   • Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że żaden z pinów nie jest wygięty.
   • Wykonaj reset przez OSD.
   • Wyreguluj ustawienia kolorów R / G / B lub wybierz temperaturę barwową w menu OSD.
   Brak dźwięku lub dźwięk jest cichy
   • Dostosuj ustawienia głośności monitora i komputera.
   • Upewnij się, że sterownik karty dźwiękowej komputera jest poprawnie zainstalowany i aktywowany.

   Obsługiwana lista czasów

   Taktowanie PC Lista wejść HDMI / DP
   RozkładHDMIDP
   640 × 480-60 HzVV
   640 × 480-67 HzVV
   640 × 480-72 HzVV
   640 × 480-75 HzVV
   720 × 400-70 HzVV
   800 × 600-56 HzVV
   800 × 600-60 HzVV
   800 × 600-72 HzVV
   800 × 600-75 HzVV
   1024 × 768-60 HzVV
   1024 × 768-70 HzVV
   1024 × 768-75 HzVV
   1152 × 864-75 HzVV
   1280 × 720-60 Hz (RB)VV
   1280 × 720-60 HzVV
   1280 × 720-60 HzVV
   1280 × 960-60 HzVV
   1280 × 1024-60 HzVV
   1440 × 900-60 Hz (CVT RB)VV
   1440 × 900-60 HzVV
   1680 × 1050-60 Hz (CVT RB)VV
   1680 × 1050-60 HzVV
   1920 × 1080-60 HzVV
   1920 × 1080-60 HzVV
   1920 × 1080–120 Hz (CEA)VV
   1920 × 1080-144 Hz (CVT2)VV
   1920 × 1080-165 HzXV
   720x480P-60HzVV
   720x576P-50HzVV
   1280x720P-50HzVV
   1280x720P-60HzVV
   1280x720P-60HzVV
   1440x480P-60HzVV
   1440x480P-60HzVV
   1440x576P-50HzVV
   1920x1080P-50HzVV
   1920x1080P-60HzVV

   Dokumenty / Zasoby

   Monitor LCD ASUS [pdf] Podręcznik użytkownika
   Monitor LCD, VG279Q1A
   Monitor LCD ASUS [pdf] Podręcznik użytkownika
   Monitor LCD, VG2491R
   Monitor LCD ASUS [pdf] Podręcznik użytkownika
   Monitor LCD, seria PB287
   Monitor LCD ASUS [pdf] Podręcznik użytkownika
   Monitor LCD, VG328
   Monitor LCD ASUS [pdf] Podręcznik użytkownika
   Monitor LCD, VZ27AQ
   Monitor LCD ASUS [pdf] Podręcznik użytkownika
   Monitor LCD
   Monitor LCD ASUS [pdf] Podręcznik użytkownika
   Monitor LCD, VG2791R
   Monitor LCD ASUS [pdf] Podręcznik użytkownika
   Monitor LCD, VG27A, VG27B
   Monitor LCD ASUS [pdf] Podręcznik użytkownika
   Monitor LCD, VP249
   Monitor LCD ASUS [pdf] Podręcznik użytkownika
   Monitor LCD, PB258
   Monitor LCD ASUS [pdf] Podręcznik użytkownika
   Monitor LCD, VG289
   Monitor LCD ASUS [pdf] Podręcznik użytkownika
   Monitor LCD, VG32VQ1B
   Monitor LCD ASUS [pdf] Podręcznik użytkownika
   Monitor LCD, VA249
   Monitor LCD ASUS [pdf] Podręcznik użytkownika
   Monitor LCD, VA229HR
   Monitor LCD ASUS [pdf] Podręcznik użytkownika
   Monitor LCD, seria MG248
   Monitor LCD ASUS [pdf] Podręcznik użytkownika
   Monitor LCD, VC209
   Monitor LCD ASUS [pdf] Podręcznik użytkownika
   Monitor LCD, VG24V
   Monitor LCD ASUS [pdf] Podręcznik użytkownika
   Monitor LCD, PB248
   Monitor LCD ASUS [pdf] Podręcznik użytkownika
   Monitor LCD, VA229H
   Monitor LCD ASUS [pdf] Podręcznik użytkownika
   Monitor LCD, VA327
   Monitor LCD ASUS [pdf] Podręcznik użytkownika
   Monitor LCD, monitor LCD serii VS248
   Monitor LCD ASUS [pdf] Podręcznik użytkownika
   ASUS, seria VG278, monitor LCD
   Monitor LCD ASUS [pdf] Podręcznik użytkownika
   ASUS, seria VC239, monitor LCD

   Referencje

Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Asus Vk222s

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Asus Vk222s

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Asus Vk222s