Podręcznik użytkownika Quick Start Emerson Rosemount 1154dh

Podręcznik użytkownika Quick Start Emerson Rosemount 1154dh dostarcza użytkownikom szczegółowe informacje o instalacji, konfiguracji i użytkowaniu zestawu Emerson Rosemount 1154dh. Podręcznik zawiera krok po kroku instrukcje dotyczące instalacji, konfiguracji i użytkowania, a także informacje dotyczące bezpieczeństwa i procedur konserwacji. Podręcznik użytkownika Quick Start Emerson Rosemount 1154dh zawiera również szczegółowe opisy wszystkich funkcji, które można wykorzystać do monitorowania jakości i kontroli procesu. Jest to niezwykle przydatny podręcznik dla użytkowników zestawu Emerson Rosemount 1154dh, którzy chcą zapoznać się ze wszystkimi możliwościami jego użytkowania.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika Quick Start Emerson Rosemount 1154dh

Przejdź do treści

Konfiguracja kontrolera nadzorczego M400
Instrukcja obsługi

Konfiguracja kontrolera nadzorczego

Ten dokument poprowadzi Cię przez konfigurację i uruchomienie przemiennika M400 VFD w sterownikach nadzorczych (E3 i Site Supervisor).
Zakończ całe programowanie Przed skonfigurowaniem napędu M400.
Uwagi że napęd M400 wymaga oprogramowania układowego kontrolera nadzoru w wersji 2. 14F01 lub nowszej.
Klawiatura i wyświetlacz dostarczają informacji o stanie pracy przemiennika i kodach awaryjnych. Zapewnia możliwość zmiany parametrów, zatrzymania i uruchomienia napędu oraz możliwość wykonania resetu napędu.

Numer klawiaturyOpis klawiatury
1 (wejdź)Przycisk Enter służy do wprowadzania parametru view lub tryb edycji, lub aby zaakceptować edycję parametru.
2 (Nawigacja)Klawiszy nawigacyjnych można używać do wybierania poszczególnych parametrów lub do edycji wartości parametrów. W trybie klawiatury klawisze „Góra” i „Dół” są również używane do zwiększania lub zmniejszania prędkości silnika.
3 (Początek)Klawisz Start służy do uruchamiania przemiennika w trybie klawiatury.
4 (Zatrzymaj/Resetuj)Klawisz Stop / Reset jest używany do zatrzymywania i resetowania napędu w trybie klawiatury. Może być również używany do resetowania przemiennika w trybie terminala.
5 (Ucieczka)Klawisz Escape służy do wyjścia z edycji parametrów/view trybu lub zignoruj ​​edycję parametru.

KROK 1: Konfiguracja napędu VFD M400

Uwagi: Nie podłączaj komunikacji urządzenia do sterownika E2.

 1. Naciśnij klawisz strzałki w prawo/w lewo i przejdź do Pr MM. 000, a następnie naciśnij. Wybierz Reset 60Hz defs, a następnie naciśnijUwagi: Naciśnięcie umożliwia wejście i wyjście z trybu edycji parametrów.
 2. Naciśnij przycisk aby przywrócić dysk do ekranu Brak działania.
 3. Przejdź do Pr 00. 005 (Konfiguracja napędu), a następnie naciśnij
 4. Ustaw Pr 00. 010 (stan bezpieczeństwa użytkownika), a następnie naciśnij
 5. Ustaw Pr 06. 004 (logika Start/Stop), a następnie naciśnij
 6. Ustaw Pr 11. 023 (adres szeregowy), a następnie naciśnijUwagi: Urządzenie zacznie migać na On i powróci do Off, naciśnij.
 7. Ustaw Pr 12. 000 (Parametr mm. 000), a następnie naciśnij
 8. Naciśnij przycisk aby przywrócić dysk do ekranu Brak działania.
  Uwagi: Napęd jest teraz gotowy do komunikacji ze sterownikiem nadzorującym i jest gotowy do testu/uruchamiania.
ModelMaksymalna liczba instancji
1SR20
2CXe16
3CX16
4BXe16
5BX16
6RXe16
7RX16
8SMFNie

KROK 2: Ustawianie szybkości transmisji w kontrolerze nadzorczym

Ikona zębatki > Konfiguruj właściwości systemu > Ogólne właściwości systemu

 • Ustaw szybkość transmisji portu Com na 19. 2

KROK 3: Okablowanie urządzenia VFD M400 do sterowników Emerson

Podłącz urządzenie jak pokazano poniżej:

Okablowanie COM to ODWRÓCONA biegunowość nadzorcy budowy.

 • + Na porcie Com przechodzi do – na VFD.
 • – Na porcie Com przechodzi do + na VFD.
 • NIE podłączaj ekranu do żadnego zacisku na sterowniku lub VFD. Podłącz ekran bezpośrednio do obudowy uziemiającej na kontrolerze; przypiąć i zaizolować ekran na końcu kabla VFD.
 • Jeśli VFD jest ostatnim urządzeniem na końcu segmentu Com, zakończ 150 omami między zaciskami 2 i 3.

Okablowanie COM ma taką samą biegunowość jak E2 i E3.

 • + Na porcie Com przechodzi do + na VFD.
 • – Na porcie Com przechodzi do – na VFD.

KROK 4: Dodawanie urządzenia do kontrolera nadzorczego

 1. Na stronie głównej kliknij ikonę kontroli inwentarza aby przejść do strony Control Inventory.
 2. Z rozwijanej listy HVAC wybierz z listy M400.

KROK 5: Uruchomienie urządzenia w kontrolerze nadzorczym

Na ekranie Control Inventory wybierz adres Modbus dla M400 i kliknij znacznik wyboru zapisać i rozpocząć uruchamianie. (Wskazówka dotycząca najlepszych praktyk: ustaw numer Modbus tak, aby odpowiadał podłączonemu portowi Com, a adres odpowiadał adresowaniu M400 w KROKU 1).
Konfiguracja dysku:

 1. Kliknij M400, aby przejść do strony konfiguracji M400.
 2. Przejdź do zakładki Ogólne.
 3. Ustaw CfgSyncAction na zapis do urządzenia.
 4. Na karcie Wejścia ustaw KIERUNEK na przekazywanie lub do tyłu. To sprawdza, czy dysk powinien działać poprawnie.
 5. Ustaw URUCHOM na WYŁ. To sprawdza, czy napęd powinien się zatrzymać.
 6. Zakładka Wejścia na ekranie Szczegóły:
 7. Zakładka Wejścia na ekranie Szczegóły:
 8. Przejdź do zakładki Setpoints, aby ustawić wartości MOTOR VOLT, MOTOR RPM i MOTOR FLA z płyty silnika urządzenia.
 9. Przejdź do ekranu Status, a urządzenie pojawi się online:
 10. Ekran zakładki Ogólne Sprawdź, czy opcja Zapis do urządzenia jest ustawiona (domyślnie). plus/wp-content/uploads/2022/10/EMERSON-M400-Supervisory-Controller-Setup-Figure-16. png" alt="Konfiguracja sterownika nadzorczego EMERSON M400 — rysunek 16" width="891" height="599" data-ezsrcset="https://manuals. png 891w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/10/EMERSON-M400-Supervisory-Controller-Setup-Figure-16-550x370. plus/wp-content/uploads/2022/10/EMERSON-M400-Supervisory-Controller-Setup-Figure-16-768x516. png 768w" sizes="(max-width: 891px) 100vw, 891px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 768w"/>
 11. Na ekranie Szczegóły kliknij Polecenia po prawej stronie i wybierz NVM_SAVE:
 12. Na ekranie Szczegóły kliknij Polecenia po prawej stronie i wybierz RESETUJ DYSK. Napęd jest teraz zresetowany z potrzebną konfiguracją. plus/wp-content/uploads/2022/10/EMERSON-M400-Supervisory-Controller-Setup-Figure-18. png" alt="Konfiguracja sterownika nadzorczego EMERSON M400 — rysunek 18" width="760" height="440" data-ezsrcset="https://manuals. png 760w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/10/EMERSON-M400-Supervisory-Controller-Setup-Figure-18-550x318. png 550w" sizes="(max-width: 760px) 100vw, 760px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 550w"/>

KROK 6: Weryfikacja ustawień

 1. Po uruchomieniu nowego urządzenia sprawdź, czy w przemienniku ustawione są następujące wartości:
  • 0. 009 (MOTOR_PWR_FACTOR) = 0. 85 lub wartość, którą ustawiłeś
  • 6. 004 (logika Start/Stop) = 6
  • 8. 023 (wejście cyfrowe 3) = 0. 000
  Aby uruchomić przemiennik, należy ustawić następujące parametry w zakładce Wejścia.
  • URUCHOM (WŁĄCZ)
  • KIERUNEK (DO PRZODU, DO TYŁU)
  • REF FREQ (ustawienie prędkości silnika)
 2. Użyj tabeli 1- Przewodnik po menu 0, aby zweryfikować wartości ustawione w przemienniku M400.
  Uwagi: Tabela 1 – Menu 0 Guide zawiera informacje diagnostyczne o systemie. Pozwala to na dwukrotne sprawdzenie, czy sterownik E2 przesłał prawidłowe parametry.
  Tabela 1 – Menu 0 Przewodnik
  Menu 0 ParOpisWartość do zapisuKomentarzeParametrTyp
  1Konfiguracja napęduPresetUstawia tryb jazdy na Preset11. Moda
  2Serial Baud Rate19200Ustawia baud na 1920011. Moda
  3Adres seryjny2Ustaw adres dla każdego dysku w sieci. 11. Moda
  4Tryb szeregowy81 NPUstaw, aby dopasować tryb E2E11. Moda
  5Zresetuj komunikację szeregowąWłącz/Ustaw to na ON / OFF, aby zresetować komunikację. Łączy11. Moda
  6Prąd znamionowy silnikaZobacz silnikZestaw z tabliczki znamionowej silnika. 5. Silnik
  7Prędkość znamionowa silnikaZobacz silnikZestaw z tabliczki znamionowej silnika. Silnik
  8Objętość znamionowa silnikatageZobacz silnikZestaw z tabliczki znamionowej silnika. Silnik
  9Współczynnik mocy silnikaZobacz silnikZestaw z tabliczki znamionowej silnika. (Użyj 0. 85, jeśli nie ma. )5. 010Silnik
  10Bezpieczeństwo / dostęp do parametrówUstaw na wszystkie menuUstaw na wszystkie menu, aby zobaczyć dostęp do menu od 1 do 2211. Wejdź
  12Stan STO 1RO0=wyłączone, 1=włączone8. Informacia
  13Stan STO 2RO0=wyłączone, 1=włączone8. 040Informacia
  14Wybrano odniesienieROPokazuje wybrane odniesienie. żądane Hz. 1. Informacia
  15Wartość odniesienia w r pmROPokazuje odniesienie w obr. /min. 1
  1. 069
  Informacia
  16Hz wysyłane z kontroleraRWTutaj można zobaczyć prędkość wysłaną z kontrolera1. Informacia
  20Zaprogramowana prędkość 2 (ręcznie)RWUżyj tego, aby ustawić ręczną prędkość testu f. Instrukcja obsługi
  21Selektor ustawień wstępnych0 lub 2Użyj tego, aby włączyć ręczną prędkość testu f. Instrukcja obsługi
  30Aktualna podróż (Trasa 0)ROPodaje kod dla bieżącej podróży. (Podróż 0)10. 020Wycieczka
  31Podróż 1ROPoprzednia wycieczka – przed wycieczką 010. Wycieczka
  32Podróż 2ROPoprzednia podróż – przed Trip110. Wycieczka
  33Podróż 3ROPoprzednia wycieczka – przed wycieczką 210. Wycieczka
  34Podróż 4ROPoprzednia wycieczka – przed wycieczką 310. Wycieczka
  35Podróż 5ROPoprzednia wycieczka – przed wycieczką 410. Wycieczka
  36Podróż 6ROPoprzednia wycieczka – przed wycieczką 510. Wycieczka
  37Podróż 7ROPoprzednia wycieczka – przed wycieczką 610. Wycieczka
  38Podróż 8ROPoprzednia wycieczka – przed wycieczką 710. Wycieczka
  39Podróż 9ROPoprzednia wycieczka – przed wycieczką 810. Wycieczka

Dokument nr 026-4176, wersja 2

Ten dokument można kopiować do użytku osobistego.
Odwiedź naszą webstrona w www. klimat. com aby uzyskać najnowszą dokumentację techniczną i aktualizacje.
Dołącz do pomocy technicznej firmy Emerson na Facebooku. http://on. me/WUQRnt
Aby uzyskać pomoc techniczną, zadzwoń pod numer 833-409-7505 lub wyślij wiadomość e-mail do ColdChain. [email chroniony]

Treść tej publikacji jest przedstawiona wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy ich interpretować jako gwarancji lub gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących produktów lub usług opisanych w niniejszym dokumencie lub ich wykorzystania lub
zastosowanie. Firma Emerson zastrzega sobie prawo do modyfikowania projektów lub specyfikacji takich produktów w dowolnym momencie bez powiadomienia. Odpowiedzialność za właściwy dobór, użytkowanie i konserwację dowolnego produktu spoczywa wyłącznie na nabywcy i użytkowniku końcowym.
©2022 Emerson jest znakiem towarowym firmy Emerson Electric Co.

Dokumenty / Zasoby

Referencje

Podręcznik użytkownika Quick Start Emerson Rosemount 1154dh

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika Quick Start Emerson Rosemount 1154dh

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika Quick Start Emerson Rosemount 1154dh