Podręcznik podstawowy Haier Hf11cm15nw

Haier HF11CM15NW to podstawowy podręcznik do lodówek Haier. Pozwala użytkownikom w całkowicie samodzielny sposób korzystać z urządzenia. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat funkcji i ustawień lodówki, a także instrukcje dotyczące użytkowania i konserwacji. Dostarcza również informacji dotyczących zasilania, instalacji i niezbędnych prac konserwacyjnych. Podręcznik zawiera również informacje na temat awarii i specjalnych funkcji, takich jak tryb oszczędzania energii i system sterowania automatycznego. Wszystkie te informacje pozwalają użytkownikom w pełni wykorzystać możliwości lodówki Haier HF11CM15NW.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik podstawowy Haier Hf11cm15nw

Zobacz fragment publikacji>>

Materiał nauczania w podręczniku został uporządkowany chronologicznie. W podręczniku zostały wyodrębnione działy. Każdy dział obejmuje zamknięty okres z historii powszechnej lub Polski albo zintegrowane treści z historii powszechnej i Polski (w zależności od specyfiki omawianej epoki). W ramach działów wyodrębnione zostały tematy, z których każdy odpowiada jednej jednostce lekcyjnej. Każdy dział kończy lekcja powtórzeniowa. Liczne polecenia towarzyszące różnym elementom podręcznika służą kształceniu umiejętności wskazanych w celach ogólnych podstawy programowej.

Podręcznik Historia. Zakres podstawowy. Klasa 4 obejmuje następujące działy:
1. Europa i świat podczas II wojny światowej.
2. Polska w latach II wojny światowej.
3. Polska i świat po II wojnie światowej.
4. Świat w 2. połowie XX wieku.
5. Polska Rzeczpospolita Ludowa.
6. Polska i świat na przełomie XX i XXI wieku.
 
Struktura tematu (jednostki lekcyjnej):

Wypunktowane najważniejsze zagadnienia lekcji.
Oś czasu porządkująca kluczowe wydarzenia omawiane na lekcji.
Tekst główny podzielony na podrozdziały – wprowadza podstawowe treści nauczania wyszczególnione w podstawie programowej zakresu podstawowego.
Ramki słownikowe zawierające wyjaśnienia kluczowych pojęć i terminów historycznych.
Ramki Warto wiedzieć zawierające dodatkowe informacje o charakterze ciekawostek, uzupełnień – ubarwiają i rozszerzają narrację, mają zaciekawić ucznia przedmiotem.
Ramki Ślady przeszłości zawierają informacje o śladach historii czy konsekwencjach wydarzeń historycznych, z którymi uczeń styka się w codziennym życiu.
Ramki Biogram wprowadzają dodatkowe informacje dotyczące ważnych postaci historycznych.
Ramki Spory, dyskusje, oceny rozszerzają wiadomości i pokazują różne oceny prezentowanych wydarzeń i postaci.
Materiały graficzne (fotografie, rysunki, schematy, mapy, diagramy) – towarzyszą im polecenia ukierunkowujące interpretację danego rodzaju źródła (ikonograficznego, kartograficznego, statystycznego).
Kalendarium – zestawienia najważniejszych wydarzeń omawianych na danej lekcji, ułatwiające powtarzanie i systematyzację materiału nauczania.
Podsumowanie (tematu) – krótki tekst syntetyzujący najważniejsze wiadomości i formułujący wnioski.
Polecenia (na zakończenie tematu) – polecenia otwarte sprawdzające opanowanie materiału nauczania.
Praca z tekstem źródłowym – tekst źródłowy (lub historiograficzny) z poleceniami ukierunkowującymi analizę.
Infografiki (całostronicowe lub na rozkładówkach) – w atrakcyjny graficznie sposób przybliżające wybrane zagadnienia historyczne.

Struktura materiału powtórzeniowego po dziale:

Powtórzenie (działu) – podsumowanie najważniejszych zagadnień w formie krótkich tekstów wraz z taśmą chronologiczną synchronizująca wydarzenia z różnych dziedzin (np. polityka gospodarka, wojskowość, kultura itp. ).
Warto przeczytać – propozycje wartościowych publikacji popularnonaukowych odnoszących się do treści danego działu.
Źródła – konteksty – materiał ćwiczeniowy zawierający teksty źródłowe i historiograficzne oraz źródła ikonograficzne wraz z zestawami poleceń.
Polecenia (otwarte) odnoszące się do treści działu.

Rok wydania:2022

Typ publikacji:podręcznikNośnik:książkaNr wydania:1Wydawnictwo:WSiPSymbol:175453EAN-13:9788302203114ISBN:MEN:987/4/2022

Paczka

Waga0. 601 kg
MATeMAtyka, podręcznik, zakres podstawowy, klasa 2

Księgarnia Operon oferuje komplet nowych podręczników do liceum i technikum, do wszystkich przedmiotów w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym. Uczniowie szkół branżowych mogą zamówić specjalnie dla nich przygotowane i zgodne z podstawą programową podręczniki do szkoły branżowej I stopnia.

Czym wyróżniają się podręczniki dla szkół ponadpodstawowych od Wydawnictwa Operon?

Przy tworzeniu podręczników zwrócono szczególną uwagę na funkcjonalne ułożenie treści. Ułatwia ona uczniom odnajdywanie najważniejszych informacji i pomaga w skutecznej nauce wymaganego materiału. W podręcznikach omawiane zagadnienia zilustrowano przykładami, doświadczeniami, schematami, tabelami i rysunkami. Każdy nowy temat rozpoczyna się wstępem Na tej lekcji, który jest wprowadzeniem do nowych zagadnień. Na końcu poszczególnych lekcji i rozdziałów uczniowie znajdą pomocne informacje w formie podsumowań i zadań pozwalających utrwalić omawiane treści. Podsumowania lekcji pozwalają zweryfikować i ocenić postęp w opanowaniu materiału, a także są pomocne w przygotowaniach do testów i sprawdzianów. Ważnym elementem podręczników dla szkół ponadpodstawowych jest ukazywanie powiązań i pomiędzy kolejnymi zagadnieniami oraz ‒ w zależności od przedmiotu ‒ odwoływanie się do sytuacji z życia codziennego.

Podręcznik podstawowy Haier Hf11cm15nw

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik podstawowy Haier Hf11cm15nw

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik podstawowy Haier Hf11cm15nw