Podręcznik konstrukcyjny Cisco 9711

Podręcznik konstrukcyjny Cisco 9711 jest kompleksowym zbiorem wytycznych do tworzenia i zarządzania sieciami przemysłowymi przy użyciu produktów Cisco. Podręcznik zawiera informacje na temat projektowania, konfigurowania, monitorowania i administracji sieci przemysłowych, w tym informacje o architekturze sieci, protokołach sieciowych, wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa, wsparciu technicznym i wiele innych. Podręcznik zawiera również szczegółowe instrukcje dotyczące instalowania, konfigurowania i uruchamiania produktów Cisco 9711. Podręcznik jest przydatny dla osób zajmujących się zarządzaniem sieciami przemysłowymi, które muszą zapewnić wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność sieci.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konstrukcyjny Cisco 9711ArCon

Pomoc do aktualnej wersji programu
ArCon:

Inne pliki do programu:

Licencje:

ArCADia-START

Pomoc do aktualnej wersji programu
ArCADia-START:

ArCADia BIM

Inne pliki do programu:

ArCADia-INTELLICAD 2009

Inne pliki do programu:

Podr�cznik u�ytkownika Intersoft-Intellicad 6. 0

Do pobrania z naszych stron dost�pny jest jedynie spis tre�ci, przedstawiaj�cy zakres materia�u ksi��ki dost�pnej tylko w wersji drukowanej.

rozmiar: 340 KB; wersja: Intersoft-Intellicad 6. 0; data: 05. 2007

Konstruktor

Inne pliki do programu:

PlaTo

Inne pliki do programu:

Wymarzony Ogr�d

Inne pliki do programu:

NetMan

Licencje:

Ceninwest

Pomoc do aktualnej wersji programu
Ceninwest:

I. T. I.

Pomoc do aktualnej wersji programu
I. :

ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE

Pomoc do aktualnej wersji programu
ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE:

ArCADia-TERMOCAD

Pomoc do aktualnej wersji programu
ArCADia-TERMOCAD:

Poradniki:

Podr�cznik do programu ArCADia-TERMO 3. 0

Podr�cznik uwzgl�dniaj�cy wszystkie wersje programu: TERMO, ArCADia-TERMO ArCADia-TERMO PRO oraz Efekt ekologiczny, Efekt ekonomiczny, Dob�r grzejnik�w

rozmiar: 21. 7 MB; data: 11. 2010

ArCADia-ARCHITEKTURA

Pomoc do aktualnej wersji programu
ArCADia-ARCHITEKTURA:

ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE

SAMOUCZKI:

Pomoc do aktualnej wersji programu
ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE:

ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SAMOUCZKI:

Pomoc do aktualnej wersji programu
ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

ArCADia-INSTALACJE GAZOWE

SAMOUCZKI:

Pomoc do aktualnej wersji programu
ArCADia-INSTALACJE GAZOWE:

ArCADia-RAMA

Pomoc do aktualnej wersji programu
ArCADia-RAMA:

ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE

SAMOUCZKI:

Pomoc do aktualnej wersji programu
ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE:

ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE

Pomoc do aktualnej wersji programu
ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE:

ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWN.

SAMOUCZKI:

Pomoc do aktualnej wersji programu
ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWN. pl/pdf/podreczniki/Podrecznik_ArCADia-INSTALACJE-GAZOWE-ZEWNETRZNE. pdf" title="Podr�cznik u�ytkownika ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNETRZNE 2. jpg" alt="Podr�cznik u�ytkownika ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNETRZNE 2. pl/pdf/podreczniki/Podrecznik_ArCADia-INSTALACJE-GAZOWE-ZEWNETRZNE_2. pdf" title="Podr�cznik do programu ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNETRZNE">

ArCADia-INWENTARYZATOR

Pomoc do aktualnej wersji programu
ArCADia-INWENTARYZATOR:

ArCADia-INSTALACJE WODOCI�GOWE

SAMOUCZKI:

Pomoc do aktualnej wersji programu
ArCADia-INSTALACJE WODOCI�GOWE:

ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE

Pomoc do aktualnej wersji programu
ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE:

ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE

SAMOUCZKI:

Pomoc do aktualnej wersji programu
ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE:

ArCADia-S�UP �ELBETOWY

Pomoc do aktualnej wersji programu
ArCADia-S�UP �ELBETOWY:

ArCADia-P�YTA �ELBETOWA

Pomoc do aktualnej wersji programu
ArCADia-P�YTA �ELBETOWA:

EuroZ��cza

Pomoc do aktualnej wersji programu
EuroZ��cza:

ArCADia-3D VIEWER

Pomoc do aktualnej wersji programu
ArCADia-3D VIEWER:

ArCADia-3D MAKER

Pomoc do aktualnej wersji programu
ArCADia-3D MAKER:

ArCADia-TEXT

Licencje:

ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE

Pomoc do aktualnej wersji programu
ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE:

INTERsoft-INTELLICAD

Licencje:

ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWN.

Pomoc do aktualnej wersji programu
ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWN. pl/pdf/podreczniki/Podrecznik_ArCADia-INSTALACJE-KANALIZACYJNE-ZEWNETRZNE. pdf" title="Podr�cznik u�ytkownika ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWN�TRZNE 1. jpg" alt="Podr�cznik u�ytkownika ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWN�TRZNE 1. pl/pdf/podreczniki/Podrecznik_ArCADia-INSTALACJE-KANALIZACYJNE-ZEWNETRZNE_1. 4"/>

ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE

Pomoc do aktualnej wersji programu
ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE:

ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Pomoc do aktualnej wersji programu
ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU:

ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE

Pomoc do aktualnej wersji programu
ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE:

Książka Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Budowa, obsługa, diagnostyka i naprawa cz. 1/2 Podstawa programowa 2017/2019 - Gabryelewicz Marek - Wydawnictwa WKŁ

 • Księgarnia WKŁ
 • podręczniki szkolne

Autor: Gabryelewicz Marek

ISBN: 978-83-206-2001-1

Wydanie: 1/2018
Format: B5
Liczba stron: 812
Liczba ilustracji: 956
Liczba tabel: 30
Seria: Technik pojazdów samochodowych
Oprawa: miękka

Polecam: 71

Opis

Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony podstawom budowy, diagnozowania i naprawy podwozi oraz nadwozi pojazdów samochodowych. Przedstawiono w nim zagadnienia dotyczące klasyfikacji, identyfikacji i podstawowych własności trakcyjnych pojazdów samochodowych, głównych zasad ich eksploatacji, obsługi i naprawy oraz budowy, diagnozowania i naprawy układów: przeniesienia napędu, hamulcowego, kierowniczego i jezdnego. Opisano także ramy i nadwozia pojazdów samochodowych, przyczepy i naczepy, motocykle oraz najważniejsze układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Materiał nauczania zilustrowano licznymi zdjęciami i rysunkami przykładów nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych oraz schematami blokowymi obrazującymi tok postępowania podczas oceny stanu technicznego i poszukiwania przyczyn niesprawności pojazdu. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono ćwiczenia i testy kontrolne (z prawidłowymi odpowiedziami podanymi na końcu książki), umożliwiające sprawdzenie stopnia opanowania podanych wiadomości.
Książka jest przeznaczona dla uczniów kształcących się w zawodach technika pojazdów samochodowych i mechanika pojazdów samochodowych oraz uczestników kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji MG. 18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 1. 42. 29/2018.
Do podręcznika przygotowaliśmy dwa zeszyty ćwiczeń:
- ucznia - bezpłatnie do pobrania z naszej strony,
- nauczyciela - z wypełnionymi poprawnymi odpowiedziami, wysyłany indywidualnie do nauczycieli, którzy złożą zaświadczenie wg

wzoru

.


Podręcznik może być wykorzystywany do kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego zgodnie z podstawą programową 2019 w zakresie kwalifikacji MOT. 05.

  Spis treści

  Część 1
  Słowo wstępne 7
  1 Klasyfikacja, identyfikacja i własności trakcyjne pojazdów samochodowych 9
  1. 1 Podstawowe definicje i podział pojazdów samochodowych 9
  1. 2 Zadania i ogólna budowa układów konstrukcyjnych podwozia 15
  1. 3 Identyfikacja pojazdów – tabliczki znamionowe i numer VIN 19
  1. 4 Charakterystyka techniczna pojazdów samochodowych 23
  1. 5 Własności trakcyjne pojazdów samochodowych 26
  1. 5. 1 Obciążenia statyczne i dynamiczne pojazdu 26
  1. 2 Siły działające na pojazd podczas hamowania 33
  1. 3 Siły działające na pojazd poruszający się po łuku 34
  1. 6 Sprawdzenie wiadomości 36
  2 Podstawy eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 38
  2. 1 Wymagania eksploatacyjne stawiane pojazdom samochodowym 38
  2. 2 Ogólne wiadomości o procesie zużywania się pojazdów i ich elementów 42
  2. 2. 1 Rodzaje tarcia 42
  2. 2 Smarowanie elementów współpracujących 43
  2. 3 Rodzaje i przebieg zużywania się części 46
  2. 3 Czynniki wpływające na stan techniczny i trwałość pojazdu 50
  2. 4 Obsługa techniczna 51
  2. 4. 1 Cel technicznej obsługi okresowej 52
  2. 2 Podstawowe zasady obowiązujące podczas wykonywania obsługi i napraw pojazdów 54
  2. 3 Zakres czynności obsługowych 57
  2. 4 Zagrożenia dla środowiska związane z obsługą, naprawą i użytkowaniem pojazdu 61
  2. 5 Badania diagnostyczne 64
  2. 1 Podstawowe pojęcia diagnostyki technicznej 64
  2. 2 Metody rozpoznawania i oceny stanu technicznego pojazdu i jego zespołów 65
  2. 3 Zakres badań diagnostycznych pojazdów 72
  2. 6 Naprawy zespołów i części pojazdów 73
  2. 6. 1 Mycie pojazdów, ich zespołów i części 74
  2. 2 Demontaż i montaż 75
  2. 3 Narzędzia i przyrządy stosowane podczas demontażu i montażu 77
  2. 4 Metody weryfikacji części 83
  2. 5 Metody regeneracji części 84
  2. 7 Sprawdzenie wiadomości 89
  3 Układ przeniesienia napędu 92
  3. 1 Źródła napędu pojazdów samochodowych i ich charakterystyka 92
  3. 2 Rodzaje układów przeniesienia napędu 94
  3. 3 Sprzęgła samochodowe 101
  3. 3. 1 Zadania i rodzaje sprzęgieł 101
  3. 2 Sprzęgła cierne tarczowe 105
  3. 3 Obsługa i naprawa sprzęgieł 120
  3. 4 Skrzynki biegów 130
  3. 1 Zadania, rodzaje i zasada działania skrzynek biegów 130
  3. 2 Mechaniczne stopniowe skrzynki biegów o osiach stałych, stosowane w samochodach osobowych 136
  3. 3 Mechaniczne stopniowe skrzynki biegów o osiach stałych, stosowane w samochodach ciężarowych 160
  3. 4 Obsługa i naprawa mechanicznych skrzynek biegów 164
  3. 5 Hydromechaniczne, stopniowe, automatyczne skrzynki biegów o osiach obracających się 174
  3. 6 Mechaniczne, bezstopniowe, sterowane automatycznie skrzynki biegów 200
  3. 7 Hydromechaniczne, stopniowe skrzynki biegów o osiach stałych, stosowane w pojazdach specjalnych 203
  3. 8 Obsługa i naprawa automatycznych skrzynek biegów 204
  3. 5 Wały napędowe i przeguby 216
  3. 1 Budowa i zadania wałów napędowych 216
  3. 2 Rodzaje i zadania przegubów 220
  3. 3 Obsługa i naprawa wałów napędowych oraz przegubów 225
  3. 6 Przekładnie główne i mechanizmy różnicowe 230
  3. 1 Budowa i zadania przekładni głównej 231
  3. 2 Budowa i zadania mechanizmu różnicowego 241
  3. 3 Budowa i zadania obudowy mostu napędowego 248
  3. 4 Obsługa i naprawa przekładni głównej, mechanizmu różnicowego oraz mostu napędowego 250
  3. 7 Półosie i piasty kół napędowych 258
  3. 7. 1 Budowa i zadania półosi i piast kół 258
  3. 2 Obsługa i naprawa półosi i piast kół 267
  3. 8 Napęd na więcej niż jedną oś 270
  3. 8. 1 Napęd na wszystkie koła w samochodach osobowych 270
  3. 2 Napęd na więcej niż jedną oś w samochodach ciężarowych 285
  3. 3 Obsługa i naprawa skrzynek rozdzielczych 287
  3. 9 Materiały eksploatacyjne stosowane w układach przeniesienia napędu 287
  3. 10 Sprawdzenie wiadomości 291
  4 Układ hamulcowy 302
  4. 1 Wiadomości wstępne 302
  4. 2 Rodzaje układów hamulcowych 304
  4. 3 Ogólna budowa i zasada działania układu hamulcowego 306
  4. 4 Hamulce bębnowe 309
  4. 5 Hamulce tarczowe 320
  4. 6 Hamulce taśmowe 332
  4. 7 Mechanizmy uruchamiające hamulce 333
  4. 1 Mechanizm hydraulicznego uruchamiania hamulca zasadniczego 334
  4. 2 Mechanizm elektrohydraulicznego (EHB) i elektromechanicznego (EMB) uruchamiania hamulców 348
  4. 3 Mechanizm pneumatycznego uruchamiania hamulców w samochodach ciężarowych i autobusach 350
  4. 4 Hydropneumatyczny mechanizm uruchamiający hamulce 353
  4. 5 Elektropneumatyczne mechanizmy uruchamiające hamulce 353
  4. 6 Mechanizmy uruchamiające hamulec postojowy 356
  4. 8 Układy rozdzielające siły hamowania 361
  4. 9 Układy zapobiegające blokowaniu kół samochodu 364
  4. 10 Hamulce ciągłego działania 372
  4. 11 Badania kontrolne układu hamulcowego 375
  4. 11. 1 Badania diagnostyczne układu hamulcowego sterowanego hydraulicznie 376
  4. 2 Badania diagnostyczne układu hamulcowego sterowanego pneumatycznie 386
  4. 12 Obsługa i naprawa układu hamulcowego 390
  4. 13 Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w układach hamulcowych 415
  4. 14 Sprawdzenie wiadomości 417
  Rozwiązania testów i ćwiczeń kontrolnych 424
  Część 2
  5 Układ kierowniczy 5
  5. 1 Wiadomości wstępne 5
  5. 2 Stateczność ruchu samochodu 6
  5. 3 Rodzaje układów kierowniczych 9
  5. 4 Budowa układu kierowniczego 10
  5. 1 Mechanizm kierowniczy 11
  5. 2 Mechanizm zwrotniczy 26
  5. 3 Mechanizmy wspomagania układu kierowniczego 36
  5. 5 Parametry diagnostyczne określające ustawienie kół i osi pojazdu 42
  5. 1 Zbieżność kół 43
  5. 2 Kąt pochylenia koła 46
  5. 3 Kąt pochylenia osi sworznia (obrotu) zwrotnicy 49
  5. 4 Kąt wyprzedzenia osi sworznia (obrotu) zwrotnicy 51
  5. 5 Kąty skrętu kół kierowanych (kontrolne i maksymalne) 53
  5. 6 Ustawienie osi pojazdu 54
  5. 7 Sumaryczny luz układu kierowniczego 57
  5. 8 Opory skrętu kół kierowanych 57
  5. 6 Specjalne układy kierownicze 57
  5. 7 Aktywne układy kierownicze 60
  5. 8 Obsługa i naprawa układu kierowniczego 64
  5. 9 Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w układach kierowniczych 97
  5. 10 Sprawdzenie wiadomości 100
  6 Układ jezdny 104
  6. 1 Drgania pojazdu oraz ich wpływ na komfort i bezpieczeństwo jazdy 104
  6. 2 Układ zawieszenia 109
  6. 1 Rodzaje zawieszeń pojazdów 109
  6. 2 Zawieszenia ze stalowymi elementami sprężystymi 122
  6. 3 Zawieszenia z elementami sprężystymi z gumy i tworzyw sztucznych 149
  6. 4 Zawieszenia hydroelastyczne 150
  6. 5 Zawieszenia z pneumatycznymi elementami sprężystymi 151
  6. 6 Zawieszenia hydropneumatyczne 165
  6. 7 Aktywne zawieszenia elektromagnetyczne 174
  6. 8 Zawieszenia półaktywne z regulacją tłumienia 175
  6. 9 Obsługa i naprawa układu zawieszenia 176
  6. 3 Koła 189
  6. 1 Budowa i rodzaje ogumienia 191
  6. 2 Oznaczenia opon 203
  6. 3 Wymagania w stosunku do ogumienia 208
  6. 4 Obręcze 216
  6. 5 Układ kontroli ciśnienia i centralnego pompowania kół 221
  6. 6 Obsługa i naprawa kół 224
  6. 4 Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w układzie jezdnym 240
  6. 5 Sprawdzenie wiadomości 242
  7 Ramy 246
  7. 1 Budowa i zadania ram 246
  7. 2 Sprawdzanie i naprawa ram 252
  7. 3 Sprawdzenie wiadomości 254
  8 Nadwozia pojazdów samochodowych 256
  8. 1 Wiadomości wstępne 256
  8. 2 Nadwozia samochodów osobowych i pochodnych 257
  8. 1 Podział nadwozi 257
  8. 2 Budowa nadwozi 265
  8. 3 Nadwozia autobusów 275
  8. 1 Podział nadwozi autobusów 275
  8. 2 Budowa nadwozi autobusów 278
  8. 4 Nadwozia samochodów ciężarowych 279
  8. 1 Kabiny 280
  8. 2 Nadwozia użytkowe uniwersalne 283
  8. 3 Nadwozia użytkowe specjalizowane 285
  8. 4 Nadwozia użytkowe wymienne 286
  8. 5 Nadwozia samochodów ciężarowych specjalnych 288
  8. 6 Sprawdzanie, naprawa i konserwacja nadwozi 288
  8. 7 Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w nadwoziach 296
  8. 8 Sprawdzenie wiadomości 298
  9 Przyczepy i naczepy 299
  9. 1 Przyczepy 299
  9. 2 Naczepy 304
  9. 3 Sprawdzenie wiadomości 306
  10 Motocykle 308
  10. 1 Rodzaje motocykli 308
  10. 2 Ogólna budowa motocykla 312
  10. 3 Obsługa i naprawa motocykla 325
  10. 4 Sprawdzenie wiadomości 328
  11 Układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy 330
  11. 1 Układy bezpieczeństwa czynnego i komfortu jazdy 330
  11. 2 Układy bezpieczeństwa biernego 353
  11. 3 Diagnostyka, obsługa i naprawa układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy 372
  11. 4 Sprawdzenie wiadomości 378
  Bibliografia 380
  Rozwiązania testów i ćwiczeń kontrolnych 388

  Uzupełnienie

   W podręczniku "Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych" wg podstawy programowej 2017 (okładka pomarańczowa) w stosunku do książki o tym samym tytule dopuszczonej w 2015 r. (okładka czerwona) treść
  uzupełniono o:
  - układ napędowy typu transaxle
  - układ napędowy xDrive
  - aktywny mechanizm różnicowy
  - układ regulacji momentu obrotowego torquevectoring
  - elektryczne wspomaganie układu hamulcowego
  - ceramiczne tarcze hamulcowe
  - aktywny elektryczny układ kierowniczy
  - resor kompozytowy
  - nowe rodzaje opon
  - układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu TPMS

   Poinformuj znajomego o książce

    Duża okładka do pobrania

    Liczbaszt.

    Cena:95. 00 zł

    Produkt dostępny
    Wysyłamy w ciągu 24h

    Budowa pojazdów samochodowych
    Ilustracje dla nauczycieli

    Gabryelewicz Marek, Zając Piotr

    Budowa pojazdów samochodowych
    Podstawa programowa 2017/2019

    Budowa pojazdów samochodowych
    Zeszyt ćwiczeń dla nauczycieli

    Budowa pojazdów samochodowych
    Zeszyt ćwiczeń dla uczniów

    Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. 1/2
    Podstawa programowa 2017/2019

    Gabryelewicz Marek

    Zeszyt ćwiczeń dla nauczycieli

Podręcznik konstrukcyjny Cisco 9711

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konstrukcyjny Cisco 9711

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konstrukcyjny Cisco 9711