Karta techniczna 3m 3591002

Karta techniczna 3M 3591002 jest wyjątkowym produktem firmy 3M stworzonym z myślą o zastosowaniu w trudnych zastosowaniach. Produkt ten jest wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego materiału, co pozwala na użycie go w różnych warunkach. Karta techniczna 3M 3591002 jest odporna na wysokie temperatury, co czyni ją idealną do pracy w środowisku o wysokiej temperaturze. Jest również odporna na wilgoć, co czyni ją idealną do użycia w środowisku wilgotnym. Dodatkowo, karta techniczna 3M 3591002 jest wyposażona w dodatkowe wzmocnienia, co czyni ją bardziej wytrzymałą i trwałą. Produkt jest również bardzo łatwy w instalacji i utrzymaniu, co sprawia, że jest bardzo przydatnym produktem w środowiskach, w których wymagana jest wysoka wydajność.

Ostatnia aktualizacja: Karta techniczna 3m 3591002

Symbol (Nr) produktu OPIS PRODUKTU

3M 8067

Jendnostronnie klejąca taśma uszczelniająca. Agresywny, unikalny klej akrylowy klei się do trudnych do klejenia powierzchni w tym powierzchni porowatych. Taśmę można aplikować w bardzo szerokim zakresie temperatur: -18oC do +49oC.

Opatentowany, bardzo elastyczny nośnik zapobiega przenikaniu wilgoci przez otwory powstałe podczas wbijania w taśmę gwoździ lub zszywek. Nośnik jest trwały, odporny na rozdarcia a jednocześnie ppozostaje cienki i elastyczny dając łatwo układać się w narożnikach.

Taśma jest odporna na promieniowanie UV.

Taśma nie wykazuje niepożądanych reakcji w kontakcie innymi uszczelnieniami budowlanymi jak: guma komórkowa, butyle, poliuretany, silikony oraz krzemowodorowe masy hybrydowe.

Karta techniczna:

3M 8067 DS

3M 8777

Jendnostronnie klejąca taśma uszczelniająca. jpg" alt="pdf_n_44" width="44" height="44"/> 3M 8777 DS

Symbol (Nr) produktu 

OPIS PRODUKTU

3M 4411N

Extreme Sealing Tape

Taśma uszczelniająca 3M™ Extreme Sealing Tape 4411N to specjalistyczna taśma do zewnętrznego uszczelniania połączeń nitowanych, skręcanych lub zgrzewanych.
Może być stosowana na powierzchniach metalowych (także malowanych) oraz z tworzyw sztucznych. Zapewnia natychmiastową przyczepność, a po dokładnym dociśnięciu tworzy wodoszczelną barierę i dopasowuje się do konturów i krawędzi, a także wystających główek nitów lub śrub. Zapewnia schludny i estetyczny wygląd. Nie brudzi rąk podczas nakładania, nie potrzebuje czasu na schnięcie, może być malowana lub lakierowana na kolor pasujący do uszczelnianych elementów.
Taśma uszczelniająca 3M™ Extreme Sealing Tape 4411N zapewnia trwałą i wieloletnią ochronę uszczelnianego połączenia. Jest odporna na działanie słońca, deszczu, śniegu, a także na skrajne temperatury i ścieranie. Elastyczność taśmy 4411N pozwala na kompensację ruchu połączonych elementów, co powoduje, że nawet po wielu latach taśma nie jest popękana i nie odkleja się od krawędzi.
Przykładowe zastosowania taśmy 3M™ Extreme Sealing Tape 4411N to uszczelnianie:
- połączeń nitowanych dachów pojazdów (ciężarówki, samochody dostawcze, pojazdy specjalistyczne),
- metalowych skrzynek i kontenerów,
- rynien i rur odpływowych, obróbek dekarskich, świetlików.

Nośnik: ionomerowy odporny na przebicia i zarysowania

Grubość nośnika: 0, 1mm

Klej: akrylowy, bardzo miękki, agresywny o dużej grubości

Grubość warstwy kleju: 0, 9mm

Całkowita grubość taśmy: 1 mm

Kolor: biały / neutralny

Karta techniczna:

 3M 4411 4412 DS

3M 4412N

Extreme Sealing Tape

Taśma uszczelniająca 3M™ Extreme Sealing Tape 4412N to specjalistyczna taśma do zewnętrznego uszczelniania połączeń nitowanych, skręcanych lub zgrzewanych.
Taśma uszczelniająca 3M™ Extreme Sealing Tape 4412N zapewnia trwałą i wieloletnią ochronę uszczelnianego połączenia. Elastyczność taśmy 4412N pozwala na kompensację ruchu połączonych elementów, co powoduje, że nawet po wielu latach taśma nie jest popękana i nie odkleja się od krawędzi.
Przykładowe zastosowania taśmy 3M™ Extreme Sealing Tape 4412N to uszczelnianie:
- połączeń nitowanych dachów pojazdów (ciężarówki, samochody dostawcze, pojazdy specjalistyczne),
- metalowych skrzynek i kontenerów,
- rynien i rur odpływowych, obróbek dekarskich, świetlików.

Nośnik: ionomerowy odporny na przebicia i zarysowania

Grubość nośnika: 0, 1mm

Klej: akrylowy, bardzo miękki, agresywny o dużej grubości

Grubość warstwy kleju: 1, 9mm

Całkowita grubość taśmy: 2 mm

Kolor: biały / neutralny

Karta techniczna:

3M 4411 4412 DS, 3M 4412N Ulotka

 Zamów on-line: www. com

Symbol (Nr) produktuOPIS PRODUKTU

3M EC5313

Uszczelniająca taśma butylowa.

Odporna na grzyby, pleśnie, trwale elastyczna w szerokim zakresie temperatur. Taśmę charakteryzują wysoka paro- i wodoszczelność, znakomita przyczepność do wielu powierzchni oraz wieloletnia trwałość. pdf">3M EC5313 DS

Nowa generacja taśm 3M VHB zastępuje złącza mechaniczne i umożliwia całkiem nowe zastosowania taśm samoprzylepnych. Nowe, dwustronnie klejące akrylowe taśmy 3M VHB GPH cechują się wysoką przyczepnością wstępną oraz odpornością na wysokie temperatury i umożliwiają łączenie wielu różnych substratów.

Nowa formuła polimeru akrylowego łączy cechy wysokiej elastyczności i wysokiej wstępnej siły klejenia z wyjątkową odpornością na wysokie temperatury (do +230oC).

Taśma 3M VHB GPH dokładnie dopasowuje się do nierówności powierzchni doskonale absorbując powstające w połączeniu naprężenia i zwiększając powierzchnię styku w przypadku klejenia materiałów sztywnych lub o nieregularnej powierzchni. Nowo opracowany liner foliowy umożliwia łatwe jego zdejmowanie w procesie klejenia, zapewniając przyjemną pracę z taśmą.

Ze względu na odporność taśm 3M VHB GPH na wysokie temperatury umożliwiają one klejenie elementów i konstrukcji p r z e d procesem malowania proszkowego co poprawia wydajność i zwiększa estetykę wyrobu.

3M_VHB_GPH_Broszura Karta techniczna: 3M_VHB_GPH. pdf

Symbol (nr) poduktuOpis produktu

3M VHB GPH-060GF

 

 Taśma dwustronnie klejąca, akrylowa 3M VHB GPH-060GF

grubość: 0, 6 mm

kolor: szary

odporność na temperatury:

długotrwała: +150oC

krótkotrwała: +230oC

3M VHB GPH-110GF

 Taśma dwustronnie klejąca, akrylowa 3M VHB GPH-110GF

grubość: 1, 1 mm

kolor: szary

odporność na temperatury:

długotrwała: +150oC

krótkotrwała: +230oC

3M VHB GPH-160GF

 Taśma dwustronnie klejąca, akrylowa 3M VHB GPH-160GF

grubość: 1, 6 mm

kolor: szary

odporność na temperatury:

długotrwała: +150oC

krótkotrwała: +230oC

CZYM RÓŻNI SIĘ KARTA TECHNICZNA OD KARTY CHARAKTERYSTYKI?

Każdy użytkownik, ogólnie pojętych środków chemicznych, powinien posiadać aktualne dokumenty techniczne m. in. Kartę Techniczną oraz Kartę Charakterystyki.

Karta Techniczna (z ang. Technical Data Sheet tzw. TDS) jest dokumentem informacyjnym, który zawiera przede wszystkim parametry techniczne oraz właściwości fizykochemiczne produktu. Producent może też określić przewidywane zastosowanie, zalecany sposób przetwórstwa oraz warunki bezpiecznego magazynowania i transportu. Karta Techniczna nie ma prawnie zdefiniowanych wymagań w zakresie treści czy dostępności, to producent decyduje o jej ostatecznej formie i zawartości.

Karta Charakterystyki (z ang. Material Safety Data Sheet, tzw. MSDS) powinna dostarczać kompleksowych informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny i warunkach jej bezpiecznego stosowania. Zawartość, strukturę i wymagania dotyczące sporządzania Kart Charakterystyki określa Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 tzw. REACH1 oraz załącznik II Rozporządzenia Komisji (UE) nr 453/2010. Głównym zadaniem Karty Charakterystyki jest informowanie o potencjalnych zagrożeniach, jakie może stwarzać substancja lub mieszanina. Karta Charakterystyki składa się z 16 sekcji, w których opisane są warunki bezpiecznego obchodzenia się z substancją lub mieszaniną, postępowanie w przypadku zagrożenia, warunki bezpiecznego magazynowania, transportu i usuwania oraz podstawowe właściwości fizykochemiczne. Producent ma obowiązek dostarczyć odbiorcy aktualną Kartę Charakterystyki bezpłatnie, w językach urzędowych państw członkowskich, na terenie których substancje lub mieszaniny są wprowadzane do obrotu.

Przed rozpoczęciem prac wskazane jest zapoznanie się z treścią dokumentów w celu właściwego przetwórstwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy. Pracodawca ma obowiązek udostępnić swoim pracownikom Karty Charakterystyki wszystkich substancji i mieszanin na które mogą być narażeni podczas pracy. Karty Charakterystyki powinny być również dostępne w miejscu pracy, tak aby w razie wypadku, awarii lub pożaru właściwe służby mogły zapoznać się z możliwymi zagrożeniami.

Należy pamiętać, że zapoznanie się z dokumentami technicznymi jest niezbędne, aby prawidłowo i bezpiecznie obchodzić się z substancją lub mieszaniną.

1Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

Karta techniczna 3m 3591002

Bezpośredni link do pobrania Karta techniczna 3m 3591002

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Karta techniczna 3m 3591002