Instrukcja konserwacji użytkownika 3xlogic Vx Vt 20

Instrukcja konserwacji użytkownika 3xlogic Vx Vt 20 zawiera wskazówki dotyczące konserwacji, aby zapewnić poprawne i bezpieczne użytkowanie sprzętu. Instrukcja zawiera informacje o konserwacji sprzętu, wymianie części i konserwacji części zamiennych, a także wytyczne co do okresowego sprawdzania sprzętu. Instrukcja zawiera również informacje na temat danych technicznych, zalecanej konfiguracji systemu, wymagań dotyczących bezpieczeństwa, wskazówek dotyczących instalacji i monitorowania systemu oraz instrukcje dotyczące przeglądów okresowych. Instrukcja jest używana do zapewnienia, że oprogramowanie i sprzęt są w dobrym stanie i przestrzegają wymagań bezpieczeństwa, a system działa zgodnie z zaleceniami.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konserwacji użytkownika 3xlogic Vx Vt 20

Korzystaj z tej strony, aby skonfigurować swoje urządzenie i poznać wszystkie jego możliwości.

© CANON INC. 2023

Zobacz poniższy poradnik dla Yamaha WaveRunner VX-C (2020). Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

! Przed przystąpieniem do eksploatacji skutera wodnego należy dokładnieprzeczytać Instrukcję Obsługi.INSTRUKCJA OBSŁUGIF4G-F8199-74-E0VXVX-C/VX/VX DELUXEVX CRUISERVX LIMITED

Strona: 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEDMOWASkuter wodny VX-C / VX / VX Deluxe /VX Cruiser / VX Limited©2020 Yamaha Motor Co., Ltd.Pierwsze wydanie, maj 2019Wszelkie prawa zastrzeżone.Przedruk lub nieuprawnione użycie bez pisemnej zgodyYamaha Motor Co., Ltd. jest zabronione.Gratulujemy zakupu skutera wodnego Yamaha!Instrukcja Obsługi wyjaśnia funkcjonowanie, sposoby przeprowadzenia kontroli oraz zasady podstawowej konserwacji skutera wodnego.Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące obsługi lub konserwacji Twojego skutera wodnego, prosimy o skontaktowanie się z lokalnymDealerem Yamaha.Nie należy traktować niniejszej Instrukcji Obsługi jako podręcznika do nauki pływania skuterem wodnym lub żeglarstwa. Jeśli jest to Twójpierwszy skuter wodny lub jeśli przesiadasz się z innego modelu i nie znasz tego sprzętu, zadbaj o swój komfort i bezpieczeństwo, upew-niając się, że posiadasz odpowiednie kwalifikacje oraz praktykę niezbędne do prowadzenia danej jednostki pływającej. Ponadto, lokalnyDealer Yamaha poleci Ci odpowiednią szkołę motorowodną lub instruktora w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania.Yamaha nieustannie dąży do rozwoju konstrukcji i jakości swoich produktów. Dlatego, mimo że niniejsza Instrukcja Obsługi zawieranajbardziej aktualne w chwili wypuszczenia do druku informacje o produkcie, mogą pojawić się drobne rozbieżności między jej treściąa skuterem wodnym. W razie pojawienia się wątpliwości dotyczących tej Instrukcji Obsługi, prosimy o skontaktowanie się z lokalnymPrzed przystąpieniem do eksploatacji skutera wodnego należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Instrukcją Obsługi. W razie sprzedażyskutera wodnego, niniejszą Instrukcję Obsługi należy przekazać nowemu właścicielowi.Życzymy przyjemnego pływania!

Strona: 3

4 5OZNACZENIA WAŻNIEJSZYCH INFORMACJIW Instrukcji Obsługi szczególnie ważne informacje zostały oznaczone następującymi symbolami:Symbol alarmu bezpieczeństwa. Jest on używany do ostrzegania przed ryzykiem obrażeń.Aby uniknąć obrażeń lub śmierci, stosuj się do wszystkich komunikatów bezpieczeństwa,przy których występuje ten symbol.OSTRZEŻENIE wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uni-knie, może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.UWAGA wskazuje specjalne środki ostrożności, które należy podjąć, aby uniknąć uszkodze-nia skutera wodnego lub innego mienia.WSKAZÓWKA WSKAZÓWKA dostarcza kluczowych informacji, dzięki którym procedury są łatwiejsze i bardziej przejrzyste.* Produkt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.Rejestrowanie danych silnikaECM tego modelu przechowuje niektóre dane silnika, aby pomóc w diagnozowaniu awarii oraz w celach badawczych, analiz statystycznychi rozwoju. Chociaż czujniki i zarejestrowane dane różnią się w zależności od modelu, główne punkty danych to:• Dane o stanie silnika i wydajności silnikaDane te zostaną przesłane tylko wtedy, gdy do silnika zostanie podłączone specjalne narzędzie diagnostyczne Yamaha, na przykładpodczas kontroli serwisowych lub wykonywanych procedur serwisowych. Przesłane dane silnika będą przetwarzane odpowiednio zgodniez następującą Polityką prywatności.Polityka prywatnościhttps://www. yamaha-motor. eu/eu/privacy/privacy-policy. aspxYamaha nie ujawni tych danych stronom trzecim, z wyjątkiem następujących przypadków. Ponadto Yamaha może przekazywać danesilnika wykonawcy, aby zlecić usługi związane z przetwarzaniem danych silnika. Nawet w tym przypadku Yamaha będzie wymagać odwykonawcy prawidłowej obsługi dostarczonych danych silnika, a Yamaha odpowiednio zarządza danymi.!UWAGA:OSTRZEŻENIE!• Za zgodą właściciela łodzi• Jeśli jest to wymagane przez prawo• Do użytku przez Yamaha w postępowaniu sądowym• Do ogólnych celów badawczych prowadzonych przez Yamaha, gdy dane nie są związane z konkretnym silnikiem lub właścicielemYamaha nieustannie dąży do rozwoju w konstrukcji i jakości swoich produktów.Dlatego, mimo że instrukcja zawiera najbardziej aktualne w chwili wypuszczeniado druku informacje o produkcie, mogą się pojawić drobne rozbieżnościmiędzy jej treścią a skuterem wodnym. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.Instrukcję Obsługi należy traktować jako element wyposażenia skuterawodnego. W razie sprzedaży skutera Instrukcję Obsługi należy przekazaćnowemu właścicielowi.

Strona: 4

6 7OPIS SILNIKANazwa modelu: Rodzaj paliwa: Cykl spalania6EY Benzyna 4-suwowyZASADNICZE WYMAGANIAPodstawowe wymagania Standardy Inny dokument normatywny /metodaDokumentacja techniczna SzczegółyI. projekt realizacja**EN ISO 13590:2003*EN ISO 13590:2003/AC:2004I. B emisja spalin*EN ISO 18854:2015I. C emisja hałasu*EN ISO 14509-1:2008Niniejsza deklaracja zgodności jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta. Oświadczam w imieniu producenta, że wymienione wyżej PWC spełniają wszystkieobowiązujące wymagania zasadnicze w określony sposób.Nazwisko/stanowisko: T. Ibata/ Dyrektor, Jednostka Biznesowa łodzi__________________________________________________________________________________________________________________________________________(dane osoby uprawnionej do podpisania w imieniu producenta silnika lub jego upoważniony przedstawiciel)Podpis przedstawiciela Yamaha: _____________________Data i miejsce wydania: wydania: 1 września 2019, Shizuoka, JaponiaInstrukcję Obsługi należy traktować jako element wyposażenia skutera wodnego. W razie sprzedaży skutera Instrukcję Obsługi należy przekazać nowemu właścicielowi.Deklaracja zgodności dla skuterów wodnych (PWC)z wymogami dyrektywy 2013/53/UENazwa producenta: YAMAHA MOTOR CO., LTD.Adres: 2500 Shingai, Iwata, Shizuoka, 438-8501, JaponiaNazwa autoryzowanego przedstawiciela: YAMAHA MOTOR EUROPE N. V.Adres: Koolhovenlaan 101, Schiphol-Rijk, 1119 NC, HolandiaNazwa jednostki notyfikowanej do oceny emisji spalin i hałasu: SNCH, numer ID: 0499Adres: 11, route de Luxemburg BP 32, Sandweller, L-5230, LuksemburgStosowane moduły do oceny zgodności:do konstrukcji:do emisji spalin:do emisji hałasu:Inne zastosowane dyrektywy wspólnotowe: StandardyDyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UEEN 55012:2007/A1:2009EN 61000-6-1:2007EN 61000-6-2:2005OPIS SKUTERA WODNEGONr identyfikacyjny skutera wodnego, począwszy od:U S - Y A M A 0 0 0 1 I 9 2 0Kategoria konstrukcji: C DModel / nazwa handlowa: VX1050A-V / VX Cruiser, VX1050B-V / VX Deluxe,VX1050C-V / VX, VX1050F-V / VX Limited, VX1050G-V / VX-C

Strona: 5

8 9SPIS TREŚCIOZNACZENIAWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI 4SPIS TREŚCI 8INFORMACJE OGÓLNEI WAŻNE ETYKIETY 10Podstawowy numeridentyfikacyjny skutera wodnego 10Numer identyfikacyjny kadłuba 10Numer seryjny silnika 10Etykieta z datą produkcji 11Tabliczka znamionowa 11Kategoria konstrukcji skutera wodnego 11Ważne etykiety 12Etykiety ostrzegawcze 13Inne etykiety 15BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM 16Zasady bezpiecznej obsługi 16Ograniczenia w uprawnieniachdo kierowania skuterem wodnym 16Ograniczenia w prowadzeniuskutera wodnego 16Wymagania niezbędnew pływaniu skuterem wodnym 18Zalecane wyposażenie 19Informacje o zagrożeniach 20Charakterystyka skutera wodnego 20Pływanie na nartach wodnych 21Zasady bezpiecznego pływania 22Odpowiedzialność spoczywającana właścicielu skutera wodnego 22Objaśnienia 23OPIS 24Położenie głównych elementów 24DZIAŁANIE PRZYRZĄDÓWSTERUJĄCYCH ORAZ INNE FUNKCJE 28Pilot zdalnego sterowania (VX Deluxe / VX Cruiser /VX Limited) 28System zabezpieczenia Yamaha(VX Deluxe / VX Cruiser / VX Limited) 28Ustawienia systemu zabezpieczenia Yamaha 29Wyłącznik silnika 30Zrywkowy wyłącznik silnika 30Przełącznik start 30Dźwignia przepustnicy 31Dźwignia elektronicznego sterowania RiDE(VX / VX Deluxe / VX Cruiser / VX Limited) 31Układ kierowniczy 32Otwór wylotowy wody chłodzącej 32Separator wody 32EKSPLOATACJA SKUTERA WODNEGO 34System zmiany biegów(VX / VX Deluxe / VX Cruiser / VX Limited) 34Tryby pracy skutera wodnego 36Low RPM Mode - tryb niskiej prędkościobrotowej silnika(VX Deluxe / VX Cruiser / VX Limited) 36No Wake - tryb stałej prędkości(VX Deluxe / VX Cruiser / VX Limited) 37Cruise Assist(VX Deluxe / VX Cruiser / VX Limited) 38DZIAŁANIE WSKAŹNIKÓWI FUNKCJE KONTROLNE 40Zespół wyświetlacza wielofunkcyjnego 40Wyświetlacz informacji 40Licznik godzin pracy silnika 40Woltomierz 40WYPOSAŻENIE SKUTERA WODNEGO 45Siedziska 45Uchwyt za siedziskiem 46Stopień rufowy(VX / VX Deluxe / VX Cruiser / VX Limited) 46Zaczep na dziobie 47Zaczepy na rufie 47Zaczep za siedziskiem 47Zaciski podciągające (VX Limited) 47Schowki 48Uchwyt i osłona gaśnicy 50WYMOGI W ZAKRESIEEKSPLOATACJI I OBSŁUGI SKUTERA 51Wymogi przy tankowaniu paliwa 51Paliwo 51Wymogi przy doborze oleju silnikowego 53Olej silnikowy 53Sprawdzenie poziomu oleju silnikowego 53Usuwanie wody z zęzy 54Usuwanie wody z zęzy na lądzie 54Usuwanie wody z zęzy na wodzie 55System podciśnieniowegousuwania wody z zęzy 55Transportowanie skuterawodnego na przyczepie 56PIERWSZE GODZINY EKSPLOATACJI 57Docieranie silnika 57RUTYNOWA KONTROLAPRZED ROZPOCZĘCIEM EKSPLOATACJI 58Czynności kontrolne przed pływaniem 58Tabela czynności kontrolnych 58Czynności kontrolneprzed zwodowaniem skutera wodnego 60po zwodowaniu skutera wodnego 65PROWADZENIE SKUTERA WODNEGO 67Informacje wstępne o skuterze wodnym 67Nauka pływania skuterem wodnym 67Pozycje pływania 67Zwodowanie skutera wodnego 68Uruchomienie silnika na wodzie 68Zatrzymanie pracy silnika 69Pozostawianie skutera wodnego na brzegu 68Prowadzenie skutera wodnego 69Numer stronySkręcanie skuterem wodnym 70Zatrzymywanie skutera wodnego 71Pływanie do tyłu lub na biegu jałowym(VX / VX Deluxe / VX Cruiser / VX Limited) 72Wsiadanie na pokład skutera wodnego 73Ruszanie 75Odwracanie przewróconego skutera wodnego 76Dopływanie do brzegu lub pomostu 76Pływanie po wodzie z wodorostami 77Czynności po wyjęciuskutera wodnego z wody 77PIELĘGNACJA I PRZECHOWYWANIE 78Czynności po użyciu skutera wodnego 78Płukanie kanałów wody chłodzącej 78Czyszczenie skutera wodnego 79Konserwacja akumulatora 79Długookresowe przechowywanieskutera wodnego 81Czyszczenie 81Smarowanie 81Zabezpieczenie antykorozyjne 82OKRESOWAKONSERWACJA I REGULACJE 84Tabela okresowej konserwacji 84Olej silnikowy i filtr oleju 86DANE TECHNICZNE 87USUWANIE USTEREK 90Tabela usuwania usterek 90Procedury awaryjne 93Czyszczenie otworuwlotowego i wirnika pompy 91Podniesienie pokrywy biegu wstecznego(VX / VX Deluxe / VX Cruiser / VX Limited) 93Podłączenie zewnętrznego akumulatora 94Holowanie skutera wodnego 95Zatopienie skutera wodnego 95SKOROWIDZ 98

Strona: 6

10 11Numery identyfikacyjneNależy zapisać podstawowy numer iden-tyfikacyjny skutera wodnego (PRI-ID), nu-mer identyfikacyjny kadłuba (CIN) i numerseryjny silnika w odpowiednich miejscach.Numery te mogą być pomocne podczaszamawiania części zamiennych od DealeraYamaha. Ponadto numery identyfikacyjnenależy przechowywać w oddzielnym miej-scu na wypadek kradzieży skutera wodne-go.Podstawowy numer identyfikacyjny sku-tera wodnego (PRI-ID)Podstawowy numer identyfikacyjny skuterawodnego (PRI-ID) jest wybity na tabliczceumieszczonej w przedziale silnika (szcze-góły w punktach: “Zdjęcie i zamontowaniesiedziska” oraz ”Wyjmowany schowek wo-doszczelny”).MODEL:VX1050G-V (VX-C)VX1050C-V (VX)VX1050B-V (VX Deluxe)VX1050A-V (VX Cruiser)VX1050F-V (VX Limited)1. Lokalizacja podstawowego numeru identyfikacyj-nego skutera wodnego (PRI-ID)MODEL-PRI-I. D.MODEL F3XYAMAHA MOTOR CO., LTD.ZMONTOWANY W USA Z AMERYKAŃ-SKICH I JAPOŃSKICH CZĘŚCI.Numer Identyfikacyjny kadłuba (CIN)Numer Identyfikacyjny kadłuba (CIN) jestwybity na tabliczce przymocowanej do po-kładu rufowego.1. Lokalizacja numeru identyfikacyjnego kadłuba(CIN)U S Y A MNumer seryjny silnikaNumer seryjny silnika jest wybity natabliczce przymocowanej do zespołusilnika (szczegóły w punkcie: “Zdjęciei zamontowanie siedziska”).1. Lokalizacja numeru seryjnego silnikaINFORMACJE OGÓLNE I WAŻNE ETYKIETYYAMAHAWYPRODUKOWANO W JAPONIIEtykieta z datą produkcjiTa etykieta jest przymocowana po stronielewej obudowy filtra powietrza (szczegóływ punkcie: “Zdjęcie i zamontowanie siedzi-ska”).1. Lokalizacja etykiety z datą produkcjiWyprodukowano:CAN ICES-2/NMB-2Informacje o modeluTabliczka znamionowaSkutery wodne z tą etykietą spełniają okre-ślone części dyrektywy Parlamentu Euro-pejskiego odnoszące się do maszyn.Część informacji jest podana na tabliczceznamionowej przymocowanej do skute-ra wodnego. Pełne wyjaśnienie informacjiznajduje się w odpowiednich sekcjach tejInstrukcji Obsługi.1. Lokalizacja tabliczki znamionowejYAMAHA MOTOR, CO., LTD.2500 Shingai, Iwata, Shizuoka, JapanKATEGORIA KONSTRUKCJI ŁODZI: CMAKSYMALNE OBCIĄŻENIAMax. 3Max. + = 240 kgKategoria C konstrukcji skutera wodnegoTen skuter wodny został zaprojektowany doeksploatacji na wietrze o sile do 6 0 w skaliBeauforta oraz wysokości fal sprzężonych(wysokość fali znacznej do 2 m); przeczy-taj następującą wskazówkę. Takie warun-ki mogą wystąpić w odsłoniętych wodachśródlądowych, w ujściach rzek, w wodachprzybrzeżnych, przy umiarkowanych wa-runkach pogodowych.WSKAZÓWKAWysokość fali znacznej oznacza średniąwysokość trzech najwyższych fal w grupie,która w przybliżeniu odpowiada wysokościfali, oszacowanej przez doświadczonego

Strona: 7

12 13Ważne etykietyPrzed rozpoczęciem eksploatacji skutera wodnego należy przeczytać poniższe etykiety. W przypadku jakichkolwiek pytań, należy skontak-tować się z lokalnym Dealerem Yamaha.Etykiety ostrzegawczeJeśli brakuje etykiety lub którakolwiek z nich jest uszkodzona, należy skontaktować się z Dealerem Yamaha w celu jej uzupełnienia lubwymiany.1Wymaga prawidłowej obsługi skutera. Nieprawidłowa obsługa może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.Kierujący skuterem wodnym musi posiadać odpowiednie kwalifikacje Ochrona kierującego skuterem wodnym i pasażerów▪ Upewnić się, że kierujący maco najmniej 16 lat i odbył kursbezpieczeństwa dla wodniaków.W Twojej lokalizacji mogą byćdodatkowe wymagania.▪ Zakładać odpowiednią odzież ochronną (piankę ochronną, szorty neopre-nowe)oraz atestowaną kamizelkę ratunkową. Poprosić pasażerów, abyprzeczytali etykietę bezpieczeństwa kierowcy i upewnić się, że są odpowied-nio ubrani.Kierujący skuterem wodnym musi unikać kolizji ▪ Nie używać przepustnicy, jeśli jakakolwiek osoba wchodzi na pokład lub znaj-duje się z tyłu skutera wodnego. Upewnić się, że każda osoba siedzi i trzymasię prawidłowo.▪ Zachować bezpieczną odległośćod innych, aby móc zawsze bez-piecznie zatrzymać się.▪ Unikać gwałtownych manewrów, ostrych skrętów i nagłego przyspieszenia,aby zmniejszyć ryzyko utraty kontroli, zrzucenia i kolizji.▪ Przy próbie ominięcia przeszkody nie zwalniać dźwigni przepustnicy - dosterowania niezbędna jest moc silnika.▪ Skoki przez kilwater lub fale mogą zwiększać ryzyko urazów pleców / kręgo-słupa (paraliż) i innych obrażeń ciała. Nie należy skakać przez kilwater i fale.Przeczytać Instrukcję Obsługi Nie pozwalać na lekkomyślne działanie▪ Nie podpływać zbyt blisko do innych użytkowników akwenów, aby nie opry-skać ich wodą lub nie pływać zbyt szybko w warunkach ruchu wodnego.▪ Nie wolno pływać skuterem wodnym będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków.F2X-U41B1-30INFORMACJE OGÓLNE I WAŻNE ETYKIETY INFORMACJE OGÓLNE I WAŻNE ETYKIETY

Strona: 8

14 152Upadki mogą spowodować ciężkie obrażenia ciała lub śmierć▪ Zakładać odpowiednią odzieżochronną (piankę ochronną,szorty neoprenowe do pływania),która zabezpieczy przed urazamii skaleczeniami, poważnymiobrażeniami wewnętrznymi ciaław wyniku upadku do wody lubuderzeń strumieni wodnych orazprzed obniżeniem temperaturyciała.Nie pływaj, jeśli nie jesteś odpowiednio ubranyZałożyć kamizelkę ratunkowąZałożyć neoprenowe szorty▪ Każda osoba musi założyć atestowaną kamizelkę ratunkową, odpowiednią doużytku na skuterze wodnym.▪ Upewnić się, że każda osoba siedzi i trzyma się prawidłowo. Pasażerowiemogą zostać zrzuceni z PWC podczas nieoczekiwanego przyspieszenia lubagresywnych operacji.▪ Nie wolno prowadzić skutera wodnego pod wpływem alkoholu lub narkoty-ków.F4E-U41E1-30F3V-U41B1-305Benzyna jest łatwopalna i wybuchowa. Wybuch lub pożar mógłby spowodować ciężkie obrażenia ciała, a nawet śmierć. Wyłączyć silnik. Tankować w dobrzewentylowanych miejscach, z dala od otwartego ognia i iskier. Podczas tankowania nie wolno palić papierosów. Nie należy rozlewać paliwa. Rozlaną benzynęnależy natychmiast wytrzeć suchą szmatką. Po tankowaniu zdjąć wszystkie siedziska, aby przed uruchomieniem silnika przewietrzyć przedział silnika. Nieuruchamiać silnika, jeśli istnieje wyciek paliwa lub poluzowane połączenia elektryczne.Stosować wyłącznie ZWYKŁĄ BENZYNĘ BEZOŁOWIOWĄ.F1S-U415B-116Należy upewnić się, że przewód odpowietrzającyjest podłączony do akumulatora.Nieprawidłowe podłączenie przewodu odpowie-trzającego do akumulatora może spowodowaćpożar lub wybuch.F0V-U41DB-127Nie należy używać zaczepu za siedziskiemani uchwytów do podnoszenia skuterawodnego. Skuter wodny może spaść, co możespowodować ciężkie obrażenia.F3V-U416A-10F3V-U416A-30Inne etykiety8SCHOWEK NA GAŚNICĘF1B-U41F5-219NOWE NORMY EMISJI ZANIECZYSZ-CZEŃ1011Poniższe oznakowanie CE znajduje sięz tyłu nadajnika zdalnego sterowania.VX-C / VX / VX Deluxe / VX Cruiser12VX Deluxe / VX Cruiser / VX Limited:13

Strona: 9

16 17Zasady bezpiecznej obsługiBezpieczna eksploatacja i pływanieskuterem wodnym zależy od właściwejtechniki sterowania oraz od rozsądnejoceny warunków pływania przez same-go kierującego. Przed rozpoczęciemeksploatacji skutera wodnego należyupewnić się, że jest ona dozwolona nadanym obszarze wodnym i jest zgodnaz lokalnymi przepisami. Przez cały czaszachować poniższe środki ostrożności.• Przed pierwszym uruchomieniemskutera wodnego należy dokładnieprzeczytać niniejszą Instrukcję Ob-sługi, zapoznać się z działaniem i ob-sługą skutera wodnego. Należy takżeprzeczytać wszystkie tabliczki infor-macyjne i ostrzegawcze, zapoznaćsię ze wszystkimi symbolami, ozna-czeniami i upewnić się, że są one cał-kowicie zrozumiałe.• Osoba, która nie zapoznała się z ni-niejszą Instrukcją Obsługi nie powin-na prowadzić skutera wodnego.Ograniczenia w uprawnieniach do pro-wadzenia skutera wodnego• Wymagane jest, aby skuter wodnyprowadziły osoby w wieku co najmniej16 lat, posiadające odpowiednieuprawnienia. Dorośli muszą nadzoro-wać korzystanie ze skutera wodnegoprzez nieletnich. Przed rozpoczęciemeksploatacji skutera wodnego, należyzapoznać się z przepisami obowiązu-jącymi na danym akwenie.• Model został zaprojektowany do prze-wozu kierującego i maksymalnie 2 pa-sażerów (lub 2 osób gdy narciarz jestciągnięty). Nigdy nie należy przekra-czać maksymalnego limitu obciążeniai pozwalać, aby więcej osób pływałow danej chwili na skuterze niż okre-ślono.Maksymalne obciążenie: 240 kg(łączna waga ładunku, prowadzącegoi pasażerów)• Prowadzenie skutera wodnego z pa-sażerem wymaga od prowadzące-go pewnych umiejętności nabytychpodczas wcześniejszych praktyki doświadczeń przy pływaniu sa-memu. Obsługa skutera wodnegoz pasażerami wymaga więcej umie-jętności. Przed próbą jakichkolwiektrudnych manewrów poświęć trochęczasu, aby przyzwyczaić się do cha-rakterystyki prowadzenia skutera.Ograniczenia w prowadzeniu skuterawodnego• Stale rozglądać się, czy w pobliżu niema osób, obiektów i innych jednostekpływających. Zwracać uwagę na wa-runki, które ograniczają widoczność.• Pływać z bezpieczną prędkością,zależnie od warunków pogodowychi utrzymywać bezpieczną odległośćod pływaków, przeszkód i innych ło-dzi.• Nie wolno podpływać skuterem wod-nym zbyt blisko do innej łodzi. W tensposób zwiększa się ryzyko zderzeniaz innym pojazdem wodnym, co możedoprowadzić do poważnych obrażeńciała, a nawet śmierci użytkownikówłodzi.• Nie przepływać blisko innych użyt-kowników akwenów, aby nie ochlapaćich wodą.• VX-C: wcześnie podejmować działa-nia, aby uniknąć kolizji. Pamiętaj, sku-tery wodne i inne łodzie nie posiadająhamulców.• VX-C: unikać ostrych skrętów, gwał-townego hamowania i innych ma-newrów, które sprawiają, że trudnojest ocenić innym, dokąd płyniesz.• VX / VX Deluxe / VX Cruiser / VX Li-mited: wcześnie podejmować działa-hamulców. Ponadto bieg wstecznyz elektronicznym systemem intuicyj-nego hamowania (RiDE) nie jest ukła-dem hamulcowym, który wspomagaunikanie niebezpiecznych sytuacji.System RiDE to elektroniczny systemsterowania prędkością silnika i po-krywa biegu wstecznego, która znaj-duje się w pobliżu dyszy napędowej.Dźwignia elektronicznego sterowaniaRiDE znajduje się w lewym uchwyciekierownicy i może być używana dozmiany kierunku dyszy sterującej tak,że skuter wodny przemieszcza siędo tyłu lub jest w położeniu neutral-nym. System RiDE wspiera kierowcęw spowalnianiu prędkości i podczasmałych prędkości manewrowania, np.wodowanie, wyciąganie na plażę i do-kowanie.mited: unikać ostrych skrętów, gwał-townego hamowania przez mocnenaciskanie dźwigni elektronicznegosterowania RiDE i innych manewrów,które sprawiają, że trudno jest ocenićinnym, dokąd płyniesz.• Unikać akwenów z zanurzonymiobiektami oraz płytką wodą.• Przy próbie ominięcia przeszkody niezwalniać dźwigni przepustnicy - doskrętu, niezbędna jest moc silnika.Zwolnienie dźwigni przepustnicy lubwyłączenie silnika może spowodowaćuderzenie w przeszkodę, która w za-miarze miała być ominięta. Przed uru-chomieniem silnika należy skontrolo-wać działanie dźwigni przepustnicyi układu kierowniczego.• Dostosować prędkość do swoichumiejętności I unikać gwałtownychmanewrów, aby zmniejszyć ryzykoutraty kontroli, katapultowania i kolizji.• Skuter wodny ma wysokie osiągi.Ostre zakręty lub skoki przez fale,kilwater, jakiekolwiek przeszkody nawodzie mogą zwiększać ryzyko ura-zów pleców, kręgosłupa (paraliż), ura-zów twarzy, połamania nóg, kosteki innych kości. Nie wolno próbowaćskoków na skuterze wodnym.• Nie wolno prowadzić skutera wodne-go po wzburzonej wodzie, w złych• warunkach pogodowych oraz przysłabej widoczności. Może to dopro-wadzić do wypadku, obrażeń ciała,a nawet śmierci. Należy być przygo-towanym na gwałtowną zmianępogo-dy. Przed wyruszeniem na wodęnależy zapoznać się z prognozą po-gody i ogólnymi warunkami atmosfe-rycznymi.• Przy uprawianiu sportów wodnychzdrowy rozsądek nakazuje, aby pod-czas wypływania na dłuższe dystan-se, w pobliżu Twojego skutera wodne-go znajdowała się łódź asekurująca,bądź inny skuter wodny.• Nie wolno pływać w wodzie o głębo-kości mniejszej niż 60 cm od spoduskutera wodnego. Pływanie w płytkiejwodzie zwiększa możliwość uderze-nia w obiekt podwodny, co może do-prowadzić do obrażeń ciała i uszko-dzenia skutera wodnego.• Ten skuter wodny nie został wypo-sażony w światła. Nie należy wypły-wać skuterem wodnym po zachodziesłońca lub przed jego wschodem.Zignorowanie tej wskazówki możedoprowadzić do kolizji z inną łodzią,wypadku, a nawet śmierci.BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Strona: 10

18 19• Nawigacja skutera wodnego powin-na odbywać się zgodnie z lokalnymiprzepisami dotyczącymi skuterówwodnych.Wymagania niezbędne do pływaniaskuterem wodnym• Ze względu na bezpieczeństwo,zarówno prowadzący skuter wodny,jak i wszyscy pasażerowie powinnizałożyć odpowiednie, atestowane ka-mizelki ratunkowe.• Zakładać odpowiednią odzież ochron-ną. Silne strumienie płynące spod dy-szy sterującej, w sytuacji przebywaniazbyt blisko dyszy, a także bezpośred-ni kontakt z taflą wody, w wynikuupadku do wody, mogą spowodowaćciężkie obrażenia wewnętrzne. Nor-malny strój kąpielowy nie zapewniaodpowiedniej ochrony. Wszystkieosoby pływające na skuterze wodnympowinny być ubrane w odpowiedniepianki ochronne lub ubranie, które za-pewnia odpowiednią ochronę. Piankaochronna zabezpiecza ciało przeduderzeniami strumieni wody, wstrzą-sami oraz zabezpiecza przed ewentu-alnymi skaleczeniami i obrażeniami.Poza tym, pianka ochronna utrzymujeodpowiednią temperaturę ciała.1. Atestowana kamizelka ratunkowa2. Pianka ochronna• Zalecane jest założenie okularówochronnych, w celu ochrony oczuprzed wiatrem, wodą i promieniamisłonecznymi, które mogą przeszka-dzać prowadzącemu oraz ograniczaćjego widoczność podczas pływania.• Prowadzący powinien założyć od-powiednie buty, które chronią przeduderzeniem w przedmioty znajdującesię w wodzie. Rękawice ochronne za-bezpieczają przed ewentualnym ska-leczeniem.• Od Twojej decyzji zależy, czy zało-żysz kask. Z jednej strony zabezpie-cza on przed urazami w czasie wy-padku, z drugiej strony, sam możebyć przyczyną pewnych urazów.Przede wszystkim kask chroni głowę.Nie zabezpiecza przed wszystkimiuderzeniami, ale może ograniczyćobrażenia podczas kolizji z inną ło-dzią lub skuterem wodnym. Taki kaskpo wpadnięciu do wody, wypływana powierzchnię. Z drugiej stronyrzemień kasku może uwierać lub spo-wodować obrażenia szyi. Kask możezwiększać ryzyko wypadku, ponieważogranicza słyszalność, a jeśli jestniewygodny, z pewnością utrudniaprowadzenie skutera wodnego, Jak,w taki sposób ocenić, czy kask gwa-rantuje bezpieczeństwo, czy zwięk-sza ryzyko wypadku. Przede wszyst-kim, należy rozważyć ogólne warunkipływania. Należy wziąć pod uwagęwarunki atmosferyczne, własny stylprowadzenia skutera wodnego orazswoje umiejętności, obecność innychpojazdów na wodzie, a także warunkiwodne. Jeśli zdecydujesz się na za-łożenie kasku, wybierz ten najlepszy.Dokonaj zakupu kasku zaprojektowa-nego specjalnie z myślą o sportachwodnych - możesz zwrócić się o po-radę do Dealera Yamaha.go pod wpływem alkoholu, bądź nar-kotyków.• Dla bezpieczeństwa pływania orazwłaściwej eksploatacji, zawsze przedwyruszeniem na wodę, przeprowa-dzić czynności kontrolne, opisanew rozdziale trzecim.• Prowadzący powinien mocno chwycićkierownicę obiema rękami, a pasaże-rowie powinni mocno trzymać się oso-by znajdującej się przed nimi lub zaodpowiedni uchwyt.• Prowadzący i pasażerowie powinnizawsze trzymać stopy na podłodze,gdy skuter wodny jest w ruchu. Pod-noszenie stóp może doprowadzić doutraty równowagi lub uderzenia nogąw obiekt, znajdujący się poza skute-rem wodnym. Dzieci, które nie dosię-gają nogami do podłogi, nie powinnypływać skuterem wodnym.• Pasażer nie może siedzieć przed pro-wadzącym skuter wodny.• Kobiety w ciąży oraz osoby o słabymzdrowiu powinny wcześniej zapytaćlekarza, czy pływanie skuterem wod-nym jest dla nich bezpieczne.• Nie wolno samemu przeprowadzaćmodyfikacji skutera wodnego! Takieczynności mogą obniżyć stabilnośćskutera, zmniejszyć bezpieczeństwopływania oraz zwiększyć ryzyko wy-padku.• Przed rozpoczęciem pływania należyzapiąć linkę zrywki na lewym nad-garstku i nie zdejmować jej podczaspływania. Dzięki temu w razie spad-nięcia prowadzącego ze skutera,silnik skutera wodnego zgaśnie. Poskończonym pływaniu zdjąć zrywkęze skutera wodnego, aby zapobieckorzystaniu ze sprzętu przez dziecilub osoby postronne.• Zwracać uwagę na ludzi pływającychw wodzie. Pływając skuterem wod-nym należy trzymać się z dala od ką-pielisk. Bardzo trudno jest dostrzec zeskutera wodnego pływaka i można goprzez przypadek poważnie zranić.• Uważać, aby nie zderzyć się z inną ło-dzią. Prowadzący skuter wodny powi-nien obserwować ruch na wodzie, za-chowanie innych pływających, którzymogą nie zauważyć naszego skutera.Ostrożne prowadzenie skutera wod-nego zmniejsza ryzyko kolizji.• Zachować bezpieczną odległość odinnego skutera wodnego lub łodzi,a także zwracać uwagę na linki nar-ciarzy wodnych i żyłki wędkarskie.Należy zapoznać się z zasadami bez-pieczeństwa podanymi w niniejszejInstrukcji i przed wykonaniem skrętuupewnić się, że nikt nie płynie za sku-terem wodnym.Zalecane wyposażenieSkuter wodny powinien być wyposażonyw:• Urządzenie sygnalizacyjneProwadzący skuter wodny powinienposiadać gwizdek lub inne urządze-nie, którym można sygnalizować in-nym naszą obecność.• Sygnał świetlny wzywania pomocyZalecane jest wożenie racy w wodo-odpornym schowku skutera wodnego.

Strona: 11

20 21Również, można użyć lusterka, jakosygnału świetlnego.• ZegarekJest niezbędny, żeby wiedzieć jak dłu-go już pływamy.• Linka holowniczaMożna ją wykorzystać do holowaniauszkodzonego skutera wodnego.Informacje o zagrożeniach• Nigdy nie uruchamiać silnika i po-zwalać mu pracować przez dłuższyczas w zamkniętym pomieszczeniu.Spaliny zawierają tlenek węgla- bez-barwny, bezwonny gaz, który możeprowadzić do utraty przytomnościi śmierci w krótkim czasie. Zawszenależy używać skutera wodnego naotwartej przestrzeni.• Nie dotykać gorącego tłumika lubpracującego silnika bezpośrednio powyłączeniu silnika; gorące elementymogą spowodować poważne oparze-nia.• Nie umieszczać magnesów lub przed-miotów namagnesowanych w pobli-żu dźwigni przepustnicy lub dźwignielektronicznego sterowania RiDE(VX / VX Deluxe / VX Cruiser / VXLimited). Mechanizm dźwigni możezadziałać odwrotnie, co może spo-wodować utratę kontroli. Ponadto nienależy umieszczać w pobliżu dźwigniżadnych przedmiotów wrażliwych nadziałanie pola magnetycznego (tj.,karty kredytowe, zegarki, itp. )Charakterystyka skutera wodnego• Dzięki pompie strumieniowej (jet)można wykonać skręt. Przy całkowi-tym zwolnieniu dźwigni przepustni-cy wytwarzany jest tylko minimalnyciąg. Przy prędkości manewrowej(najmniejsza prędkość manewrowa)do skrętu należy użyć dźwigni prze-pustnicy. Przy całkowicie zwolnionejdźwigni, nie będzie można wykonaćmanewru skrętu, nawet po skręce-niu kierownicy. Ten skuter wodnyzostał wyposażony w system YEMS(system zarządzania silnikiem), któ-ry zawiera OTS (system sterowaniabez gazu). System OTS uruchamiasię, gdy płynąc w ślizgu zwolnionajest dźwignia przepustnicy. Systemten będzie dostarczał jeszcze trochęciągu strumienia, aby można byłobezpiecznie wykonać skręt, mimo, żeskuter wodny będzie zwalniał. SystemOTS nie uruchomi się, jeśli nie płynie-my w ślizgu lub po wyłączeniu silni-ka. Jeśli silnik zwolni obroty, skuterwodny nie będzie reagował na skrętykierownicą, do momentu ponownegododania gazu lub rozpoczęcia płynię-cia w ślizgu. Najlepiej manewr skrętuwcześniej przećwiczyć na otwartejprzestrzeni.• VX-C: skuter wodny jest napędzanysiłą strumienia wody. Pompa strumie-niowa jest podłączona bezpośredniodo silnika. Oznacza to, że siła uderze-nia strumienia będzie powodować pe-wien ruch, gdy silnik pracuje. Nie ma„neutralnej” pozycji.mited: skuter wodny jest napędzanydo silnika. Oznacza to, że siła ude-rzenia strumienia będzie powodowaćpewien ruch, gdy silnik pracuje i nawyświetlaczu wielofunkcyjnym jestwyświetlany wskaźnik biegu „F” (doprzodu) lub „R” (do tyłu). Gdy jestwyświetlany wskaźnik „N” (neutralny)siła ciągu do tyłu jest równoważona,aby pomóc utrzymać skuter wodnyw równowadze, chociaż jakiś ruchmoże wtedy wystąpić.1. „N” (pozycja neutralna)mited: aby podczas płynięcia uniknąćkolizji najechania na tył skutera wod-nego przez inną jednostkę pływającą,przed użyciem dźwigni elektroniczne-go sterowania RiDE w celu spowolnie-nia prędkości lub zatrzymania skuterawodnego, sprawdzić i upewnić się, żenie ma z tyłu żadnych przeszkód, ło-dzi lub pływaków.• Należy zachować bezpieczną odle-głość od kratki wlotowej, gdy silnikjest włączony. Długie włosy, luźneubranie lub paski kamizelki ratunko-wej mogą zaplątać się w ruchomeczęści, a w konsekwencji doprowa-dzić do poważnych obrażeń ciała lubutonięcia.1. Kratka wlotowa2. Dysza sterująca• Przed oczyszczeniem kratki wlotowejz wodorostów i różnych zanieczysz-czeń należy wyłączyć silnik i zdjąćzacisk blokujący ze zrywkowego wy-łącznika silnika.1. Zacisk blokujący2. Zrywkowy wyłącznik silnikaPływanie na nartach wodnychSkuter wodny może być wykorzystany doholowania narciarza wodnego, jeśli tylkoznajduje się na nim wystarczająco dużomiejsca dla prowadzącego, osoby ase-kurującej narciarza i samego narciarza, je-śli nie płynie on na nartach. Skuter wodnymusi również posiadać specjalny zaczeppod siedziskiem, do którego można przy-mocować linkę narciarską. Nie wolno mo-cować linki narciarskiej w żadnym innymmiejscu.1. Zaczep za siedziskiemNależy również pamiętać o następującychważnych zagadnieniach, dotyczącychminimalizacji ryzyka, podczas holowanianarciarza.• Narciarz powinien mieć na sobie ate-stowaną kamizelkę ratunkową, w ja-skrawym kolorze, żeby być łatwo wi-docznym dla prowadzącego.• Narciarz powinien mieć na sobie pian-kę, która będzie chroniła go przed ob-rażeniami ciała w sytuacji upadku dowody, przy znacznej prędkości.• Na pokładzie powinna znajdowaćsię osoba asekurująca, aby widziećnarciarza; w wielu miejscach jest towymagane przez prawo. Należy po-zwolić narciarzowi, aby wskazywałprędkość i kierunek za pomocą sy-gnałów ręcznych. Osoba asekurują-ca, dla właściwej równowagi, powinnasiedzieć okrakiem na siedzisku, moc-no trzymać się uchwytu, obie nogi

Strona: 12

22 23pewnie opierać na podłodze i powin-na siedzieć tyłem, aby widzieć sygna-ły od narciarza oraz warunki.1. Uchwyt za siedziskiem• Na sterowanie skuterem wodnymmają duży wpływ umiejętności płyną-cego narciarza, a także warunki pogo-dowe i wodne.• Podczas przygotowywania się doholowania narciarza, należy płynąćz możliwie najniższą prędkością, do-póki nie oddalimy się od narciarzana odpowiednią odległość, a linkanarciarska nie napręży się. Należyupewnić się, że linka narciarska niezaczepiła się. Po upewnieniu się, żenarciarz jest gotowy i że w pobliżunie ma ruchu i nie znajdują się żadneprzeszkody, należy zwiększyć pręd-kość, w celu podniesienia narciarzaz wody.• Wykonywać łagodne, szerokie skręty.Wykonywanie ostrych zakrętów wy-maga wysokich umiejętności, zarów-no od prowadzącego jak i narciarza.Utrzymywać narciarza w odległościco najmniej 50 m od potencjalnegozagrożenia. Jest to podwójna długośćstandardowej liny narciarskiej.• Uważać, aby uchwyt linki narciarskiejnie uderzył w skuter wodny, gdy nar-ciarz upadnie lub nie jest w stanie siępodnieść.• Holowanie niektórych ciężkich i du-żych obiektów, takich jak inne łodzie,czy skutery wodne może spowodo-wać utratę panowania nad skuteremwodnym i stworzyć stan zagrożenia.Jeśli musisz holować inną łódź w sy-tuacji awaryjnej, zawsze płyń powolii ostrożnie.Zasady bezpiecznego pływaniaTwój skuter wodny Yamaha jest prawnieuznany za łódź silnikową. Eksploatacjaskutera wodnego musi odbywać się zgod-nie z zasadami i przepisami obowiązujący-mi na danym akwenie.Odpowiedzialność spoczywająca nawłaścicielu skutera wodnegoProwadząc skuter wodny należy pamiętaćo środowisku oraz innych uczestnikachruchu na wodzie. Twoja odpowiedzial-ność obejmuje troskę o innych ludzi, wodęoraz środowisko, które musisz szanowaći o które musisz dbać.Pływając skuterem wodnym nie zapominajo tym, że to Ty korzystasz ze środowiska.Odgłos pracy silnika, który Tobie wydajesię przyjemny może przeszkadzać innym.Fale, które zostawiasz za swoim skute-rem wodnym nie dla wszystkich mogą byćprzyjemne.Unikaj pływania w pobliżu obszarów za-mieszkanych i zachowuj bezpieczną odle-głość od innych łodzi, pływaków, plaż, itd.Jeśli koniecznie musisz przepłynąć bliskotych obszarów, zawsze zmniejszaj pręd-kość i zachowaj szczególną ostrożność.Właściwa konserwacja jest niezbędna,aby emisja spalin i poziom hałasu skuteranadal mieściły się w granicach regulowa-nych. Użytkownik ma obowiązek upewnićsię, że zalecana w niniejszej Instrukcji Ob-sługi konserwacja jest wykonywana.Zapamiętaj, że wszelkie odpady i za-nieczyszczenia są bardzo szkodliwe dlaśrodowiska, Nie tankuj w miejscu, któremogłoby zanieczyścić środowisko, Przedzatankowaniem wyciągnij skuter wodnyz wody. Przeprowadź tą czynność z dale-ka od brzegu. Nie zaśmiecaj swojego śro-dowiska; pamiętaj, że dzielisz je z innymiludźmi i zwierzętami. Jeśli prowadząc sku-ter wodny nie zapominasz o odpowiedzial-ności za środowisko, traktujesz innychuczestników ruchu z szacunkiem, uchro-nisz siebie i innych przed wypadkiem,a przyrodę i szlaki wodne przed zanie-czyszczeniem.ObjaśnieniaPrędkość trollingowa„Trolling” jest to najmniejsza prędkość ma-newrowa, którą uzyskujemy przy zamknię-tej lub lekko otwartej przepustnicy. Skuterwodny jest w wodzie i nie ma śladu toro-wego.Prędkość ślizgowa średniaDziób skutera wodnego jest lekko unie-siony nad powierzchnią wody, ale skuterwodny wciąż jest w wodzie. Jest widocznykilwater.Prędkość ślizgowaPrędkość płynięcia jest większa. Skuterwodny jest bardziej w poziomie i ślizga siępo powierzchni wody. Jest widoczny kilwa-ter.DzióbPrzednia część skutera wodnego.RufaTylna część skutera wodnego.Prawa burtaPrawa strona skutera wodnego, przy skie-rowaniu skutera do przodu.Lewa burtaLewa strona skutera wodnego, przy skie-Woda w zęzieWoda, która zebrała się w przedziale sil-nika.System zarządzania silnikiem YEMSSystem YEMS jest to zintegrowany, skom-puteryzowany system zarządzania silni-kiem, który kontroluje i reguluje zapłon,układ rozrządu, wtrysk paliwa, diagnosty-kę silnika i sterowanie przy otwartej prze-pustnicy (OTS).Bieg wsteczny z elektronicznym syste-mem intuicyjnego hamowania (RiDE)RiDE jest elektronicznym systemem, którykontroluje pływanie do tyłu, pozycję neu-tralną i wyhamowywanie skutera wodne-

Strona: 13

24 25Położenie głównych elementówWidok z zewnątrz1. Maska skutera wodnego2. Korek wlewu paliwa3. Kierownica4. Siedzisko przednie5. Siedzisko tylne6. Podłoga7. Zacisk podciągający (VX Limited)8. Stabilizator skrętu9. Burta10. Kontrolny otwór wylotowy wody chłodzącej11. Zaczep dziobowy (kluza)1. Platforma wejścia na pokład2. Zaczep za siedziskiem3. Uchwyt za siedziskiem4. Uchwyt holowniczy5. Korek spustowy6. Pokrywa biegu wstecznego (VX / VX Deluxe / VX Cruiser / VX Lim-ited)7. Dysza sterująca8. Płyta podsilnikowa9. Stopień rufowy (VX / VX Deluxe / VX Cruiser / VX Limited10. Czujnik prędkości11. Kratka wlotowaOPIS OPIS

Strona: 14

26 271. Dźwignia elektronicznego sterowania RiDE (VX / VX Deluxe / VXCruiser / VX Limited)2. Przełącznik Start3. Zrywkowy wyłącznik silnika4. Zacisk blokujący5. Schowek podręczny6. Pilot zdalnego sterowania (VX Deluxe / VX Cruiser / VX Limited)7. Linka zrywkowego wyłącznika silnika (linka zrywki)8. Wyłącznik silnika9. Lusterko wsteczne (VX / VX Deluxe / VX Cruiser / VX Limited)10. Przełącznik Cruise Assist w górę (Up) (VX Deluxe / VX Cruiser / VX Limited)11. Zespół wyświetlacza wielofunkcyjnego12. Dźwignia przepustnicy13. Przełącznik „SET” (VX Deluxe / VX Cruiser / VX Limited)14. Przełącznik Cruise Assist w dół (Down) (VX Deluxe / VX Cruiser / VX Limited)15. Przełącznik trybu No Wake (VX Deluxe / VX Cruiser / VX LimitedPrzedział silnika1. Skrzynka z bezpiecznikami2. Obudowa filtra powietrza3. Świeca zapłonowa / cewka zapłonowa4. Zbiornik oleju5. Wyjmowany schowek wodoszczelny6. Separator wody7. Zbiornik paliwa8. Złącze węża spłukującego9. Korek wlewu oleju silnikowego / bagnet do pomiaru poziomu oleju silnikowego10. Akumulator

Strona: 15

28 29Funkcje kontrolne skutera wodnegoPilot zdalnego sterowania (VX Deluxe /VX Cruiser / VX Limited)System zabezpieczenia Yamaha i trybniskich obrotów silnika może być wybra-ny poprzez uruchomienie pilota zdalnegosterowania (szczegóły w punkcie: „Systemzabezpieczenia Yamaha” oraz „Tryb ni-skich obrotów silnika”).1. PilotPonieważ odbiornik jest zaprogramowanyna rozpoznawanie wewnętrznego koduz nadajnika, ustawienia trybu systemuzabezpieczenia mogą być zmieniane wy-łącznie za pomocą tego pilota.W przypadku zgubienia pilota lub jeśli pilotnie pracuje prawidłowo, należy skontakto-wać się z Dealerem Yamaha.Pilot należy przechowywać w bezpiecz-nym miejscu, aby go nie zgubić. Podczaspływania skuterem wodnym pilot należymieć ze sobą, na przykład przechowującgo w uchwycie na pilot, znajdującym sięw schowku.1. Uchwyt na pilot• Pilot zdalnego sterowania nie jestcałkowicie wodoszczelny. Nie za-nurzać pilota i nie używać go w wo-dzie. Jeśli pilot został zanurzonynależy go wysuszyć i wytrzeć mięk-ką, suchą szmatką, a następniesprawdzić, czy działa prawidłowo.Jeśli pilot nie działa prawidłowo,należy skontaktować się z Deale-rem Yamaha.• Pilot zdalnego sterowania trzymaćz dala od wysokich temperatur i nieumieszczać go w bezpośrednimświetle słonecznym.• Nie rzucać pilotem zdalnego stero-wania, nie wystawiać go na silnewstrząsy i nie umieszczać na nimciężkich przedmiotów.• Użyć miękkiej, suchej szmatki doczyszczenia pilota. Nie używaćdetergentów, alkoholu, ani innychśrodków chemicznych.• Nie wolno demontować pilota zdal-nego sterowania samemu, gdyżmoże nie działać prawidłowo. Jeślipilot wymaga nowej baterii, skon-taktować się z Dealerem Yamaha.Należy przestrzegać lokalnychprzepisów o niebezpiecznych od-padach przy utylizacji baterii pilota.System zabezpieczenia Yamaha (VXDeluxe / VX Cruiser / VX Limited)System zabezpieczenia Yamaha pomagazapobiec niepożądanemu użyciu lub kra-dzieży skutera wodnego. Tryb blokowa-nia lub odblokowania systemu może byćwybrany za pomocą działającego pilotazdalnego sterowania, który jest w wypo-sażeniu skutera wodnego. Silnik nie możezostać uruchomiony, jeśli wybrany jest trybblokowania systemu. Silnik można uru-chomić tylko wtedy, gdy wybrany jest trybodblokowania (szczegóły w punkcie: „Pilotzdalnego sterowania”).Ustawienia systemu zabezpieczeniaYamaha mogą być wybrane tylko wtedy,gdy silnik jest wyłączony.DZIAŁANIE PRZYRZĄDÓW STERUJĄCYCH ORAZ INNE FUNKCJEYamahaYamaha zostaną potwierdzone przez licz-bę sygnałów dźwiękowych, gdy pilot zdal-nego sterowania pracuje i przez lampkękontrolną trybu odblokowania „UNLOCK”na zespole wyświetlacza wielofunkcyjne-go (szczegóły w punkcie: „Zespół wyświe-tlacza wielofunkcyjnego”).Liczba sygna-łów dźwięko-wychTryb systemuzabezpiecze-nia YamahaLampkakontrolna trybuodblokowania„UNLOCK”● Lock (zabloko-wanie)Zgaśnie● ● Unlock (odblo-kowanie)(tryb pracystandardowej)Świeci się● ● ● Unlock (odblo-(tryb niskichobrotówsilnika)• Brzęczyk zabrzęczy dwa razy przynormalnym trybie pracy lub trzy razyprzy trybie niskich obrotów silnika(szczegóły w punkcie: „Wybór trybupracy systemu zabezpieczenia Yama-ha”).• Jeśli pilot zdalnego sterowania jestobsługiwany, gdy zespół wyświetlaczawielofunkcyjnego jest w stanie goto-wości, wyświetlacz wykona wstępnąoperację, a następnie wybrane zosta-nie ustawienie.Aby wybrać tryb zablokowaniaNa krótko wcisnąć przycisk blokowaniana pilocie zdalnego sterowania. Brzęczykzabrzęczy raz i lampka kontrolna trybu od-blokowania „UNLOCK” zamiga raz, a na-stępnie zgaśnie. Oznacza to, że wybranyjest tryb zablokowania.1. Przycisk blokowania2. Lampka kontrolna trybu odblokowania „UNLOCK”Aby wybrać tryb odblokowaniaNa krótko wcisnąć przycisk „L-Mode” (od-blokowanie) na pilocie zdalnego sterowa-nia. Brzęczyk zabrzęczy dwa lub trzy razyi lampka kontrolna trybu odblokowania„UNLOCK” zamiga dwa lub trzy razy, a na-stępnie zapala się. Oznacza to, że wybra-ny jest tryb odblokowania.1. Przycisk „L-Mode” (odblokowanie)2. Lampka kontrolna trybu odblokowania „UN-LOCK”

Strona: 16

30 31Wyłącznik silnikaWyłącznik silnika (czerwony przycisk) za-trzymuje pracę silnika, gdy przełącznik jestwciśnięty.1. Przycisk wyłącznika silnikaZrywkowy wyłącznik silnikaSilnik wyłączy się automatycznie, gdy za-cisk blokujący zostanie usunięty ze zryw-kowego wyłącznika silnika, np. gdy prowa-dzący wypadnie ze skutera wodnego.Przed uruchomieniem silnika włożyć za-cisk blokujący pod zrywkowy wyłączniksilnika.1. Zrywkowy wyłącznik silnika2. Zacisk blokujący3. Linka zrywkowego wyłącznika silnika (linka zrywki)Gdy silnik nie pracuje, zdjąć zacisk blo-kujący ze zrywkowego wyłącznika silnika,aby zapobiec przypadkowemu włączeniulub nieuprawnionej obsłudze przez dziecilub inne osoby.Przełącznik startSilnik nie może pracować na lądzie naobrotach wyższych niż 4000 obr. /min.Ponadto nie wolno uruchamiać silnikana dłużej niż 15 sekund bez dopływuwody, gdyż silnik może się przegrzać.Przełącznik start (zielony przycisk) uru-chamia silnik, gdy jest on wciśnięty.Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony po5 sekundach, należy zwolnić przełącznikstart i przed ponownym uruchomieniemsilnika odczekać 15 sekund.Nie wolno naciskać przełącznika startpodczas pracy silnika. Naciskanie prze-łącznika start przez dłużej niż 15 se-kund może spowodować rozładowanieakumulatora, a wtedy uruchomienie sil-nika będzie niemożliwe. W ten sposóbmożna również uszkodzić rozrusznik.1. Przełącznik startSilnik nie uruchomi się przy jednym z na-stępujących warunków:• zacisk blokujący jest zdjęty ze zryw-kowego wyłącznika silnika.• dźwignia przepustnicy jest naciskana.• dźwignia przepustnicy jest uszkodzo-na.mited: dźwignia elektronicznego ste-rowania RiDE jest naciskana.rowania RiDE jest uszkodzona.• VX Deluxe / VX Cruiser / VX Limited:wybrany jest tryb blokowania systemuzabezpieczenia Yamaha (zapoznajsię z procedurami opisanymi w punk-cie: „Ustawienia systemu zabezpie-czenia Yamaha”).Dźwignia przepustnicyNaciskanie dźwigni przepustnicy powodu-je zwiększenie prędkości obrotowej silni-ka.1. Dźwignia przepustnicyDźwignia przepustnicy automatycznie po-wróci do jej całkowitego zamknięcia (pozy-cja bezczynności) po zwolnieniu.RiDE (VX / VX Deluxe / VX Cruiser / VXLimited)Kiedy dźwignia elektronicznego sterowa-nia RiDE jest naciśnięta, pokrywa bieguwstecznego obniża się i skuter wodnyzacznie się przemieszczać do tyłu. Jeśliskuter wodny przemieszcza się do przo-du, stopniowo zmniejsza swoją prędkość,aż do zatrzymania się, a następnie skuterwodny zacznie się poruszać do tyłu.1. Dźwignia elektronicznego sterowania RiDEnia jest zwolniona, automatycznie powra-ca do pozycji pełnego zamknięcia (stanspoczynku) i pokrywa biegu wstecznegoprzesuwa się do pozycji neutralnej.

Strona: 17

32 33Układ kierowniczyPoprzez obracanie kierownicy w wybra-nym kierunku płynięcia, zmienia się kąt dy-szy sterującej i kierunek skutera zostanieodpowiednio zmieniony.1. KierownicaPonieważ siła nacisku strumienia określaprędkość i stopień skrętu, przepustnicapowinna być zawsze otwarta ponad pozy-cję jałową podczas próby skrętu, z wyjąt-kiem prędkości trollingowej.Ten skuter wodny został wyposażonyw system YEMS (system zarządzania sil-nikiem}, który zawiera OTS (sterowaniebez gazu). System OTS uruchamia się,gdy płynąc w ślizgu, zwolniona jest dźwi-gnia przepustnicy. System ten będzie do-starczał jeszcze trochę ciągu strumienia,aby można było bezpiecznie wykonaćskręt, pomimo tego, że skuter wodny bę-dzie zwalniał.System OTS nie uruchomi się, jeśli nie pły-niemy w ślizgu lub po wyłączeniu silnika.Jeśli silnik zwolni obroty, skuter wodny niebędzie reagował na skręty kierownicą domomentu ponownego dodania gazu lubrozpoczęcia płynięcia w ślizgu.Otwór wylotowy wody chłodzącejGdy silnik pracuje, część wody chłodzącej,która krąży w silniku, jest odprowadzanaz otworu wylotowego wody chłodzącej.1. Otwór wylotowy wody chłodzącejOtwór wylotowy wody chłodzącej znajdu-je się na lewej burcie skutera wodnego.Aby sprawdzić prawidłowe działanie ukła-du chłodzenia, upewnić się, że woda jestodprowadzana przez otwór wylotowy nalewej burcie. Jeśli woda nie jest odprowa-dzana przez otwór wylotowy, wyłączyć sil-nik i sprawdzić, czy w kratkę wlotową wodylub śrubę nie zaplątały się wodorosty.• Jeśli kanały wody chłodzącej w silni-ku są suche, wypłynięcie wody przezotwór wylotowy może trwać około 60sekund.• Gdy silnik pracuje na biegu jałowym,wypływ wody może nie odbywać sięw sposób ciągły, dlatego aby spraw-dzić czy wypływ wody jest właściwy,należy lekko pociągnąć dźwignięprzepustnicy.Separator wodySprawdzić, czy w separatorze nie mawody. Pozostająca w separatorze wodamogłaby dostać się do zbiornika paliwaprzez przewód odpowietrzający, w raziewywrócenia się skutera wodnego. W nor-malnej sytuacji w separatorze nie powinnobyć wody.Jeśli w separatorze znajduje się woda,należy ją usunąć odkręcając śrubę spu-stową.1. Separator wody2. Śruba spustowaAby opróżnić separator wody1. Pod separatorem umieścić naczynielub suchą szmatkę na spływającąwodę.2. Stopniowo luzować śrubę spustową.Zbierać spływającą wodę do zbiornikalub na suchą szmatkę, w którą wsiąk-nie woda. Należy uważać, aby wodanie dostała się do przedziału silnika.Jeśli woda dostanie się do wnętrzaskutera wodnego należy ją szybkowytrzeć.3. Po opróżnieniu separatora dokręcićśrubę spustową do oporu.

Strona: 18

34 35System zmiany biegów (VX / VX Deluxe/ VX Cruiser / VX Limited)• Przed rozpoczęciem pływania dotyłu upewnić się, że za skuteremwodnym nie ma ludzi, ani żadnychjednostek pływających.• Nie dotykać pokrywy biegu wstecz-nego podczas działania dźwignielektronicznego sterowania RiDE,gdyż grozi to poważnymi obraże-niami.• Jeśli dźwignia elektronicznego ste-rowania i dźwignia przepustnicydziałają jednocześnie, nie zwalniaćsamej dźwigni elektronicznego ste-rowania, gdyż skuter wodny możeprzyspieszyć szybciej niż oczeki-wano, co może doprowadzić dowypadku.RiDE i dźwignia przepustnicy mogą pra-cować, aby zmienić przemieszczanie sięskutera wodnego do przodu lub do tyłutylko wtedy, gdy silnik pracuje. Kiedy dźwi-gnia elektronicznego sterowania RiDEjest naciskana, pokrywa biegu wstecz-nego obniża się i odchyla strumień wodyodprowadzany z dyszy sterującej tak, żeskuter wodny przemieszcza się do tyłu lubznajduje się w położeniu neutralnym. Kie-dy dźwignia przepustnicy jest naciskana,pokrywa biegu wstecznego podnosi sięi skuter wodny porusza się do przodu.• Model jest wyposażony w funkcję,która ogranicza prędkość obrotowąsilnika na biegu wstecznym.• Po uruchomieniu silnika, pokrywa bie-gu wstecznego automatycznie prze-suwa się do pozycji neutralnej.Aby ustawić bieg wsteczny1. Zwolnić dźwignię przepustnicy.2. Pociągnąć dźwignię elektroniczne-go sterowania RiDE. Pokrywa bie-gu wstecznego obniży się, prędkośćsilnika wzrośnie, skuter wodny ruszydo tyłu, a na wyświetlaczu pojawi sięwskaźnik biegu „R” (wsteczny).1. Pokrywa biegu wstecznego2. Pozycja biegu wstecznego1. Wskaźnik pozycji ”R” (biegu wstecznego)Aby przełączyć z biegu wstecznego do po-zycji neutralnejZwolnić dźwignię elektronicznego stero-wania RiDE. Pokrywa biegu wstecznegoautomatycznie powróci do pozycji neutral-nej, a na wyświetlaczu pojawi się wskaźnikpozycji neutralnej „N”.EKSPLOATACJA SKUTERA WODNEGO2. Pozycja neutralna1. Wskaźnik pozycji ”N” (neutralnej)Chociaż pozycja neutralna pomaga utrzy-mać skuter wodny w równowadze nawetwtedy, gdy silnik pracuje, może wystąpićjakiś ruch.Aby ustawić bieg „do przodu”1. Zwolnić dźwignię elektronicznego ste-rowania RiDE.2. Pociągnąć dźwignię przepustnicy.Pokrywa biegu wstecznego uniesiesię całkowicie, prędkość obrotowa sil-nika wzrośnie, skuter wodny ruszy doprzodu, a na wyświetlaczu pojawi sięwskaźnik biegu „F” (do przodu).2. Pozycja biegu „do przodu”1. Wskaźnik pozycji ”F” (biegu „do przodu”)Jeśli dźwignia elektronicznego sterowaniaRiDE jest naciskana podczas naciskaniadźwigni przepustnicy, skuter wodny bę-dzie spowalniał, aż do zatrzymania ruchui wtedy zacznie przemieszczać się do tyłu.

Strona: 19

36 37Aby przełączyć z biegu „do przodu” do po-2. Lekko pociągnąć i zwolnić dźwignięelektronicznego sterowania RiDE. Zo-stanie wyświetlony wskaźnik pozycjineutralnej „N”.RiDE jest naciskana w sposób ciągły, po-krywa biegu wstecznego przesunie się dopozycji biegu wstecznego.Tryby pracy skutera wodnegoobrotowej silnika (VX Deluxe / VX Cru-iser / VX Limited)Tryb niskiej prędkości obrotowej silnikajest funkcją, która ogranicza maksymalnąprędkość obrotową silnika do około 90%maksymalnej prędkości obrotowej silnikaw trybie normalnym.Tryb niskiej prędkości obrotowej silni-ka można włączyć i wyłączyć za pomo-cą pilota zdalnego sterowania, który jestwwyposażeniuskuterawodnego(szczegóływ punkcie: „Pilot zdalnego sterowania”).może być aktywowany przy wyłączonymsilniku, w trybie odblokowania systemu za-bezpieczenia Yamaha.Włączanie i wyłączanie trybu niskiejprędkości obrotowej silnikaUstawienie trybu niskiej prędkości obro-towej silnika zostanie potwierdzone przezliczbę sygnałów dźwiękowych, gdy pilotzdalnego sterowania pracuje i przez lamp-kę kontrolną trybu L-MODE na zespolewyświetlacza wielofunkcyjnego (szczegó-ły w punkcie: „Zespół wyświetlacza wie-lofunkcyjnego”).Tryb niskiejprędkości ob-rotowej silnikaLampka kon-trolna trybu„L-MODE”● ● ● Włączony Świeci się● ● Wyłączony ZgaśnieJeśli pilot zdalnego sterowania pracuje,podczas gdy zespół wyświetlacza wie-lofunkcyjnego jest w stanie gotowości,wyświetlacz wykona wstępną operację,a następnie zostanie wybrane ustawienie.Aby włączyć tryb niskiej prędkości obroto-wej silnikaWciskać przycisk „L-Mode” (odblokowa-nia) na pilocie zdalnego sterowania przezponad 4 sekundy. Kiedy brzęczyk zabrzę-czy trzy razy i lampka kontrolna trybu „UN-LOCK” zamiga trzy razy, a następnie za-pali się, lampka kontrolna trybu „L-MODE”zapali się i tryb niskiej prędkości obrotowejsilnika będzie aktywny.Jeśli tryb niskiej prędkości obrotowej sil-nika jest aktywowany natychmiast po wy-łączeniu wyświetlacza informacji, lampkakontrolna „L-MODE” nie zapala się. Lamp-ka kontrolna „L-MODE” zapala się po uru-chomieniu silnika.1. Przycisk trybu „L-Mode” (odblokowanie)1. Lampka kontrolna „UNLOCK”2. Lampka kontrolna trybu „L-MODE”Aby wyłączyć tryb niskiej prędkości obro-towej silnikaWciskać przycisk trybu „L-Mode” (odblo-kowania) na pilocie zdalnego sterowaniaprzez ponad 4 sekundy. Kiedy brzęczykzabrzęczy dwa razy i lampka kontrolnatrybu „UNLOCK” zamiga dwa razy, a na-stępnie zapali się, lampka kontrolna trybu„L-MODE” zgaśnie i tryb niskiej prędkościobrotowej silnika będzie wyłączony. Gdytryb niskiej prędkości obrotowej jest wyłą-czony, skuter wodny powraca do normal-nego trybu pracy.No Wake - tryb stałej prędkości obro-towej silnika (VX Deluxe / VX Cruiser /VX Limited)Tryb No Wake jest funkcją, która utrzymu-je prędkość obrotową silnika na stałym po-ziomie, umożliwiającą eksploatację skute-ra wodnego przy niskich prędkościach. Tafunkcja może być używana tylko podczaspływania do przodu lub gdy skuter wodnyjest w pozycji neutralnej.• Tryb No Wake można aktywować do-piero po upływie 5 sekund od urucho-mienia silnika.• Jeśli tryb No Wake zostanie aktywo-wany, gdy skuter wodny jest w pozycjineutralnej, pokrywa biegu wsteczne-go przesunie się do pozycji do przodu.Włączanie i wyłączanie trybu No WakeAktywacja trybu No Wake zostanie po-twierdzona liczbą sygnałów dźwiękowychpo naciśnięciu przełącznika trybu NoWake oraz wyświetleniem prędkościomie-rza cyfrowego na zespole wyświetlaczawielofunkcyjnego (szczegóły w punkcie:„Zespół wyświetlacza wielofunkcyjnego”).Liczbasygnałówdźwięko-Tryb NoWakeWyświe-tlaczprędko-ściomierzacyfrowego● ● ● Włączony Zaczynamigać● ● Wyłączony PrzestajeSygnały dźwiękowe i migający wyświe-tlacz prędkościomierza cyfrowego wska-zują również włączenie Cruise Assist.Aby włączyć tryb No Wake1. Zwolnić dźwignię przepustnicy i po-zwolić, aby prędkość obrotowa silnikapowróciła na bieg jałowy.2. Nacisnąć i przytrzymać przełączniktrybu No Wake. Gdy brzęczyk zabrzę-czy trzy razy szybko i „8” (po wybra-niu kilometrów) lub „5” (po wybraniu

Strona: 20

38 39mil) zacznie migać na cyfrowym wy-świetlaczu prędkościomierza, włączasię tryb No Wake. Trzymać dźwignięprzepustnicy w pozycji całkowicie za-mkniętej (na biegu jałowym), gdy włą-czony jest tryb No Wake.Wyświetlacz prędkościomierza cyfrowe-go stale miga, gdy włączony jest tryb NoWake.1. Przełącznik trybu No WakeAby wyłączyć tryb No WakeWykonać jedną z następujących czynno-ści. Brzęczyk zabrzęczy dwa razy szybko,a wyświetlacz prędkościomierza przestajemigać po wyłączeniu trybu No Wake.• Nacisnąć przełącznik trybu No Wake.• Ścisnąć dźwignię przepustnicy.• Ścisnąć dźwignię RiDE.Tryb No Wake jest również wyłączany pozatrzymaniu silnika.Cruise Assist (VX Deluxe / VX Cruiser /Cruise Assist to funkcja utrzymująca żąda-ną prędkość obrotową silnika w ustalonymzakresie podczas pływania skuterem wod-nym.• Cruise Assist można ustawić tylkopomiędzy prędkościami obrotowymisilnika wynoszącymi około 4000 obr. /min i około 7000 obr. /min.• Cruise Assist nie można włączyćw trybie niskiej prędkości obrotowej.Włączanie i wyłączanie Cruise AssistAktywacja Cruise Assist zostanie potwier-dzona przez liczbę sygnałów dźwiękowychpo naciśnięciu przełącznika „SET”, prze-łącznika w górę Cruise Assist lub przełącz-nika w dół Cruise Assist oraz przez wy-świetlacz prędkościomierza cyfrowego nazespole wyświetlacza wielofunkcyjnego.Cruise Assist Wyświetlaczprędkościomie-rza cyfrowego● ● ● Włączony Zaczyna migać● Ustawionaprędkość ob-rotowa silnikarośnie lubmalejeNadal migazują również włączenie trybu No Wake.Aby włączyć Cruise Assist1. Naciskać dźwignię przepustnicy, ażzostanie osiągnięta żądana prędkośćobrotowa silnika.2. Gdy prędkość obrotowa silnika osią-gnie żądane ustawienie Cruise As-sist, nacisnąć przełącznik „SET”. Gdybrzęczyk zabrzęczy trzy razy szybko,a wyświetlacz prędkościomierza cy-frowego zaczyna migać, aktywowanyjest Cruise Assist. Gdy Cruise Assistjest włączony, powoli ściskać dźwi-gnię przepustnicy, aby była ściśniętadalej niż pozycja, w której ustawionybył Cruise Assist; zwolnienie dźwigniprzepustnicy spowoduje wyłączenieCruise Assist.Wyświetlacz prędkościomierza cyfrowegomiga nieprzerwanie, gdy włączony jestCruise Assist. Upewnić się, że zabrzmiałsygnał dźwiękowy, a wyświetlacz prędko-ściomierza cyfrowego miga, przed ściśnię-ciem dźwigni przepustnicy do położeniapełnego otwarcia przepustnicy. Jeśli wska-zanie prędkościomierza nie miga, CruiseAssist nie jest włączony, a silnik normalniereaguje na działanie przepustnicy.1. Przełącznik Cruise Assist w górę (up)2. Przełącznik Cruise Assist w dół (down)3. Przełącznik „SET”Po aktywowaniu Cruise Assist, ustawionąprędkość obrotową silnika można zwięk-szyć, naciskając przełącznik Cruise Assistw górę, lub zmniejszyć, naciskając prze-łącznik Cruise Assist w dół. Za każdymnaciśnięciem przełącznika sygnał dźwię-kowy zabrzmi szybko i zmieni się ustawio-na prędkość obrotowa silnika. Jednak re-gulacja jest ograniczona do maksymalniepięciu stopni powyżej lub poniżej począt-kowego ustawienia Cruise Assist.Aby wyłączyć Cruise AssistRozluźnić chwyt na dźwigni przepustni-cy. Brzęczyk zabrzęczy dwa razy szybko,migać po wyłączeniu Cruise Assist.EKSPLOATACJA SKUTERA WODNEGO EKSPLOATACJA SKUTERA WODNEGO

Strona: 21

40 41Zespół wyświetlacza wielofunkcyjnegowyświetla różne informacje o skuterzewodnym.1. Lampka kontrolna „UNLOCK” (VX Deluxe / VX2. Wyświetlacz informacji3. Lampka kontrolna „L-MODE” (VX Deluxe / VX4. Lampka ostrzegawcza „WARNING”Początkowe działanie zespołu wyświe-tlacza wielofunkcyjnegoGdy zespół wyświetlacza wielofunkcyjne-go jest aktywowany, wszystkie segmentywyświetlacza zapalają się. Po 2 sekun-dach wskaźniki ostrzegawcze na wyświe-tlaczu informacji zgasną, a wtedy wy-świetlacz wielofunkcyjny zacznie działaćnormalnie. Jeśli tylko zespół wyświetlaczawielofunkcyjnego jest aktywowany, lamp-ka ostrzegawcza „WARNING” zamiga raz.lampka kontrolna „UNLOCK” zapala sięrównież w ramach początkowego działa-Lampka kontrolna „UNLOCK” zgaśnie,gdy silnik jest uruchomiony.Stan gotowości zespołu wyświetlaczawielofunkcyjnegoJeśli zespół wyświetlacza wielofunkcyjne-go nie otrzymuje żadnych danych wejścio-wych w ciągu 25 sekund po zatrzymaniupracy silnika, zespół wyłączy się i przej-dzie w stan gotowości. Gdy silnik zostanieuruchomiony ponownie, wyświetlacze po-wrócą do stanu sprzed wyłączenia zespo-łu, a następnie zespół wyświetlacza wie-lofunkcyjnego zacznie działać normalnie.Wyświetlacz informacjiWyświetlacz informacji pokazuje warunkieksploatacji skutera wodnego.1. Obrotomierz2. Prędkościomierz3. Wskaźnik ostrzegawczy ciśnienia oleju4. Wskaźnik ostrzegawczy przegrzania silnika5. Wskaźnik ostrzegawczy kontroli silnika6. Wskaźnik biegu (VX / VX Deluxe / VX Cruiser /7. Wskaźnik ostrzegawczy poziomu paliwa8. Miernik poziomu paliwaPrędkościomierzPrędkościomierz pokazuje prędkość sku-tera wodnego względem wody.1. PrędkościomierzPoprzez przełączanie jednostek wyświe-tlaczy, prędkość może być pokazana w ki-lometrach na godzinę „km/h” lub milach nagodzinę „MPH”.Jednostka „MPH” została ustawiona fa-brycznie przez producenta Yamahy.Aby przełączyć jednostkę wyświetlaczaprędkościomierzaUruchomić silnik, wyłączyć silnik, a na-stępnie nacisnąć przycisk wyłącznika sil-nika trzy razy, naciskając przycisk przez0, 4 sekundy lub więcej razy, zanim zespółwyświetlacza wielofunkcyjnego zgaśnie.Jednostka wyświetlacza prędkościomie-rza zmieni się.Aby ponownie przełączyć jednostkę wy-świetlacza prędkościomierza, powtórzyćtę procedurę.1. Wyłącznik silnikaObrotomierzObrotomierz wskazuje prędkość obrotowąZewnętrzne liczby × 1000 obr. /min i wy-świetlane segmenty na liczniku pokazująprędkość obrotową silnika.Wskaźnik biegu (VX / VX Deluxe / VXWskaźnik pokazuje pozycje pokrywy bie-gu wstecznego: „F” (do przodu), „N” (neu-tralna) i „R” (do tyłu).1. Wskaźnik biegu2. „F” (pozycja do przodu)3. „N” (pozycja neutralna)4. „R” (pozycja do tyłu)DZIAŁANIE WSKAŹNIKÓW I FUNCJE KONTROLNE DZIAŁANIE WSKAŹNIKÓW I FUNCJE KONTROLNE

Strona: 22

42 43Miernik poziomu paliwaMiernik poziomu paliwa pokazuje ilość pa-liwa znajdującego się w zbiorniku paliwa.Ilość pozostałego paliwa jest pokazana zapomocą ośmiu segmentów wyświetlacza,które znikają dwa na raz, w miarę jak po-ziom paliwa zmniejsza się.Dokładność miernika poziomu paliwazmienia się w zależności od warunkówpływania. Używaj tej funkcji jedynie jakopunktu odniesienia.1. Miernik poziomu paliwaWskaźnik ostrzegawczy poziomu paliwaJeśli paliwo pozostające w zbiorniku pa-liwa spadnie do około 18 l, dwa najniż-sze segmenty poziomu paliwa, wskaźnikostrzegawczy poziomu paliwa i lampkaostrzegawcza „WARNING” migają, a brzę-czyk wydaje przerywany dźwięk przez 30Jeśli ostrzeżenie o poziomie paliwa jestaktywne, należy jak najszybciej uzupełnićpaliwo w zbiorniku. (Informacje na tematnapełniania zbiornika paliwa znajdują sięw punkcie „Paliwo”. ) Po napełnieniu zbior-nika paliwa sygnały ostrzegawcze zostanąskasowane po ponownym uruchomieniuWskaźnik ostrzegawczy ciśnienia olejuJeśli ciśnienie oleju spada znacząco,wskaźnik ostrzegawczy ciśnienia oleju,wskaźnik ostrzegawczy kontroli silnikai lampka ostrzegawcza „WARNING” za-czną migać, a brzęczyk wydaje przerywa-ny dźwięk przez 30 sekund. W tym samymczasie maksymalna prędkość obrotowasilnika jest ograniczona.Jeśli ostrzeżenie o ciśnieniu oleju jestaktywne, należy natychmiast zmniejszyćprędkość obrotową silnika, powrócić dobrzegu, a następnie sprawdzić poziomoleju (szczegóły w punkcie: „Sprawdzeniepoziomu oleju”). Jeśli poziom oleju jestwystarczający, należy zlecić DealerowiYamaha sprawdzenie skutera wodnego.Wskaźnik ostrzegawczy przegrzaniasilnikaJeśli temperatura silnika wzrasta znaczą-co, lampka ostrzegawcza przegrzania sil-nika, wskaźnik ostrzegawczy kontroli sil-nika i lampka ostrzegawcza „WARNING”zaczną migać, a brzęczyk wydaje przery-wany dźwięk.Po 5 sekundach wskaźnik ostrzegawczyprzegrzania silnika i lampka ostrzegaw-cza „WARNING” przestają migać i pozo-stają włączone, a brzęczyk wydaje ciągłydźwięk. Po 30 sekundach brzęczyk wyłą-czy się. Gdy aktywowane jest ostrzeżenieo przegrzaniu silnika, maksymalna pręd-kość obrotowa silnika jest ograniczona.Jeśli ostrzeżenie o przegrzaniu silnika jestbrzegu, a następnie upewnić się, że wodajest odprowadzana z otworu wylotowegowody chłodzącej, gdy silnik jest urucho-miony. Jeśli woda nie wypływa, wyłączyćsilnik, a następnie sprawdzić, czy w kratkęwlotową wody nie zaplątały się wodorosty.Jeśli nie można znaleźć i usunąćprzyczyny przegrzania silnika, należyskonsultować się z Dealerem Yamaha.Dalsza eksploatacja przy wyższychprędkościach może spowodować po-ważne uszkodzenie silnika.Wskaźnik ostrzegawczy kontroli silnikaW przypadku wykrycia uszkodzenia czuj-nika lub zwarcia, wskaźnik ostrzegawczykontroli silnika, lampka ostrzegawcza„WARNING” zaczną migać, a brzęczykwydaje przerywany dźwięk przez 30 se-kund.Jeśli silnik zostanie zatrzymany po włą-czeniu się lampki ostrzegawczej kontrolisilnika, wyświetlacz informacji wskazujekod błędu.Jeśli ostrzeżenie o kontroli silnika jestbrzegu, a następnie zlecić DealerowiLicznik godzin pracy silnikaDotychczasowa liczba godzin pracy silnikabędzie zachowana, nawet po odłączeniuakumulatora.1. Licznik godzin pracy silnika.

Strona: 23

44 45WoltomierzWoltomierz pokazuje napięcie akumulato-ra. Gdy napięcie akumulatora jest właści-we, woltomierz wyświetla około 12 woltów.Jeśli napięcie akumulatora spadnie zna-cząco, na woltomierzu jest wyświetlanykomunikat „Lo”, a wyświetlacz informacji,licznik godzin pracy i wskaźniki kontrolnewyłączą się. Jeśli napięcie akumulatoraznacznie wzrośnie, jest wyświetlany ko-munikat „Hi”. Jeśli wyświetlany jest ko-munikat „Lo” lub „Hi”, natychmiast powró-cić do brzegu i zlecić Dealerowi Yamahasprawdzenie skutera wodnego.1. WoltomierzWyposażenieSiedziskaPrzednie i tylne siedzisko jest zdejmowa-ne.Zdjąć siedziska, aby uzyskać dostępdo przedziału silnika i wodoszczelnegoschowka.Aby zdjąć siedzisko tylne1. Pociągnąć zatrzask tylnego siedziskado góry, a następnie podnieść tył sie-dziska.1. Zatrzask siedziska2. Pociągnąć siedzisko do tyłu i zdjąćAby zamontować siedzisko tylne1. Włożyć występy znajdujące sięz przodu siedziska do wsporników napokładzie.2. Pchnąć tył siedziska w dół, aby bez-piecznie zablokować go w miejscu.Aby zdjąć siedzisko przednie1. Zdjąć siedzisko tylne.2. Pociągnąć zatrzask przedniego sie-dziska do góry, a następnie podnieśćtył siedziska.DZIAŁANIE WSKAŹNIKÓW I FUNCJE KONTROLNE WYPOSAŻENIE SKUTERA WODNEGO

Strona: 24

46 47WYPOSAŻENIE SKUTERA WODNEGO WYPOSAŻENIE SKUTERA WODNEGO3. Pociągnąć siedzisko do tyłu i zdjąćAby zamontować siedzisko przednie1. Włożyć występ znajdujący się z przo-du siedziska do wspornika na pokła-dzie.3. Prawidłowo zamontować siedziskotylne w pozycji wyjściowej.Uchwyt za siedziskiemUchwyt jest używany do wchodzenia napokład skutera wodnego z wody i gdy oso-ba asekurująca jest skierowana do tyłu.Nie używać uchwytu za siedziskiem dopodnoszenia skutera wodnego. W ra-zie złamania uchwytu może dojść dowywrócenia się skutera wodnego, comoże spowodować poważne obrażeniaStopień rufowy (VX / VX Deluxe / VXStopień jest używany podczas powrotu napokład skutera wodnego z wody.Wchodząc na pokład, nacisnąć stopieńw dół, aż się zatrzyma. Po zwolnieniu, sto-pień automatycznie powraca do pozycjiwyjściowej.Nie używać stopnia rufowego do pod-noszenia skutera wodnego. W razie zła-mania stopnia może dojść do wywró-cenia się skutera wodnego, co możespowodować poważne obrażenia.1. Stopień rufowyZe stopnia rufowego należy korzystaćtylko wtedy, gdy skuter wodny jestw wodzie. Nie wolno go używać do in-nych celów, gdy skuter wodny jest nalądzie lub w celu niezgodnym z prze-znaczeniem.Zaczep na dziobieZaczep znajduje się na dziobie skuterawodnego. Zaczep jest używany do zacze-pienia liny przy transportowaniu, cumo-waniu, czy holowaniu skutera wodnegow sytuacji awaryjnej.1. Zaczep na dziobie (kluza)Zaczepy na rufieZaczepy znajdują się na rufie skutera wod-nego. Zaczepy są używane do zaczepie-nia liny przy transportowaniu lub cumowa-niu skutera wodnego.1. Zaczep na rufieZaczep za siedziskiemZaczep jest używany do zaczepienia linyprzy holowaniu narciarza wodnego.Nie używać zaczepu do podnoszeniaoraz podpierania skutera wodnego.W razie złamania zaczepu może dojśćdo wywrócenia się skutera wodnego,co może spowodować poważne obra-żenia.1. Zaczep za siedziskiem (knaga)Zaciski podciągające (VX Limited)Zaciski podciągające są używane do za-czepienia liny przy cumowaniu skuterawodnego. Aby użyć zacisku, podciągnąćgo. Po zwolnieniu blokada podciąganiapowraca automatycznie do pierwotnej po-zycji.

Strona: 25

48 49Nie używać zacisków podciągającychdo podnoszenia oraz skutera wodnego.W razie złamania zacisku może dojść1. Zacisk podciągającySchowkiSkuter wodny jest wyposażony w następu-jące schowki.Tylko szczelnie zamknięty schowek jestwodoszczelny. Przedmioty, które mu-szą być suche, należy umieścić w wodo-szczelnej torbie.Przed uruchomieniem skutera wodnegoupewnić się, że schowki są prawidłowozamknięte.Schowek dziobowySchowek dziobowy znajduje się pod ma-ską skutera wodnego.Aby otworzyć schowek dziobowyPociągnąć zatrzask maski skutera wodne-go do tyłu, a następnie podnieść tył maski.1. Zatrzask maski skutera wodnego1. Schowek dziobowySchowek dziobowy:pojemność: 72, 0 lmax ładowność: 5, 0 kgAby zamknąć schowek dziobowyUstawić maskę skutera wodnego w pier-wotnym położeniu, a następnie popchnąćzatrzask maski skutera wodnego w dół,aby bezpiecznie ją zablokować.Aby usunąć wodę ze schowka dziobowe-go1. Odkręcić korek spustowy, znajdującysię na spodzie schowka, aby spuścićwodę do przedziału silnika.1. Korek spustowy2. Prawidłowo zamontować korek spu-stowy w pozycji wyjściowej.Schowek podręcznySchowek podręczny znajduje się z przodusiedziska.Aby otworzyć schowek podręcznyOdczepić zatrzask schowka, a następniepodnieść pokrywę.1. Zatrzask schowka1. Schowek podręcznySchowek podręczny:pojemność: 3, 4 lmax ładowność: 1, 5 kgAby zamknąć schowek podręcznyOpuścić pokrywę, aby bezpiecznie ją za-blokować.Wyjmowany schowek wodoszczelnyWyjmowany schowek wodoszczelny znaj-duje się pod tylnym siedziskiem.Schowek jest wodoszczelny, gdy korekjest prawidłowo zakręcony.Aby otworzyć schowek wodoszczelny1. Zdjąć tylne siedzisko (szczegóływ punkcie: „Siedzisko”).2. Odkręcić korek i wyjąć go.1. Korek

Strona: 26

50 511. Wyjmowany schowek wodoszczelnyWyjmowany schowek wodoszczelny:pojemność: 5, 8 lmax ładowność: 3, 0 kgAby zamknąć schowek wodoszczelny1. Założyć korek i dokręcić go do oporu.2. Bezpiecznie zamontować tylne sie-dzisko w pozycji wyjściowej.Uchwyt i osłona gaśnicyUchwyt i osłona gaśnicy znajdują sięw schowku dziobowym.Aby użyć gaśnicy1. Pociągnąć zatrzask maski skuterawodnego do góry, a następnie pod-nieść tył maski.1. 1Zatrzask maski skutera wodnego2. Odczepić opaskę i zdjąć gaśnicęz osłony gaśnicy.1. Opaska2. Uchwyt i osłona gaśnicy3. Umieścić gaśnicę w osłonie gaśnicy,a następnie bezpiecznie przymoco-wać gaśnicę za pomocą opaski.4. Ustawić maskę skutera z powrotemw pierwotnym położeniu, a następ-nie popchnąć zatrzask maski, abybezpiecznie ją zablokować. Przedużyciem skutera wodnego upewnićsię, że maska skutera jest dobrze za-mknięta.Wymogi przy tankowaniu paliwaPaliwo• Benzyna i jej opary są łatwopalnei wybuchowe. Aby uniknąć pożarulub eksplozji i zmniejszyć ryzykozranienia podczas tankowania na-leży przestrzegać poniżej opisa-nych wskazówek.• Benzyna jest trująca, dlatego na-leży obchodzić się z nią ostroż-nie. Nie wolno zasysać benzynyustami. W przypadku połknięciabenzyny, zatrucia się jej oparamilub dostania się benzyny do oczu,należy natychmiast skorzystaćz pomocy lekarza. W przypadku ob-lania się benzyną, miejsca oblanenależy bezzwłocznie umyć mydłemi wodą. Ubranie zmoczone benzynąnależy zmienić.• Nie używać benzyny ołowiowej.Benzyna ołowiowa może uszkodzićsilnik.• Unikać dostania się wody i zanie-czyszczeń do zbiornika paliwa.Zanieczyszczone paliwo może spo-wodować niską wydajność i uszko-dzenie silnika. Należy używać tylkoświeżej benzyny, przechowywanejw czystych pojemnikach.Zalecane paliwo:zwykła benzyna bezołowiowa,o minimalnej liczbie oktanowej pompy(PON) =(R+M)/286o minimalnej liczbie oktanowej badaw-czej:90• Ten znak identyfikuje zalecane paliwodla tego skutera wodnego, jak okre-ślono w drodze europejskiego rozpo-rządzenia (EN228).• Podczas tankowania sprawdzić, czydysza do napełniania benzyną ma tensam identyfikator.GazoholIstnieją dwa rodzaje gazoholu: gazoholzawierający etanol i gazohol zawierają-cy metanol. Gazohol zawierający etanolmoże być zastosowany, pod warunkiem,że zawartość etanolu nie przekracza10%i paliwo nie przekracza minimalnej liczbyoktanowej. E-85 jest mieszanką zawiera-jącą 85% etanolu i dlatego nie należy gostosować w skuterze wodnym. Wszystkiemieszanki etanolu zawierające więcej, niż10% etanolu mogą uszkodzić układ pali-wowy i doprowadzić do wystąpienia pro-blemów technicznych z silnikiem.Yamaha nie zaleca stosowania gazoholuzawierającego metanol, ponieważ takamieszanka może uszkodzić układ paliwo-wy i doprowadzić do wystąpienia proble-mów technicznych z silnikiem.Aby napełnić zbiornik paliwa1. Przed rozpoczęciem tankowania na-leży wyłączyć silnik. Podczas tanko-wania nie wolno stawać ani siadaćna skuterze wodnym. Nigdy nie tan-kować paliwa podczas palenia lubw pobliżu iskier, otwartego ognia lubinnych źródeł zapłonu.2. Umieścić skuter wodny w dobrzewentylowanym miejscu w pozycji po-ziomej.3. Zdjąć siedziska, a następnie spraw-dzić poziom paliwa (szczegóływ punkcie: „Siedziska”.4. Pociągnąć zatrzask maski skuteraWYPOSAŻENIE SKUTERA WODNEGO WYMOGI W ZAKRESIE EKSPLOATACJI I OBSŁUGI SKUTERA WODNEGO

Strona: 27

52 535. Poluzować i wyjąć korek wlewu pali-wa.1. Korek wlewu paliwa6. Powoli dolać paliwa do zbiornika pa-liwa.Pojemność zbiornika paliwa:70 l7. Zatrzymać napełnianie, gdy poziompaliwa osiągnie około 50 mm od gór-nej krawędzi zbiornika. Należy uwa-żać, aby nie rozlewać paliwa. Niewolno przepełniać zbiornika paliwa,ponieważ pod wpływem ciepła paliwoulega rozszerzeniu i może wyciec zezbiornika. Nie pozostawiać skuterawodnego z pełnym zbiornikiem paliwaw bezpośrednim świetle słonecznym.1. Górna krawędź zbiornika paliwa2. Ok. 50 mm od górnej krawędzi zbiornika paliwa8. Natychmiast wytrzeć suchą szmatkąrozlane paliwo.9. Po zakończeniu tankowania mocnozakręcić korek wlewu paliwa do klik-nięcia.10. Ustawić maskę skutera wodnegow położeniu wyjściowym, a następ-nie docisnąć zatrzask maski, abybezpiecznie zablokować ją w miej-scu. Przed użyciem skutera wodnegoupewnić się, że korek wlewu paliwai maska skutera wodnego są prawi-dłowo zamknięte.11. Prawidłowo zamontować siedziskaw położeniach wyjściowych.Wymogi przy doborze oleju silnikowe-Olej silnikowyUżywać tylko oleju do silników cztero-suwowych. Stosowanie oleju do silni-ków dwusuwowych może spowodowaćpoważne uszkodzenie silnika.Zalecany typ oleju silnikowego:Olej silnikowy YAMALUBE 4W lub dosilników 4-suwowychSAE 10W-30, 10W-40, 20W-40, 20W-50Zalecany gatunek oleju silnikowego:API SG, SH, SJ, SLGdy silnik pracuje przy dużych prędko-ściach, część oleju może być zużywana.Należy sprawdzić poziom oleju w silniku.Dlaczego olej YamalubeOlej YAMALUBE jest oryginalnym pro-duktem YAMAHA zrodzonym z pasji in-żynierów i przekonania, że olej silnikowyjest ważnym płynnym składnikiem silnika.Tworzymy zespoły specjalistów w dzie-dzinie inżynierii mechanicznej, chemii,elektroniki i testowania torowego, a tak-że opracowujemy silnik wraz z olejem,którego będzie używał. Oleje Yamalubew pełni wykorzystują zalety oleju bazowe-go i łączą idealną równowagę dodatków,aby mieć pewność, że końcowy olej speł-ni nasze standardy wydajności. Tak więcmineralne, półsyntetyczne i syntetyczneoleje Yamalube mają swoje odrębne cechyi wartość. Doświadczenia Yamaha zdobytepodczas wielu lat badań i rozwoju w dzie-dzinie oleju od lat 60. XX wieku sprawiają,że Yamalube jest najlepszym wyborem dlaTwojego silnika Yamaha.Sprawdzenie poziomu oleju silnikowe-Zaraz po wyłączeniu silnika olej silni-kowy jest bardzo gorący. Należy zacho-wać ostrożność, aby się nie poparzyć.• Nie uruchamiać silnika, gdyw zbiorniku znajduje się zbyt dużolub niewystarczająca ilość oleju,w przeciwnym razie może dojść douszkodzenia silnika.• Należy uważać, aby do zbiornikaoleju nie dostały się nieczystościi woda, które mogłyby spowodo-wać poważne uszkodzenie silnika.• Podczas sprawdzania poziomu olejusilnikowego na lądzie, silnik musi pra-cować, podczas gdy woda jest dopro-wadzana do kanałów chłodzących.(Zobacz „Płukanie kanałów wodychłodzącej”, aby uzyskać informacjena temat dostarczania wody).silnikowego na wodzie, należy przy-cumować skuter wodny, aby nie dry-fował.WYMOGI W ZAKRESIE EKSPLOATACJI I OBSŁUGI SKUTERA WODNEGO WYMOGI W ZAKRESIE EKSPLOATACJI I OBSŁUGI SKUTERA WODNEGO

Strona: 28

54 55Aby sprawdzić poziom oleju1. Przy wyłączonym silniku ustawić sku-ter wodny w dokładnie równym poło-żeniu na lądzie lub zwodować skuterwodny.2. Rozejrzeć się we wszystkich kierun-kach, a następnie uruchomić silnik(szczegóły w punkcie: „Uruchomieniesilnika”).3. Pozwolić, aby silnik pracował na bie-gu jałowym przez 6 minut lub dłużej.Pozwolić mu pracować przez dodat-kowe 5 minut, jeśli temperatura oto-czenia wynosi 20 °C lub mniej.4. Zatrzymać silnik.5. Zdjąć siedziska (szczegóły w punk-cie: „Siedziska”).6. Odkręcić korek wlewu zbiornika olejui wyjąć go, a następnie wytrzeć doczysta bagnet do pomiaru poziomuoleju.1. Korek wlewu zbiornika oleju / bagnet do pomiarupoziomu oleju7. Wkręcić korek wlewu zbiornika ole-ju do otworu wlewowego do oporu.Zdjąć ponownie korek wlewu zbior-nika oleju i upewnić się, że poziomoleju silnikowego znajduje się międzyoznaczeniami poziomu minimalnegoi maksymalnego.1. Bagnet do pomiaru poziomu oleju2. Znak poziomu maksymalnego3. Znak poziomu minimalnego8. Jeśli poziom oleju jest znacznie po-wyżej znaku poziomu maksymalne-go, należy skonsultować się z Deale-rem Yamaha. Jeśli poziom oleju jestponiżej znaku poziomu minimalnego,należy powoli dolać oleju silnikowego.9. Powtórzyć punkty 6 - 8, aż poziomoleju będzie właściwy.10. Założyć korek wlewu oleju i mocnodokręcić go do oporu.11. Zamontować siedziska w pozycjachwyjściowych.Usuwanie wody z zęzySilnik nie może pracować przy pełnymotwarciu przepustnicy, gdy woda zęzo-wa pozostaje w przedziale silnika. Pry-skająca woda mogłaby spowodowaćUsuwanie wody z zęzy na lądzieAby usunąć wodę z zęzy na lądzie1. Odkręcić korki spustowe i wyjąć je.1. Korek spustowy rufy2. Podnieść dziób skutera wodnego, naprzykład umieszczając skuter wodnyna wzniesieniu, aby umożliwić spły-nięcie wody z przedziału silnika przezkorki spustowe.3. Po spuszczeniu wody przez otworykorków spustowych wytrzeć zęzę su-chą szmatką.4. Sprawdzić, czy korki spustowe i O-rin-gi na korkach nie są uszkodzone i czynie ma materiałów obcych na gwin-tach lub O-ringach.Przed zamontowaniem dokładnieoczyścić z piasku i brudu gwinty kor-ków spustowych i O-ringi. Niedokład-ne oczyszczenie może spowodowaćuszkodzenie korków spustowych i do-stanie się wody do przedziału silnika.Przed położeniem skutera wodnego nawodę należy sprawdzić O-ringi i upew-nić się, że korki spustowe zostały pra-widłowo zamontowane. Nieprawidłowezamontowanie korków spustowychspowoduje dostanie się wody do prze-działu silnika i zalanie skutera wodne-1. O-ring5. Założyć korki spustowe i wkręcić je dooporu.Usuwanie wody z zęzy na wodziePo opróżnieniu zęzy na wodzie, resztkiwody z zęzy pozostaną w przedziale sil-nika. Aby całkowicie usunąć wodę z zęzynależy przemieścić skuter wodny z wodyi usunąć wodę na lądzie.System podciśnieniowego usuwaniawody z zęzySkuter wodny został wyposażony w sys-tem podciśnieniowego usuwania wodyz zęzy. System usuwania wody z zęzyuruchamia się podczas pracy silnika. Je-śli woda w zęzie przekroczy dopuszczal-ny poziom zostanie usunięta przez dyszęrozpylającą przez wytworzone w pompiepodciśnienie.Aby usunąć wodę z zęzy na wodzieKierować skuterem wodnym w miarę moż-liwości prosto, powyżej prędkości ślizgo-wej przez co najmniej 2 minuty.otwarciu przepustnicy przez co najmniej1 minutę po ponownym uruchomieniu silni-ka. Pryskająca woda zęzowa w przedzialesilnika może doprowadzić do poważnychuszkodzeń silnika.

Strona: 29

56 57Transportowanie skutera wodnego naprzyczepieNa czas transportu skutera wodnego naprzyczepie należy przymocować linamidziób i rufę skutera do przyczepy.Aby przymocować skuter wodny doprzyczepy nie należy przewiązywać lindo innych części skutera wodnego niżzaczep dziobowy (kluza) i uchwyt ho-lowniczy, inaczej skuter wodny możeulec uszkodzeniu. Owinąć liny ręczni-kami lub szmatkami tak, aby nie doty-kały powierzchni skutera wodnego, abyuniknąć zarysowania lub uszkodzenia.Docieranie silnikaNiewłaściwa eksploatacja skutera wod-nego w okresie docierania może skró-cić czas eksploatacji, a nawet spowo-dować uszkodzenie silnika.Docieranie silnika jest niezbędne, abyumożliwić różnym elementom silnika do-tarcie się i polerowanie do odpowiednichluzów roboczych.To zapewnia prawidłowe działanie i trwa-łość podzespołów w dalszym okresie eks-ploatacji.1. Sprawdzić poziom oleju (szczegóływ punkcie: „Sprawdzenie poziomuoleju”.2. Zwodować skuter wodny i uruchomićsilnik (szczegóły w punkcie: „Urucho-mienie silnika”).3. Przez pierwsze 5 minut eksploatowaćsilnik na biegu jałowym.4. Przez następne 30 minut płynąć przyprędkości obrotowej silnika poniżej5000 obr. /min.5. Przez następną godzinę płynąć przy6500 obr. /min.Po całkowitym dotarciu silnika można nor-malnie wykorzystywać moc silnika.WYMOGI W ZAKRESIE EKSPLOATACJI I OBSŁUGI SKUTERA WODNEGO PIERWSZE GODZINY EKSPLOATACJI

Strona: 30

58 59RUTYNOWA KONTROLA PRZED ROZPOCZĘCIEM EKSPLOATACJISchowki Sprawdzić, czy nie mają uszkodzeń i czy nie ma w nich wody.Uchwyt, osłona i opaska gaśnicy Sprawdzić, czy nie mają uszkodzeń.Gaśnica Sprawdzić stan i wymienić w razie potrzeby.Wyposażenie ratunkowe Sprawdzić, czy spełnia wymagania określone przepisami.Kadłub i podłoga Sprawdzić, czy kadłub i podłoga nie są uszkodzone l popękane.Wlot wody Sprawdzić, czy nie jest uszkodzony i zatkany.Dysza sterująca i pokrywa biegu wstecznego (VX /VX Deluxe / VX Cruiser / VX Limited)Sprawdzić, czy dysza sterująca i pokrywa biegu wstecznego nie mają uszkodzeń.Korki spustowe rufowe Sprawdzić, czy korki spustowe nie są uszkodzone, zatkane i czy są prawidłowo zamontowane.Maska skutera wodnego Sprawdzić, czy maska jest dobrze zamknięta.Siedzisko przednie i tylne Sprawdzić, czy siedziska są prawidłowo zamontowane.POZYCJA RUTYNOWE CZYNNOŚCI PO ZWODOWANIUOtwór wylotowy wody chłodzącej Sprawdzić, czy woda wypływa przez otwór wylotowy w czasie pracy silnika, gdy skuter wodny znajduje się w wo-Zespół wyświetlacza wielofunkcyjnego Sprawdzić, czy działa prawidłowo.System zmiany biegów (VX /Sprawdzić, czy system zmiany biegów działa prawidłowo.Prędkość obrotowa silnika na biegu jałowym Sprawdzić prędkość obrotową silnika na biegu jałowym.Czynności kontrolne przed pływaniemZaniechanie wykonania prawidłowej kontroli lub konserwacji zwiększa możliwość wystąpienia wypadku lub uszkodzenia sku-tera wodnego. Nie wolno eksploatować skutera wodnego, jeśli zostanie znaleziona jakaś usterka. Jeśli usterka nie może byćnaprawiona przez zastosowanie procedur przewidzianych w niniejszej Instrukcji Obsługi, zlecić Dealerowi Yamaha skontrolo-wanie skutera.Tabela czynności kontrolnychPrzed użyciem skutera wodnego należy wykonać czynności przedstawione w poniższej liście kontrolnej.POZYCJA RUTYNOWE CZYNNOŚCI PRZED ZWODOWANIEMPrzedział silnika Przewietrzyć przedział silnika.Sprawdzić, czy przedział silnika nie ma uszkodzeń.Układ paliwowy Sprawdzić, czy nie ma wycieków z układu paliwowego.Sprawdzić poziom paliwa w zbiorniku paliwa.Separator wody Sprawdzić, czy w separatorze nie ma wody.Jednostka silnika Sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń z zewnątrz.Poziom oleju silnikowego Sprawdzić poziom oleju silnikowego.Zęza Sprawdzić, czy w przedziale silnika nie ma wody.Akumulator Sprawdzić podłączenia przewodów i poziom elektrolitu.Układ kierowniczy Sprawdzić, czy działa prawidłowo.Dźwignia elektronicznego sterowania RiDE (VX /Sprawdzić, czy dźwignia działa prawidłowo.Dźwignia przepustnicy Sprawdzić, czy dźwignia działa prawidłowo.Pilot zdalnego sterowania (VX Deluxe / VX Cruiser/ VX Limited)Sprawdzić, czy pilot działa prawidłowo.Linka zrywki Sprawdzić, czy linka zrywki nie ma uszkodzeń.Przełączniki Sprawdzić, czy przełącznik start, wyłącznik silnika i zrywkowy wyłącznik silnika działają prawidłowo.

Strona: 31

60 61Aby zapewnić bezpieczeństwo i nieza-wodność działania, czynności kontrolnenależy wykonać za każdym razem, gdyskuter wodny jest używany.Czynności kontrolne przed rozpoczę-ciem eksploatacjiCzynności kontrolne przed zwodowa-niem skutera wodnegoNależy wykonać czynności podane w ta-beli czynności kontrolnych, podczas gdyskuter wodny jest na lądzie.Wykonać poniższe czynności kontrolneprzed zwodowaniem skutera wodnego1. Zdjąć siedziska i schowek wodo-szczelny (szczegóły w punktach: „Sie-dziska” i „Schowek wodoszczelny”).2. Wykonać czynności kontrolne i upew-nić się, że nie ma wadliwych elemen-tów lub innych nieprawidłowości.3. Po wykonaniu czynności kontrolnychzamontować schowek wodoszczelnyi siedziska w ich pozycjach wyjścio-wych.Sprawdzenie przedziału silnikaZaniechanie przewietrzenia przedziałusilnika może doprowadzić do pożarulub eksplozji. Nie wolno uruchamiaćsilnika, gdy jest wyciek paliwa.Przed każdym pływaniem przewietrzyćprzedział silnika. Przedział silnika należyotworzyć na kilka minut, aby przewietrzyćz oparów benzyny. Ponadto sprawdzić,czy przedział silnika nie ma uszkodzeń.Sprawdzenie układu paliwowegoWyciek paliwa może spowodować po-żar lub eksplozję.• Należy regularnie sprawdzaćszczelność układu paliwowego.• W przypadku wykrycia jakichkol-wiek wycieków paliwa, naprawęukładu paliwowego należy zlecićDealerowi Yamaha. Silnik możestać się źródłem zagrożeń, jeśli zo-stał nieprawidłowo naprawiony.Upewnić się, że układ paliwowy nie mażadnych uszkodzeń, wycieków lub innychnieprawidłowości.Punkty kontroli:• Sprawdzić, czy korek wlewu paliwai uszczelka nie są uszkodzone.• Sprawdzić, czy zbiornik paliwa niejest uszkodzony.• Sprawdzić, czy przewody paliwowei złącza nie są popękane lub w innysposób uszkodzone.• Sprawdzić, czy przewód odpowietrza-jący nie jest uszkodzony i czy nie mawycieków.Sprawdzenie poziomu paliwaSprawdzić, czy w zbiorniku jest dostatecz-na ilość paliwa. Uzupełnić paliwo w raziepotrzeby (szczegóły w punkcie: „Wymogiprzy tankowaniu paliwa”).Sprawdzenie separatora wodywody. Jeśli woda zebrała się w separa-torze wody, należy ją usunąć (szczegó-ły w punkcie: „Aby opróżnić separatorwody”).Sprawdzenie jednostki silnikaSprawdzić, czy silnik nie ma zewnętrznychuszkodzeń i innych nieprawidłowości.Sprawdzenie poziomu oleju silnikowegoUpewnić się, że poziom oleju na bagneciedo pomiaru poziomu oleju jest pomiędzyznakiem minimum i maksimum (szczegóływ punkcie: „Sprawdzenie poziomu olejusilnikowego”).1. Korek wlewu oleju / bagnet do pomiaru poziomuolejuSprawdzenie zęzyUpewnić się, że żadna woda zęzowa niezebrała się w przedziale silnika. Jeśli wodazęzowa zebrała się w przedziale silnika,opróżnić ją (szczegóły w punkcie: „Usuwa-nie wody z zęzy”).Sprawdzenie akumulatoraUpewnić się, że zaciski akumulatorai przewód odpowietrzający nie są uszko-dzone, a przewody przyłączeniowe aku-mulatora i przewód odpowietrzający sąprawidłowo podłączone.Upewnić się, że przewód odpowietrza-jący jest prawidłowo zamontowanyi nie jest uszkodzony lub zapchany.Jeśli przewód odpowietrzający aku-mulatora jest uszkodzony lub nie jestpodłączony, może dojść do pożaru lubwybuchu.1. Zacisk ujemny (-): przewód czarny2. Zacisk dodatni (+): przewód czerwony3. Przewód odpowietrzającySprawdzić, czy poziom elektrolitu znajdu-je się między znakiem minimum i maksi-mum.Nie wolno eksploatować skutera wod-nego, jeśli akumulator nie ma wystar-czającej mocy, aby uruchomić silniklub jeśli występują jakiekolwiek inneobjawy zmniejszonej mocy.

Strona: 32

62 631. Znak poziomu maksymalnego2. Znak poziomu minimalnegoUpewnić się, że akumulator jest mocnozamocowany.Sprawdzenie układu kierowniczegoPoruszać kierownicą w lewą i prawą stro-nę, aby sprawdzić, czy w całym zakresiepracy kierownica porusza się bez oporui zacięć. Upewnić się, że kierownica niema nadmiernego luzu.Obracać kierownicą w lewą i prawą stronę,aby upewnić się, że podczas skrętu kie-rownicy, dysza sterująca również zmieniapołożenie wraz z obrotem kierownicy i żemiędzy pozycjami pełnego obrotu dyszyw prawo i w lewo nie ma różnicy.Różnica pomiędzy pozycjami pełnegootwarcia dyszy sterującej(odległość A i B):maksymalnie 5 mmSprawdzenie dźwigni elektronicznegosterowania RiDE (VX / VX Deluxe / VXPociągnąć dźwignię kilka razy, aby upew-nić się, że działa bez zacięć w całym za-kresie pracy. Upewnić się także, że pozwolnieniu dźwignia elektronicznego ste-rowania RiDE automatycznie powróci dopozycji całkowitego zamknięcia.Sprawdzenie dźwigni przepustnicyPociągać i zwalniać dźwignię kilka razy,aby upewnić się, że dźwignia działa bezzacięć w całym zakresie pracy. Upewnićsię także, że po zwolnieniu dźwignia prze-pustnicy automatycznie powróci do pozycjiSprawdzenie pilota zdalnego sterowania(VX Deluxe / VX Cruiser / VX Limited)Upewnić się, że pilot działa prawidłowo(zapoznać się z punktem: „System zabez-pieczenia Yamaha” i procedurami aktywa-cji systemu z niskimi obrotami silnika).Sprawdzenie linki zrywkiSprawdzić, czy linka zrywki nie jest po-strzępiona lub pęknięta. Uszkodzoną linkęzrywki należy wymienić.Nigdy nie naprawiać lub związywaćlinki wyłącznika odcinającego zapłonsilnika (linki zrywki). Uszkodzona linkanie zadziała w sytuacji awaryjnej, np.,gdy sternik wypadnie ze skutera wod-nego pozwalając, aby skuter wodny po-płynął dalej.Sprawdzenie przełącznikówSprawdzić prawidłowe działanie przełącz-nika start, wyłącznika silnika i zrywkowegowyłącznika silnika. Szczegóły dotycząceprawidłowego działania przełącznikówzostały przedstawione w punktach opisu-jących działanie poszczególnych przełącz-ników.2. Wyłącznik silnika5. Linka zrywkowego wyłącznika silnika (linka zrywki)Aby sprawdzić działanie przełączników1. VX Deluxe / VX Cruiser / VX Limited:jeśli w ustawieniach systemu zabez-pieczenia Yamaha jest wybrany trybblokowania „lock”, należy go zmienićna tryb odblokowania „unlock” (szcze-góły w punkcie: „System zabezpie-2. Wcisnąć przełącznik start, aby spraw-dzić, czy silnik zapala.3. Zaraz po uruchomieniu silnika, naci-snąć przycisk wyłącznika silnika, abysprawdzić, że silnik natychmiast wy-łączy się.4. Ponownie uruchomić silnik, następniepociągnąć linkę zrywki, aby wycią-gnąć zacisk blokujący. Sprawdzić, czysilnik natychmiast wyłączy się.

Strona: 33

64 65Sprawdzenie schowkówUpewnić się, że schowki nie są uszko-dzone i nie zgromadziła się w nich woda(zapoznaj się ze szczegółami opisującymiposzczególne schowki).Sprawdzenie uchwytu, osłony i opaskigaśnicyUpewnić się, że uchwyt, osłona i opaskagaśnicy nie są uszkodzone i osłona jestzabezpieczona za pomocą opaski (zapo-znaj się ze szczegółami opisującymi po-szczególne elementy).Sprawdzenie gaśnicySprawdzić, czy na pokładzie skutera wod-nego znajduje się napełniona gaśnica.Należy zapoznać się z instrukcją obsługigaśnicy i przechowywać ją w miejscu dotego przeznaczonym.Gaśnica musi zawsze znajdować sięw wyposażeniu skutera wodnego. Gaśni-ca nie jest w standardowym wyposażeniuskutera wodnego. W przypadku braku ga-śnicy należy skontaktować się z DealeremYamaha lub sprzedawcą gaśnic, aby na-być taką, która spełnia odpowiednie wy-magania.Sprawdzenie wyposażenia ratunkowegoSprawdzić, czy wyposażenie ratunkowe,znajdujące się na pokładzie skutera wod-nego, spełnia odpowiednie przepisy w tymzakresie.Kadłub i podłogaSprawdzić, czy kadłub i podłoga nie sąuszkodzone.Sprawdzenie wlotu wody chłodzącejSprawdzić, czy wlot wody chłodzącej niejest uszkodzony i zatkany przez wodorostyi nieczystości.Sprawdzenie dyszy sterującej i pokry-wy biegu wstecznego (VX / VX Deluxe /Sprawdzić, czy dysza sterująca i pokrywabiegu wstecznego nie są uszkodzone.Sprawdzenie korków spustowychOdkręcić korki spustowe, a następnie wy-jąć je, aby upewnić się, że korki nie sąuszkodzone i nie mają nieczystości na po-wierzchni gwintów i O-ringów.Przed wkręceniem korków spustowychnależy dokładnie oczyścić powierzch-nie gwintów i O-ringów z zanieczysz-czeń lub piasku. W przeciwnym raziekorki spustowe mogą zostać uszkodzo-ne, co umożliwi dostanie się wody doprzedziału silnika. Sprawdzić O-ringi narufowych korkach spustowych i przedzwodowaniem skutera upewnić się, żekorki są mocno dokręcone. W przeciw-nym razie woda może zalać przedziałsilnika i spowodować zanurzenie sku-tera.2. O-ringPrawidłowo zamontować korki spustowe,a następnie dokręcić je do oporu.Sprawdzenie maski skutera wodnegoNacisnąć zatrzask maski skutera wodne-go i upewnić się, że maska jest prawidło-wo zamknięta.Czynności kontrolne po zwodowaniuskutera wodnegoWykonać kontrole po zwodowaniu skuterawodnego zgodnie z tabelą czynności kon-trolnych, gdy skuter wodny jest w wodziei silnik pracuje.Przeprowadzić czynności kontrolne pozwodowaniu skutera wodnego1. Zwodować skuter wodny (szczegó-ły w punkcie: ”Zwodowanie skuterawodnego”).2. Przeprowadzić czynności kontrolnei upewnić się, że nie ma elementówuszkodzonych i innych nieprawidło-wości.Sprawdzenie otworu wylotowego wodychłodzącejUruchomić silnik na wodzie i sprawdzić,czy woda wypływa z kontrolnego otworuwylotowego (szczegóły w punkcie: „Wylotwody chłodzącej”).Sprawdzenie zespołu wyświetlaczaUpewnić się, że zespół wyświetlacza wie-lofunkcyjnego działa prawidłowo (szcze-góły w punkcie: „Zespół wyświetlacza wie-Sprawdzenie systemu zmiany biegów(VX / VX Deluxe / VX Cruiser / VX Limi-ted)Pociągnąć dźwignię przepustnicy i dźwi-gnię elektronicznego sterowania RiDEi sprawdzić, czy skuter wodny przemiesz-cza się lub nie przemieszcza zgodniez wyświetlonym wskaźnikiem biegu(szczegóły w punkcie: „System zmianybiegów”).Aby uniknąć kolizji, pływać skuteremwodnym z bezpieczną prędkością i za-chować bezpieczną odległość od ludzi,obiektów i innych jednostek pływają-cych.

Strona: 34

66 67Sprawdzenie prędkości obrotowej silni-ka na biegu jałowymUruchomić silnik i rozgrzać go, aby pra-cował równo. Użyć obrotomierza na ze-spole wyświetlacza wielofunkcyjnego, abyupewnić się, że prędkość obrotowa biegujałowego jest zgodna ze specyfikacją po-daną poniżej.Prędkość obrotowa silnika na biegujałowym:1500 ± 100 obr. /minProwadzenie skutera wodnegoPrzed rozpoczęciem eksploatacji sku-tera wodnego należy zapoznać się zewszystkimi elementami sterującymi.W przypadku istnienia jakichkolwiekwątpliwości należy skontaktować sięz Dealerem Yamaha. Nieprawidłowaeksploatacja skutera wodnego możedoprowadzić do wypadku.Informacje wstępne o skuterze wodnymProwadzenie skutera wodnego wymagaumiejętności nabytych poprzez praktykęprzez jakiś czas. Poświęć trochę czasu,aby nauczyć się podstawowych technik,przed przystąpieniem do trudniejszychmanewrów.Pływanie skuterem wodnym może być bar-dzo przyjemną formą aktywności, zapew-niającą Ci godziny przyjemności. Jednakistotne jest, aby zapoznać się z funkcjono-waniem skutera, aby osiągnąć poziom nie-zbędnych umiejętności oraz aby cieszyćsię bezpieczną jazdą.Przed uruchomieniem skutera wodnego,przeczytaj niniejszą Instrukcję Obsługi,oraz wszystkie etykiety umieszczone naskuterze. Zwróć szczególną uwagę nainformacje dotyczące bezpieczeństwa. In-formacje te pomogą poznać skuter i jegodziałanie.Pamiętaj: ten skuter wodny jest zaprojek-towany do przewozu prowadzącego i mak-symalnie 2 pasażerów. Nigdy nie przekra-czać maksymalnego limitu obciążenia aninie zezwalać więcej niż 3 osobom (lub 2osobom, jeśli narciarz wodny jest ciągnię-ty) na pływanie skuterem wodnym w każ-dym momencie.Maksymalne obciążenie:240 kg(Obciążenie to łączna masa ładunku,prowadzącego i pasażerów)Nauka pływania skuterem wodnymtera wodnego, zawsze należy wykonaćczynności wymienione w tabeli czynnościkontrolnych. Takie sprawdzenie zajmujemało czasu, a z pewnością zwiększa bez-pieczeństwo i niezawodność elementówskutera.Przed rozpoczęciem pływania skuteremwodnym sprawdź lokalne przepisy.Pływaj z bezpieczną prędkością i zacho-waj bezpieczną odległość od ludzi, obiek-tów i innych jednostek pływających. Donauki wybierz szeroki obszar, gdzie jestdobra widoczność i oświetlony ruch łodzi.Jeśli odpływasz daleko od brzegu, naj-lepiej, aby asystowała Ci druga osobaw pobliżu. Stosuj system asekuracyjny,dwójkowy. Bacznie obserwuj innych użyt-kowników akwenu, uważaj na przeszkody,bądź czujny na zmianę warunków pływa-nia. Uważaj na warunki, które ograniczająwidoczność lub blokują widzenie innych.W czasie pływania, prowadzący sku-ter wodny powinien trzymać kierownicędwoma rękami, a stopy opierać na pod-nóżkach. Nie zabieraj ze sobą pasażera,dopóki całkowicie nie opanowałeś technikprowadzenia skutera wodnego.Pozycje pływaniaPozycja pływania prowadzącegoProwadzący skuter wodny powinien chwy-cić kierownicę obiema rękami i usiąśćokrakiem na siedzeniu, opierając obie sto-py na podłodze.PROWADZENIE SKUTERA WODNEGO

Strona: 35

68 69Pozycja pływania pasażeraPasażerowie powinni mocno trzymać się,albo osób siedzących przed nimi, albouchwytów i opierać stopy na podłodze.Nie wolno pozwolić, aby pasażer siedziałprzed prowadzącym skuter wodny.Zwodowanie skutera wodnegoPrzed zwodowaniem skutera wodnego na-leży upewnić się, że za skuterem wodnymnie znajdują się żadne przeszkody. Jeśliskuter wodny jest zwodowany z przycze-py, należy upewnić się, że fale nie zepchnąskuter pod przyczepę.Uruchomienie silnika na wodzieNie wolno pociągać dźwigni przepust-nicy, gdy ktokolwiek znajduje się zaskuterem wodnym. W takiej sytuacji na-leży wyłączyć silnik lub pozostawić nabiegu jałowym. Woda lub zanieczysz-czenia wydostające się pod dużym ci-śnieniem z dyszy sterującej, mogą spo-wodować poważne obrażenia ciała.1. VX Deluxe / VX Cruiser / VX Limi-ted: jeśli wybrano tryb blokady dlaustawień systemu zabezpieczeniaYamaha, wybrać tryb odblokowania.(Patrz punkt: „System zabezpieczeniaYamaha”, aby zapoznać się z proce-durami ustawiania systemu. )2. Zwodować skuter wodny na wodęo głębokości co najmniej 60 cm oddołu skutera wodnego, w miejscugdzie nie ma gałęzi i żwiru.Nie wolno pływać skuterem wodnympo płytkiej wodzie. Pływanie po wodzieo głębokości mniejszej niż 60 cm oddołu skutera wodnego zwiększa ryzy-ko uderzenia w przeszkody ukryte podwodą i może doprowadzić do wypadku.Jeśli woda jest zbyt płytka, kamieniei piasek mogą być zasysane do otworuwlotowego wody, co mogłoby doprowa-dzić do uszkodzenia pompy i przegrza-nia silnika.3. Zapiąć linkę zrywki na lewym nad-garstku i zamontować zacisk blokują-cy pod przyciskiem zrywkowego wy-Sprawdzić, czy linka zrywkowegowyłącznika silnika (linka zrywki) jestprawidłowo zamontowana. Jeśli linkazrywki nie jest zamontowana prawidło-wo, nie zadziała w sytuacji awaryjnej,np., gdy sternik wypadnie ze skuterawodnego, pozwalając aby skuter wod-ny płynął dalej.PROWADZENIE SKUTERA WODNEGO PROWADZENIE SKUTERA WODNEGO4. Przy zwolnionej dźwigni przepustni-cy, wcisnąć przełącznik start (zielonyprzycisk) i zwolnić go, jak tylko silnikzacznie pracować (szczegóły w punk-cie: „Przełącznik start”).Zatrzymanie pracy silnikaZwolnić dźwignię przepustnicy, a następ-nie nacisnąć wyłącznik silnika (czerwonyprzycisk), aby wyłączyć silnik.Do sterowania skuterem wodnym nie-zbędna jest moc silnika. Nagłe wyłą-czenie silnika może doprowadzić dowypadku. Skuter wodny może uderzyćw przeszkodę, którą zamierzaliśmyominąć. Kolizja może zakończyć siępoważnymi obrażeniami ciała, a nawetśmiercią.Pozostawienie skutera wodnego nabrzeguPrzed pozostawieniem skutera wodnegona brzegu należy zdjąć zacisk blokującyze zrywkowego wyłącznika silnika, aby za-bezpieczyć skuter wodny przed niepożą-danym użytkowaniem lub kradzieżą.VX-C:Gdy silnik pracuje, skuter wodny będzieporuszać się do przodu z prędkością trol-lingową, nawet jeśli dźwignia przepustnicyjest w pozycji całkowicie zamkniętej (biegujałowego).VX / VX Deluxe / VX Cruiser / VX Limited:Po naciśnięciu dźwigni przepustnicy zo-stanie wyświetlony wskaźnik zmiany bie-gów ”F” (do przodu) i skuter wodny ruszydo przodu. Gdy wyświetlany jest wskaźnikzmiany biegów ”F” (do przodu), skuterwodny będzie poruszać się do przoduz prędkością odpowiadającą trollingowi,nawet jeśli dźwignia przepustnicy znajduje

Strona: 36

70 71się w pozycji całkowicie zamkniętej (biegujałowego) (szczegóły w punkcie: „Systemzmiany biegów”).1. „F” (pozycja do przodu)Skręcanie skuterem wodnym• Nie należy zwalniać dźwigni prze-pustnicy próbując ominąć prze-szkodę. Do sterowania skuteremwodnym niezbędna jest moc. Przyspadku mocy skuter wodny możeuderzyć w przeszkodę, którą za-mierzaliśmy ominąć. Kolizja możezakończyć się poważnymi obraże-niami ciała, a nawet śmiercią.• Przy dużej prędkości należy skrę-cać stopniowo, a najlepiej przedwykonaniem skrętu zmniejszyćprędkość. Szarpnięcie skuterawodnego na zakręcie, przy dużejprędkości, może spowodowaćpoślizg lub zawirowanie. W takiejsytuacji prowadzący może naglespaść ze skutera wodnego i ciężkosię zranić.• VX / VX Deluxe / VX Cruiser / VXLimited: podjąć szybkie działaniew celu uniknięcia kolizji. Elektro-niczny system intuicyjnego ha-mowania (RiDE) nie jest układemhamowania w celu uniknięcia nie-bezpiecznych sytuacji.Woda jest zasysana pod ciśnieniem po-przez kratę wlotową przez wirnik pompystrumieniowej. Ponieważ woda pod ciśnie-niem jest wydalana z pompy przez dyszęsterującą, to wytwarza ciąg, który przesu-wa i steruje skuterem wodnym. Wyższaprędkość obrotowa silnika wytwarza wię-cej ciągu.Siła ciągu strumienia, oprócz położeniakierownicy określa jak mocno skręcasz.A. Większe otwarcie przepustnicy wy-twarza większy ciąg, a zatem skuterwodny skręci gwałtowniej.B. Mniejsze otwarcie przepustnicy wy-twarza mniejszy ciąg, a zatem skuterwodny będzie skręcać stopniowo.C. Całkowite zwolnienie dźwigni prze-pustnicy wytworzy jedynie minimal-ny ciąg. Jeśli płyniemy z prędkościąwyższą niż trollingową, gwałtowniespadną możliwości do manewrowaniaskuterem wodnym bez gazu. Jeszczeprzez chwilę, po zwolnieniu dźwigniprzepustnicy, będziemy mogli skręcaćsiłą rozpędu, ale już po chwili skuterkierownicy, chyba, że dodamy trochęgazu.Przy prędkości trollingowej możnawykonywać delikatne, stopnioweskręty, wykorzystując niewielką siłęciągu na biegu jałowym.D. Jeśli silnik zostanie wyłączony pod-czas płynięcia, nie będzie wytwarza-ny żaden ciąg i skuter wodny będziepłynął prosto nawet, jeśli kierownicajest skręcona.Do sterowania skuterem wodnym jestniezbędna moc.E. VX / VX Deluxe / VX Cruiser / VXLimited: jeśli dźwignia elektroniczne-go sterowania RiDE jest naciśniętai kierownica jest skręcona, gdy skuterwodny płynie z prędkością ślizgową,skuter wodny stopniowo skręci pod-czas spowolnienia.tem YEMS (system zarządzania silni-kiem), który zawiera OTS (sterowanie bezgazu). System OTS uruchamia się, gdypłynąc w ślizgu dźwignia przepustnicyzostanie zwolniona. System będzie do-starczał jeszcze trochę ciągu, aby możnabyło bezpiecznie wykonać skręt, mimo żeskuter wodny będzie zwalniał.System OTS nie uruchomi się, jeśli skuterwodny nie płynie w ślizgu lub jeśli silnik zo-stanie wyłączony. Jeśli silnik zwolni obro-ty, skuter wodny nie będzie reagował naskręty kierownicą, do momentu ponowne-go dodania gazu lub osiągnięcia prędkościtrollingowej.Zatrzymywanie skutera wodnegoSkuter wodny nie jest wyposażonyw oddzielny układ hamulcowy. Skuterwodny spowalnia przez opór wody lub,jeśli płynie w odwrotnym kierunku, przezstrumień wody. Skuter wodny spowalniatak szybko, jak dźwignia przepustnicy jestzwalniana, ale zajmuje to odległość, zanimcałkowicie się zatrzyma.Jeśli nie ma pewności, że uda się ominąćprzeszkodę znajdującą się przed skute-rem wodnym, najlepiej nacisnąć dźwignięprzepustnicy i wykonać skręt.Z prędkości maksymalnej skuter wodnyzatrzymuje się w przybliżeniu po około 100m od momentu zwolnienia dźwigni i wyłą-czenia silnika. Jednak odległość ta będziezmieniać się w zależności od wielu czyn-ników, w tym całkowitego ciężaru skuterawodnego, warunków powierzchniowychwody i kierunku wiatru.

Strona: 37

72 73jeśli dźwignia elektronicznego sterowaniaRiDE jest naciśnięta w celu spowolnienia,droga hamowania jest o około 30% krót-sza, niż gdy dźwignia elektronicznego ste-rowania RiDE nie jest używana. Jednak,odległość ta będzie zmieniać się w zależ-ności od wielu czynników, w tym całkowi-tego ciężaru skutera wodnego, warunkówpowierzchniowych wód i kierunku wiatru.• Zachować bezpieczną odległość,zwracając uwagę na drogę hamo-wania skutera wodnego. Jeśli źleocenisz odległość, skuter wodnymoże uderzyć w przeszkodę.• Wcześnie rozpoczynać hamowa-nie, aby uniknąć kolizji.Pamiętaj, skuter wodny i łodzie niemają hamulców.• Pływać ostrożnie, przy małej pręd-kości i zachować bezpieczną od-ległość od innych użytkownikówakwenu, przeszkód, pojazdówwodnych, aby mieć czas na hamo-wanie.• Podczas zmniejszania prędkościnie wyłączać silnika, możesz na-gle potrzebować mocy, aby ominąćprzeszkodę lub inną łódź.Limited: przed użyciem dźwigniw celu spowolnienia lub zatrzyma-nia skutera wodnego obejrzeć siędo tyłu, aby uniknąć najechania natył skutera wodnego przez inną jed-nostkę pływającą.(VX / VX Deluxe / VX Cruiser /Pływanie do tyłuKiedy dźwignia elektronicznego stero-wania RiDE jest naciśnięta, wyświetli sięwskaźnik biegu „R”(do tyłu) i skuter wodnybędzie przemieszczać się do tyłu (szcze-góły w punkcie: „System zmiany biegów”).1. ”R” (pozycja do tyłu)Przed zmianą na bieg wsteczny upewnićsię, że z tyłu nie ma żadnych przeszkódlub ludzi.Model jest wyposażony w funkcję, któraogranicza prędkość obrotową silnika nabiegu wstecznym.Pływanie na biegu jałowymnia RiDE jest lekko naciskana i zwolnio-na, wyświetli się wskaźnik „N” (pozycjaneutralna) i skuter wodny zatrzyma sięw miejscu (szczegóły w punkcie: „System1. ”N” (pozycja neutralna)Wsiadanie na pokład skutera wodnegoPrzed rozpoczęciem pływania nale-ży upewnić się, że prowadzący skuterwodny i pasażerowie mają wprawę wewsiadaniu na skuter wodny. Po nieuda-nych próbach wejścia na skuter wodnymoże wystąpić zmęczenie i wychłodze-nie organizmu, co może zwiększyć ry-zyko zranienia lub utonięcia.Zwodować skuter wodny na wodę o głębo-kości co najmniej 60 cm od dołu skuterawodnego, w miejscu gdzie nie ma gałęzii żwiru.Nigdy nie uruchamiać silnika w wodziedołu skutera wodnego, w przeciwnymrazie kamienie lub piasek mogą byćzasysane do otworu wlotowego stru-mienia wody, powodując uszkodzeniewirnika i przegrzanie silnika.model jest wyposażony w stopień rufowy,który może być obniżony i wykorzysta-ny przy powrocie na pokład (szczegóływ punkcie: „Stopień rufowy”).Wsiadanie samemu1. Podpłynąć z tyłu skutera wodnego,umieścić obie dłonie na platformierufowej, podciągnąć się w górę, a na-stępnie chwycić jedną ręką uchwyt zasiedziskiem.2. Podciągnąć się do pozycji klęczącejna platformie rufowej, a następnieprzemieścić się do siedziska i usiąśćna siedzisku okrakiem.4. Chwycić kierownicę obiema rękamii umieścić obie stopy na podłodze.5. Rozejrzeć się we wszystkich kierun-kach, uruchomić silnik i powoli ruszyć.Przed ruszeniem należy upewnić się, żew pobliżu nie ma pływaków, innych ło-dzi i przeszkód.

Strona: 38

74 75z pasażerem na pokładzie• Silne strumienie wody z dyszy ste-rującej są niebezpieczne i mogąspowodować obrażenia ciała. Niewolno ruszać, ani gwałtowanieprzyspieszać dopóki pasażer nieoprze obu nóg na podłodze i niebędzie mocno trzymał się prowa-dzącego.• Przed wejściem na pokład skute-ra wodnego upewnić się, że silnikjest wyłączony. Jeśli silnik pracuje,pokrywa biegu wstecznego możeprzesunąć się w dół i osoby wcho-dzące na pokład mogą zostać przy-ciśnięte.Im cięższa waga całkowita prowadzącegoi pasażerów, tym trudniej będzie zrówno-ważyć skuter wodny. Nie wolno używaćskutera wodnego, gdy całkowita waga,w tym ładunek, przekracza 240 kg.Aby wejść na pokład z pasażerem na po-kładzie1. Wejść na pokład przestrzegając pro-cedury podanej w punkcie: „Wsiada-nie samemu”.2. Chwycić kierownicę obiema ręka-mi i umieścić obie stopy na podło-dze.3. Pierwszy pasażer przesuwa się na tyłskutera wodnego.4. Pierwszy pasażer wchodzi na skuterwodny przestrzegając procedury po-danej dla prowadzącego; umieszczastopy na podłodze i mocno trzyma sięprowadzącego.5. Drugi pasażer wchodzi na pokładprzestrzegając procedury podanej dlaprowadzącego. Gdy drugi pasażerwchodzi na pokład, spróbować wrazz pierwszym pasażerem balansowaćskuterem wodnym.6. Upewnić się, że każdy z pasażerówma stopy oparte na podłodze i moc-no trzyma się osoby przed nim lubuchwytu za siedziskiem.7. Zapiąć linkę zrywki na lewym nad-8. Rozejrzeć się we wszystkich kierun-RuszanieAby uniknąć kolizji:• Nieustannie obserwować ludzi,obiekty i inne jednostki pływające.Być wyczulonym na warunki, któreograniczają twoją widoczność lubblokują widzenie ciebie przez in-nych.• Pływać ostrożnie, z bezpiecznąprędkością i zachować bezpiecznąodległość od innych użytkownikówakwenu, obiektów i innych jedno-stek pływających.• Nie pływać bezpośrednio za sku-terem wodnym lub jednostką pły-wającą. Nie podpływać zbyt bli-sko do innych osób, aby ich nieochlapać. Unikać gwałtownychskrętów i innych manewrów, unie-możliwiających innym użytkowni-kom zareagowanie lub poznanieTwoich zamiarów. Unikać miejscz zanurzonymi obiektami lub płyt-kiej wody.• Wcześnie rozpoczynać spowalnia-nie, aby uniknąć kolizji. Pamiętaj,skutery wodne nie mają hamulców!Przy próbie ominięcia przeszkodynie zwalniać dźwigni przepustni-cy - do skrętu niezbędna jest mocdołu skutera wodnego, gdyż kamienielub piasek mogą zostać zassane dootworu wlotowego strumienia wody,powodując uszkodzenie wirnika i prze-grzanie silnika.Ruszanie z przyczepy1. Zwodować skuter wodny.2. Zapiąć linkę zrywki na lewym nad-3. Rozejrzeć się we wszystkich kierun-kach, uruchomić silnik, a następniepowoli ruszyć.VX / VX Deluxe / VX Cruiser / VX Limi-ted:kach, a następnie uruchomić silnik.4. Nacisnąć dźwignię elektronicznegosterowania RiDE i skuter wodny prze-mieści się powoli do tyłu (szczegóływ punkcie: „Dźwignia elektronicznegosterowania RiDE”).Ruszanie z pomostu1. Wejść na skuter wodny z boku.3. Odepchnąć skuter wodny od pomo-stu, chwycić kierownicę obiema ręka-mi i oprzeć stopy na podłodze.4. Rozejrzeć się we wszystkich kierun-

Strona: 39

76 77Odwracanie przewróconego skuteraNiewłaściwy sposób odwracaniaskutera wodnego może spowodowaćpoważne obrażenia ciała. Dlatego nale-ży:• Wyłączyć silnik i upewnić się, żezacisk blokujący jest zdjęty z wy-łącznika odcinającego zapłon sil-• Nie dotykać kratki wlotu wody.• Uważać na inne łodzie i skuterywodne przepływające obok.Jeśli skuter wodny wywróci się, aby unik-nąć obrażeń ciała i zniszczenia skuterawodnego należy natychmiast go odwrócić,postępując zgodnie z poniższymi wska-zówkami.Aby odwrócić skuter wodny1. Zdjąć zacisk blokujący ze zrywkowe-go wyłącznika silnika.2. Podpłynąć z tyłu skutera wodnego.Odwrócić skuter wodny, pociągającjedną ręką płytę podsilnikową, a dru-gą ręką lub stopą pchając w dół nanadburcie.3. Uruchomić silnik i płynąć skuteremwodnym przez kilka minut z prędko-ścią ślizgową w celu odprowadzeniawody z przedziału silnika (szczegóływ punkcie: „Usuwanie wody z zęzy”).Jeśli silnik nie uruchomi się, patrzszczegóły w punkcie: „Holowanie sku-tera wodnego” lub „Zatopienie skuterawodnego”.Po ponownym uruchomieniu silnika,nie należy otwierać całkowicie dźwigniprzepustnicy przez co najmniej 1 minu-tę. Woda zęzowa może dostać się dosilnika, co może spowodować poważneuszkodzenie silnika.Dopływanie do brzegu lub pomostuDopływanie do brzegu (VX-C):1. Upewnić się, że w pobliżu brzegunie ma innych łodzi, pływaków, bądźprzeszkód.2. Na około 100 m przed linią brzegowązwolnić dźwignię przepustnicy, abyzmniejszyć prędkość płynięcia.3. Powoli zbliżać się do brzegu i zatrzy-mać silnik tuż przed dopłynięciem.4. Po dotarciu do lądu wyłączyć silnik,a następnie wysiąść ze skutera wod-nego i wyciągnąć go na plażę.Dopływanie do brzegu (VX / VX Deluxe /VX Cruiser / VX Limited):3. Powoli zbliżać się do brzegu i za po-mocą dźwigni przepustnicy i dźwignikontrolować prędkość skutera wod-nego.Dopływanie do pomostu (VX-C):2. Na około 100 m od pomostu zwolnićdźwignię przepustnicy, aby zmniej-szyć prędkość płynięcia.3. Powoli zbliżać się do pomostu i za-trzymać silnik tuż przed dopłynięciem.4. Po podpłynięciu wzdłuż pomostu wy-łączyć silnik, a następnie wysiąść zeDopływanie do pomostu (VX / VX Deluxe /3. Powoli zbliżać się do pomostu i zapomocą dźwigni przepustnicy i dźwi-gni elektronicznego sterowania RiDEkontrolować prędkość skutera wodne-Pływanie po wodzie z wodorostamiNależy unikać pływania po wodzie, w któ-rej znajduje się dużo wodorostów, traw itp.Jeśli nieuniknione jest ominięcie takichmiejsc, należy na przemian ściskać i zwal-niać dźwignię przepustnicy, aby zmieniaćprędkość obrotową silnika. Wodorostyosadzają się bardziej, gdy silnik pracuje zestałą prędkością i prędkością trollingową.Jeśli wodorosty zatkają powierzchnie wlo-towe wody, należy oczyścić wlot strumie-nia wody.Czynności po wyjęciu skutera wodne-go z wodyAby utrzymać skuter wodny w dobrym sta-nie technicznym po przebytym pływaniui wyciągnięciu go z wody, należy zawszeusunąć pozostającą wodę z kanałów chło-dzących.Aby usunąć wodę z kanałów chłodzących1. Upewnić się, że obszar wokół skuterawodnego jest czysty, a następnie uru-chomić silnik.2. Usunąć pozostałą wodę z kanałówwody chłodzącej przez szybkie, na-przemienne ściskanie i zwalnianiedźwigni przepustnicy przez 10 do 153. Wyłączyć silnik.

Strona: 40

78 79Czynności po użyciu skutera wodnegoZawsze ustawiać skuter wodny prostow pozycji poziomej podczas przechowy-wania, w przeciwnym razie paliwo możewyciec do silnika lub przedziału silnika,co może stworzyć zagrożenie pożarowe.Po użyciu wyciągnąć skuter wodny z wody,oczyścić i przechowywać. Pozostawienieskutera wodnego przez dłuższy czas w wo-dzie może przyspieszyć zużycie pompyi kadłuba. Wodorosty i organizmy wodnemogą wpłynąć na skrócenie czasu eksplo-atacji wielu elementów skutera wodnego.Płukanie kanałów wody chłodzącejPrzepłukać kanały wody chłodzącej, abyzapobiec ich zatykaniu solą, piaskiem lubbrudem.1. Ustawić skuter wodny w pozycji pozio-mej.2. Zdjąć siedziska i schowek wodo-szczelny (szczegóły w punktach:„Siedziska” oraz „Schowek wodo-szczelny”).3. Podłączyć adapter węża ogrodowegodo węża ogrodowego.1. Adapter węża ogrodowego2. Wąż ogrodowy4. Poluzować nasadkę złączai zdjąć ją. Włożyć adapter węża ogro-dowego do złącza i mocno skręcić teelementy.2. Złącze węża spłukującego3. Nasadka złącza węża spłukującego5. Podłączyć wąż ogrodowy do kranuz wodą.6. Upewnić się, że obszar wokół skuterawodnego jest czysty i uruchomić sil-nik, a następnie szybko odkręcić cał-kowicie dopływ wody tak, aby wodastale wypływała z dyszy sterującej.7. Pozostawić silnik na wolnych obro-tach przez około 3 minuty, obserwującpracę silnika. Jeśli podczas przepłu-kiwania silnik zgaśnie, należy natych-miast odłączyć dopływ wody i powtó-rzyć czynności od punktu 6.Nie należy dostarczać wody do kana-łów wody chłodzącej, gdy silnik niejest uruchomiony. Woda może spłynąćz powrotem przez tłumik do silnika, po-wodując poważne uszkodzenia silnika.8. Zamknąć dopływ wody.9. Usunąć pozostałą wodę z kanałówPIELĘGNACJA I PRZECHOWYWANIE10. Wyłączyć silnik.11. Zdjąć adapter węża ogrodowego, za-montować i mocno zakręcić do oporunasadkę złącza węża spłukującego.12. Prawidłowo zamontować schowekwodoszczelny i siedziska w ich pozy-cjach wyjściowych.Czyszczenie skutera wodnego1. Zdjąć siedziska (szczegóływ punkcie: „Siedziska”).2. Jeśli skuter wodny będzie przecho-wywany przez tydzień lub dłużej, za-bezpieczyć wewnętrzne elementy sil-nika przed rdzą, aby zapobiec korozji.(szczegóły w punkcie: „Zabezpiecze-nie antykorozyjne”).3. Spłukać silnik i przedział silnika nie-wielką ilością wody.Do czyszczenia silnika i przedziału sil-nika nie należy używać urządzeń wyso-kociśnieniowych.4. Usunąć wodę z przedziału silnika(szczegóły w punkcie: „Usuwaniewody z zęzy”).5. Osuszyć silnik i przedział silnika su-6. Umyć czystą wodą kadłub, pokładoraz pompę strumieniową7. Osuszyć kadłub, pokład oraz pompęstrumieniową skutera wodnego suchąszmatką.8. Pokryć preparatem zabezpieczają-cym wszystkie winylowe i gumoweuszczelki znajdujące się w przedziale9. Aby zmniejszyć korozję elementymetalowe kadłuba, pokładu i silnikapokryć preparatem antykorozyjnymw sprayu.10. Odczekać do całkowitego wyschnię-cia przedziału silnika przed zamonto-waniem siedzisk.11. Zamontować siedziska w ich pozy-Konserwacja akumulatoraJeśli skuter wodny nie będzie eksploato-wany przez dłużej niż miesiąc, należy wy-jąć akumulator i pozostawić go w chłod-nym i suchym miejscu.Elektrolit jest trujący i niebezpieczny,ponieważ zawiera kwas siarkowy, którypowoduje poważne oparzenia. Unikaćkontaktu ze skórą, oczami i odzieżąi zawsze chronić oczy podczas pracyw pobliżu akumulatorów. W przypadkukontaktu, stosować następujące środkipierwszej pomocy.KONTAKT ZEWNĘTRZNY: przemyćwodą.KONTAKT WEWNĘTRZNY: wypić dużowody lub mleka. Dodatkowo wypić mle-ko z wodorotlenkiem magnezu, jajkiemlub olejem roślinnym. Natychmiast sko-rzystać z pomocy lekarza.OCZY: Przemywać wodą przez 15 minuti jak najszybciej skorzystać z pomocylekarza.Akumulator produkuje gaz o właściwo-ściach wybuchowych, dlatego nie nale-ży przechowywać go w pobliżu ognia,palących się papierosów itp. Należywietrzyć pomieszczenie, w którym aku-mulator jest ładowany lub eksploato-wany.Przechowywać akumulator w miejscuz dala od dzieci.Aby odłączyć akumulator1. Odłączyć przewód ujemny (-) akumu-latora.2. Odłączyć przewód dodatni (+) akumu-3. Odłączyć przewód odpowietrzający.4. Odczepić opaski akumulatora, a na-stępnie wyjąć akumulator ze skuterawodnego.

Strona: 41

80 811. Zacisk ujemny akumulatora (-): przewód czarny2. Opaska akumulatora3. Zacisk dodatni akumulatora (+): przewód czer-wony4. Przewód odpowietrzający• Upewnić się, że obudowa akumulato-ra nie jest uszkodzona.• Upewnić się, że zaciski akumulatoranie są skorodowane lub uszkodzone.• Upewnić się, że przewód odpowie-trzający nie jest zatkany lub uszko-dzony.Sprawdzenie poziomu elektrolituUpewnić się, że poziom elektrolitu znajdu-je się między znakiem poziomu maksymal-nego i minimalnego. Jeśli pozom elektroli-tu jest poniżej minimum, należy zgodniez zaleceniem dolać wody destylowanej.Używać tylko wody destylowanej douzupełniania akumulatora, w prze-ciwnym razie żywotność akumulatoramoże ulec skróceniu.Jeśli do akumulatora została dolana wodadestylowana, należy sprawdzić napięcieZaleca się, aby akumulator był ładowanyw serwisie Yamaha. Jeśli jednak zdecydu-jesz się sam naładować akumulator, po-stępuj zgodnie z instrukcją załączoną dotestera akumulatora i ładowarki, którychużywasz.Nie należy ładować akumulatora szyb-ko, gdyż może to skrócić jego żywot-ność.Sprawdzenie opasek akumulatoraUpewnić się, że opaski akumulatora nie są1. Opaska akumulatoraAby przechowywać akumulator1. Wyczyścić obudowę akumulatoraprzy użyciu słodkiej wody.2. Jeśli zaciski akumulatora są brudnelub skorodowane, wyczyścić szczotkąpowierzchnie styku z przewodami.1. Zacisk akumulatora3. Nałożyć smar izolacyjny na zaciskiZalecany smar wodoodporny:smar Yamalube Marine/ smar Yamaha A4. Pozostawić akumulator w chłodnymi suchym miejscu.Akumulator należy przechowywaćwyłącznie w stanie naładowanym.Przechowywanie rozładowanego aku-mulatora może doprowadzić do jegouszkodzenia.Aby podłączyć akumulator1. Umieścić akumulator w jego przedzia-le i zaczepić opaski na uchwyty.2. Podłączyć dodatni (+) przewód aku-mulatora (czerwony) do dodatniego(+) zacisku akumulatora.Upewnić się, że przewody są podłączo-ne do zacisków właściwymi bieguna-mi. Odwrotne podłączenie przewodówmoże uszkodzić elektryczne części.3. Podłączyć przewód ujemny (-) aku-mulatora (czarny) do ujemnego (-)zacisku akumulatora.4. Podłączyć przewód odpowietrzającydo akumulatora.Jeśli przewód odpowietrzający jest po-pękany, zatkany, w inny sposób uszko-dzony lub nieprawidłowo podłączonydo akumulatora, może to doprowadzićdo pożaru lub wybuchu.5. Upewnić się, że akumulator jest moc-no zamocowany.Długookresowe przechowywanie sku-tera wodnegoPodczas przechowywania zawsze usta-wiać skuter wodny w pozycji poziomej,w przeciwnym razie paliwo może wy-ciekać do silnika lub komory silnika, comoże spowodować zagrożenie pożaro-we.Przechowywanie skutera wodnego przezdługi okres czasu, jak np. podczas zimywymaga konserwacji prewencyjnej, abyzapobiec niszczeniu skutera.Zaleca się, aby przed przechowywaniem,skuter był serwisowany przez DealeraYamaha.Jednakże, następujące procedury mogąbyć z łatwością wykonywane przez właści-ciela.Czyszczenie1. Przepłukać kanały wody chłodzącej.Płukanie układu chłodzenia jest nie-zbędne, aby zapobiec ewentualnemuzatkaniu układu piaskiem, solą lub in-nymi zanieczyszczeniami. Szczegółydotyczące płukania kanałów chłodzą-cych podano w punkcie: „Płukanie ka-nałów chłodzących”.Jeśli skuter wodny będzie przechowywanyprzez dłuższy czas, np. przez okres zimy,przed rozruchem silnika napełnić zbiornikpaliwa świeżą benzyną, dolać stabilizatorai dodatku do paliwa zgodnie z instrukcjąproducenta.2. Oczyścić skuter wodny (szczegóływ punkcie: „Czyszczenie skuterawodnego”). Zawoskować powierzch-nie kadłuba.SmarowanieAby zachować płynne przesuwanie się lubobracanie ruchomych części, nasmaro-wać je smarem wodoodpornym.

Strona: 42

82 83• Linka sterująca (końcówka dyszy ste-rującej)• Drążek zmiany biegów (końcówkapokrywy biegu wstecznego) i przegubkulowy.Przed smarowaniem odłączyć drążekzmiany biegów od przegubu kulowego.Zabezpieczenie antykorozyjneSpryskać metalowe części kadłuba, po-kładu i silnika środkiem zabezpieczającymprzed korozją.Zlecić Dealerowi Yamaha zabezpieczenieantykorozyjne wewnętrznych elementówZabezpieczanie antykorozyjne we-wnętrznych elementów silnikaZabezpieczyć wewnętrzne elementy silni-ka przed rdzą za pomocą inhibitora rdzy.Aby zabezpieczyć wewnętrzne elementysilnika przed korozją:1. Zdjąć siedziska (szczegóły w punk-2. Zwolnić zaczepy po lewej stronieobudowy filtra powietrza, a następnieunieść pokrywę obudowy filtra powie-trza.Nie podnosić na siłę pokrywy obudo-wy filtra powietrza. W przeciwnym ra-zie przewód paliwowy przymocowanydo obudowy filtra powietrza może ulecuszkodzeniu.1. Zaczep2. Pokrywa obudowy filtra powietrza3. Rozpylić inhibitor rdzy do otworu wlo-towego przez 3 sekundy.Nie rozpylać łatwopalnych inhibitorówrdzy na powierzchnie silnika, gdy silnikjest gorący. Rozpylona substancja lubpropelenty mogą się zapalić.1. Otwór wlotowy4. Umieścić pokrywę obudowy filtra po-wietrza w jej pierwotnym położeniu,a następnie zamocować zaczepy napokrywie.Upewnić się, że pokrywa obudowy filtrapowietrza jest dobrze zamontowana.5. Upewnić się, że obszar wokół skute-ra wodnego jest czysty, a następnieuruchomić silnik w dobrze wentylowa-nym miejscu i pozwolić mu pracowaćna biegu jałowym przez 15 sekund(szczegóły w punkcie: Uruchomieniesilnika).6. Zatrzymać silnik.7. Bezpiecznie zamontować siedziskaw ich pierwotnych położeniach.

Strona: 43

84 85OKRESOWA KONSERWACJA I REGULACJE OKRESOWA KONSERWACJA I REGULACJEPrzewody wody chłodzącej Sprawdzić uszkodzenia, wycieki i zaciski. √Olej silnikowy Wymienić. √ √Filtr oleju Wymienić. √Obudowa pośrednia Nasmarować. √Świece zapłonowe Sprawdzić. √ √Akumulator Sprawdzić stan naładowania, zaciski, opaski i przewód odpowietrzający. √Przewody akumulatorowe Sprawdzić zaciski. √Kierownica Sprawdzić działanie i luzy. √ √Linka sterująca Sprawdzić z zewnętrz, połączenia i nasmarować. √Drążek zmiany biegówi pokrywa biegu wstecznego (VX/ VX Deluxe / VX Cruiser / VXSprawdzić z zewnętrz, połączenia i nasmarować.√Wkład filtra powietrza Sprawdzić pod kątem uszkodzeń i nieczystości. √Przewody wlotu powietrza Sprawdzić uszkodzenia i zaciski. √Korpus przepustnicy Nasmarować zawór przepustnicy. √Układ wydechowy Sprawdzić wycieki, przewody i zaciski. √Przewód odpowietrzający Sprawdzić przewód odpowietrzający oraz zaciski. √Wirnik pompy Sprawdzić pod kątem zagięć, uszkodzeń i obcych materiałów. √Dysza sterująca Sprawdzić ruch i nasmarować. √System zęzy Sprawdzić drożność przewodów, uszkodzenia, zaciski, oczyścić sitko zęzy. √Korki spustowe Sprawdzić O-ringi. √Anoda Sprawdzić pod kątem korozji i oczyścić. √*2Luz zaworowy Sprawdzić i wyregulować. √*2Gumowe złącze Sprawdzić pod kątem pęknięć, wgnieceń, luzów i hałasu. √Mocowanie silnika Sprawdzić pod kątem uszkodzeń i ścierania. √*1: co nastąpi wcześniej.*2: Sprawdzać co 200 godzin.Okresowe przeglądy, regulacje i smarowanie zachowają skuter wodny w najbardziej efektywnym i bezpiecznym stanie technicznym.Troska o bezpieczeństwo jest podstawowym obowiązkiem właściciela.Właściwa konserwacja zapewni utrzymanie emisji spalin i poziomu hałasu w granicach dopuszczalnych. Na następnych stronach przed-stawione są najważniejsze informacje dotyczące kontroli, regulacji i smarowania poszczególnych elementów skutera wodnego.W przypadku wymiany części, zawsze należy stosować oryginalne części Yamaha i zalecane akcesoria opcjonalne, przeznaczone dlatego modelu. Zapamiętaj: stosowanie części i akcesoriów niezatwierdzonych przez Yamaha powoduje utratę gwarancji.Konserwacja, wymiana lub naprawa urządzeń i systemu kontroli emisji spalin może być wykonywana przez dowolny serwisMarine lub indywidualnie. Jednak, naprawa gwarancyjna musi wykonana u autoryzowanego Dealera Yamaha Marine.Pamiętaj, aby wyłączyć silnik przed wykonaniem prac konserwacyjnych, chyba że podano inaczej. Osoby, które nie mają do-świadczenia w serwisowaniu skutera wodnego powinny zlecić wykonanie tych prac Dealerowi Yamaha lub innemu wykwalifi-kowanemu serwisowi.Tabela okresowej konserwacjiTabela podaje ogólne wytyczne dotyczące okresowej konserwacji. Należy zlecić Dealerowi Yamaha wykonanie czynności kontrolnychpodanych w poniższej tabeli. Jednak konieczne może być wykonanie prac konserwacyjnych częściej w zależności od warunków pływa-nia. W przypadku jakichkolwiek pytań, skontaktuj się z Dealerem Yamaha.Znak „√” oznacza pozycje, które powinny być sprawdzone i serwisowane przez Dealera Yamaha.Pozycja CzynnośćPoczątko-woNastępnie co10 godz.50 godz.lub 12m-cy*1100 godz.200 godz.lub 24m-cePrzewody paliwowe Sprawdzić przewody paliwowe i zaciski. √Korek wlewu paliwa / separatorwodySprawdzić, czy O-ringi nie są pęknięte lub odkształcone.Zbiornik paliwa Zbiornik paliwa √Sitko na wlocie wody Sprawdzić, czy nie jest zatkane lub uszkodzone. √

Strona: 44

86 87Olej silnikowy i filtr olejuOlej silnikowy jest bardzo gorący zaraz po wyłączeniu silnika. Gorący olej wymaga szczególnej ostrożności, gdyż może gwał-townie wytrysnąć, powodując uszkodzenie lub oparzenie.Nie wolno uruchamiać silnika, gdy w silniku jest zbyt dużo lub zbyt mało oleju, gdyż może dojść do uszkodzenia silnika.Zaleca się, aby olej silnikowy i filtr oleju był wymieniany przez Dealera Yamaha. W przypadku wymiany oleju i filtra oleju samemu, należyOKRESOWA KONSERWACJA I REGULACJEParametr / model j. m. VX-C / VX / VX Deluxe / VX Cruise / VX LimitedŁadowność skuteraMax liczba osób:Max ładowność: kg3240WymiaryDługość:(VX-C)(VX, VX Deluxe, VX Cruiser, VX Limited)Szerokość:Wysokość:Masa sucha:(VX)(VX Deluxe)(VX Cruiser / VX Limited)mmkg3340335012201190314321301303OsiągiMax moc:(zgodnie z ISO 8665/SAEJ1228)Max zużycie paliwa:Zakres pływania przy pełnym otwarciu przepustnicy:Prędkość manewrowa:kWl/godz.godz.85, 0 kW przy 8000 obr. /min33, 52, 09DANE TECHNICZNE

Strona: 45

88 89SilnikTypLiczba cylindrów:Pojemność:Średnica x skok cylindrów:Zakres kompresji:Luz zaworowy (wlot) zimny silnik:Luz zaworowy (wylot) zimny silnik:Układ smarowania:Układ chłodzenia:System rozruchu:Układ zapłonowy:Świeca zapłonowa:Szczelina świecy zapłonowej:Pojemność akumulatora:Układ ładowania:cm3V- Ah4-suwowy, chłodzony cieczą, DOHC104982, 0 x 66, 211, 0: 10, 15 - 0, 220, 26 - 0, 32sucha miska olejowachłodzony wodąrozrusznik elektrycznyT. C. I.(NGK) CR9EB0, 7 - 0, 812V, 19, 0 Ahkoło zamachowe magnetoUkład napędowyUkład napędowy:Typ pompy:Obroty wirnika:Kąt dyszy sterującej:pompa strumieniowaosiowa, jeden stopieńw lewą stronę24, 0 + 24, 0 oPaliwo olejZalecany olej silnikowy:Zalecany rodzaj oleju silnikowego SAE:Zalecana klasa oleju silnikowego API:Pojemność zbiornika oleju z wymianą filtra oleju:Pojemność zbiornika oleju bez wymiany filtra oleju:Całkowita ilość oleju:PONRONlzwykła benzyna bezołowiowamin. liczba oktanowa 86min. liczba oktanowa 90Yamalube 4W lub olej silnikowy do silników 4-suwo-SG, SH, SJ, SL703, 43, 23, 7

Strona: 46

90 91Jeśli w skuterze wodnym wystąpi jakakolwiek usterka, poniższa tabela pomoże w identyfikacji przyczyny.Jeśli w Instrukcji Obsługi nie znajdziesz odpowiedniej wskazówki, dodatkowe informacje uzyskasz u Dealera Yamaha.Tabela usuwania usterekUsterka Prawdopodobna przyczyna Sposób usunięcia usterkiNie można uruchomić silnika(rozrusznik nie działa)Wybrany tryb „lock” Wybrać tryb ”unlock”.Zrywkowy wyłącznik silnika Nieprawidłowo włożony zacisk bloku-jący.Zamontować prawidłowo zacisk bloku-Bezpiecznik Przepalony Wymienić bezpiecznik, sprawdzić prze-wody instalacji elektrycznej.Akumulator Rozładowany Naładować.Skorodowane zaciski Oczyścić.Luz na zaciskach Dokręcić.Rozrusznik Uszkodzony Zlecić Dealerowi Yamaha naprawę.(rozrusznik działa)Dźwignia przepustnicy Ściśnięta Zwolnić.Uszkodzona Zlecić Dealerowi Yamaha naprawę.Ściśnięta Zwolnić.Paliwo Pusty zbiornik Zatankować.Stare lub zanieczyszczone Zlecić Dealerowi Yamaha naprawę.Zbiornik paliwa Woda lub brud dostały się do zbiornika Zlecić Dealerowi Yamaha naprawę.Świeca zapłonowa Uszkodzona lub zanieczyszczona Zlecić Dealerowi Yamaha naprawę.System wtrysku paliwa Uszkodzona pompa paliwa Zlecić Dealerowi Yamaha naprawę.USUWANIE USTEREK USUWANIE USTEREKSilnik pracuje nierównomiernie lubgaśnieStare lub zanieczyszczone Użyć właściwego paliwaNiewłaściwa ciepłota Zlecić Dealerowi Yamaha naprawę.Niewłaściwa szczelina świecy Zlecić Dealerowi Yamaha naprawę.Przewody elektryczne Poluzowane Zlecić Dealerowi Yamaha naprawę.System wtrysku paliwa Uszkodzone lub zatkane wtryskiwacze Zlecić Dealerowi Yamaha naprawę.Wskaźniki ostrzegawcze i migająceWskaźnik ostrzegawczy poziomu paliwa Pusty zbiornik Zatankować.Wskaźnik ostrzegawczy ciśnienia oleju Ciśnienie oleju spadło Zlecić Dealerowi Yamaha naprawę.Zapchany otwór wlotowy wody Oczyścić.Wskaźnik ostrzegawczy kontroli silnika Wadliwe czujniki Zlecić Dealerowi Yamaha naprawę.

Strona: 47

92 93Skuter wodny zwalnia lub traci mocTryb pracy (VX Deluxe / VX Cruiser /Wybrany tryb niskich obrotów silnika Dezaktywować tryb niskich obrotówKawitacja Zatkany otwór wlotowy wody Oczyścić.Wirnik pompy uszkodzony lub zużyty Zlecić Dealerowi Yamaha naprawę.Ostrzeżenie o przegrzaniu silnika Włączony tryb redukcji prędkości obro-Zlecić Dealerowi Yamaha naprawę.Ostrzeżenie o niskim ciśnieniu oleju Włączony tryb redukcji prędkości obro-Dolać oleju.Świeca zapłonowa Uszkodzona lub zanieczyszczona Zlecić Dealerowi Yamaha wymianę.Niewłaściwa ciepłota Zlecić Dealerowi Yamaha wymianę.Niewłaściwa szczelina świecy Zlecić Dealerowi Yamaha wyregulo-Paliwo Stare lub zanieczyszczone Zlecić Dealerowi Yamaha naprawę.Filtr powietrza Zatkany Zlecić Dealerowi Yamaha wymianę.Zaolejony Zlecić Dealerowi Yamaha wymianę.Dźwignia przepustnicy Uszkodzona Zlecić Dealerowi Yamaha naprawę.USUWANIE USTEREKProcedury awaryjneCzyszczenie otworu wlotowego wodyi wirnika pompyPrzed oczyszczeniem otworu wlotowe-go wody lub wirnika pompy należy wy-łączyć silnik i wyciągnąć zacisk bloku-jący ze zrywkowego wyłącznika silnika.Dotknięcie obrotowych części pompymogłoby spowodować poważne obra-żenia ciała, a nawet śmierć.Jeśli do otworu wlotowego wody lub wir-nika pompy dostaną się wodorosty lubzanieczyszczenia może wystąpić zjawiskokawitacji. Silnik może ulec przegrzaniu lubzatarciu.Jeśli do otworu wlotowego lub wirnikapompy dostaną się wodorosty lub za-nieczyszczenia, nie wolno płynąć sku-terem wodnym z prędkością wyższą niżmanewrowa, aż wlot zostanie oczysz-czony.Jeśli którykolwiek z tych elementów zosta-nie zatkany należy wyłączyć silnik i jak naj-szybciej powrócić do brzegu, aby spraw-dzić przyczynę awarii. Zawsze przedwyciągnięciem skutera na brzeg wyłączyć1. Umieścić odpowiednią czystą szmat-kę lub wykładzinę pod skuterem wod-nym w celu ochrony go przed otarcia-mi i zadrapaniami. Obrócić skuter nabok, jak pokazano na ilustracji.Zawsze należy obracać skuter wodnyprzez lewą burtę. Przed położeniemskutera wodnego na boku należy za-bezpieczyć kierownicę, aby nie zostałazłamana lub w inny sposób uszkodzo-2. Usunąć wodorosty lub wszelkie za-nieczyszczenia z wału napędowego,obudowy, samej pompy oraz dyszysterującej. W razie jakichkolwiek trud-ności należy skontaktować się z De-alerem Yamaha.(VX / VX Deluxe / VX Cruiser / VX Limited)W przypadku gdy elektroniczny system in-tuicyjnego hamowania (RiDE) działa niepra-widłowo i pokrywa biegu wstecznego pozo-staje w pozycji opuszczonej, skuter wodnynie będzie w stanie przemieszczać się doprzodu.Po podniesieniu pokrywy biegu wsteczne-go tak, że skuter wodny może popłynąć doprzodu, od razu wrócić do brzegu i zlecićDealerowi Yamaha serwisowanie skutera

Strona: 48

94 95Aby podnieść pokrywę biegu wstecznego1. Wyłączyć silnik i zdjąć zacisk blokują-cy ze zrywkowego wyłącznika silnika.2. Wprowadzić wodę i przesunąć się dotyłu skutera wodnego.3. Przesunąć złącze drążka zmiany bie-gów w kierunku dziobu, a następnieodłączyć złącze drążka zmiany bie-gów od przegubu kulowego.1. Złącze drążka zmiany biegów2. Przegub kulowy4. Podnieść pokrywę biegu wstecznegodo pozycji „do przodu”.2. Pozycja „do przodu”• Gdy drążek zmiany biegów jest odłą-czony, pokrywa biegu wstecznego nieprzesunie się do pozycji neutralnej lub„do tyłu”, nawet jeśli dźwignia elektro-nicznego sterowania RiDE jest naci-śnięta.• Jeśli dźwignia elektronicznego stero-wania RiDE jest naciśnięta, gdy drą-żek zmiany biegów jest odłączony,skuter wodny przemieści się do przo-du.Podłączenie zewnętrznego akumulato-raJeśli akumulator jednostki pływającej roz-ładował się, silnik można uruchomić zapomocą 12-woltowego akumulatora wspo-magającego i przewodów rozruchowych.Podłączenie przewodówAby uniknąć eksplozji i uszkodzeniasystemu elektrycznego:• Nie wolno odwrócić biegunowościprzy podłączeniu przewodów.• Nie wolno podłączyć ujemnegoprzewodu rozruchowego (-) doujemnego zacisku (-) akumulatora• Nie wolno zwierać dodatniego prze-wodu rozruchowego (+) z ujemnymprzewodem rozruchowym (-).1. Podłączyć dodatni przewód rozrucho-wy(+) do dodatnich zacisków (+) obuakumulatorów.2. Podłączyć jeden koniec ujemnegoprzewodu rozruchowego (-) do ujem-nego zacisku (-) akumulatora wspo-magającego.3. Podłączyć drugi koniec ujemnegoprzewodu rozruchowego (-) do wie-szaka silnika.1. Dodatni przewód rozruchowy (+)2. Akumulator wspomagający3. Ujemny przewód rozruchowy (-)4. Wieszak silnika4. Uruchomić silnik, a następnie odłą-czyć przewody rozruchowe wykonu-jąc powyższe czynności w odwrot-nej kolejności (szczegóły w punkcie:„Uruchomienie silnika”).Holowanie skutera wodnego• Prowadzący łódź holowniczą powi-nien płynąć z prędkością minimalnąi unikać wszelkich przeszkód, którestanowiłyby zagrożenie dla prowa-dzącego skuter wodny.• Lina holownicza powinna być natyle długa, aby podczas zmniejsze-nia prędkości skuter wodny nie zde-rzył się z łodzią holowniczą.Jeśli skuter wodny zepsuje się na wodzie,może być holowany do brzegu.Aby holować skuter wodnyNależy użyć liny holowniczej, której dłu-gość powinna stanowić trzykrotną wartośćłącznej długości łodzi holowniczej i skute-ra wodnego.1. Mocno zamocować linę do zaczepuholowniczego (kluzy) holowanego1. Kluza2. Usiąść okrakiem na siedzisku i trzy-mać kierownicę w celu zrównoważe-nia skutera wodnego.Podczas holowania należy unieść dzióbskutera wodnego, aby woda nie dostałasię do przedziału silnika i do silnika, po-wodując poważne uszkodzenie silnika.Skuter wodny należy holować przy pręd-kości 8 km/h lub mniejszej.Skuter wodny należy holować przyprędkości 8 km/h lub mniejszej, w prze-ciwnym razie woda mogłaby zalać prze-dział silnika lub woda mogłaby spłynąćz powrotem do silnika, powodując po-Zatopienie skutera wodnegoJeśli skuter wodny jest zanurzony lub za-lany wodą, usunąć wodę z przedziału silni-ka. Następnie jak najszybciej zlecić Deale-rowi Yamaha serwisowanie skutera.Jeśli skuter wodny był zanurzony1. Wyjąć skuter z wody i usunąć wodęze schowków (szczegóły w punkcie:„Schowki”).2. Usunąć wodę z przedziału silnika(szczegóły w punkcie: „Usunięciewody zęzowej”).3. Zlecić Dealerowi Yamaha serwisowa-nie skutera wodnego jak najszybciej.Upewnić się, że skuter wodny zo-stał sprawdzony w serwisie Yamaha.W przeciwnym razie może dojść do

Strona: 49

98 99SKOROWIDZBBezpieczeństwo przede wszystkim 16CDDane techniczne 87Długookresoweprzechowywanie skutera wodnego 81Działanie przyrządówsterujących oraz inne funkcje 28Działanie wskaźników i funkcje kontrolne 40EEksploatacja skutera wodnego 34HIInformacje ogólne i ważne etykiety 10KLLow RPM Mode - tryb niskiejNNo Wake - tryb stałejOOkresowa konserwacja i regulacje 84Oznaczenia ważniejszych informacji 4PPielęgnacja i przechowywanie 78Pierwsze godziny eksploatacji 57Pilot zdalnego sterowaniaProwadzenie skutera wodnego 67RRutynowa kontrolaprzed rozpoczęciem eksploatacji 58SSkorowidz 96Spis treści 8TTransportowanieskutera wodnego na przyczepie 56UUsuwanie usterek 90WWymogi w zakresie eksploatacjii obsługi skutera 51Wyposażenie skutera wodnego 45Z

Strona: 50

Instrukcja Obsługi

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Instrukcja konserwacji użytkownika 3xlogic Vx Vt 20

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konserwacji użytkownika 3xlogic Vx Vt 20

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja konserwacji użytkownika 3xlogic Vx Vt 20