Instrukcja instalacji oprogramowania Caliber Rcd110

Instalacja oprogramowania Caliber RCD110 jest prosta i zajmuje tylko kilka minut. Przede wszystkim, należy pobrać oprogramowanie z witryny producenta. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny i postępować zgodnie z instrukcjami. Po zakończeniu instalacji, użytkownicy powinni być w stanie korzystać z oprogramowania Caliber RCD110. Oprogramowanie to jest wyposażone w szereg funkcji i narzędzi, które umożliwiają wykonywanie różnych czynności, takich jak tworzenie i edycja dokumentów, wyświetlanie zdjęć i tworzenie prezentacji. Oprogramowanie jest również kompatybilne z wieloma innymi aplikacjami, takimi jak Microsoft Office i Adobe Photoshop, co ułatwia wykonywanie różnych zadań.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji oprogramowania Caliber Rcd110

Zobacz poniższy poradnik dla Caliber RCD110. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Caliber RCD110, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Caliber RCD110. Upewnij się, że opisujesz trudności z Caliber RCD110 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Caliber RCD110

Strona: 1

Krótkie przyciśnięcie Długie przyciśnięcie Krótkie przyciśnięcie Długie przyciśnięcie Krótkie przyciśnięcie Długie przyciśnięcie1 Wyciszenie Zasilanie2 Pokrętło głośności34 Audio menu5 Rotary search6 Display78 Ustawienia wyświetlacza ID3 on/off9 PS AS10 Mode11 PTY Band1213 M1 Zapisz M1 Pauza/Odtwarzanie14 M2 Zapisz M2 Scan (INT)15 M3 Zapisz M3 Powtarzanieutworu/wszystkich16 M4 Zapisz M4 Wybór losowy17 M5 Zapisz M5 Folder się18 M6 Zapisz M6 Folder w dół1920 wysunąć CD21Gniazdo USBszczelina na płyty CDGniazdo kart SDNUMERSYSTEM TUNER CD/MP3/WMAPrzycisk zwalniania paneluWejście AV typu Jack 3, 5mmZwalnianie panelu Wciśnij ten przycisk, aby zwolnic przedni panel.Zasilanie Przycisk ten służy do włączania i wyłączania urządzenia.Band Przycisk Band służy do zmiany częstotliwości na np. : FM1, FM2, FM3, MW.Wyciszenie Wciśnij ten przycisk, aby wyłączyć dźwięk. Ponowne naciśnięcie przycisku przywróci poprzednio ustawiony poziom głośności.AF AF oznacza częstotliwości alternatywne. Tuner ustawi się na częstotliwości alternatywne, gdy odbierany sygnał zacznie słabnąć.PTY Funkcja PTY pozwala na odszukiwanie stacji, które nadają określone programy np. grupa NEWS i grupa POP. Obie te grupy są podzielone naróżne dziedziny. PTY "POP": pop/rock, przyjemna/lekka, klasyka/inne, jazz/country, krajowa/dawna. PTY "NEWS": wiadomości/informacje,sport/edukacja, kultura/nauka, pogoda/finanse, społeczeństwo/religia.Rotary wyszukiwania Do wyszukiwania stacji następnego lub poprzedniego automatycznie.Audio menu Przycisk Audio menu służy do ustawiania basów, niskich tonów, bilansu oraz regulatora między kanałem niskim a wysokim. Użyj tych opcji, abyustawić brzmienie do swoich potrzeb.Mode Przycisk Mode pozwala na przejście z jednego trybu na drugi. W tym celu, wciśnij przycisk Mode tyle razy ile jest to wymagane.UstawieniawyświetlaczaW tym menu na wyświetlaczu widać z PTY ustawienie, którego używasz, a jeśli tou chcesz wyświetlić zegar, czy nie.TA TA oznacza komunikat drogowy, który informuje o warunkach panujących na drodze (jeśli jest nadawany). Funkcja TA automatycznie wyłączy trybw jakim obsługujesz urządzenie i przedstawi informacje drogowe, poczym przełączy urządzenie na poprzedni tryb.Pokrętło głośności Pokrętło głośności pozwala na ustawienie głośności od minimalnego do maksymalnego poziomu. UWAGA: wysoki poziom dźwięku możeuszkodzić słuch.M1-M6 Są to bieżące stacje, na których możesz zapisać swoje ulubione stacje radiowe, podczas obsługiwania urządzenia w trybie tunera.Pauza/Odtwarzanie Za pomocą tego przycisku moźesz wstrzymywać i wznawiać odtwarzanie.Scan (INT) Funkcja ta odtworzy 10 sekund każdej piosenki w trybie, CD, USB lub SD. Jeśli odtwarzana jest interesująca Ciebie piosenka, wówczas wciśnijprzycisk Scan ponownie, aby odtworzyć piosenkę w całości.Wybór losowy Funkcja ta odtwarza wszystkie piosenki losowo. Jest ona dostępna w trybie CD, USB i SD.Powtarzanie Funkcja ta będzie wielokrotnie odtwarzać wybraną piosenkę lub album. Funkcja dostępna jest w trybie CD, USB i SD.PS Jest to funkcja bieżącej stacji. Gdy wciśniesz ten przycisk będąc w trybie tunera, wówczas urządzenie przejdzie do pierwszej ustawionej stacji (M1).Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje przejście do kolejnej stacji i tak dalej.AS Jest to funkcja automatycznego zapamiętywania stacji. W trybie tunera zostanie automatycznie zapamiętanych sześć stacji o najsilniejszym sygnale(M1-M6). Uwaga: poprzednio zapisane stacje zostaną utracone.ID3 Trzymaj ten przycisk w trybie MP3, aby włączyć funkcję ID utworu lub wyłączyć.Folder się/w dół W trybie MP3 przytrzymaj ten przycisk, aby przejść w górę lub w dół folder.Wejście AV typu Jack Wejście to słuzy do podłączenia zewnętrznego urządzenia audio.Port USB Po włożeniu pamięci USB, urządzenie automatycznie przejdzie do trybu USB. (Maksymalnie 16GB)szczelina na płyty CD Po włożeniu płyty CD przełączy się w tryb CD.Karta SD Po włożeniu karty SD, urządzenie automatycznie przejdzie do trybu SD. (Maksymalnie karta 16GB SDHC).Reset (z tyłu panelu) Użyj niemetalowego spiczastego przedmiotu, aby wcisnąć i przytrzymać przycisk Reset przez 5 sekund. Urządzenie powróci do ustawieńfabrycznych.Opis funkcjiUwaga! Nie obsługuj urządzenia podczas kierowania samochodem.

 • Omówienie oprogramowania
 • Pobieranie i instalacja oprogramowania EOS lub innego oprogramowania dedykowanego
 • Instrukcje obsługi oprogramowania

Omówienie oprogramowania

Ta sekcja omawia oprogramowanie używane w aparatach EOS. Należy pamiętać, że pobieranie i instalowanie oprogramowania bez połączenia z Internetem jest niemożliwe. Oprogramowanie nie może być pobierane ani instalowane w środowiskach bez połączenia z Internetem.

EOS Utility

Umożliwia przenoszenie zarejestrowanych zdjęć i filmów z aparatu do podłączonego komputera, konfigurowanie różnych nastaw aparatu z poziomu komputera oraz zdalne fotografowanie z komputera.

Digital Photo Professional

Oprogramowanie zalecane w przypadku rejestrowania obrazów w formacie RAW. Umożliwia wyświetlanie, edytowanie, drukowanie obrazów i posiada wiele innych funkcji.

Picture Style Editor

Umożliwia edytowanie istniejących stylów obrazów oraz utworzenie lub zapisanie oryginalnych plików stylu obrazów. To oprogramowanie jest przeznaczone dla użytkowników posiadających doświadczenie w obróbce obrazów.

Pobieranie i instalacja oprogramowania EOS lub innego oprogramowania dedykowanego

Należy zawsze instalować najnowszą wersję oprogramowania.

Poprzednie wersje zainstalowanego oprogramowania należy zaktualizować, nadpisując je jego najnowszą wersją.

Przestroga

 • Nie należy podłączać aparatu do komputera przed zainstalowaniem oprogramowania. W przeciwnym razie oprogramowanie nie zostanie zainstalowane poprawnie.
 • Nie można zainstalować oprogramowania, jeśli komputer nie nawiązuje połączenia z Internetem.
 • Poprzednie wersje oprogramowania mogą nie wyświetlać poprawie obrazów z tego aparatu. Ponadto przetwarzanie obrazów RAW z tego aparatu nie jest możliwe.
 • Pobierz oprogramowanie.

  Nawiąż połączenie z Internetem za pomocą komputera i uzyskaj dostęp do niżej wymienionej witryny internetowej firmy Canon.

  https://cam. canon/

 • Wybierz kraj lub region zamieszkania i pobierz oprogramowanie.
 • W zależności od oprogramowania konieczne może być wprowadzenie numeru seryjnego aparatu. Numer seryjny znajduje się na spodzie aparatu.
 • Dekompresuj je w komputerze.

  W systemie Windows

  Kliknij wyświetlany plik instalatora w celu uruchomienia instalatora.

  System macOS

  Zostanie utworzony i wyświetlony plik dmg. Aby uruchomić instalator, wykonaj czynności podane poniżej.

  Kliknij dwukrotnie plik. dmg.

  Na pulpicie wyświetlona zostanie ikona dysku i plik instalatora.

  Jeśli plik instalatora nie zostanie wyświetlony, kliknij dwukrotnie ikonę dysku w celu jego wyświetlenia.

  Kliknij dwukrotnie plik instalatora.

 • Instalator zostaje uruchomiony.
 • Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.

  Instrukcje obsługi oprogramowania

  Aby zapoznać się z instrukcjami obsługi oprogramowania, sprawdź następującą stronę.

  Zobacz poniższy poradnik dla Caliber PDVBT101. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  MANUALSCAT | PL

  Pytania i odpowiedzi

  Masz pytanie dotyczące Caliber PDVBT101, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Caliber PDVBT101. Upewnij się, że opisujesz trudności z Caliber PDVBT101 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

  Zadaj pytanie o Caliber PDVBT101

  Strona: 1

  AVOUTCOAXIALOFFONDCIN9-12VHDMIANT.1 2 3 4 5 6 7891011121314151. USTAWIENIE2. WPROWADZENIE3. WYJŚCIE4. DO GÓRY5. DO DOŁU6. LEWO/GŁOŚ-7. PRAWO/GŁOŚ+8. WYJŚCIE AV9. WSPÓŁOSIOWE10. Gniazdo słuchawek11. WŁ. /WYŁ.12. WEJŚCIE DC 9-12 V13. ANT.14. HDMI15. USBIdentyfikacja nastawJednostka głównaPOL-1Typ Nr. _____________________________Nr seryjny ______________________________Data zakupu_______________________________POLSKI

  Strona: 2

  Identyfikacja nastawPilot1. WŁĄCZNIKWłączanie/wyłącznie zasilania2. GŁOŚ -Regulacja głośności.3. PRZYCISKI CYFR 0-9Wybór numerowanej pozycji menu.1 2 3 45 6 7 89 0ENTERSOURCEMODEMUTEREPEATFAV TV/RADIOEXITVOL- VOL+POWERRECTTX EPGZOOM123467161918172021222425232627285POL-24. NAPISYNaciśnij wielokrotnie podczas odtwarzania SUBTITLE, by wyświetlićnapisy w różnych językach, jeśli są dostępne.5. ZOOMJPEG: Funkcję ZOOM używa się do powiększenia lub pomniejszeniaobrazu.Każde naciśnięcie przycisku ZOOM zmienia ekran TV.6. NAGRYWANIENagrywanie usług cyfrowych.7. WPROWADZENIEPotwierdzenie I wejście8. USTAWIENIEGłówne menu/Powrót9. ULUBOtwiera menu listy ulubionych programów10. TV/RADIAOPrzełączanie między źródłem: radio I telewizor11. WYJŚCIE12. WYŚWIETLACZWyświetlanie informacji o bieżącym sygnale13. ŹRÓDŁOTV/USB14. GŁOŚ +15. POWTÓRZENIEPowtarzanie odtwarzania i filmu

  Strona: 3

  POL-316. ŚCISZENIEWyciszenie dźwięku17. AUDIOW trakcie odtwarzania naciskać kolejno AUDIO, by słuchać różnychaudio lub ścieżek audio, jeśli dostępne.18. TRYBUstawienie menu trybu19. STOP20. ODTWARZANIE/PAUZA21. POWRÓT22. TTX23. Elektroniczny program telewizyjnyWyświetla elektroniczny program telewizyjny24. PRZYCISKPoprzednia opcja.25. PRZYCISKNastępna opcja.26. PRZYCISKPrzewinięcie do przodu27. PRZYCISKPrzewinięcie do tyłu28. CZERWONY/ZIELONYPewne konkretne funkcje

  Strona: 4

  OBRAZUSTAWIENIE MENU TRYBUBRIGHTCONTRASTCOLORENGLISHRESETPOL-4JasnośćUstawia jasność ekranu.KontrastUstawia kontrast ekranu.KolorUstawia kolory ekranu.Ustawia język OSDRESETUJResetuje do ustawień domyślnych.GOTOWOŚĆFunkcja ta umożliwia automatyczne przejście urządzenia do trybugotowości po upływie 3 lub 4 godzin.3 H (3 godziny): Urządzenie automatycznie przejdzie do trybugotowości poupływie 3 godzin od momentu naciśnięcia przycisku.4 H (4 godziny): Urządzenie automatycznie przejdzie do trybuupływie 4 godzin od momentu naciśnięcia przycisku.OFF (wyłączony): Funkcja automatycznego przejścia urządzeniado trybu gotowości jest wyłączona.STANDBY 4H

  Strona: 5

  Program EditALL TV< >018 The HITS019 UKTV Br’tideas021 TMF022 Ideal World 01:00. 01:0017:00-19:00 StarDateRenameGOTOLock DeleteSkip FAVMove FAVPodstawowa obsługaUstawienia zarządzania programamiEdycja programówPierwsza instalacjaPOL-5Po prawidłowym dokonaniu wszystkich połączeń włącz telewizor iupewnij się, że odbiornik jest podłączony do głównego zasilania.Naciśnij włącznik, by włączyć odbiornik. Jeśli używasz odbiornikapo raz pierwszy lub został on przywrócony do ustawieńfabrycznych, na ekranie pojawi się menu główne.Aby wejście do menu, naciśnij przycisk SETUP i wybierz[Program].W menu znajdują się opcje zmian w ustawieniach zarządzaniaprogramami.Wybierz opcję i naciśnij OK lub PRAWO, by wybrać ustawienie.Naciśnij przycisk EXIT, by wyjść z menu.Aby edytować preferencje programu (blokadę, pomijanie,ulubione, przesunięcie lub usunięcie), należy wejść do menuedycji programów. To menu wymaga hasła dostępu. Wpisz hasłodomyślne „000000”.(1) Wybierz [Język OSD] i naciśnij przycisk PRAWO/LEWO, bywybrać język.(2) Wybierz [Kraj] i naciśnij przycisk PRAWO/LEWO, by wybraćkraj zamieszkania.(3) Wybierz [Wyszukiwanie kanału] i naciśnij przyciskPRAWO/LEWO lub OK, by rozpocząć automatyczniewyszukiwanie kanałów.(4) Gdy dostrajanie kanału zostanie zakończone, możnarozpocząć oglądanie telewizji.

  Strona: 6

  Pierwsza instalacjaElektroniczny program telewizyjny (EPG)POL-6Ustawianie ulubionych programówMożna tworzyć listę ulubionych programów, umożliwiając łatwy do nichdostęp. Ustawianie ulubionego programu telewizyjnego lub radiowego:1. Wybierz żądany program, a następnie naciśnij przycisk ULUBIONE.Pojawi się symbol w kształcie serca, a program zostanie oznaczony jakoulubiony.2. Powtórz poprzedni krok, by zaznaczyć więcej ulubionych programów.3. Aby potwierdzić i wyjść z menu, naciśnij przycisk EXIT.Usuwanie ulubionych programów telewizyjnych lub radiowych:Naciśnij przycisk FAV na pilocie zdalnego sterowania z symbolem serca.Przeglądanie ulubionych programów:1. Naciśnij przycisk FAV, a wyświetli się menu ulubionych.2. Naciśnij przycisk GÓRA/DÓŁ, by wybrać swoje ulubione programy.3. Naciśnij przycisk OK, by wybrać swój ulubiony program.Usuwanie programu telewizyjnego lub radiowego1. Wybierz program, a następnie naciśnij NIEBIESKI przycisk. Wyświetli siępowiadomienie. Naciśnij OK, by usunąć program.2. Powtórz poprzedni krok, by zaznaczyć więcej programów do usunięcia.Pomijanie programów telewizyjnych lub radiowych1. Wybierz program, który chcesz pominąć i naciśnij ZIELONY przycisk.Wyświetli się symbol pomijania. Program zostanie oznaczony jako pomijany.2. Powtórz poprzedni krok, by zaznaczyć więcej programów.Wyłączanie pomijania programów telewizyjnych lub radiowych:Naciśnij ZIELONY przycisk na pomijanym programie z symbolem pomijania.Przenoszenie programu telewizyjnego lub radiowego1. Wybierz żądany program, a następnie naciśnij CZERWONY przycisk.Pojawi się symbol przenoszenia.2. Naciśnij GÓRA/DÓŁ, by przesunąć program.3. Naciśnij OK, by potwierdzić.4. Powtórz powyższe czynności, by przenieść więcej kanałów.Blokowanie programówMożna zablokować wybrane programy, by nie mogły być przez każdegooglądane.Blokowanie programów telewizyjnych lub radiowych:1. Wybierz żądany program, a następnie naciśnij ŻÓŁTY przycisk.Wyświetli się symbol blokady. Program jest teraz oznaczony jakozablokowany.4. Naciśnij ŻÓŁTY przycisk, by wyłączyć blokadę programu.5. Aby włączyć zablokowany program, należy wpisać domyślne alboustawione przez użytkownika hasło.Elektroniczny program telewizyjny to wyświetlany na ekranieprogram telewizyjny, który informuje o zaplanowanych programachsiedem dni naprzód dla każdego ustawionego kanału. Naciśnijprzycisk EPG na pilocie, by wejść do programu telewizyjnego.Do wybrania żądanego programu można użyć przyciskówGÓRA/DÓŁ. Jeśli na stronie znajduje się więcej informacji, użyjNIEBIESKIEGO przycisku, by przejść do poprzedniej strony iŻÓŁTEGO, by przejść do następnej strony.

  Strona: 7

  Format obrazu należy ustawić na: 4:3 Pan Scan, 4:3 Letter Box, 4:3 Full,16:9 Wide Screen, 16:9 Pillar Box lub Auto, by uzyskać maksymalnywyświetlany obraz podczas oglądania telewizji.RozdzielczośćJeśli obraz nie jest prawidłowo wyświetlany, zmień ustawienie. Toustawienie pasuje do najpopularniejszych ustawień HDMI.[480i]: dla systemu NTSC.[480P]: dla systemu NTSC.[576i]: dla systemu PAL.[576P]: dla systemu PAL.[720P]: dla systemu NTSC lub PAL.[1080i]: dla systemu NTSC lub PAL.[1080P]: dla systemu NTSC lub PAL.Format TVJeśli obraz nie jest prawidłowo wyświetlany, należy zmienić ustawienia.Powinno ono pasować do najczęściej używanych ustawień telewizyjnychw kraju.[NTSC]: dla systemu NTSC.[PAL]: dla systemu PAL.Aby wejść do menu, naciśnij SETUP i wybierz [Search Channel].To menu oferuje opcje regulacji ustawień wyszukiwania kanałów.Wybierz opcję i naciśnij OK lub PRAWO/LEWO, by zmienić ustawienie.Naciśnij EXIT, by wyjść z menu.Współczynnik obrazuWyszukiwanie kanałówPOL-7SortowanieSortuj kanały według następujących kryteriów:[LCN] - Posortuje kanały w kolejności rosnącej.[Nazwa] - Posortuje kanały w kolejności alfabetycznej.[ID usługi] - Posortuje kanały według stacji.LCN (Logiczny numer kanału)Włącz lub wyłącz LCN.Ustawienia obrazuAby wejść do menu, naciśnij SETUP, a następnie wybierz[Picture]. W menu znajdują się opcje zmian w ustawieniach wideo.Naciśnij W GÓRĘ/W DÓŁ, by wybrać opcję, po czym naciśnij WPRAWO/W LEWO, by wybrać ustawienie. Naciśnij EXIT, by wyjść zmenu.

  Strona: 8

  001 Ideal World 001 Q002 Magic003 The Hits Radio004 BBC World Sv.005 oneword006 JAZZFM007 Kerrang!008 Smash Hits!009 Kiss002 UKTV Br’ildeas003 TMF004 The HITSChannel SearchProgress818. 0MHz/8MHZDTV:004 Radio: 009SkipExitEXIT MENUManual SearchQualityFrequency channel 21Frequency(MHZ) 474. 0Bandwidth: 8MUstawienia godzinyPOL-8Automatyczne wyszukiwanieAutomatyczne wyszukiwanie i instalacja wszystkich kanałów. Taopcja nadpisuje wszystkie wcześniej ustawione programy.1. Wybierz [Automatyczne wyszukiwanie] i naciśnij OK lubPRAWO, by rozpocząć wyszukiwanie kanałów.2. Aby anulować wyszukiwanie kanałów, naciśnij EXIT.Wyszukiwanie ręczneRęczna instalacja nowych kanałów. Opcja ta dodaje nowe kanałybez dokonywania zmian na bieżącej liście kanałów.1. Wybierz [Wyszukiwanie ręczne], a następnie naciśnij OK lubPRAWO. Pojawi się ekran wyszukiwania kanałów.2. Naciśnij przycisk PRAWO/LEWO, by wybrać częstotliwośćkanałów.3. Naciśnij OK, by rozpocząć wyszukiwanie kanałów.Jeśli zostanie znaleziony kanał, zostanie on zapisany i dodany dolisty kanałów. Jeśli żadne kanały nie zostały znalezione, nastąpiwyjście z menu.KrajWybierz kraj zamieszkania.Aby wejść do menu, naciśnij MENU, a potem wybierz [Godzina]. Wmenu znajdują się opcje zmian w ustawieniach godziny. Naciśnij WGÓRĘ/W DÓŁ, by wybrać opcję, po czym naciśnij W PRAWO/WLEWO, by wybrać ustawienie. Naciśnij EXIT, by wyjść z menu.Przesunięcie czasu lokalnegoWybierz automatyczne lub ręczne ustawienia przesunięcia czasulokalnego względem GMT.Region krajuRegion kraj jest ustawiany automatycznie po ustawieniu kraju wmenu wyszukiwania kanałów.Jakościowa strefa czasowaWybierz strefę czasową, jeśli [Przesunięcie czasu lokalnego] jestustawione na ręczne.

  Strona: 9

  OpcjaUstawienia systemowePOL-9Aby wejść do menu, naciśnij SETUP i wybierz [Option]. W menuznajdują się opcje ustawiania języka wyświetlanego na ekranie,języka napisów i języka audio. Wybierz opcję i naciśnij OK lubPRAWO/LEWO, by zmienić ustawienia. Naciśnij EXIT, by wyjść zJęzyk OSDWybierz język OSD.Język audioWybierz żądany język audio, w którym będziesz oglądać kanałytelewizyjne. Jeśli język jest niedostępny, włączy się domyślnyjęzyk programu.Język NapisówWybierz żądany język napisów.Audio cyfroweUstaw żądany format dźwięku w gnieździe HDMI: PCM, Raw HDIMOn, Raw HDMI Off, Off (jeśli dostępne).Aby wejść do menu, naciśnij SETUP i wybierz [System]. W menuznajdują się opcje zmian w ustawieniach systemu. Naciśnij WLEWO, by wybrać ustawienia. Naciśnij EXIT, by wyjść z menu.Ograniczenia wiekoweMożna ograniczyć dostęp do kanałów, które są nieodpowiedniedla dzieci.Aby ograniczyć/zablokować kanał, należy albo wprowadzić hasłodomyślne „000000” lub hasło własne.Ustaw hasłoUstaw lub zmień hasło dla zablokowanych programów. Wpiszstare hasło lub hasło domyśle „000000”. Następnie trzeba będziewpisać nowe hasło. Wpisz nowe hasło ponownie, by potwierdzić.Po potwierdzeniu naciśnij EXIT, by wyjść z menu.Przywracanie ustawień fabrycznychPrzywraca odbiornik do domyślnych ustawień fabrycznych. Wmenu głównym wybierz [Przywróć do ustawień fabrycznych] inaciśnij OK lub PRAWO, by zaznaczyć. Wpisz swoje hasło lubhasło domyślne „000000” i naciśnij OK, by potwierdzić. Opcja tausunie wszystkie ustawione kanały I preferencje.InformacjeWyświetla informacje o modelu, sprzęcie I oprogramowaniu.Aktualizacja oprogramowania

  Strona: 10

  USBAby wejść do menu, naciśnij przycisk SETUP i wybierz USB.MultimediaRozwiązywanie problemówDane technicznePOL-10Przełącz do trybu USB i podłącz USB, by przeglądać pliki.Konfiguracja zdjęćUstaw parametry wyświetlania zdjęć.Konfiguracja filmówUstaw parametry wyświetlania napisów do filmów.Konfiguracja PVRUstaw parametry urządzenia nagrywającego.Element Pod-element WartośćTuner Częstotliwość wejściowa 170? 230MHz470? 860MHzPoziom wejściowyczęstotliwości radiowych-25~-80dBm (64QAM)-10~-75dBm (256QAM)Przepustowość IF 7 MHz i 8 MHzModulacja QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAMWideo Format dekodera MPEG4 AVC/H. 264 HP@L4HEVC/H. 265 HT@L4MPEG2 MP@ML. HLPorty wyjściowe CVBS, HDMIAudio Format dekodera MPEG-1 (layer1&2&3)Wyjście audio StereoZasilanie Napięcie DC 9V, 1, 5 AZasilanie podczasdziałania10 W

  Marka:
  Caliber
  Produkt:
  Przenośne odtwarzacze DVD
  Model/nazwa:
  PDVBT101
  Typ pliku:
  PDF
  Dostępny w językach:
  Angielski, Portugalski

  Powiązane produkty Caliber PDVBT101

  Instrukcja instalacji oprogramowania Caliber Rcd110

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji oprogramowania Caliber Rcd110

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji oprogramowania Caliber Rcd110