Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Frigidaire Fdb700bfb 5 Cyc Lev Hi Temp Del Startprecision Wash Uq

Instalacja i odbior wstępny Frigidaire Fdb700bfb 5 Cyc Lev Hi Temp Del Startprecision Wash Uq jest łatwa, a instrukcje są wyraźnie określone. Przed instalacją należy zapoznać się z instrukcją instalacji i odbioru wstępnego, która zawiera wszystkie niezbędne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i instalacji. Ponadto, instrukcje obejmują szczegółowe instrukcje dotyczące podłączenia wszystkich części i komponentów myjki, w tym rury węża, węża gumowego, filtra, szczotki i pojemnika na detergent. Instrukcja również zawiera informacje dotyczące korzystania z myjki, w tym informacje o zalecanych programach prania, czynnościach konserwacyjnych i czynnościach, których należy unikać podczas korzystania z myjki. Po wykonaniu instalacji należy wykonać sprawdzanie wstępne, aby upewnić się, że wszystkie części i komponenty są poprawnie zainstalowane.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Frigidaire Fdb700bfb 5 Cyc Lev Hi Temp Del Startprecision Wash Uq

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 1. Wybór typu urządzenia

Elektryczne podgrzewacze stosuje się, gdy nie ma możliwości korzystania ze źródła centralnie przygotowywanej ciepłej wody albo odległość podłączenia przyborów do instalacji c. w. u. jest zbyt duża.

W praktyce na takie rozwiązanie najczęściej decydujemy się w trzech przypadkach, gdy umywalka lub zlewozmywak:

 • znajdują się w znacznie oddalonej, np. dostawionej, części budynku;
 • okazjonalnie z nich korzystamy, np. w domku letniskowym, do którego przyjeżdżamy tylko w weekendy;
 • zamontowane są w budynku gospodarczym bez instalacji ciepłej wody.

Zależnie od warunków technicznych, częstotliwości oraz intensywności poboru ciepłej wody, dobieramy podgrzewacz pojemnościowy albo przepływowy. Obie wersje mogą być przystosowane do osadzenia pod przyborem sanitarnym lub np. pod umywalką lub mieć własną baterię czerpalną.

Podgrzewacze pojemnościowe charakteryzują się okresowym, cyklicznym trybem pracy - woda dość długo jest podgrzewana w zbiorniku i w nim jest magazynowana, a jej ilość wynika z pojemności tego sprzętu. Modele przeznaczone do jednej baterii najczęściej mają 5-15 l pojemności, zależnie od intensywności korzystania z c.

Podgrzewacze przepływowe dostarczają nieograniczone ilości ciepłej wody, ale intensywność przepływu i jej temperatura są powiązane z mocą zainstalowanej grzałki.

Na urządzenia przepływowe decydujemy się głównie wtedy, gdy korzystamy z nich rzadko (np. umywalka w pomieszczeniu gospodarczym), a także tam, gdzie jest duży pobór ciepłej wody (prysznic w domku letniskowym, w którym często przyjmujemy dużo gości).

Podgrzewacze pojemnościowe będą pasowały przy przyborach używanych regularnie, lecz z ograniczonym poborem wody - umywalka w łazience, zlewozmywak w kuchni.

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 2. Sprawdzenie możliwości podłączenia

Istotnym czynnikiem przy wyborze rodzaju podgrzewacza elektrycznego jest dopuszczalne dla instalacji obciążenie poborem prądu, co ogranicza przede wszystkim możliwość zamontowania urządzeń przepływowych, których wydajność gwarantująca komfortowe korzystanie z ciepłej wody to 2-3 litry wypływu ciepłej wody na minutę, co przy przeciętnym podgrzaniu o 30°C wiąże się z zapewnieniem 4-6 kW mocy grzewczej.

Warunkiem zasilania takich podgrzewaczy jest doprowadzenie prądu trójfazowego i podłączenie sprzętu do oddzielnego obwodu, wyprowadzonego z rozdzielnicy głównej.

Poradnik

Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Wersje pojemnościowe nie mają takich wymagań. Są one wyposażone w grzałkę o mocy do 2, 5 kW, dlatego w większości przypadków możemy je dodać do istniejącej już instalacji elektrycznej.

Jeśli podgrzewacz chcemy włączyć w użytkowaną instalację wodociągową, ważne będzie miejsce wyprowadzenia końcówki rury do jego podłączenia. Gdy znajduje się ono pod przyborem, będziemy mogli zastosować podgrzewacz podumywalkowy - zawieszony na ścianie lub ukryty w szafce. Przy rurach wychodzących ze ściany nad przyborem, montuje się wersje nadumywakowe.

Podgrzewacze - zwłaszcza przepływowe - mogą też zastępować obieg cyrkulacyjny c. doprowadzonej do oddalonego przyboru. Nadają się do tego modele wyposażone w regulator i ogranicznik temperatury podgrzewania, który wyłączy zasilanie prądem, gdy woda osiągnie nastawioną temperaturę (ochrona przed przegrzaniem). Podłączamy go do rury doprowadzającej ciepłą wodę do baterii i do czasu napływu wody już ogrzanej w centralnym urządzeniu (np. w kotle), podgrzewana będzie bezpośrednio przy przyborze sanitarnym.

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 3. Warianty włączenia do instalacji

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 3. Warianty włączenia do instalacji

W przypadku urządzeń podumywalkowych, niezbędne połączenia zrobimy elementami sztywnymi z użyciem rur i kształtek z tworzywa - najłatwiej w systemie rur warstwowych PEX i złączek zaciskanych lub zgrzewanych z polipropylenu PP (jeśli dysponujemy zgrzewarką). Po stronie zasilania nie można stosować wężyków elastycznych, które służą tylko do podłączenia baterii.

Sposób wyprowadzenia rury zasilającej narzuca też rodzaj montowanego podgrzewacza, jeśli chcemy uniknąć poważniejszych przeróbek instalacji. Do końcówki zasilającej, znajdującej się nad umywalką, można podłączyć model przepływowy albo pojemnościowy bezciśnieniowy - wyposażone w specjalną baterię trójdrożną. Umożliwi to korzystanie z wody zimnej i z ciepłej.

Przy podłączeniu bezpośrednio do końcówki wyprowadzenia rury wodociągowej, należy zapewnić stabilne jej zamocowanie, gdyż połączenie będzie przenosić siły związane ze sterowaniem zaworami czerpalnymi.

Pamiętajmy też, że zanim podłączymy urządzenie do prądu, musimy uruchomić przepływ wody wypływającej ciągłym, równym strumieniem - w części grzejnej nie może pozostać powietrze, gdyż wtedy grzałka się przepali. Ponadto uruchomienie na sucho spowoduje utratę gwarancji. Wymóg ten dotyczy wszystkich typów podgrzewaczy.

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 4. Podumywalkowy pojemnościowy, ciśnieniowy

Pojemnościowy podgrzewacz ciśnieniowy traktujemy najczęściej jako podumywalkowy - schowany w szafce lub zawieszony obok (gdy ma dużą pojemność). Może być podłączony do każdej baterii.

Przy jednorurowym zasilaniu (tylko woda zimna), trzeba na podłączeniu podgrzewacza do instalacji ulokować trójnik, umożliwiający założenie baterii z zapewnieniem wypływu wody i ciepłej, i zimnej.

Zgodnie z zaleceniami producentów, podłączenie wymaga dodania zaworu bezpieczeństwa, który zostanie otwarty w razie nadmiernego wzrostu ciśnienia w systemie - podgrzewana woda zwiększa swoją objętość, a powszechnie instalowane zawory antyskażeniowe (funkcjonują jako zwrotne) na zasilaniu domu uniemożliwiają cofnięcie się wody do sieci i obniżenie ciśnienia. Choć sam jego montaż nie jest kłopotliwy, trudno przygotować wygodne odprowadzenie wody w przypadku jego zadziałania. Bezpośrednie podłączenie do kanalizacji może być niełatwe, dlatego wystarczy ustawić niewielki zbiornik, w którym zgromadzi się ewentualny wyciek.

W instalacji o względnie niskim ciśnieniu wody i niewielkiej pojemności podgrzewacza, uruchomienie się tego zaworu jest mało prawdopodobne.

Na doprowadzeniu wody do podgrzewacza warto zastosować też zawór odcinający, który pozwoli na jego demontaż bez zamykania większej części instalacji. W przypadku połączeń sztywnych potrzebne będą tzw. śrubunki, jeśli podgrzewacz zakładamy na rurach stalowych czy tworzywowych łączonych metodą klejenia lub zgrzewania.

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 5. Podumywalkowy pojemnościowy, bezciśnieniowy

Do jego założenia niezbędna jest specjalna bateria trójdrożna, stojąca, przystosowana do montażu na umywalce. Bateria taka z reguły nie jest sprzedawana w komplecie z podgrzewaczem, co pozwala na samodzielny wybór modelu, ale asortyment modeli trójdrogowych jest dość ograniczony. Bezciśnieniowe funkcjonowanie tego urządzenia wymaga bowiem otwarcia wylotu ciepłej wody również w czasie, gdy z niej nie korzystamy. Efekt wypływu uzyskuje się, odkręcając czerwony zawór otwierający dopływ z zimną wodą, która wypycha tą nagrzaną, zgromadzoną w zbiorniku. Niezależny wypływ zimnej wody zapewnia otwarcie niebieskiego zaworu.

Do takiej baterii doprowadzane są więc podejścia trzema rurkami - jedno bezpośrednio z sieci wodociągowej i dwa ze zbiornika podgrzewacza. Dobrym rozwiązaniem będzie wykorzystanie złączek do rur sztywnych i kolanek ustalonych, do których wkręcimy zawory odcinające i połączymy je z baterią wężykami elastycznymi.

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 6. Nadumywalkowy przepływowy

Z takim sprzętem - w wersji przepływowej i pojemnościowej - współpracują baterie trójdrożne, dzięki którym, przy podłączeniu urządzenia tylko do wody zimnej, możemy z jednej wylewki czerpać wodę ciepłą i zimną. Podgrzewacz przepływowy ciśnieniowy umieszczony nad umywalką założymy bardzo łatwo - łącząc trójdrożną baterię naścienną z końcówką wylotową rury z zimną wodą, wieszając sprzęt na ścianie i podłączając je do prądu.

Montaż poszczególnych modeli może nieco różnić się od poniższego opisu, ale podstawowe zasady są podobne. Na gwint końcówki przyłączeniowej korpusu baterii nawijamy dość obficie taśmę teflonową i wkręcamy w wyprowadzenie instalacji wodnej. Połączenie powinno być stabilne, aby nie obracało się podczas regulacji przepływu wody. Na osadzonej baterii przykręcamy złączki wlotu i wylotu wody z podgrzewacza, zwracając uwagę na właściwe umieszczenie uszczelek, i dociągamy złącza ręką lub kluczem. W tym przypadku model przepływowy pracuje jako urządzenie z otwartym wylotem (bezciśnieniowe), które zależnie od pozycji zaworów dostarcza wodę ciepłą, letnią bądź zimną.

Temperaturę wody reguluje się przez zmianę intensywności wypływu tylko wody ciepłej - przy małym strumieniu będzie cieplejsza, a większy przepływ spowoduje jej ochłodzenie.

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 7. Nadumywalkowy pojemnościowy, bezciśnieniowy

Nadumywalkowy podgrzewacz bezciśnieniowy instaluje się w podobny sposób, z tym że dodatkowo należy zamocować dość ciężki zbiornik. Najczęściej wiesza się go na konsoli (sprzedawanej w komplecie), którą przytwierdza się do ściany kołkami.

Wysokość zawieszenia można regulować, gdyż zbiornik z baterią łączy się sztywnymi rurkami na zaciski (też dostarczane w komplecie). W razie potrzeby można je skrócić.

Przy podłączaniu baterii wkręcanej w końcówkę rury zasilającej wyprowadzonej ze ściany i zbiornik podgrzewacza, zwróćmy uwagę na odmienne niż w typowych bateriach umieszczenie pokręteł wody ciepłej i zimnej. Tu zawór z ciepłą wodą będzie po stronie prawej, a z zimna po lewej (czyli odwrotnie).

Mylące może być też oznaczenie barwne na doprowadzeniach do zbiornika - zawór do sterowania ciepłą wodą (z prawej strony) łączymy z wyprowadzeniem dla wody zimnej (w kolorze niebieskim) a lewy zawór "niebieski" podłączmy do "czerwonego" wyprowadzenia ze zbiornika. Trzeba na to zwrócić uwagę przy użyciu elastycznych wężyków - przy łączeniu sztywnymi rurkami prowadzimy je równolegle i oczywiście, nie możemy ich skrzyżować.

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 8. Podumywalkowy przepływowy

Ze względu na niewielki ciężar, nie musi być przytwierdzony do ściany. Z baterią łączy się go za pomocą złączek, dostarczonych przez producenta.

Na podłączeniu do instalacji osadzamy zawór odcinający, co umożliwi łatwe odłączenie podgrzewacza od systemu. Poza tym warto wstawić filtr, chroniący zwłaszcza perlator wylewki przed zapchaniem.

Sztywne rury instalacyjne trzeba umocować do podłoża, a w razie użycia elastycznego wężyka należy ustabilizować rejon jego podłączenia.

Sprzęt łączymy z jednej strony z rurą zasilającą, z drugiej z baterią, zwracając uwagę na zaznaczony na obudowie kierunek przepływu. Zależnie od dotychczasowej konfiguracji i rodzaju baterii, wyprowadzenie podgrzewacza podłączamy do zaworu otwierającego wypływ ciepłej wody, a zimną prowadzimy z trójnika zamontowanego na rurze zasilajacej przed urządzeniem.

Jeżeli instalacja pracuje też w trybie centralnego podgrzewania i doprowadzona do niego jest rura z ciepłą wodą, a chcemy zapewnić miejscowe jej dogrzewanie zastępująca obieg cyrkulacyjny, to podgrzewacz koniecznie wyposażony w regulację temperatury wstawiamy szeregowo w rurę zasilania z ciepłą wodą. Nastawiona temperatura dogrzewania powinna być nieco niższa niż ustalona dla ustabilizowanego dopływu z centralnego podgrzewacza, a przepływ dostosowany do mocy podgrzewacza i pożądanej intensywności wypływu.

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 9. Natrysk lub wanna z podgrzewaczem przepływowym

Niektóre modele podgrzewaczy przepływowych mogą być instalowane jako natryskowe w kabinie prysznicowej lub nad wanną. O możliwości takiego wykorzystania decydują dopuszczenia producenta wskazane w dokumentacji technicznej wyrobu. Najczęściej modele o takim zastosowaniu są wyposażone w wąż i słuchawkę prysznicową, a niekiedy również w drążek do jej zamocowania.

Przepisy dopuszczają montaż takich urządzeń elektrycznych w strefie ochronnej brodzika czy wanny pod warunkiem wykonania stałego podłączenia do zasilania w miejscu poza zasięgiem kąpiących się osób.

Oczywiście, instalacja elektryczna musi być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy, a podgrzewacz uziemiony i zasilany przewodem o odpowiednim przekroju. Podgrzewacz prysznicowy najłatwiej zamontujemy w kabinie czterościennej z elementami do podłączenia baterii. Wystarczy wtedy po stronie zewnętrznej poprowadzić rurę zasilającą oraz przewód przyłączeniowy.

Zależnie od konstrukcji kabiny musimy zapewnić zamocowanie podgrzewacza przykręcając go bezpośrednio do ścianki lub mocując dodatkową płytkę montażową - jeśli uniemożliwia to szklane poszycie. Można ją przykręcić przez istniejące otwory pod baterią lub przykleić do ścianki kabiny np. klejem do szyb.

Przy montażu nad wanną doprowadzenie wody zrobimy rurą mocowaną do ściany, a podgrzewacz przykręcimy do podłoża przez odpowiednie otwory montażowe.

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 10. Podłączenia elektryczne

Podgrzewacze muszą być zasilane z obwodu elektrycznego z uziemieniem, chronionego przed zwarciem i przeciążeniem wyłącznikiem nadmiarowoprądowym oraz wyposażonego w wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie nominalnym do 30 mA.

Wersje pojemnościowe mają z reguły moc 1, 5-2 kW i przewód przyłączeniowy zakończony standardową wtyczką. Nie będzie więc problemu z zasilaniem podgrzewacza, gdy obwód można obciążyć prądem przynajmniej 10 A i nie są do niego podłączone inne prądożerne urządzenia.

Jeżeli oryginalny przewód nie sięga do gniazdka, zasilanie można dociągnąć do nowego gniazdka, umieszczonego bliżej, albo wymienić przewód zasilający na dłuższy - jeśli na podgrzewaczu jest dostęp do zacisków i nie spowoduje to utraty gwarancji na ten sprzęt.

Nowy przewód, najlepiej z fabrycznie podłączoną wtyczką, powinien mieć taki sam przekrój i liczbę żył jak oryginalny oraz długość 3-4 m.

Trudniejsze będzie zastosowanie podgrzewacza przepływowego, zwłaszcza o większej mocy. Będziemy musieli utworzyć nowy obwód z niezależnym zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym o prądzie nominalnym dobranym według zaleceń producenta.

Jedynie modele o mocy do 4 kW można zasilać z istniejącej instalacji chronionej bezpiecznikiem 16 A, odłączając od tego obwodu inne odbiorniki. Podgrzewacze te przystosowane są do stałego podłączenia do sieci (nie przez wtyczkę), trzeba więc, w zasięgu fabrycznego przewodu, umieścić puszkę przyłączeniową. Przy poprowadzeniu przewodów zasilających na ścianie - w rurkach bądź listwach - osadzamy puszkę nawierzchniową, najlepiej hermetyczną.

Do montażu możemy użyć złączek samozaciskowych lub złączy śrubowych. Podłączone przewody należy zabezpieczyć przed przypadkowym wyrwaniem, mocując je obejmami do ściany albo osłaniając listwą. Upewnijmy się też, że po przewodzie nie będzie spływać do puszki woda, np. rozchlapywana z umywalki czy ściekająca z nieszczelnego podłączenia. W miejscach zagięcia przewodu zróbmy "zasyfonowanie" - pionowe zakończenie ukształtujmy w U, a przewód podłączmy od dołu.

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 11. Materiały

Do montażu podszafkowego potrzebne będą wężyki przyłączeniowe. Ciśnieniowe modele podgrzewaczy pojemnościowych wymagają zaworu bezpieczeństwa i przelotowego zaworu odcinającego.

Jeśli w komplecie z podgrzewaczem bezciśnieniowym nie ma trójdrożnej baterii, musimy ją dokupić, bo standardowe nie mogą współpracować z takim urządzeniem. Do gwintowanych złączy hydraulicznych przyda się taśma teflonowa, a do starych stalowych rur - tradycyjne pakuły i pasta hydrauliczna. W części elektrycznej - zależnie od sposobu podłączenia - potrzebne będzie gniazdko i/lub puszka natynkowa, trój- lub pięciożyłowy przewód elektryczny o przekroju 2, 5 albo 4 mm2, poza tym kostki bądź złączki.

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 12. Narzędzia

W większości przypadków wystarczą typowe klucze hydrauliczne oraz płaskie. Zawieszenie podgrzewacza wymagać będzie zastosowania wiertarki z wiertłem do sadzenia kołków montażowych.

Połączenia elektryczne wykonamy przy użyciu wkrętaka, po uprzednim zdjęciu izolacji ściągaczem albo nożykiem.

W przypadku przewodu wielodrutowego (linki), wskazane jest pokrycie końcówek cyną lub ściśnięcie odpowiednio dobranej tulejki zaciskarką.

Redaktor: Cezary Jankowski
fot. otwierająca: Kospel

Skip to content

BDO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

 • 1. Nawigacja po systemie i logowanie

 • 2. Moduł ewidencji odpadów

  3. Moduł elektronicznych wniosków

  FILMY – KROK PO KROKU SYSTEM BDO

  1. Informacje ogólne i logowanie

  2. Wnioski w systemie BDO

  3. Karta przekazania odpadów

  4. Karta przekazania odpadów komunalnych

  5. Karty ewidencji

  6. Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

  1. Informacje ogólne
  2. Dział I - Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie i informacje o przekazywanych danych
  3. Dział II - Opakowania, cz. 1 (tabele: 1, 2, 3, 4)
  4. 2 (tabele: 5. 1, 5. 2, 5. 3, 5. 4)
  5. 3 (tabele: 6. 1, 6. 2, 7, 8. 1, 8. 2)
  6. 4 (tabele: 9, 10)
  7. Dział III - Produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
  8. Dział IV - Informacja o wprowadzonych pojazdach oraz sieci zbierania pojazdów
  9. Dział V - Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, cz. com/watch? v=4IQb1-2-VCQ" data-rel="lightbox-video-71">10. 2 (tabele: 5, 6, 7)
  11. 3 (tabele: 8. 2, 8. 3, 8. 4, 8. 5)
  12. Dział VI - Baterie i akumulatory

  7. Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

  1. com/watch? v=3UyGV7QUnXY" data-rel="lightbox-video-75">2. Dział I - Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych
  3. Dział II - Informacja o masie odpadów wywiezionych z terytorium kraju oraz przywiezionych na terytorium kraju
  4. Dział III Informacja o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, instalacji do termicznego przekształcenia odpadów
  5. Dział IV – Informacja o składowiskach odpadów
  6. Dział V - Informacja o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
  7. Dział VI - Informacja o instalacjach do termicznego przekształcania odpadów
  8. Dział VII - Informacja o komunalnych osadach ściekowych
  9. Dział VIII - Pojazdy wycofane z eksploatacji, cz. 1 (tabela 1)
  10. 2 (tabela 2)
  11. Dział IX - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, cz. com/watch? v=PST9ZpoKJZo" data-rel="lightbox-video-85">12. com/watch? v=fyugtGeNwl4" data-rel="lightbox-video-86">13. 3 (tabele: 3, 4)
  14. Dział X – Baterie i akumulatory, cz. com/watch? v=0no5iu9C_3s" data-rel="lightbox-video-88">15. com/watch? v=7DRWJ3fBLlc" data-rel="lightbox-video-89">16. 3 (tabela 3. 1)
  17. 4 (tabela 3. com/watch? v=6gaTyGtlguU" data-rel="lightbox-video-91">18. Dział XI - Informacja o wytworzonych odpadach
  19. Dział XII - Informacja o zebranych odpadach
  20. Dział XIII - Informacja o odpadach poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, lub unieszkodliwieniu, cz. 1 (tabele: 1, 2, 3)
  21. 2 (tabele: 4, 5)
  22. 3 (tabele: 6, 7)

  8. Sprawozdania komunalne

  Przejdź do góry

  MenuZamknij

  Przerwy w dostawie gazuSprawdź, czy w Twojej okolicy występują przerwy w dostawie gazu.Kalkulator zużycia gazuTaryfaReklamacjeQ&AMapa ORCS i jakość gazuPlan ograniczeńZmiana sprzedawcy oraz sprzedaż rezerwowaPrzydatne dokumenty i cennikiFirmy realizujące dla PSG odczyty gazomierzy i wymiany gazomierzy miechowychREMITObowiązek informacyjnyDla Sprzedawcy

  Przejdź na stronę Dla sprzedawcy

  Najważniejsze informacje dla sprzedawców paliwa gazowego - portal eBOK, wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego sieciami PSG, standardy i regulacje rynkowe.Zapoznaj się z takimi zagadnieniami jak m. standard GS1, EDI, alokacje, metody prognozowania i szacowania.Zapraszamy do zapoznania się z treścią Umów dystrybucyjnych dla ZUD będącego oraz niebędącego odbiorcą końcowym, a także z treścią Międzyoperatorskiej Umowy Dystrybucyjnej.Wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego dla gazu E i Lw.Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące zagadnień związanych m. z komunikacją systemową, serwerem SFTP, zmianą sprzedawcy, szacowaniem zużycia, odczytami i taryfami.Polska Spółka Gazownictwa zaprasza przedsiębiorstwa posiadające koncesję lub promesę koncesji na obrót paliwami gazowymi do współpracy w zakresie rozwoju systemu gazowego na obszarze działania Spółki.Zgodnie z zapisami IRiESD, Zleceniodawca Usługi Dystrybucji składa do PSG nominację i jej zmiany (renominację), a Operator Systemu Dystrybucyjnego Współpracującego prognozę transportową i jej zmiany.W przypadku braku możliwości przyłączenia obszaru do krajowej sieci gazowej, gazyfikacja odbywa się w oparciu o technologię regazyfikacji gazu LNG.Zapoznaj się z przydatnymi dokumentami.Informacje o przetwarzaniu danych osobowych związanych z zawarciem umowy dystrybucyjnej.

  Portal eBOKPortal eBOK dla odbiorców komercyjnych i sprzedawców paliw gazowych.Standardy i regulacje rynkowe

  IRiESDZapoznaj się z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.Umowa dystrybucyjnaGazowe zapotrzebowanie grzewczeWspółpraca ze spółkami energetycznymiNominacje i prognozyGazyfikacja LNGPrzydatne dokumentyDla KontrahentaO Spółce

  Przejdź na stronę O Spółce

  Jesteśmy największym w Polsce Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu.Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. zatrudnia ponad 11 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez ponad 200 tys. km gazociągów.Poznaj skład Rady Nadzorczej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. o.Poznaj skład Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. o.Prowadzimy swoją działalność w oparciu o 17 Oddziałów Zakładów Gazowniczych, a także Oddział Inwestycyjno-Remontowy w Krośnie. Ich działalność koordynuje Oddział Wsparcia w Warszawie.Zapraszamy do zapoznania się z wyciągiem z Planu Rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2022-2026.Jesteśmy największym beneficjentem środków unijnych w segmencie dystrybucji gazu. Poznaj realizowane przez nas projekty dofinansowane ze środków UE.Jako największy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce współpracujemy z podmiotami zagranicznymi, a zwłaszcza budujemy relacje z Operatorami Systemu Dystrybucji Gazu.Celem Programu zgodności jest zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego PSG.Jesteśmy świadomi wpływu skutecznego i efektywnego zarządzania na funkcjonowanie organizacji, dlatego wdrażamy i stosujemy wymagania międzynarodowych standardów dotyczących systemów zarządzania.Jesteśmy świadomi znaczenia roli, jaką odgrywamy zarówno w otoczeniu rynkowym, jak i wobec środowiska naturalnego oraz społeczności lokalnej. Uwzględniamy zasady CSR zarówno w strategii rozwoju firmy, jak i w naszej codziennej działalności.Prowadzimy działania sponsoringowe i udzielamy darowizn w obszarach m. sportu, kultury i nauki. Dowiedz się więcej i pobierz wnioski o nawiązanie współpracy sponsoringowej oraz przyznanie darowizny.Na bieżąco monitorujemy główne aspekty pośredniego i bezpośredniego oddziaływania na środowisko naszej działalności - dowiedz się, jakie proekologiczne działania prowadzimy.Informacje o SpółceRada NadzorczaZarządOddziały PSG

  StrategiaZapoznaj się ze strategią Polskiej Spółki Gazownictwa sp. na lata 2016-2022.

  InwestycjeGłównym celem inwestycji m. przyłączanie nowych odbiorców.Plan RozwojuFundusze unijneWspółpraca międzynarodowaProgram zgodnościSystem ZarządzaniaOdpowiedzialny biznesSponsoring i darowiznyOchrona środowiskaBezpieczeństwoKarieraKontakt

  Zaloguj się

  Zaloguj się do wybranego portalu lub dowiedz się więcej na temat jego funkcjonowania.

  Zachęcamy do skorzystania z Portalu przyłączeniowego, który pozwala na złożenie wniosków o przyłączenie do sieci gazowej przez internet.

  Zachęcamy do skorzystania z usługi Portalu eBOK przeznaczonego dla Odbiorców Komercyjnych oraz Sprzedawców paliw gazowych, którzy zawarli z Polską Spółką Gazownictwa sp. Umowę o Świadczenie Usługi Dystrybucyjnej.

  Wszystkie postępowania przetargowe są ogłaszane i prowadzone za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSG. To rozwiązanie ułatwiające współpracę pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami/Dostawcami. Zachęcamy do bezpłatnej rejestracji.

  Zainteresowani składaniem nominacji lub renominacji do PSG poprzez nasz System powinni wystąpić z wnioskiem o uzyskanie zdalnego dostępu do Systemu z możliwością wczytywania nominacji/renominacji przez ZUD.

  Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Frigidaire Fdb700bfb 5 Cyc Lev Hi Temp Del Startprecision Wash Uq

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Frigidaire Fdb700bfb 5 Cyc Lev Hi Temp Del Startprecision Wash Uq

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Frigidaire Fdb700bfb 5 Cyc Lev Hi Temp Del Startprecision Wash Uq