Instrukcja instalacji i konfiguracji Dewalt Dw987k 2

Instalacja i konfiguracja Dewalt DW987K 2 jest łatwa i szybka. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że wszystkie niezbędne narzędzia i części są dostarczone. Konfiguracja Dewalt DW987K 2 obejmuje ustawienie prędkości, mocy i innych parametrów. Ważne jest, aby wszystkie ustawienia były wykonane zgodnie z instrukcją użytkownika. Użytkownik powinien zawsze sprawdzać, czy wszystkie ustawienia są poprawne i bezpieczne. Po zakończeniu instalacji i konfiguracji Dewalt DW987K 2 należy wykonać test, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo. Jeśli wystąpią jakieś błędy, należy je natychmiast skorygować.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i konfiguracji Dewalt Dw987k 2

3. Uruchomienie usługi <strong>UPC</strong> <strong>WiFi</strong> Uruchomienie usługi <strong>UPC</strong> <strong>WiFi</strong> wymaga wykonania czynności opisanych w kolejnych rozdziałach niniejszej instrukcji: 1. podłączenie routera (Podłączenie routera, s. 5) 2. skonfigurowanie routera (Konfiguracja routera, s. 6) 3. zainstalowanie bezprzewodowej karty USB (Instalacja bezprzewodowej karty USB, s. 13) 4. skonfigurowanie połączenia bezprzewodowego (Konfiguracja połączenia bezprzewodowego, s. 17) 4. Opis routera Router bezprzewodowy WPN824 RangeMax przeznaczony jest do obsługi domowych sieci lokalnych. Zastosowanie autorskiej technologii RangeMax pozwala na komfortową pracę użytkowników sieci nawet w przypadku pojawiania się czynników generujących zakłócenia w komunikacji radiowej. Urządzenie umożliwia bezprzewodowe (w standardzie IEEE 802. 11b/g) oraz przewodowe (w standardzie Ethernet) podłączenie komputerów do usługi internetowej poprzez: • wbudowany punkt dostępowy <strong>WiFi</strong> (Access Point), • 4-portowy switch. Poprawne umiejscowienie routera Rysunek 1. Router ustawiony pionowo Podłączając router kieruj się poniższymi wskazówkami: • umieść router w pobliżu modemu kablowego, w możliwie najwyższym punkcie pomieszczenia, • zapewnij przestrzeń dla prawidłowej pracy komputera wyposażonego w kartę bezprzewodową, • nie umieszczaj routera w pobliżu typowych źródeł zakłóceń transmisji bezprzewodowej, takich jak kuchenki mikrofalowe, komputery, telefony bezprzewodowe, duże powierzchnie metalowe. <strong>Instrukcja</strong> <strong>instalacji</strong> i <strong>konfiguracji</strong> usługi upc wifi, wersja 1. 0 3

Uwaga: Jeśli umieścisz router na metalowej powierzchni, ustaw go w pozycji pionowej. W tym celu skorzystaj z plastikowych uchwytów dostarczonych wraz z routerem. Przedni panel routera Przedni panel routera umożliwia monitorowanie pracy urządzenia dzięki umieszczonym na nim diodom sygnalizacyjnym. Zachowanie się poszczególnych diod informuje o statusie routera oraz aktywności jego poszczególnych funkcji. Rysunek 2. Przedni panel routera Dioda Status Stan Urządzenia Zielony Zasilanie włączone. Test routera zakończony sukcesem. Brak Router nie jest zasilany. Zielony Trwa testowanie routera. Brak Testowanie zakończone sukcesem. Zielony Aktywna komunikacja bezprzewodowa. Brak Komunikacja bezprzewodowa wyłączona lub występuje problem z uruchomieniem komunikacji. Zielony Wykryte połączenie z modemem kablowym. Zielony pulsujący Trwa transmisja danych do modemu kablowego. Zielony Urządzenie sieciowe podłączone - szybkość 100 Mb/s. Zielony pulsujący Trwa transmisja z podłączonym urządzeniem - szybkość 100 Mb/s. Żółty Urządzenie sieciowe podłączone - szybkość 10 Mb/s. Żółty pulsujący Trwa transmisja z podłączonym urządzeniem - szybkość 10 Mb/s. Brak Nie wykryto urządzenia podłączonego do danego portu. Tabela 1. Opis stanów diod sygnalizacyjnych przedniego panelu Tylny panel routera Na tylnym panelu routera znajdują się porty LAN routera, port służący do podłączenia modemu kablowego, gniazdo zasilania, przycisk Reset oraz przycisk służący do wyłączenia niebieskich diod umieszczonych na górnym panelu routera (informują o pracy anten routera). *UWAGA: Użycie tego przycisku spowoduje skasowanie <strong>konfiguracji</strong> routera. Używaj tego przycisku tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. W celu zabezpieczenia przed przypadkowym wciśnięciem przycisku, został on umieszczony wewnątrz obudowy routera. Najłatwiej wciśniesz go używając do tego celu np. : igły lub wykałaczki. Rysunek 3. Tylny panel routera Element Przeznaczenie 1 Przycisk wyłączający diody sygnalizacyjne anten. 2 Gniazdo zasilacza sieciowego. 3 4 5 Gniazda RJ45 służące do przewodowego podłączenia komputerów. Gniazdo RJ45 służące do podłączenia modemu kablowego. Przycisk Reset przywracający fabryczne ustawienia urządzenia*. Tabela 2. Opis elementów tylnego panelu 4 <strong>Instrukcja</strong> <strong>instalacji</strong> i <strong>konfiguracji</strong> usługi upc wifi, wersja 1. 0

2. Jak wprowadzić numer licencji do programu <strong>UPC</strong> SmartGuard 1. Otwórz główne okno programu <strong>UPC</strong> SmartGuard, a następnie kliknij odnośnik Zaawansowane. 2. Używając znaku plusa, rozwiń zakładkę Ogólne. 4. Użyj przycisku Zmień klucz. Zobaczysz panel, w który możesz wpisać dostarczony e-mailem klucz aktywacyjny. Aby go wprowadzić, możesz skorzystać z funkcji Kopiuj - Wklej. 3. Kliknij odnośnik Moja subskrypcja. 5. Po zweryfikowaniu i aktywacji Twojego klucza zostanie wyświetlony komunikat przedstawiony na poniższym ekranie. <strong>Instrukcja</strong> <strong>instalacji</strong> i <strong>konfiguracji</strong> usługi <strong>UPC</strong> SmartGuard 7

Jeżeli chciałbyś sprawdzić numer Twojego klucza, możesz to zrobić w polu Klucz subskrypcji w zakładce Ogólne > Moja subskrypcja. Co to jest <strong>UPC</strong> SmartGuard i jakie funkcje oferuje? 3. 1 <strong>UPC</strong> SmartGuard – ogólny opis programu <strong>UPC</strong> SmartGuard to aplikacja, która na bieżąco i kompleksowo chroni Twój komputer przed wirusami, robakami internetowymi i innymi zagrożeniami mającymi swoje źródła w internecie. Pozwala także na eliminowanie spamu i blokowanie niepożądanych informacji mających swoje źródło w internecie. Kompleksowe zabezpieczenie komputera Antywirus Całodobowa ochrona przed wirusami, robakami internetowymi oraz „koniami trojańskimi” (trojanami) atakującymi komputer poprzez internet, e-maile oraz dyskietki, płyty CD/DVD lub dowolne inne nośniki danych. <strong>UPC</strong> SmartGuard (korzystający z oprogramowania firmy F-Secure) błyskawicznie wykrywa zagrożenia i chroni Twój komputer przed nimi. Ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym <strong>UPC</strong> SmartGuard usuwa z Twojego komputera oprogramowanie szpiegujące zainstalowane bez Twojej wiedzy. Wysoką skuteczność w eliminacji tego typu zagrożeń uzyskano dzięki wykorzystaniu rozwiązań firmy Lavasoft, producenta aplikacji AD-Aware. Osłona internetowa Wbudowana w aplikację Osłona internetowa (firewall) chroni Twój komputer przed atakami hakerów oraz pozwala na filtrowanie danych wysyłanych i odbieranych przez komputer podłączony do internetu. 8 <strong>Instrukcja</strong> <strong>instalacji</strong> i <strong>konfiguracji</strong> usługi <strong>UPC</strong> SmartGuard

 • Page 1 and 2: Instrukcja instalacji i konfiguracj
 • Page 3 and 4: 1. Instalacja UPC SmartGuard Inform
 • Page 5 and 6: 10. Po pomyślnym zakończeniu inst
 • Page 7: 19. Przeczytaj uważnie informacje
 • Page 11 and 12: Podstawowe zalety Superszybki czas
 • Page 13 and 14: 3. 5 UPC SmartGuard - Kontrola rodzi

Rejestracja produktu

Zarejestrowanie swojego zakupu w MyDEWALT umożliwia dostęp do informacji o serwisie gwarancyjnym, najnowszych aktualizacjach i ofertach, ocenianie i recenzowanie swoich produktów.

Naprawy i części zamienne

Użyj naszego wygodnego lokalizatora, aby uzyskać pomoc w odszukaniu najbliższego autoryzowanego serwisu DEWALT. Więcej informacji można uzyskać tutaj.

Serwis DEWALT

Podejmujemy szeroko zakrojone działania, aby zapewnić, że wszystkie nasze produkty są wykonane zgodnie z najwyższymi standardami i spełniają wszystkie odpowiednie przepisy branżowe.

Informacje o gwarancji

Uzyskaj wszystkie potrzebne informacje na temat gwarancji, naprawy lub wymiany produktu.

Informacje O Produkcie

  Nasz wygodny lokalizator pomoże znaleźć najbliższego autoryzowanego sprzedawcę DEWALT. Wyczerpujące informacje można znaleźć tutaj.

  XR FLEXVOLT to nasza przełomowa gama bezprzewodowych narzędzi 54V, które zapewniają moc narzędzi przewodowych i swobodę narzędzi bezprzewodowych. Akumulator XR FLEXVOLT to jedyny akumulator na rynku, który automatycznie przełącza się z 54V na 18V, co pozwala mu na zasilanie elektronarzędzi z gamy 18V XR i XR FLEXVOLT pracujących z napięciem zarówno 18V, jak i 54V. Dowiedz się więcej o XR FLEXVOLT tutaj.

  Tak. Akumulatory XR FLEXVOLT są zgodne wstecznie z wszystkimi produktami i ładowarkami 18V XR - każde bezprzewodowe elektronarzędzie 18V XR, które już posiadasz, można zasilać akumulatorem XR FLEXVOLT.

  Na stronach poświęconych produktom znajdują się odnośniki do pobierania instrukcji obsługi. Aby przejść na stronę produktu, wpisz kod lub nazwę produktu w pasku wyszukiwania na górze naszej witryny internetowej.

  Strona poświęcona produktowi zawiera listę danych o drganiach dotyczących narzędzi.

  Aby uzyskać wszelkie informacje techniczne dotyczące kotew i elementów złącznych, kliknij tutaj.

  Gwarancja

   Użytkownicy mają możliwość przedłużenia gwarancji na swoje narzędzia DEWALT do 3 lat. Wystarczy zarejestrować się na stronie MYDEWALT i postępować zgodnie z poleceniami w serwisie, aby zarejestrować swój produkt, i dodać go do swojej zakładki „Przegląd narzędzi” w czasie 4 tygodni od zakupu. Aby się zarejestrować, kliknij tutaj.

   Użyj naszego wygodnego lokalizatora, aby uzyskać pomoc w odszukaniu najbliższego autoryzowanego serwisu DEWALT. Więcej informacji można uzyskać tutaj.

   Wyświetl pełne warunki swojej gwarancji tutaj.

   Serwis I Informacje Techniczne

    Aby wyszukać odpowiednie części, instrukcje obsługi i rysunki dotyczące Twojego narzędzia, musimy znać numer modelu i numer typu tego narzędzia. W narzędziach DEWALT numer modelu i numer typu zwykle są umieszczone na etykiecie ostrzegawczej lub tabliczce znamionowej, która zwykle znajduje się na spodzie lub z boku narzędzia. W przypadku większych urządzeń, jak generatory, etykieta znajduje się zwykle na górze urządzenia.

    Numer seryjny produktu znajduje się zwykle na etykiecie znamionowej lub w komorze akumulatora. Zwykle ma postać serii cyfr lub kombinacji liter i cyfr. Aby uzyskać pomoc w odszukaniu numeru seryjnego, wyświetl przewodnik w formacie PDF dostępny tutaj.

    Kody daty to rok produkcji, po którym następuje tydzień produkcji oraz kod fabryki. Na przykład, produkt wykonany w drugim tygodniu 2017 r. w fabryce nr 59 jest oznaczony kodem 2017- 02 59. Aby uzyskać pomoc w odszukaniu kodu daty, wyświetl przewodnik w formacie PDF dostępny 

    Możesz skontaktować się z serwisem technicznym odwiedzając naszą witrynę dotyczącą serwisowania dostępną tutaj.

    ZNAJDŹ NAJBLIŻSZEGO SPRZEDAWCĘ

    Produkty i akcesoria DEWALT są dostępne do zakupu przez Internet i w punktach sprzedaży detalicznej w całym kraju. Wyszukaj najbliższy punkt sprzedaży, podając kod pocztowy lub miasto.

    Instrukcja instalacji i konfiguracji Dewalt Dw987k 2

    Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i konfiguracji Dewalt Dw987k 2

    Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

    Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i konfiguracji Dewalt Dw987k 2