Instalacja, użytkowanie i pielęgnacja 3m 1260508

Instalacja, użytkowanie i pielęgnacja 3m 1260508 jest łatwa dzięki przyjaznemu użytkownikowi, wygodnemu opakowaniu i jasnej instrukcji. 3m 1260508 jest łatwy w instalacji i pozwala na szybkie i łatwe przystosowanie go do potrzeb użytkownika. Użytkownicy mogą korzystać z 3m 1260508 zarówno w domu, jak i w pracy, aby zapewnić wszechstronną ochronę i zapobiec uszkodzeniom. Podczas użytkowania 3m 1260508 należy regularnie czyścić i konserwować produkt, aby zapewnić jego długoterminową żywotność. 3m 1260508 jest łatwy w użyciu i przy odpowiedniej pielęgnacji może zapewnić użytkownikom wygodę i ochronę przez długi czas.

Ostatnia aktualizacja: Instalacja, użytkowanie i pielęgnacja 3m 1260508

Użycie SQL Oracle opiera się na skonfigurowaniu serwera bazodanowego1 to zostało już za nas zrobione przez służby techniczne UŚ. Utworzenia połączenia pomiędzy serwerem, a naszą aplikacją narzędziową 2zagadnienie omówione w temacie: sql-wedlug-oracle. Wysłaniu do serwera sekwencji rozkazów charakteryzujących nasze potrzeby i otrzymaniu odpowiedzi serwera 3zagadnienie omówione w temacie: sql-wedlug-oracle.

Jest rzeczą logiczną, że aby pracować na bazie danych… musimy wpierw ją stworzyć. Ta czynność opiera się na poleceniu należącym do kategorii DDL4Data Definition language czyli CREATE.

Ćwiczenie 1: Utwórz tabelę o nazwie FIRMA zawierającą kolumny: ID_PRACOWNIKA klucz główny typ numeric, IMIE char(30), NAZWISKO char(60), STANOWISKO char(60), ZAROBEK numeric, DZIAL char(30)

Mając już stworzoną tabelę w naszej bazie danych dodajmy pierwsze wpisy używając polecenia kategorii DML5Data Modification Language

Ćwiczenie 2: Wypełnij pierwszy wiersz tabeli korzystając z danych: id:7369 prezes Stanisław Kowalski 10800 nie wstawiając żadnej wartości w pole DZIAL.

Zdając sobie sprawę z faktu, że nie umieściliśmy wszystkich koniecznych kolumn w naszej tabeli wróćmy do jej definicji i ją zmodyfikujmy dodając kolumnę za pomocą polecenia z kategorii DDL.

Ćwiczenie 3: Dodaj do tabeli FIRMA kolumnę MIASTO char(30)

Wiedząc, że wpisaliśmy już nasze pierwsze dane do tablicy wyświetlmy je korzystając z polecenia kategorii DQL6Data Query Language.

Ćwiczenie 4: Wyświetl zawartość tabeli FIRMA.

Ćwiczenie 5: Wypełnij wartość w kolumnie DZIAL wstawiając KADRY dla wiersza w którym ID_PRACOWNIKA=7369

Ćwiczenie 6. Zmień nazwę kolumny MIASTO na LOKALIZACJA

Ćwiczenie 7. Zmień typ danych w kolumnie ZAROBEK z integer na float

Ćwiczenie 8. Usuń kolumny LOKALIZACJA i DZIAL

Ćwiczenie 9. Do tabeli FIRMA wstaw kolumnę NR_DZIALU integer

Ćwiczenie 10. Wstaw wartość 20 w kolumnie NR_DZIALU, dla wiersza w którym ID_PRACOWNIKA=7369

Ćwiczenie 11. Utwórz tabelę DZIAL zawierającą kolumny: NR_DZIALU – klucz główny integer, oraz NAZWA_DZIALU char(50), LOKALIZACJA char(50)

Ćwiczenie 12. Usuń wszystkie wiersze z tabeli FIRMA

Ćwiczenie 13. Zmień nazwę tabeli FIRMA na PRACOWNICY

Ćwiczenie 14. Dodaj do tabeli Pracownicy powiązanie z tabelą DZIAL w postaci klucza obcego

Ćwiczenie 15. Wypełnij tabele DZIAL

Ćwiczenie 16. Wyświetl zawartość tabeli DZIAL

Ćwiczenie 17. Wypełnij tabele PRACOWNICY

Ćwiczenie 18. Wyświetl zawartość tabeli PRACOWNICY

Uzupełnienie danych: Po przeprowadzeniu wyżej wymienionych ćwiczeń utrwalmy je realizując zadanie utworzenia struktur analogicznych do przedstawionych poniżej danych.

Włączanie/wyłączanie systemu

Pierwsze uruchomienie systemu

 1. Naciśnij przycisk uruchamiający silnik, bądź ustaw kluczyk stacyjki zapłonowej w pozycji ON lub ACC ON. Po włączeniu rozpocznie się proces ładowania systemu i wyświetlona zostanie strona z ostrzeżeniem dotyczącym bezpieczeństwa.

 • Naciśnij przycisk [OK]. Aby zmienić język systemu, należy nacisnąć przycisk [Język/Language].
 • , Uwaga

  • Nie można używać systemu, gdy ten się uruchamia. Zanim będzie gotowy, może upłynąć nieco czasu.
  • Strona z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa wyświetlana jest przy każdym włączeniu zapłonu. Wyświetlane informacje dotyczą bezpieczeństwa, dlatego zaleca się dokładne zapoznanie z nimi i postępowanie zgodnie ze wskazówkami.
  • Po 10 sekundach bezczynności na ekranie ostrzeżenia nastąpi automatycznie przełączenie systemu do ostatnio używanego trybu.
  • Naciśnij [Potwierdź] po wybraniu opcji [Kierowca 1], [Kierowca 2] lub [Gość]. Szczegółowe informacje można uzyskać w części „Profil (jeśli dostępny)”.

  Włączanie systemu

  Naciśnij przycisk 1 (POWER PUSH lub PWR) na urządzeniu głównym, gdy system jest wyłączony.

  Podczas uruchamiania systemu należy zwrócić uwagę na ustawienie głośności. Nagłe pojawienie się dźwięków o bardzo wysokiej głośności podczas uruchamiania może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Dostosuj głośność do odpowiedniego poziomu przed wyłączeniem systemu lub ustaw głośność początkową w menu ustawień dźwięku [Ustawienia dźwięku].

  Wyłączanie systemu

  Wciśnij i przytrzymaj przycisk 1 (POWER PUSH lub PWR) na urządzeniu głównym, gdy system jest włączony. org/1999/xhtml">Radio/Multimedia WYŁ.

  Naciśnij 1 (POWER PUSH lub PWR) na jednostce głównej, aby wyłączyć radio/multimedia przy włączonym zasilaniu. org/1999/xhtml">Radio/Multimedia WŁ. org/1999/xhtml">Naciśnij 1 (POWER PUSH lub PWR) na jednostce głównej, aby włączyć radio/multimedia przy wyłączonym zasilaniu. org/1999/xhtml">Regulacja głośności

  Obracaj pokrętłem regulacji głośności (VOL) urządzenia głównego w lewo/prawo.

  Tryb

  Opis

  Radio lub multimedia

  Podczas odtwarzania dźwięku z radia lub multimediów obracaj je w lewo/prawo.

  Połączenie Bluetooth

  Podczas połączenia Bluetooth obracaj je w lewo/prawo.

  Dzwonek Bluetooth

  Podczas połączenia przychodzącego obracaj je w lewo/prawo.

  Kiedy jednostka jest wyłączana, bieżący poziom głośności zostaje automatycznie zapamiętany. Jeśli nie ustawisz początkowego poziomu dźwięku w menu ustawień dźwięku [Ustawienia dźwięku] zawsze, kiedy system jest włączony odtwarza dźwięk o zapamiętane wartości.

  Resetowanie systemu

  Funkcje jednostki głównej mogą się różnić w zależności od modelu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z dołączoną skróconą instrukcją obsługi. org/1999/xhtml">Funkcja ta używana jest do zerowania systemu w przypadku wystąpienia nieprzewidzianego błędu bądź problemu. Naciśnij przycisk „RESET”. (Do zerowania systemu zaleca się użycie spinacza lub szpilki).

  Konfiguracja ekranie Strona główna

  Użytkownik może dostosować szczegółowo menu w każdym układzie. org/1999/xhtml">Pozycje, które można ustawić, zależą od modelu i specyfikacji.

  1Profil użytkownika (jeśli dostępny)

  Przechodzi do opcji [Ustawienia profilu użytkownika], aby zmienić użytkownika.

  2 Menu

  Edycja opcji [Edytuj widżety ekr. gł. ], [Edytuj ikony ekr. ] lub [Instrukcja obsługi online].

  3 Widżet nawigacji

  • Umożliwia szybki podgląd ekranu mapy nawigacji i trasy.
  • Naciśnij obszar ekranu widżetu, aby przełączyć się do ekranu nawigacji.
  • 4 Widżety ekranu głównego

  • Możesz edytować żądany widżet w menu widżetów.
  • Naciśnij żądany widżet, aby przejść do odpowiedniego ekranu.
  • 5 Wszystkie menu

   Przewiń ekran HOME, aby przejść do wszystkich pozycji w menu system.

  • [EV] (Tylko pojazdy elektryczne): Przejście do menu [EV] (pojazd elektryczny).
  • [UVO] (jeśli jest w wyposażeniu): Przejście do menu [UVO].
  • [Kia LIVE]: Przejście do menu [Kia LIVE].
  • [Apple CarPlay]: Uruchomienie funkcji [Apple CarPlay].
  • [Radio]: Zmienia na ostatnio odtwarzany tryb radiowy.
  • [Nastrój dźwięku] (jeśli jest w wyposażeniu): Przejście do menu [Nastrój dźwięku].
  • [Wideo USB]: Przejście do ostatniego odtwarzanego trybu wideo z USB.
  • [Telefon]: obsługa funkcji głośnomówiącej Bluetooth i audio.
  • [Informacje dotyczące jazdy]: Przejście do menu [Informacje dotyczące jazdy].
  • [Android Auto]: Uruchamia funkcję [Android Auto].
  • [Media]: Przejście na ostatnio odtwarzany tryb multimediów.
  • [Wersja mapy]: Wyświetlenie mapy bieżącej lokalizacji.
  • [Nawigacja]: Przejście do menu [Nawigacja].
  • [Ulubione]: Przejście do menu [Ulubione].
  • [Ustawienia]: Przejście do menu [Ustawienia].
  • [Notatka głos. ]: Przejście do menu [Notatka głos. ].
  • [PHEV] (Tylko pojazdy PHEV): Przechodzi do menu [PHEV] (Plug in Hybrid Electric Vehicle).
  • [HEV] (Tylko pojazdy HEV): Przechodzi do menu [HEV] (Hybrid Electric Vehicle).
  • [Instrukcja obsługi online]: Przechodzi do strony z kodem QR, aby uzyskać dostęp do podręcznika w celu zapoznania się z funkcjami.
  • W zależności od modelu, wyposażenia opcjonalnego i kraju niektóre z przedstawionych funkcji mogą się różnić od tych dostępnych w rzeczywistym produkcie.

  • Naciśnij [] na ekranie.
 • Naciśnij żądane menu na ekranie głównym.
 • Dalsze operacje będą wykonywane w zależności od wybranego menu.
 • Edytowanie widżetów ekranu głównego

 • Na ekranie głównym naciśnij [Menu] > [Edytuj widżety ekranu głównego].
 • Zamień lub przenieś widżety naciskając i przeciągając je.
 • Naciśnij [
 • Naciśnij [Domyślne], aby zresetować wszystkie widżety ekranu głównego. org/1999/xhtml">Edycja Wszystkie menu

 • Naciśnij [Menu] > [Edytuj ikony ekranu głównego].
 • Wybierz z listy żądaną pozycję menu, a następnie przeciągnij i upuść ją w wybranym miejscu.
 • Naciśnij [Domyślne], aby zresetować wszystkie ikony domowe. org/1999/xhtml">Dzielony ekran

  Funkcja ta służy do wybierania elementu do wyświetlanie po prawej stronie ekranu poprzez zaznaczenie w menu rozwijanym.

 • Naciśnij przycisk [Menu] na ekranie podmenu.
 • Naciśnij [Ekran podzielony].
 • Można wybrać żądany element przeciągając go w dół lub w górę na ekranie dzielonym.
 • Możesz wybrać menu, dla którego chcesz skonfigurować opcję podzielonego ekranu w ustawieniach [SETUP] > [Zaawans. ] > [Podział ekranu].

  Dodawanie ulubionych pozycji menu do menu [Ulubione]

  Jeżeli ulubione pozycje menu zostały już zapisane w menu [Ulubione], można do nich łatwo uzyskać dostęp.

 • Na ekranie głównym naciśnij [Ulubione].
 • Naciśnij [Dodaj do Ulubionych]. org/1999/xhtml">Po dodaniu ulubionych pozycji do menu Favourites naciśnij [Menu] > [Dodaj].

 • Wybierz jedną z kategorii.
 • Oznacz podkategorie.
 • Naciśnij [Dodaj] > [Tak].
 • [Zaznacz wszystkie]: Powoduje zaznaczenie wszystkich pozycji.
 • [Odznacz wybrane]: Usuwa zaznaczenia wszystkich pozycji.
 • Naciśnij [], aby przejść do poprzedniego ekranu.
 • Do menu [Ulubione] można dodać do 24 pozycji.
 • Jeśli wybierzesz pozycję menu dodaną do [Ulubione], spowoduje to przełączenie na odpowiedni ekran. org/1999/xhtml">Zmiana kolejności menu ulubionych

 • Naciśnij [Menu] > [Skonfiguruj].
 • Wybierz z listy żądaną pozycję menu, a następnie przeciągnij i upuść ją w wybranym miejscu.
 • Naciśnij []. org/1999/xhtml">Usuwanie menu ulubionych

 • Naciśnij [Menu] > [Usuń].
 • Wybierz żądane elementy, następnie naciśnij [Usuń] > [Tak].
 • Naciśnij [], aby przejść do poprzedniego ekranu. org/1999/xhtml">Odtwarzanie źródła multimediów

  Po naciśnięciu przycisku start silnika lub ustawieniu kluczyka zapłonu w położeniu ON/ACC ON, automatycznie uruchomi się odtwarzanie ostatniego źródła multimediów. org/1999/xhtml">Jeżeli dane źródło multimediów zostało odłączone lub usunięte, wówczas po ustawieniu kluczyka zapłonu w położenie ON/ACC ON na ekranie głównym pojawi się komunikat „Ponownie podłącz ostatnie źródło multimediów, aby odtworzyć. ”.

  4-467-648-51(1)

  Copyright 2013 Sony Corporation

  Instalacja, użytkowanie i pielęgnacja 3m 1260508

  Bezpośredni link do pobrania Instalacja, użytkowanie i pielęgnacja 3m 1260508

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instalacja, użytkowanie i pielęgnacja 3m 1260508