Funkcja Safety Stop Instrukcja obsługi Beko Dvn053w01w Series

Beko DVN053W01W Series to nowa, zaawansowana seria lodówek z funkcją Safety Stop. Safety Stop to funkcja, która zapobiega uszkodzeniom lub uszkodzeniom lodówki w wyniku wystąpienia błędów w systemie. Safety Stop jest wyłączany automatycznie, gdy lodówka osiągnie określoną temperaturę, co zapobiega jej przegrzaniu. Ponadto, Safety Stop można również wyłączyć i włączyć ręcznie, w zależności od potrzeb. Aby skorzystać z tej funkcji, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi Beko DVN053W01W Series. Instrukcja ta zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jak włączyć i wyłączyć Safety Stop, jak również jak używać innych funkcji lodówki.

Ostatnia aktualizacja: Funkcja Safety Stop Instrukcja obsługi Beko Dvn053w01w Series

Funkcja pompowania uruchamia się na 1-2 minuty niezależnie od kroku programu oraz niezależnie od tego, czy w pralce jest woda, czy jej nie ma. Po tym czasie pralka będzie gotowa do uruchomienia od pierwszego kroku tego nowego programu. C Zależnie od kroku, w którym poprzedni program został skasowany, może trzeba będzie ponownie podać detergent i środek zmiękczający na użytek nowego programu. Koniec programu Po ukończeniu programu na wyświetlaczu pojawia się "End" [Koniec]. 1. Odczekaj, aż lampka drzwiczek palić się będzie ciągle. 2. Naciśnij przycisk On/Off [Zał. /Wył. ] aby wyłączyć pralkę. 3. Wyjmij pranie i zamknij drzwiczki. Pralka jest gotowa do następnego cyklu prania. 26 _ PL

6 Konserwacja i czyszczenie Okres użytkowania pralki wydłuża się, a częste występowanie problemów zmniejsza, jeśli pralkę czyści się z regularną częstotliwością. Czyszczenie szuflady na detergent Aby zapobiec zbieraniu się detergentu z upływem czasu, z regularną częstotliwością (co 4 - 5 cykli prania) czyść szufladę na detergent tak, jak pokazano to poniżej. Naciśnij zakreskowany punkt przy syfonie w komorze płynu zmiękczającego i pociągnij go w swoim kierunku, aż komora wysunie się z C pralki. Jeżeli w komorze płynu zmiękczającego zaczyna zbierać się większa niż normalnie ilość mieszaniny wody i płynu, należy wyczyścić syfon. Umyj szufladę na detergent i syfon w umywalce w dużej ilości letniej wody. Zakładaj rękawice ochronne lub używaj odpowiedniej szczotki, aby uniknąć kontaktu pozostałości detergentów ze skórą podczas czyszczenia. Po oczyszczeniu włóż szufladę z powrotem w jej miejsce i upewnij się, ze dobrze w nim siedzi. Czyszczenie drzwiczek i bębna. Z czasem w pralce mogą zbierać się resztki środka zmiękczającego, detergentu i brudu powodując nieprzyjemny zapach i niedoskonałości prania. Aby tego uniknąć stosuj program Drum Cleaning [Czyszczenie bębna]. Jeśli pralka nie jest wyposażona w program Drum Cleaning [Czyszczenie bębna], użyj programu Cottons-90 [Bawełna-90], a także wybierz funkcje pomocnicze Additional Water [Więcej wody] lub Extra Rinse [Dodatkowe płukanie]. Przed uruchomieniem 27 _ PL tego programu wsyp 100 g proszku zapobiegającego osadzaniu się kamienia do głównej komory na detergent (komora nr II). Jeśli środek przeciw osadzaniu się kamienia jest w formie tabletek, włóż tylko jedna tabletkę do komory nr II. Po ukończeniu działania programu wytrzyj do sucha wnętrze bębna czystą ściereczką. Powtarzaj proces czyszczenia bębna C C co 2 miesiące. Użyj odpowiedniego dla pralek środka przeciw osadzaniu się kamienia. Po każdym praniu sprawdzaj, czy w bębnie nie pozostała jakaś obca substancja. Jeśli otwór pokazany na rysunku poniżej został zablokowany, udrożnij go używając wykałaczki. C Obce substancje metaliczne w pralce mogą powodować powstawanie plamy rdzy. Powierzchnię bębna oczyść z plam używając środka do czyszczenia stali nierdzewnej. Nie wolno używać wełny stalowej lub drucianej. Czyszczenie korpusu i panelu sterowania Przetrzyj korpus pralki wodą z mydłem lub, jeśli to konieczne, łagodnym, niepowodującym korozji detergentem w żelu i wytrzyj do sucha miękką ściereczką. Używaj tylko miękkiej i wilgotnej ściereczki w celu oczyszczenia panelu sterowania. C Nigdy nie używaj gąbki ani szorstkich materiałów. Zniszczą one części plastykowe i emalię. Czyszczenie filtrów wlotu wody Na końcu każdego zaworu dopływu wody z tyłu pralki, a także na końcu każdego węża zasilającego podłączanego do kranu znajduje się filtr. Filtry te zapobiegają przedostawaniu się do wnętrza pralki

 • Page 1 and 2: Pralka automatyczna Washing Machine
 • Page 3 and 4: SPIS TREŚCI 1 Oto wasza pralka 5 P
 • Page 5 and 6: 1 Oto wasza pralka Przegląd ogóln
 • Page 7 and 8: 2 Ważne instrukcje zachowania bezp
 • Page 9 and 10: 3 Instalacja O zainstalowanie pralk
 • Page 11 and 12: A Gdy wąż wydostanie się z obudo
 • Page 13 and 14: 4 Przygotowanie Co można zrobić,
 • Page 15 and 16: Dodaj detergent i środek zmiękcza
 • Page 17 and 18: gęstością, najpierw wlej deterge
 • Page 19 and 20: 5 Obsługa pralki Panel sterowania
 • Page 21 and 22: • Babycare Program ten służy do
 • Page 23 and 24: Wybór funkcji pomocniczych Wybierz
 • Page 25: "C01". Następnie na wyświetlaczu
 • Page 29 and 30: wlot węża wkładając doń ten ko
 • Page 31 and 32: Nie można otworzyć drzwiczek. •
 • Page 33 and 34: Blaknie kolor odzieży. • Włożo
 • Page 35: Na koniec programu pranie pozostaje
 • Page 38 and 39: TABLE OF CONTENTS 1 Your washing ma
 • Page 40 and 41: Technical specifications Models Max
 • Page 42 and 43: Children's safety • Electrical pr
 • Page 44 and 45: 3. Attach the plastic covers suppli
 • Page 46 and 47: fuse. • The specified voltage mus
 • Page 48 and 49: • Take out all substances in the
 • Page 50 and 51: If the product does not contain a l
 • Page 52 and 53: 5 Operating the product Control pan
 • Page 54 and 55: is recommended. It washes laundry w
 • Page 56 and 57: Auxiliary function selection Select
 • Page 58 and 59: Progress of programme Progress of a
 • Page 60 and 61: 6 Maintenance and cleaning Service
 • Page 62 and 63: to drain the water in the machine c
 • Page 64 and 65: Washing takes longer time than the
 • Page 66 and 67: It does not rinse well. • The amo
 • Page 68: 68 _ EN

1. Otwórz drzwiczki, umieść pranie w pralce i wsyp detergent, itp. 2. Nastaw program prania, temperaturę, prędkość wirowania oraz, jeśli potrzeba, funkcje pomocnicze. 3. Nastaw żądany czas zwłoki naciskając przycisk Delayed Start [Opóźniony start]. 4. Naciśnij przycisk Start/Pauza. Nastawiona zwłoka czasowa zostaje wyświetlona. Rozpoczyna sie odliczanie zwłoki czasowej. Symbol "_" obok zwłoki czasowej podnosi sie i opada na C wyświetlaczu. W okresie ustawionej zwłoki czasowej można włożyć dodatkową odzież do pralki. 5. Na koniec odliczania zwłoki czasowej wyświetla sie czas trwania wybranego programu. Symbol "_" zniknie i ruszy wybrany program. Zmiana zwłoki czasowej Jeśli chcesz zmienić zwłokę czasową w trakcie odliczania: 1. Przyciśnij przycisk Delayed Start [Opóźniony start]. Zwłoka czasowa rośnie o 1 godzinę za każdym naciśnięciem tego przycisku. Jeśli chcesz skrócić zwłokę czasową, raz po raz naciskaj przycisk Delayed Start, aż na wyświetlaczu pojawi się jej żądana wartość. Kasowanie funkcji Delayed Start [Opóźniony start] Aby skasować odliczanie zwłoki czasowej i od razu uruchomić program: 1. Nastaw zwłokę czasową na zero lub pokrętłem wyboru programów wybierz dowolny program. Tym samym skasowana zostaje funkcja opóźnionego startu. Lampka End/ Cancel ["Kończ/Kasuj] miga stale. Następnie wybierz program, który chcesz ponownie uruchomić. Naciśnij przycisk „Start/Pauza”, aby rozpocząć program. Uruchomianie programu 1. We wskaźniku śledzenia programu zapala się kontrolka rozpoczęcia programu. C 24 _ PL Jeśli w trakcie procesu wyboru programu przez 1 minutę nie uruchomi się żadnego programu ani nie naciśnie żadnego przycisku, pralka przełączy się w tryb Pauzy [Pause] i zmniejszy się jasność wskaźników temperatury, prędkości i zamknięcia drzwiczek. Inne lampki i wskaźniki zgasną. Gdy obróci się pokrętło wyboru programu lub naciśnie dowolny przycisk lampki i wskaźniki zapalą się na nowo. Blokada dostępu dzieci Aby zapobiec zabawom dzieci z pralką użyj funkcji blokady dostępu dzieci. W ten sposób zapobiega się wszelkim zmianom w uruchomionym programie. C C Jeśli przy załączonej blokadzie dostępu dzieci przekręci sie pokrętło wyboru programów, na wyświetlaczu pojawi się "Con". Blokada dostępu dzieci nie pozwala na żadną zmianę programów, ani wybranej temperatury, prędkości i funkcji pomocniczych. Nawet jeśli przy założonej blokadzie dostępu dzieci pokrętłem wyboru programów wybierze się jakiś inny program, program wybrany poprzednio będzie nadal wykonywany. Aby załączyć blokadę dostępu dzieci: Naciśnij i przez 3 sekundy przytrzymaj przyciski funkcji pomocniczych 1. oraz 2.. Gdy przyciski te przytrzyma się wciśnięte przez 3 sekundy, migać będą lampki 1. oraz 2. funkcji pomocniczych, a na wyświetlaczu pojawi się, odpowiednio, "C03", "C02", "C01". Następnie na wyświetlaczu pojawi się "Con", co oznacza załączenie blokady dostępu dzieci. Jeśli przy załączonej blokady dostępu dzieci naciśnie się dowolny przycisk lub przekręci pokrętło wyboru programów, na wyświetlaczu pojawi sie ten sam komunikat. Lampki 1. i 2. funkcji pomocniczej użytej do wyłączenia blokady dostępu dzieci migną trzykrotnie. Aby wyłączyć blokadę dostępu dzieci: Naciśnij i przez 3 sekundy przytrzymaj przyciski funkcji pomocniczych 1. w trakcie działania programu. funkcji pomocniczych, a na wyświetlaczu pojawi się, odpowiednio, "C03", "C02",

"C01". Następnie na wyświetlaczu pojawi się "COFF", co oznacza wyłączenie blokady dostępu dzieci. C C Aby w inny niż powyższy sposób wyłączyć blokadę dostępu dzieci, przełącz pokrętło wyboru programów w pozycję On/Off [Zał. /Wył. ] gdy nie działa żadne program i wybierz inny program. Blokada dostępu dzieci nie wyłącza się po zaniku zasilania lub po wyjęciu z gniazdka wtyczki zasilania pralki. Przebieg programu Postęp wykonywania czynnego programu można śledzić na wskaźniku postępu przebiegu programu. Po rozpoczęciu programu prania, kolejno zaświecą się odpowiednie lampki wskaźnika Po ukończeniu danego etapu prania każda z tych lampek zgaśnie, a zapali się lampka następnego etapu prania. Ustawienia funkcji pomocniczych, prędkości i temperatury można zmienić w trakcie wykonywania programu bez jego zatrzymywania. Aby to zrobić, zamierzona zmiana musi być dotyczyć kroku programu następnego po kroku aktualnie wykonywanym. Jeśli zmiana nie jest zgodna z tą zasadą, odpowiednie lampki będą migać 3 razy. C Jeśli pralka nie przechodzi do kroku wirowania, uruchomiona być może funkcja zatrzymania płukania lub być może uruchomiony został system wykrywania nierównomiernego obciążenia skutkiem nierównomiernego rozłożenia prania w pralce. Zamek drzwiczek Drzwiczki pralki zaopatrzono w zamek zapobiegający ich otwarciu w przypadku, gdy poziom wody jest nieodpowiedni. Lampka stanu drzwiczek zacznie migać, gdy pralka przełącza się w tryb pauzy. Pralka sprawdza poziom wody w swym wnętrzu. Jeśli poziom ten jest właściwy, lampka stanu drzwiczek zapali się na stałe po 1-2 minutach i można otworzyć drzwiczki. Jeśli poziom jest niewłaściwy, lampka stanu drzwiczek zgaśnie i drzwiczek otworzyć nie można. Jeśli chcesz otworzyć drzwiczki pomimo tego, że nie pali się lampka ich stanu, musisz skasować bieżący program; 25 _ PL patrz "Kasowanie programu". Zmiana wyboru po rozpoczęciu programu Przełączanie pralki w tryb pauzy Aby w trakcie wykonywania programu przełączyć pralkę w tryb pauzowania, naciśnij przycisk Start/Pauza. Lampka aktualnie wykonywanego kroku programu we wskaźniku śledzenia programu zacznie migać, co oznacza, że pralka została przełączona w tryb pauzowania. Ponadto, gdy można już otworzyć drzwiczki, razem z lampką danego kroku programu palić się będzie także lampka Loading Door [Drzwiczki]. Zmiana ustawień prędkości i temperatury dla funkcji pomocniczych. Zależnie od kroku, jaki osiągnął program, można skasować lub uruchomić funkcje pomocnicze; patrz "Wybór funkcji pomocniczych". Można także zmienić nastawienia prędkości i temperatury; patrz "Wybór prędkości wirowania" oraz "Wybór temperatury". C Jeśli niedopuszczalna jest żadna zmiana, odpowiednia lampka mignie 3 razy. Dodawanie lub odejmowanie prania 1. Naciśnij przycisk “Start/Pauza”, aby przełączyć pralkę w tryb pauzy. Migać będzie lampka śledzenia kroku programu, w trakcie wykonywania którego pralka została przełączona w tryb pauzowania. Odczekaj, aż będzie można otworzyć drzwiczki. Otwórz drzwiczki i dodaj pranie do bębna lub wyjmij je z niego. Zamknij drzwiczki. Jeśli trzeba, zmień nastawienia funkcji pomocniczych, temperatury i prędkości. 6. Przyciśnij przycisk Start/Pauza, aby uruchomić pralkę. Kasowanie programu W celu skasowania programu obróć pokrętło wyboru programów aby wybrać inny program. Poprzedni program ulegnie skasowaniu. Lampka End/Cancel [Kończ/ Kasuj] palić się będzie ciągle powiadamiając o skasowaniu programu.

Funkcja Safety Stop Instrukcja obsługi Beko Dvn053w01w Series

Bezpośredni link do pobrania Funkcja Safety Stop Instrukcja obsługi Beko Dvn053w01w Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Funkcja Safety Stop Instrukcja obsługi Beko Dvn053w01w Series