Dane dotyczące usług podstawowych Cal Flame Chef C100

Cal Flame Chef C100 to wielofunkcyjny system kuchenny, który zapewnia nieograniczone możliwości dla twórczych kucharzy. Wyposażony w dwa palniki gazowe, wygodny blat roboczy, blachy do pieczenia i wiele innych praktycznych akcesoriów, system Cal Flame C100 jest doskonałym rozwiązaniem dla kucharzy, którzy chcą skosztować czegoś nowego. System Cal Flame C100 zapewnia zaawansowane dane dotyczące usług podstawowych, które obejmują precyzyjne wskazówki dotyczące temperatury i czasu, co pozwala uzyskać idealne wyniki w każdym daniu. System Cal Flame C100 zapewnia również dostęp do przepisów oraz porad dotyczących tworzenia i gotowania potraw, dzięki czemu każdy może w pełni wykorzystać swoje umiejętności kulinarne.

Ostatnia aktualizacja: Dane dotyczące usług podstawowych Cal Flame Chef C100

Usługi są obecnie najważniejszym sektorem gospodarczym na świecie. Obejmują one szereg rozmaitych działalności, a ich występowanie ma charakter powszechny. Ze względu na specyfikę, usługi można podzielić według kilku kryteriów. Istotne jest także ich zróżnicowanie ze względu na stopień rozwoju gospodarczego.

Spis tematów (kliknij, aby przejść do wyboru tematów)

Usługi

I Podział usług

Definicja usług należy do najtrudniejszych wśród sektorów gospodarczych, z uwagi na bardzo szeroki wachlarz działalności, które podejmuje. To co różni ją od przemysłu to silne zindywidualizowanie gotowego wyrobu, które ma charakter jednostkowy (a nie jak w przemyśle masowy), a często wręcz unikalny (niepowtarzalny). Odbiorca usługi jest najczęściej z góry znany, a konsumpcja usługi ma charakter natychmiastowy. Czasem błędnie mówi się o tym, że usługi mają charakter niematerialny, choć istnieje cały szereg usług prowadzących do powstawania konkretnego, nowego wyrobu.

Istnieje wiele kryteriów podziału usług stosowanych na świecie. Nawiązują one do złożoności sektora usługowego, obejmującego szereg różnorodnych działalności.

1. Wybrane kryteria podziału usług

Prawny podział usług

Wśród prawnych podziałów usług, należy wymienić przede wszystkim Polską Klasyfikację Działalności, w której kodami w 15 sekcjach od G do U oznaczono działalności usługowe, choć ich znamion można doszukiwać się także w sekcjach D, E i F.

Na podstawie PKD powstała także Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), w której dokonano ogólnego podziału usług na:

 • Usługi produkcyjne – czynności będące współdziałaniem w procesie produkcji, ale nietworzące bezpośrednio nowych dóbr, wykonywane przez jedną jednostkę gospodarczą na zlecenie innej jednostki gospodarczej.
 • Usługi konsumpcyjne – wszelkie czynności związane bezpośrednio lub pośrednio z zaspokojeniem potrzeb ludności.
 • Usługi ogólnospołeczne – czynności zaspokajające potrzeby porządkowo-organizacyjne gospodarki narodowej i społeczeństwa jako całości.

Wśród licznych innych podziałów usług można wyróżnić na przykład:

Podział usług według charakteru

 • Usługi materialne – prowadzące wprost do wytworzenia nowego fizycznego wyrobu lub udoskonalające, albo zmieniające dobro istniejące.
 • Oczywistym przykładem usługi materialnej jest praca krawca

  Źródło: https://wikiepedia. files. wordpress. com/2016/04/dressmaker. jpg
 • Usługi niematerialne – w wyniku których nie powstaje fizycznie istniejący produkt, a ich zmaterializowanie nie jest możliwe.
 • Edukacja to podstawowa usługa niematerialna – wiedza i umiejętności nie mają charakteru fizycznego

  Źródło: https://ibcces. org/wp-content/uploads/2019/03/Record-Teacher-Turnover-Tied-to-Lack-of-Mental-Health-Training-1. jpg

  Podział usług według usługodawcy

 • Usługi publiczne – świadczone przez władze centralne lub samorządowe i utworzone przez nie podmioty.
 • Usługi prywatne – świadczone przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa.
 • Podział usług według usługobiorcy

 • Usługi dla przedsiębiorstw – gdy odbiorcą usługi jest zorganizowana działalność gospodarcza.
 • Usługi dla konsumentów – gdy odbiorcą usługi jest osoba prywatna.
 • 2. Usługi a stopień rozwoju gospodarczego

  Kolejnym ważnym podziałem usług, jest ich odniesienie do stopnia rozwoju gospodarczego państwa. W ten sposób usługi można podzielić na:

 • Usługi podstawowe (niższego rzędu) – zaspokajające elementarne, najbardziej niezbędne potrzeby człowieka. Występują one zarówno w państwach słabo rozwiniętych jak i najlepiej rozwiniętych. Należą do nich m. in. usługi handlu i napraw, podstawowa edukacja i ochrona zdrowia, transport, podstawowe usługi publiczne.
 • Handel jest jedną z najważniejszych usług podstawowych

  Źródło: https://alanyaonline. pl/assets/article/owoce-na-bazarze-w-turcji. jpg
 • Usługi wyspecjalizowane (wyższego rzędu) – zaspokajają potrzeby bardziej wysublimowane, nie mające charakteru niezbędnego dla życia. Odgrywają istotną rolę przede wszystkim w najlepiej rozwiniętych krajach. usługi wyższej edukacji i nauki, kultury, rozrywki, finansów i usługi związane z informacją.
 • Usługi związane z informacją należą do grupy wyższego rzędu

  Źródło: https://blog. arvato. pl/wp-content/uploads/2018/06/Fotolia_159796569_Subscription_Monthly_M. adaptive. 1280-1200×800. jpg

  Poziom rozwoju różnego rodzaju usług widoczny jest przede wszystkim w strukturze zatrudnienia według branż usług. W czterech kolejnych fazach rozwoju gospodarczego różne usługi będą odgrywały istotną rolę. Ważne jest by zrozumieć, że wraz z rozwojem gospodarczym dominujące wcześniej usługi także się rozwijają, ustępują jednak wiodącą rolę nowym branżom.

 • W fazie przedindustrialnej, w której znajdują się obecnie niektóre kraje Afryki, możemy wyróżnić dominację najbardziej podstawowych usług, takich jak: handel, usługi naprawcze, szkolnictwa i ochrona zdrowia jedynie w podstawowym zakresie.
 • W fazie industrialnej, gdzie znajduje się obecnie część państw Afryki i Azji Południowo-Wschodniej, rozwijają się usługi związane z obsługą przedsiębiorstw przemysłowych. transport oraz szkolnictwo zawodowe. Za sprawą rozwoju państwa, dochodzi także do rozwoju usług publicznych (np. administracji).
 • W fazie postindustrialnej, w której znajduje się część państw Europy i niektóre kraje z innych kontynentów, pojawiają się po raz pierwszy usługi wyższego rzędu – szkolnictwo wyższe, usługi finansowe, usługi kulturowe i rozrywkowe.
 • W fazie informacyjnej, w której znajdują się najlepiej rozwinięte gospodarczo państwa, usługi wyspecjalizowane zaczynają odgrywać dominującą role. Dynamicznie rozwijają się usługi związane z informacją, usługi informatyczne, usługi menadżersko-konsultingowe.
 • 3. Struktura usług na świecie

  Struktura zatrudnienia w usługach w różnych państwach świata, wykazuje pewne prawidłowości i zależy od stopnia rozwoju gospodarczego. Jego wyznacznikiem, jest w tym przypadku odsetek zatrudnionych w usługach.

  Struktura zatrudnienia w sektorze usług w wybranych krajach świata

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://www. ilo. org/

  Państwa w fazie przedindustrialnej oraz industrialnej, cechują się największym zatrudnieniem w branży handlu i napraw samochodowych. Wraz ze wzrostem zatrudnienia w usługach, rola tego sektora spada – wzrasta za to w państwach w fazie industrialnej o średnim poziomie zatrudnienia w usługach – udział transportu i magazynowania, a także edukacji. W państwach o wysokim zatrudnieniu w usługach, rozwijają się coraz mocniej branże usług medycznych (ochrona zdrowia), finansowych, administracyjno-biurowych, związanych z pośrednictwem nieruchomościami czy kulturą, rozrywką i rekreacją, a także bardzo ważne w fazie usług opartych o informacje – usługi profesjonalne, naukowe i techniczne oraz informatyka i łączność.. W niektórych krajach duży udział w wybranej branży usług zależy od specyfiki lokalnej. Np. w Tanzanii, która jest państwem o dużym znaczeniu turystyki – widoczny będzie znaczący udział branży zakwaterowania i gastronomii.

  Skorzystaj z rozwiązania Avast Threat Intelligence i zyskaj wgląd w czasie rzeczywistym we wszelkie zagrożenia o zasięgu globalnym dla Twojej organizacji.

  Radzenie sobie z nieustannie pojawiającymi się zagrożeniami dla bezpieczeństwa stanowi obecnie spore wyzwanie dla firm. Zapewnij sobie ochronę w czasie rzeczywistym oraz nadzór nad zabezpieczeniami niezbędny do zarządzania bezpieczeństwem na większą skalę oraz zapobiegania atakom. Dzięki rozwiązaniu Threat Intelligence firmy Avast zbudowanemu w oparciu o największą, najbardziej zaawansowaną sieć wykrywania zagrożeń na świecie możesz robić to z jednego miejsca.

  Dlaczego potrzebujesz rozwiązania Avast Threat Intelligence

  Największa na świecie sieć detekcji zagrożeń
  Liczba użytkowników programu komputerowego Avast przewyższa sześciokrotnie liczbę użytkowników najpopularniejszego z konkurencyjnych produktów, co oznacza, że mamy najwięcej danych dotyczących bezpieczeństwa, a co za tym idzie — największą i najbardziej zaawansowaną globalną sieć detekcji zagrożeń.

  Supernowoczesna infrastruktura detekcji zagrożeń
  Korzystamy z rozległych danych w połączeniu z zaawansowanymi, wielowarstwowymi mechanizmami wykrywania zagrożeń oraz architekturą prewencyjną, by móc identyfikować zagrożenia i niemal natychmiast informować o nich całą sieć.

  Wielokrotnie nagradzany zespół specjalizujący się w sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym
  Rozwiązanie Avast Threat Intelligence wykorzystuje opatentowaną technologię opracowaną przez nasz wielokrotnie nagradzany zespół badaczy, który korzysta z najbardziej zaawansowanych możliwości technologicznych, by zapewniać Ci wiarygodne i niezawodne produkty i usługi.

  Korzystaj z interfejsów firmy Avast i niezawodnych kanałów informacji o zagrożeniach

  Kanały informacji

  Kanał informacji dotyczących phishingu
  Otrzymaj listę adresów URL używanych do ataków phishingowych — możesz zablokować te adresy lub użyć ich listy do przesyłania ostrzeżeń potencjalnym ofiarom przekierowywanym na te strony.Kanał informacji dotyczących blokowania
  Sprawdź listę adresów IP lub URL, które powinny być blokowane lub dla których powinny być wyświetlane ostrzeżenia. Są to adresy serwerów poleceń i kontroli (C&C, command and control), bram eksfiltracji danych, oszustów podających się za przedstawicieli pomocy technicznej, dokonujących ataków skimmingowych i innych, exploitów oraz oprogramowania zapobiegającego wykryciu objawów infekcji.Kanał informacji o występowaniu zagrożeń z listy CVE
  Zyskaj wgląd w podsumowanie zebranych przez Avast danych dotyczących exploitów i złośliwego oprogramowania z listy CVE (Common Vulnerabilities and Exposures — najczęściej występujące luki i zagrożenia).

  Interfejsy API na żądanie

  Interfejsy API oparte na reputacji plików
  Sprawdź ocenę reputacyjną pliku na podstawie przesłanego skrótu.Interfejs API informacji dotyczących adresu URL
  Sprawdź klasyfikację adresów URL i uzyskaj informacje o tym, czy dany adres URL jest złośliwy lub wykorzystywany do phishingu, czy też nie.

  Dbaj o wysoki poziom bezpieczeństwa, korzystając z funkcji zaawansowanej analizy zagrożeń firmy Avast

  Zmniejszaj ryzyko, z jakim mogą się wiązać ukierunkowane ataki
  Wprowadź proaktywne środki bezpieczeństwa i zapobiegaj atakom z wyprzedzeniem. Dane firmy Avast dotyczące analizy zagrożeń są sprawdzane w celu zminimalizowania liczby fałszywych wykryć i zapewnienia wysokiej dokładności, a tym samym niezawodności.

  Skróć czas reakcji na zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa
  Wykrywaj zagrożenia i reaguj na nie szybciej dzięki danym kontekstowym firmy Avast, na podstawie których można podejmować konkretne działania. Wykrywaj złośliwe oprogramowanie, oszustwa phishingowe i inne oraz zagrożenia związane z konkretnymi plikami, adresami IP i URL oraz domenami, a wszystko to w czasie rzeczywistym.

  Podejmuj świadome decyzje
  Korzystaj z elastycznych opcji integracji firmy Avast, by optymalnie wykorzystać możliwości związane z analizą zagrożeń. Ulepsz strategię organizacji w zakresie bezpieczeństwa, zyskując pełen wgląd w dane dotyczące ryzyka związanego z cyberzagrożeniami.

  Dostosuj rozwiązanie do analizy zagrożeń do swoich potrzeb

  Dostawcy usług zarządzanych z zakresu bezpieczeństwa
  Popraw skuteczność wykrywania zagrożeń i priorytetyzacji luk, by skrócić czas rozwiązywania problemów, dostarczając w tym celu zespołom centrów operacyjnych ds. bezpieczeństwa (SOC, Security Operations Center) generowane w czasie rzeczywistym dane dotyczące zagrożeń, na podstawie których można podejmować konkretne działania.

  Platformy analizy zagrożeń
  Dywersyfikuj źródła danych, by zapewniać klientom lepsze, dokładniejsze i bardziej szczegółowe dane, na podstawie których będą oni mogli podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące zagrożeń.

  Instytucje rządowe
  Przewiduj występowanie cyberzagrożeń, zapobiegaj im, a w razie potrzeby szybko reaguj na ataki oraz działania o charakterze szpiegowskim, także te o zasięgu krajowym, by chronić wysoce wrażliwe informacje oraz kluczową infrastrukturę.

  Oprogramowanie zabezpieczające
  Zapewnij użytkownikom lepszą ochronę online, integrując kompleksowe rozwiązania firmy Avast do analizy zagrożeń w celu wzmocnienia istniejącej infrastruktury.

  Omówmy więcej szczegółów

  Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu, w jaki zaawansowane rozwiązanie Threat Intelligence firmy Avast może poprawić poziom bezpieczeństwa w Twojej organizacji.

  Analiza zagrożeń — często zadawane pytania

  Analiza zagrożeń dostarcza opartą na dowodach wiedzę na temat istniejących lub powstających zagrożeń. Analizę przeprowadza się w celu umożliwienia organizacji odpowiedniej reakcji na wystąpienie zagrożenia.Organizacje muszą radzić sobie z wyzwaniem, jakim jest reagowanie na coraz to nowsze cyberataki — celem jest zapewnienie bezpieczeństwa firmowych zasobów. Analiza zagrożeń umożliwia analitykom ds. bezpieczeństwa uzyskanie dostępu do informacji kontekstowych niezbędnych do doskonalenia procesów wykrywania i priorytetyzacji, a tym samym skracania czasu reakcji. Analiza zagrożeń zapewnia także firmom wgląd w dane potrzebne do podejmowania świadomych decyzji strategicznych, wypracowywania proaktywnego stanowiska względem ochrony bezpieczeństwa oraz zapobiegania atakom.Istnieją dwa podstawowe sposoby przekazywania danych analizy zagrożeń: za pośrednictwem kanału danych oraz za pośrednictwem interfejsu API. Kanał danych dotyczących zagrożeń dostarcza regularnie, w określonych odstępach czasu, niezbędne informacje dotyczące zagrożeń do bazy analizy zagrożeń. Interfejs API (Application Programming Interface) wykorzystuje funkcje analizy zagrożeń uruchamiane w bezpiecznym środowisku chmurowym, przesyłając zapytania na żądanie.Analiza zagrożeń jest wykorzystywana przez przedsiębiorstwa ze wszystkich branż, od sektora usług finansowych i handlu elektronicznego aż po przemysł i telekomunikację oraz sektor rządowy. Dostawcy usług zarządzanych z zakresu bezpieczeństwa (MSSP), dostawcy oprogramowania zabezpieczającego i producenci urządzeń zabezpieczających często korzystają z analizy zagrożeń w celu doskonalenia swoich usług podstawowych.

  Możliwości wykorzystania w praktyce analizy zagrożeń są bardzo zróżnicowane, a ich liczba i różnorodność nieustannie rośnie: dotyczy to tradycyjnych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa, zarządzania zapobieganiem oszustwom i zagrożeniom oraz działań marketingowych i kadrowych. Czynności realizowane w związku z samą analizą obejmują wykrywanie phishingu, priorytetyzację luk, wspomaganie analizy zagrożeń i inne działania.

  Wstęp – standaryzacja w obszarze danych i usług danych przestrzennych

  Podstawą szeroko rozumianej standaryzacji w obszarze danych przestrzennych stała się Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (ang. Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)), której celem jest m. in. ułatwienie dostępu do zharmonizowanych zbiorów danych przestrzennych i ich ponownego wykorzystania w sposób interoperacyjny.

  Infrastruktura informacji przestrzennej ustanowiona tą dyrektywą i w ślad za nią stosownymi przepisami krajów członkowskich, oznacza m. metadane, zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych, usługi i technologie sieciowe, porozumienia w sprawie wspólnego korzystania, dostępu i użytkowania oraz mechanizmy kontroli i monitorowania, procesy i procedury ustanowione, stosowane lub udostępniane w obszarze danych przestrzennych.

  Przepisy dyrektywy są powiązane z przepisami wykonawczymi w randze rozporządzeń Komisji Europejskiej (KE) lub decyzji KE, które w krajach członkowskich są stosowane wprost i w całości oraz szeregiem dokumentów technicznych, standardów, wytycznych - objaśniających i uzasadniających przepisy zawarte w rozporządzeniach i decyzjach. Przepisy wykonawcze wraz z towarzyszącymi im standardami / wytycznymi technicznymi dotyczą w szczególności: 

  • interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych,
  • usług sieciowych,
  • metadanych,
  • wspólnego korzystania z danych i usług,
  • monitorowania i sprawozdawczości.

  Usługi sieciowe

  Do wspólnego, efektywnego i zgodnego z zasadami interoperacyjności korzystania z danych przestrzennych na różnych poziomach administracji oraz przez obywateli i przedsiębiorców niezbędne są usługi sieciowe. 
  Usługa danych przestrzennych (ang. Spatial Data Service - SDS) to ogólny termin w INSPIRE dla wszystkich usług używanych do wymiany, udostępnianie, zapewnienia dostępu i wykorzystywanie danych przestrzennych lub ich metadanych. Usługi są podzielone na dwie główne grupy podlegające odrębnym przepisom wykonawczym: „Usługi sieciowe” (rozporządzenie (WE) 976/2009) oraz „Inne usługi danych przestrzennych” (rozporządzenia Komisji (WE) 1311 i 1312/2014). 

  Usługi sieciowe INSPIRE w zakresie zbiorów danych i usług danych przestrzennych powinny umożliwiać wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie, przekształcanie oraz uruchamianie innych usług danych przestrzennych. Usługi inne niż wymienione powyżej usługi sieciowe INSPIRE podzielone są na trzy różne kategorie w zależności od poziomu interoperacyjności: usługi wywołujące inne usługi danych przestrzennych, interoperacyjne usługi danych przestrzennych i zharmonizowane usługi danych przestrzennych. 

  Diagram: Usługi danych przestrzennych w kontekście INSPIRE i ich związki z różnymi typami i
  kategoriami usług (kliknij, aby powiększyć)

  W celu zapewnienia interoperacyjności usługi sieciowe powinny funkcjonować zgodnie ze wspólnie uzgodnionymi specyfikacjami i kryteriami wydajności. Rozporządzenia i wytyczne techniczne określają wspólne interfejsy dla usług internetowych. na podstawie których mogą zostać opracowane aplikacje klienckie, które umożliwią użytkownikom wyszukiwanie zestawów danych INSPIRE oraz ich pobieranie lub wizualizację na interaktywnych mapach. Usługi sieciowe i usługi danych przestrzennych są dostępne dla aplikacji i geoportali za pośrednictwem szyny usług INSPIRE. 

  Diagram: Architektura techniczna INSPIRE (kliknij, aby powiększyć)

  Rozporządzenia dotyczące usług sieciowych tworzą dwa dokumenty:

 • w zakresie usług wyszukiwania i przeglądania: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych;
 • w zakresie usług pobierania i przekształcania: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania
 • Wytyczne techniczne dotyczące usług sieciowych zostały opracowane w 6 dokumentach:

 • Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług wyszukiwania INSPIRE;
 • Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług przeglądania INSPIRE;
 • Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania INSPIRE;
 • Wytyczne techniczne dotyczące usług przekształcania (TNS – Transformation Network Service).
 • Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania przy użyciu standardu OGC SOS (Sensor Observation Service) oraz zgodnie z normą ISO 19143 (Filter Encoding);
 • Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania przy użyciu usług WCS (Web Coverage Services);
 • W kolejnych sekcjach przedstawione zostały poszczególne wytyczne techniczne dotyczące usług sieciowych.

  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług wyszukiwania

  Nazwa standardu  
  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług wyszukiwania

  Dział Administracji Rządowej
  Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo

  Kategoria
  Wytyczne techniczne dotyczące usług sieciowych

  Przepis 
  Dyrektywa: Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)
  Rozporządzenie: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych

  Definicja tematu
  Usługi wyszukiwania to usługi umożliwiające wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiednich metadanych oraz wyświetlanie treści metadanych.

  Opis standardu
  Wytyczne techniczne we wskazanym poniżej dokumencie zawierają szczegółową dokumentację techniczną podkreślającą obowiązkowe i zalecane elementy związane z wdrażaniem usług wyszukiwania INSPIRE.
  Przestrzeganie wskazówek technicznych opracowanych w przedmiotowym dokumencie zapewnia, że usługi wyszukiwania są wdrażane w spójny i kompatybilny sposób w całej Europie. Wytyczne techniczne opierają się na normach europejskich i międzynarodowych, powszechnie stosowanych praktykach oraz unijnych ramach interoperacyjności.
  W dokumencie określone są wymagania i zalecenia oparte na specyfikacji usług OGC™ Catalog Services Specification 2. 0. 2 – ISO Metadata Application Profile for CSW 2. oraz zdefiniowane następujące operacje:

 • Get Discovery Service Metadata – zawiera wszystkie niezbędne informacje o usłudze wyszukiwania i opisuje możliwości usługi;
 • Discover Metadata – umożliwia wysłanie żądania elementów metadanych dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych z usługi wyszukiwania;
 • Publish Metadata – umożliwia edycję („edycja” oznacza: wstawianie, aktualizowanie i usuwanie) elementów metadanych dotyczących zasobów w usłudze wyszukiwania (mechanizmy wysyłania lub pobierania metadanych);
 • Link Discovery Service – umożliwia deklarację dostępności usługi wyszukiwania w celu wyszukiwania zasobów za pośrednictwem usługi wyszukiwania państwa członkowskiego UE, przy jednoczesnym zachowaniu metadanych źródłowych w lokalizacji właściciela danych.
 • Ponadto, w dokumencie określone jest, w jaki sposób należy sformułować zapytanie o metadane i jak radzić sobie z wielojęzycznymi aspektami usług wyszukiwania INSPIRE.
 • Uwagi  
  Szczegóły dotyczące wytycznych zostały opisane w dokumencie:
  https://inspire. eu/file/1551/download? token=Ws4F8_aS


  Wytyczne techniczne dotyzące wdrażania usług przeglądania

  Wytyczne techniczne dotyzące wdrażania usług przeglądania

  Kategoria  
  Dyrektywa: Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)

  Definicja tematu
  Usługi przeglądania to usługi umożliwiające co najmniej wyświetlanie, nawigację, powiększanie / pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie widocznych zbiorów danych przestrzennych oraz wyświetlanie informacji legendy i wszelkich istotnych treści metadanych.

  Opis standardu 
  Wytyczne techniczne w dokumencie wskazanym poniżej zawierają szczegółową dokumentację techniczną wskazującą obowiązkowe i zalecane elementy związane z wdrażaniem usług przeglądania.
  Usługi przeglądania umożliwiają użytkownikom i programom komputerowym przeglądanie zbiorów danych przestrzennych. Dokument ten zawiera wytyczne techniczne dla państw członkowskich UE dotyczące wdrażania usług przeglądania zgodnie z rozporządzeniem w sprawie usług sieciowych INSPIRE. Przestrzeganie niniejszych wskazówek technicznych zapewnia, że usługi przeglądania są wdrażane w spójny i kompatybilny sposób w całej Europie. Opierają się one na normach europejskich i międzynarodowych, powszechnie stosowanych praktykach oraz unijnych ramach interoperacyjności.
  W dokumencie określone są wymagania i zalecenia oparte na europejskim standardzie ISO 19128 – Web Map Service (WMS) 1. 3. oraz zdefiniowany profil INSPIRE w celu realizacji następujących operacji:

 • Get View Services Metadata – uzyskuje metadane dotyczące określonej usługi przeglądania;
 • Get Map – zwraca mapę dla określonego obszaru;
 • Link View Service – umożliwia łączenie usług przeglądania.
 • Uwagi
  https://inspire. eu/file/1556/download? token=2IJ7xEJG

  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania

  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania

  Dział Administracji Rządowej  
  Dyrektywa: Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. eu/legal-content/PL/TXT/PDF/? uri=CELEX:32010R1088&from=EN" target="_blank">ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania

  Definicja tematu  
  Usługi pobierania to usługi umożliwiające pobieranie kopii zbiorów danych przestrzennych lub części takich zbiorów oraz bezpośredni dostęp do nich.
  Opis standardu Wytyczne techniczne w poniżej wskazanym dokumencie zawierają szczegółową dokumentację techniczną dla usług pobierania tak, aby usługi te mogły być wdrażane w sposób spójny w całej Europie.
  Wytyczne te zawierają szczegółową dokumentację techniczną podkreślającą obowiązkowe i zalecane elementy związane z wdrażaniem usług pobierania INSPIRE. Dokument zawiera wytyczne techniczne dotyczące wdrażania interfejsów usług technicznych dla usług pobierania.
  W praktyce możliwa jest implementacja dwóch rodzajów usług pobierania (spełniających minimalne wymagania funkcjonalne oraz spełniających pełne wymagania funkcjonalne):

 • Usługi pobierania wstępnie zdefiniowanych zbiorów danych
  Umożliwiają proste pobieranie predefiniowanych zbiorów danych (lub wstępnie zdefiniowanych części zbioru danych) - bez możliwości wykonywania zapytań dotyczących zbiorów danych lub wybierania podzbiorów danych zdefiniowanych przez użytkownika. Wstępnie zdefiniowany zbiór danych lub predefiniowana część zbioru danych może być (na przykład) plikiem przechowywanym w repozytorium zbiorów danych, który można pobrać jako kompletną całość bez możliwości zmiany treści.
 • Usługi pobierania z bezpośrednim dostępem
  Rozszerzają funkcjonalność usługi pobierania predefiniowanych zbiorów danych o możliwość wysyłania zapytań i pobierania podzbiorów danych. Usługi pobierania z bezpośrednim dostępem zapewniają większą kontrolę nad pobieraniem, niż zwykłe pobieranie wstępnie zdefiniowanego zbioru danych lub wstępnie zdefiniowanej części zbioru danych. Dlatego można je uznać za bardziej „zaawansowane”, niż pobieranie predefiniowanych zbiorów danych. W takim przypadku informacje przestrzenne są zwykle przechowywane w repozytorium (np. bazie danych) i dostępne tylko za pośrednictwem oprogramowania pośredniego (chociaż dokładna implementacja może się różnić). Termin „bezpośredni dostęp” oznacza zdolność aplikacji klienckiej lub usługi klienckiej do bezpośredniej interakcji z zawartością repozytorium, np. pobieranie części repozytorium na podstawie zapytania. Zapytanie może opierać się na kryteriach przestrzennych, czasowych lub na określonych właściwościach instancji typów obiektów przestrzennych zawartych w repozytorium.
 • Oprócz powyższych definicji predefiniowany zbiór danych lub predefiniowana część zbioru danych charakteryzuje się dwoma warunkami:

 • ma rekord metadanych i można go odnaleźć za pomocą usługi wyszukiwania zgodnej z INSPIRE,
 • metadane zawierają adres URL (Uniform Resource Locator), za pomocą którego zestaw danych lub jego część można natychmiast pobrać za pomocą żądania GET w ramach protokołu HTTP. Adres URL może opcjonalnie łączyć się z zasobem, w którym usługi zarządzania uprawnieniami i prawami dostępu mogą być wywoływane przed pobraniem przy użyciu protokołu HTTP.
 • Przedmiotowy dokument zawiera szczegółowe:
 • wskazówki techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania wstępnie zdefiniowanych zbiorów danych przy użyciu formatu Atom [przyp. Atom to format dokumentu oparty na języku XML, który opisuje listy powiązanych informacji zwanych „kanałami”. Te źródła danych składają się następnie z pewnej liczby elementów zwanych „wpisami”, z których każdy zawiera rozszerzalny zestaw elementów zawierających informacje o wpisie. Na przykład każdy wpis ma tytuł. Wpisy mogą również zawierać dodatkowe kanały. ];
 • wskazówki techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania predefiniowanych zestawów danych z wykorzystaniem Web Feature Service [ISO 19142] i kodowania zgodnego z ISO 19143;
 • wskazówki techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania z bezpośrednim dostępem z wykorzystaniem Web Feature Service [ISO 19142] i kodowania zgodnego z ISO 19143.
 • https://inspire. eu/file/1554/download? token=Y_538IH4

  Wytyczne techniczne dotyczące usług przekształcania

  Wytyczne techniczne dotyczące usług przekształcania

  Kategoria 

  Przepis  
  Dyrektywa:  
  Usługi przekształcania to usługi umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

  Niniejsze wytyczne techniczne zawierają specyfikację interfejsu i dokumentację pomocniczą dla usług sieciowych przekształcania mających za cel zapewnienie interoperacyjności poprzez złagodzenie niejasności, które mogą wyniknąć z różnych interpretacji wymaganych operacji i parametrów.

  W niniejszych wytycznych skupiono się na stosowaniu otwartych standardów oraz - w miarę możliwości - standardów wspólnych dla większego zbioru podmiotów, niż tylko podmiotów zaangażowanych bezpośrednio w obszar informacji przestrzennej. Z tego powodu w wytycznych zaleca się korzystanie ze standardowych technologii usług sieciowych takich, jak SOAP / WSDL i WS-Addressing. W związku z tym nie został przyjęty model Web Processing Service (WPS), który jest specyficzny dla obszaru informacji przestrzennej.

  Poprzez udokumentowanie dokładnych specyfikacji interfejsów, logicznych komponentów oprogramowania i cech systemu, które należy wziąć pod uwagę przy wdrażaniu sieciowej usługi przekształcania, uwzględniono następujące zasady:

 • Definicje mapowania zostaną dostarczone w formacie W3C RIF (Rule Interchange Format). Umożliwia to wyrażenie złożonych przekształceń wymaganych do odwzorowania schematów krajowych i schematów INSPIRE. RIF jest otwartym standardem zaprojektowanym z myślą o współdziałaniu i wymianie - tym samym pasuje do definicji ogólnej sieciowej usługi transformacji schematu. Można go również rozszerzyć, aby uwzględnić przestrzenne predykaty i funkcje.
 • Opisy schematów źródłowych zostaną dostarczone jako schematy ISO GML. Można je importować bezpośrednio do definicji mapowania RIF, zapewniając standardowy interoperacyjny format wymiany i obsługując typy oraz koncepcje przestrzenne.
 • Elementy konfiguracji (z których wszystkie są zakodowane w formacie XML), takie jak mapowanie i definicje schematów, będą zarządzane za pośrednictwem repozytorium XML. Poprawia to oddzielenie usług i zachęca do współpracy między usługodawcami a użytkownikami. Ponadto zapewnia lepsze zarządzanie wieloma wersjami mapowania i definicji schematów.
 • W dokumencie wskazanym poniżej nie sprecyzowano, w jaki sposób usługa jest łączona lub koordynowana z innymi usługami, ani jak usługa powinna być wdrażana wewnętrznie.

  Sieciowe usługi przekształcania można podzielić na różne obszary funkcjonalności – przekształcanie formatów danych (np. z formatu zastrzeżonego do GML), systemy odniesienia za pomocą współrzędnych (CRS) i schematy logiczne. Niniejsze wskazówki techniczne dotyczą tylko przekształcania schematów logicznych. Zakłada się, że inne rodzaje przekształcania, takie jak format kodowania danych i CRS, są obsługiwane przez inne usługi (inne transformacje są wykonywane przed transformacją schematu).

  Wyzwania techniczne związane z usługami przekształcania są większe, niż w przypadku innych form transformacji. Wynika to z ogromnej różnorodności modeli danych, kodowania, formatów przesyłania i przechowywania oraz innych czynników, które są wymagane w celu osiągnięcia harmonizacji danych we wspólnym europejskim formacie, zgodnie z wymogami INSPIRE.

  https://inspire. eu/file/1573/download? token=tZsoMUbg

  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania przy użyciu usługi obserwacji czujników OGC i kodowania filtrów (ISO 19143)

  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania przy użyciu usługi obserwacji czujników OGC i kodowania filtrów (ISO 19143)

  Kategoria

  Przepis
  Usługi pobierania to usługi umożliwiające pobieranie kopii zbiorów danych przestrzennych lub części takich zbiorów oraz bezpośredni dostęp do nich. Usługa obserwacji czujników (Sensor Observation Service) jest usługą sieciową służącą do wysyłania zapytań dotyczących danych z czujników w czasie rzeczywistym i w przedziałach czasowych.

  Opis standardu
  Celem dokumentu wskazanego poniżej jest dostarczenie wytycznych technicznych dotyczących wdrażania wymagań związanych z usługami pobierania przy użyciu standardu OGC SOS (Sensor Observation Service, SOS) tak, aby usługi te mogły być wdrażane konsekwentnie w całej Europie. Oprócz SOS istnieją również inne wytyczne techniczne opisujące implementację wymagań dotyczących usług pobierania przy użyciu innych specyfikacji takich, jak format Atom, usługi Web Feature Services (WFS) i usługi Web Coverage Services (WCS).
  Wdrażanie wskazówek technicznych zawartych w dokumencie ma na celu maksymalizację interoperacyjności usług INSPIRE. Dokument ten zawiera zalecenia techniczne i opisuje:

 • usługi pobierania INSPIRE oparte na SOS;
 • usługi SOS w ramach usługi pobierania wstępnie zdefiniowanego zestawu danych;
 • usługi SOS w ramach usługi pobierania z bezpośrednim dostępem.
 • W praktyce możliwe jest zaimplementowanie dwóch rodzajów usług pobierania (spełniających minimalne wymagania funkcjonalne oraz spełniających pełne wymagania funkcjonalne):

  Umożliwiają proste pobieranie predefiniowanych zbiorów danych (lub wstępnie zdefiniowanych części zbioru danych) bez możliwości przeszukiwania zbiorów danych lub wybierania podzbiorów danych zdefiniowanych przez użytkownika. Rozszerzają funkcjonalność usługi pobierania predefiniowanych zbiorów danych o możliwość wysyłania zapytań i pobierania podzbiorów danych. Usługi te zapewniają większą kontrolę nad pobieraniem niż zwykłe pobieranie wstępnie zdefiniowanego zbioru danych lub wstępnie zdefiniowanej części zbioru danych. Dlatego usługi tego typu można uznać za bardziej „zaawansowane” niż pobieranie predefiniowanych zbiorów danych.

  Implementację SOS można wykorzystać zarówno w przypadku danych z czujników in situ (na miejscu), jak i czujników teledetekcyjnych. Ponadto czujniki mogą być przenośne lub stacjonarne. Zaletą SOS jest to, że dane czujnika - dowolnego rodzaju - są dostępne w znormalizowanym formacie przy użyciu standardowych operacji. W ten sposób internetowy dostęp do danych z czujników jest uproszczony. Umożliwia także łatwą integrację z istniejącymi infrastrukturami danych przestrzennych lub systemami informacji geograficznej.

  Uwagi
  https://inspire. eu/file/1639/download? token=To5FISaB

  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania przy użyciu usług pokrycia (WCS, Web Coverage Services)

  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania przy użyciu usług pokrycia (WCS, Web Coverage Services)

  Dział Administracji Rządowej 

  Kategoria

  Przepis
  Dyrektywa: 

  Definicja tematu 
  Pokrycie (coverage) jest to obiekt przestrzenny działający jako funkcja zwracająca wartości z jego zakresu dla dowolnego bezpośredniego położenia w jego dziedzinie przestrzennej, czasowej lub czasoprzestrzennej, zgodnie z ISO 19123: 2007.

  Celem dokumentu wskazanego poniżej jest dostarczenie wytycznych technicznych dotyczących wdrażania wymagań związanych z usługami pobierania przy użyciu usług WCS (Web Coverage Services) tak, aby usługi te mogły być wdrażane konsekwentnie w całej Europie. Oprócz WCS istnieją również inne wytyczne techniczne opisujące implementację wymagań dotyczących usług pobierania przy użyciu innych specyfikacji takich, jak format Atom czy WFS (Web Feature Services).

  W wytycznych termin „pokrycie” (coverage) został przypisany do zbioru danych cyfrowych (pokrycie można odwzorować na pojęcie obiektu przestrzennego). Zasady kodowania są odwzorowane na specyfikacje danych. Zapewniają one interfejs dla danych pokrycia / obiektów przestrzennych, za pośrednictwem którego użytkownik może uzyskać dostęp do danych lub zapytać o nie w zharmonizowany sposób, aby umożliwić integrację z innymi podobnymi zestawami danych.

  Dokument zawiera szczegółowe:

 • wskazówki techniczne dotyczące wdrażania obowiązkowych operacji pobierania dla usług pobierania zestawu danych przy użyciu podstawowego i rozszerzonego standardu interfejsu OGC WCS;
 • wskazówki techniczne dotyczące wdrażania dodatkowych operacji pobierania, które są wymagane w przypadku świadczenia usług pobierania z bezpośrednim dostępem przy użyciu standardowego interfejsu OGC WCS i rozszerzeń interfejsu OGC WCS.
 • Niniejsze wskazówki techniczne pokazują, w jaki sposób operacje wymagane dla usług pobierania można mapować na standard WCS 2.
  Wdrażanie niniejszych wskazówek technicznych ma na celu maksymalizację interoperacyjności usług INSPIRE.

  Uwagi  
  https://inspire. eu/file/1635/download? token=7m3PXp4a

  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania zestawu danych INSPIRE i metadanych usług w oparciu o ISO / TS 19139: 2007

  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania zestawu danych INSPIRE i metadanych usług
  w oparciu o ISO / TS 19139: 2007

  Dział Administracji Rządowej

  Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo

  Kategoria

  Wytyczne techniczne dotyczące usług danych przestrzennych INSPIRE

  Przepis

  Dyrektywa: https://eur-lex. eu/legal-content/PL/TXT/? uri=CELEX:32007L0002&qid=1606315045071

  Rozporządzenie: https://eur-lex. eu/legal-content/PL/TXT/PDF/? uri=CELEX:32009R0976&from=EN

  Definicja tematu

  Specyfikacja definiowania metadanych dla zbiorów danych INSPIRE i usług w formacie XML opartym na ISO / TS 19139, zgodnie z przepisami wykonawczymi INSPIRE dla metadanych.

  Opis standardu

  Niniejszy dokument ma na celu wyjaśnienie i opisanie wymagań technicznych dla metadanych INSPIRE oraz wymagań technicznych związanych z metadanymi dla zbiorów danych INSPIRE, serii zbiorów danych i usług danych przestrzennych. Wymagania techniczne zostały podzielone na klasy zgodności w oparciu zarówno o rodzaj opisanych zasobów (zbiory danych i usługi), jak i różne regulacje INSPIRE zawierające wymogi prawne dotyczące dostarczania metadanych INSPIRE.

  Wymagania techniczne zostały przedstawione w kontekście odpowiednich rozporządzeń INSPIRE i wyrażone poprzez wyraźne wskazanie wymaganych elementów i atrybutów XML. W związku z tym dokument ma na celu dostarczenie jasnych wskazówek dotyczących korzystania ze schematów XML ISO 19139 w połączeniu z implementacją schematu XML ISO 19119 opublikowanego przez Open Geospatial Consortium (OGC) w celu zapewnienia wszystkich wymaganych elementów metadanych w formacie XML. Dokonano również pewnej harmonizacji między kodowaniem XML elementów wymaganych przez różne rozporządzenia INSPIRE, aby ułatwić pracę dostawcom metadanych i dostawcom oprogramowania do obsługi metadanych INSPIRE.

  Niniejszy dokument dotyczy między innymi kwestii związanych z metadanymi dla usług danych przestrzennych, metadanymi dotyczącymi interoperacyjności, przeglądem wytycznych dotyczących wdrażania identyfikatora zasobów i powiązanych zasobów, wytycznymi dotyczącymi wdrażania warunków mających zastosowanie do dostępu i użytkowania, które nie są zgodne z normą EN ISO 19115: 2005.

  Dodatkowo załącznik C zawiera szczegółowe tabele dla wszystkich elementów metadanych INSPIRE opisanych w rozporządzeniach INSPIRE dotyczących interoperacyjności metadanych. Natomiast załącznik D zawiera listę list kodowych przywoływanych w dokumencie, w tym URI list kodów i ich aktualną zawartość.

  Uwagi

  Szczegóły dotyczące wytycznych zostały opisane w dokumencie inspire.

  Nazwa standardu

  Zasady wdrażania metadanych INSPIRE (wytyczne techniczne oparte na EN ISO 19115 i EN ISO 19119)

  Zasady wdrażania metadanych INSPIRE (wytyczne techniczne oparte na EN ISO 19115
  i EN ISO 19119)

  Celem dokumentu jest zdefiniowanie, w jaki sposób wymagania przepisów wykonawczych dotyczących metadanych można wdrożyć przy użyciu norm EN ISO 19115 i EN ISO 19119.

  Celem niniejszego dokumentu jest zdefiniowanie, w jaki sposób można wdrożyć wymagania przepisów wykonawczych dotyczących metadanych przy użyciu norm EN ISO 19115 i EN ISO 19119. W dokumencie opisano związek każdego elementu przepisów wykonawczych z ww. normami europejskimi. Ponadto załącznik B zawiera przegląd dodatkowych elementów metadanych i wymagań określonych w zasadach wykonawczych dotyczących interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych, a także wskaźniki do specyfikacji danych INSPIRE, które zawierają wskazówki i zalecenia dotyczące ich wdrażania.

  W dokumencie zostało podkreślone, że zgodność metadanych opisanych w ISO 19115 nie gwarantuje zgodności z INSPIRE. Stosowanie wytycznych do tworzenia metadanych INSPIRE zapewnia, że ​​metadane nie są sprzeczne z ISO 19115. Pełna zgodność z ISO 19115 oznacza dostarczenie dodatkowych elementów metadanych, które nie są wymagane przez przepisy wykonawcze INSPIRE dotyczącą metadanych. Dodatkowe elementy metadanych są wymagane przez przepisy wykonawcze INSPIRE dotyczące interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych i usług.

  Szczegóły dotyczące wytycznych zostały opisane w dokumencie inspire

  Wytyczne techniczne dotyczące usług danych przestrzennych INSPIRE i usług umożliwiających wywoływanie usług danych przestrzennych

  Wytyczne techniczne dotyczące usług danych przestrzennych INSPIRE i usług umożliwiających wywoływanie usług danych przestrzennych

  Usługi danych przestrzennych oznaczają operacje, które można wykonać, wywołując aplikację komputerową, na danych przestrzennych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych metadanych.

  Zakres niniejszego dokumentu ma na celu uszczegółowienie wymagań technicznych INSPIRE dla usług danych przestrzennych i usług umożliwiających wywoływanie usług danych przestrzennych na podstawie przepisów wykonawczych, tak aby usługi te mogły być opisywane i wdrażane w sposób spójny w całej Europie. Przepisy wykonawcze są w możliwie największym stopniu zgodne z normami europejskimi i międzynarodowymi, aktualnymi praktykami w społecznościach zainteresowanych stron i odpowiednimi inicjatywami europejskimi, takimi jak e-administracja, oraz unijnymi ramami interoperacyjności.

  Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące kategorii usług danych przestrzennych, wymagań wynikających z Dyrektywy INSPIRE i przepisów wykonawczych INSPIRE, instrukcje dotyczące spełnienia wymagań dotyczących interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych oraz usług umożliwiających wywołanie usług danych przestrzennych.

  Wytyczne techniczne dotyczące wymagań dotyczących interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych są uporządkowane według klas zgodności. Klasy zgodności dla wywoływalnych usług danych przestrzennych i interoperacyjnych usług danych przestrzennych obejmują jedynie wymagania dotyczące tworzenia dodatkowych metadanych. Klasa zgodności dla zharmonizowanych usług danych przestrzennych obejmuje wymagania związane z metadanymi, jakością usług, kodowaniem danych wyjściowych i operacjami uzyskania zharmonizowanych metadanych usług danych przestrzennych. eu/sites/default/files/documents/spatial-data-services/inspire-tg-sds-4. pdf">inspire

  Dane dotyczące usług podstawowych Cal Flame Chef C100

  Bezpośredni link do pobrania Dane dotyczące usług podstawowych Cal Flame Chef C100

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dane dotyczące usług podstawowych Cal Flame Chef C100